Byla A-520-87-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir turtinės, neturtinės žalos atlyginimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė teismo: a) panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir atsakovas, Kauno apskrities VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – ir Kauno rajono PK) 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300; b) panaikinti Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-S-322; c) įpareigoti iš naujo atsakyti į pareiškėjo patikslintą 2011 m. spalio 23 d. prašymą (skundą) jam pateikiant visas labai išsamias žinias ir duomenis: 1) pranešti, ar Kauno apskrities VPK, Kauno rajono PK nukentėjusiajam V. J. 2011 m. birželio mėnesį ar anksčiau siuntė raštišką šaukimą paštu ar kitokiu būdu Kauno apskrities VPK ir/ar Kauno rajono PK šaukimui dėl tariamo nukentėjusiojo administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. R203322 surašyti (pagal 2011 m. birželio 22 d. E. R. surašytą tariamo administracinio teisės pažeidimo protokolą) dėl nukentėjusiojo automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) stovėjusio prie nukentėjusiojo V. J. namo ( - ), iš Kauno apskrities VPK ir Kauno rajono PK nukentėjusiajam siuntė raštišką šaukimą; jei siuntė – pateikti tinkamai patvirtintą šaukimo nuorašą, nurodyti registracijos numerį, pašto įstaigos raštišką patvirtinimą, kad nukentėjusysis šaukimą gavo, nurodyti, kada gavo; jei nesiuntė – nurodyti priežastis, tai pagrindžiančius teisės aktus ir aplinkybes; išsamiai nurodyti už tai atsakingą policijos pareigūną/pareigūnus bei jo viršininką, nurodant jų pareigas, taip pat nurodyti, ar šiems policijos pareigūnams dėl šio teisės pažeidimo už anksčiau nurodytą pažeidimą buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir skirtos tarnybinės nuobaudos; 2) pranešti, ar Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Garliavos policijos nuovada joje dirbantiems asmenims S. K., E. R. 2011 m. birželio 22 d. davė užduotį vykti į Kauno apygardos administracinio teismo pastatą ir Kauno apygardos administracinio teismo pastate sulaikyti nukentėjusįjį V. J.; jei Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Garliavos policijos nuovada užduotį vykti į Kauno apygardos administracinio teismo pastatą ir Kauno apygardos administracinio teismo pastate sulaikyti nukentėjusįjį V. J. davė – pateikti tinkamai patvirtintą užduoties nuorašą, nurodyti registracijos numerį, užduotį davusius asmenis, teisminiam nagrinėjimui reikalingus jų asmens duomenis, nurodyti pareigas, darbo Kauno apskrities VPK stažą ir išsilavinimą; pateikti išsamius raštiškus duomenis bei žinias: tikslų užduoties davimo ir gavimo laiką, būdą, vietą, asmenis, kuriems buvo duota užduotis, duomenis, kada ir kokiu būdu asmenys užduotį pradėjo vykdyti ir kada ją vykdyti baigė; jei užduoties vykti į Kauno apygardos administracinio teismo pastatą ir Kauno apygardos administracinio teismo pastate sulaikyti nukentėjusįjį V. J. Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Garliavos policijos nuovada nedavė – pateikti tinkamai patvirtintą tokios užduoties nedavimo patvirtinimą ir Garliavos policijos nuovadoje dirbantiems asmenims S. K., E. R. galbūt duotos kitokios užduoties davimo nuorašą, nurodyti registracijos numerį, užduotį davusius asmenis, teisminiam nagrinėjimui reikalingus jų asmens duomenis, nurodyti pareigas, darbo Kauno apskrities VPK stažą ir išsilavinimą; pateikti išsamius raštiškus duomenis bei žinias: tikslų užduoties davimo ir gavimo laiką, būdą, vietą, asmenis, kuriems buvo duota užduotis, duomenis, kada ir kokiu būdu asmenys užduotį pradėjo vykdyti ir kada vykdymą baigė; pranešti, ar Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK nukentėjusiajam V. J. 2011 m. birželio mėnesį ar anksčiau siuntė raštišką pranešimą, kad 2010 m. rugpjūčio 19 d. nukentėjusįjį Garliavos policijos nuovadoje prievarta iš nukentėjusiojo kelnių išvertu diržu smaugęs nusikalstamos grupuotės narys S. K. bei jo bendrininkas – 2011 m. vasario 11 d. su nusikalstamos gaujos veiksmais pažeidęs – E. R. Kauno apskrities VPK ir/ar Kauno rajono PK nurodymu ir/ar užduotimi 2011 m. birželio 22 d. atvyks tariamam nukentėjusiojo administracinio teisės pažeidimo protokolui Nr. 22P-973913-11 surašyti į Kauno apygardos administracinio teismo pastatą ir Kauno apygardos administracinio teismo pastate nukentėjusįjį sulaikys, varžys nukentėjusiojo veiksmų laisvę; jei Kauno apskrities VPK, Kauno rajono PK, Garliavos policijos nuovada 2011 m. birželio mėnesį ar anksčiau tokį raštišką pranešimą nukentėjusiajam siuntė – pateikti tinkamai patvirtintą pranešimo nuorašą, nurodyti siunčiamo rašto registracijos numerį, registracijos knygos lapo nuorašą, pranešimą siuntusius asmenis, teisminiam nagrinėjimui reikalingus jų asmens duomenis, nurodyti pareigas, darbo Kauno apskrities VPK stažą ir išsilavinimą; pateikti kitus susijusius išsamius raštiškus duomenis bei žinias; pranešti, ar šiame punkte nurodytiems policijos pareigūnams už netinkamą tarnybos pareigų vykdymą buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai, skirtos tarnybinės nuobaudos; 3) pranešti, kokią užduotį, kada, kur, iš ko, kokiomis aplinkybėmis, kuriais teisės aktais vadovaujantis gavo E. R. bei S. K. prieš 2011 m. birželio 22 d. atvykdami į Kauno apygardos administracinį teismą; 4) ar E. R. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 22P-973913-11 dėl automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), stovėjimo prie namo ( - ) galėjo surašyti tariamo „pažeidimo“ padarymo vietoje – ( - ); jei galėjo – kada ir kur, kokiomis aplinkybėmis galėjo, nurodyti teisės aktais pagrįstas aplinkybes bei faktus, liudininkus, pateikti įrodymus; jei negalėjo – nurodyti teisės aktais pagrįstas aplinkybes bei faktus, liudininkus, pateikti įrodymus; 5) nurodyti Kauno apskrities VPK, Kauno rajono PK, Garliavos policijos nuovados policijos pareigūnus, kurie atsakingi už Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 169 nepateikimą nukentėjusiajam, nukentėjusiojo nesupažindinimą su šiuo sprendimu ir Kauno rajono savivaldybės patvirtintų teritorijos tvarkos ir švaros taisyklių 43.11 punkto reikalavimais prieš 2011 m. gegužės 16 d. protokolo Nr. 65P-910722-11 surašymą, 2011 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 65N-914762-11, 2011 m. birželio 22 d. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. R203322 dėl automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) stovėjimo prižiūrint nukentėjusiajam; pranešti, ar šiems policijos pareigūnams už netinkamą tarnybos pareigų vykdymą buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai, skirtos tarnybinės nuobaudos; jei skirtos – pateikti tarnybinių nuobaudų nuorašus, jei neskirtos – pateikti teisės aktus, faktus, aplinkybes; 6) pateikti išsamius įrodymus, kad Kauno apskrities VPK, Kauno rajono PK Viešosios policijos skyrius viršininko V. K. teiginys 2011 m. rugpjūčio 18 d. rašte Nr. 20-65-S-4810, jog nukentėjusysis V. J. automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) tariamai „teršė“ bendro naudojimo gatvę: nurodyti liudininkus, yra nešališkas, teisingas, nemelagingas, objektyvus ir tikslus; pateikti V. J. tariamai vykdomo „teršimo“ vaizdo ir garso medžiagą, „pareigūnų“ „tarnybinius pranešimus“; pateikti duomenis apie tariamai V. J. vykdomo „teršimo“ laiką, trukmę (nuo kada „teršė“, iki kada „teršė“), vietą ir būdą; 7) pranešti, ar V. J. automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) tariamai „teršė“ bendro naudojimo Mokslo gatvę Mastaičiuose iki 2011 m. gegužės 16 d. protokolo Nr. 65P-910722-11 surašymo: jei taip – nurodyti liudininkus, pateikti V. J. tariamai iki 2011 m. gegužės 16 d. vykdyto „teršimo“ vaizdo ir garso medžiagą, „pareigūnų“ „tarnybinius pranešimus“; pateikti duomenis apie tariamai V. J. vykdomo „teršimo“ laiką, trukmę (nuo kada „teršė“, iki kada „teršė“), vietą ir būdą; jei iki 2011 m. gegužės 16 d. protokolo Nr. 65P-910722-11 surašymo „teršė“ – pranešti apie protokolo nesurašymo anksčiau priežastis, motyvus, tai pagrįsti teisės aktais; jei iki 2011 m. gegužės 16 d. „neteršė“ – pateikti įrodymus, iki 2011 m. gegužės 16 d. nevykdyto „teršimo“ vaizdo ir garso medžiagą, „pareigūnų“ „tarnybinius pranešimus“; pranešti, kuo pasireiškė Mokslo gatvės Mastaičiuose „teršimas“ ir „neteršimas“ automobiliu VW PASSAT, valst. Nr. ( - ); 8) pranešti, ar pagal Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK institucijos (pareigūno) šaukimą tariamas „pažeidėjas“ V. J. vengė atvykti prie savo automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), todėl nukentėjusįjį V. J. kaip administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį reikėjo pristatyti į minėtos institucijos buveinę, kad būtų surašytas protokolas; 9) pranešti, ar Kauno apygardos administraciniame teisme E. R. ir S. K. atpažino V. J. ir kaip nustatė V. J. tapatybę prieš E. R. surašant V. J. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. R203322 dėl automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) stovėjimo ( - ); 10) pranešti, nuo kada iki kada – kuriuo laiko tarpu – Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK institucija (pareigūnas) V. J. turėjo teisę ir pagrindą surašyti pirmąjį administracinio teisės pažeidimo protokolą (Nr. 65P-910722-11) ir antrąjį (Nr. R203322) dėl automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) stovėjimo ( - ); 11) pranešti, ar bei nuo kada iki kada – kuriuo laiko tarpu – Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK institucija (pareigūnas) V. J. ar kitam asmeniui turėjo teisę ir pagrindą surašyti pirmąjį administracinio teisės pažeidimo protokolą ir antrąjį administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl V. J. 2010 m. birželio 17 d. įsigyto nenaudojamo automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) stovėjimo prie namo ( - ); nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokolo nesurašymą patvirtinančius teisės aktus ir pagrindą, atsakingus pareigūnus, ar pareigūnams už galbūt netinkamai vykdytas tarnybines pareigas buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai, skirtos tarnybinės nuobaudos; išanalizuoti, išnagrinėti ir pranešti, ar V. J., ar kitas asmuo dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo nesurašymo dėl V. J. 2010 m. birželio 17 d. įsigyto nenaudojamo automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), stovėjimo prie namo ( - ), nėra diskriminuojamas, analizę, nagrinėjimo išdavas ir pranešimą pagrįsti teisės aktais; d) atsakovą įpareigoti pareiškėjui atlyginti 437,91 Lt žalą ir e) atsakovą įpareigoti pareiškėjui atlyginti 25 000 Lt neturtinę žalą.

7Pareiškėjas skunde nurodė, jog atsakovo prašė pranešti, ar atsakovas jam 2011 m. birželio mėnesį siuntė raštišką šaukimą paštu dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo (dėl pareiškėjo automobilio, kuris stovėjo prie namo ( - )). Atsakovas neatsakė į šį paklausimą. Tuomet paprašė pateikti duomenis, ar atsakovas davė jo įdarbintiems asmenims nurodymą 2011 m. birželio 22 d. vykti į Kauno apygardos administracinio teismo pastatą ir šiame pastate pareiškėją sulaikyti protokolui surašyti, bei prašė pateikti kitus susijusius su minėtais veiksmais duomenis. Atsakovo prašė paaiškinti, kada, iš kur, iš ko, kokiomis aplinkybėmis E. R. ir S. K. gavo užduotį vykti į Kauno apygardos administracinį teismą, ar E. R. protokolą galėjo surašyti tariamo pažeidimo vietoje, jei galėjo, tai pateikti įrodymus. Prašė nurodyti asmenis, kurie atsakingi už Kauno rajono savivaldybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 169 pateikimą, už administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. R203322 dėl automobilio VW PASSAT, valst. Nr. ( - ), surašymą, taip pat pateikti įrodymus, kuriais vadovaudamasis atsakovas teigė, jog jis automobiliu teršė gatvę, kėlė pavojų vaikams, pateikti įrodymus teiginio, jog jis teršė bendro naudojimo gatvę, nurodyti liudininkus, pateikti įrodymus, jog tas teiginys yra teisingas, nemelagingas, vaizdo, garso medžiagą, kaip jis teršė gatvę, nurodyti to teršimo laiką, trukmę, vietą ir būdą. Teigė, jog atsakovas tų duomenų nepateikė, tačiau tokiais teiginiais vadovaudamasis atsakovas siuntė nusikalstomos organizuotos grupuotės narius, tarp jų ir jį kankinusį S. K., 2011 m. birželio 22 d. į Kauno apygardos administracinį teismą jį sulaikyti ir surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą. Nurodė, jog toks atsakovo elgesys, tokie veiksmai yra neteisėti, pažeidžia policijos veiklą reglamentuojančius aktus. Pažymėjo, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tačiau atsakovas visiškai netarnavo žmonėms, priešingai, atsakovas veikė kaip diktatūrinė nusikalstama organizacija. Nurodė, jog atsakovas surašė du administracinio teisės pažeidimo protokolus, vienu iš jų paskyrė 400 Lt baudą (dėl automobilio stovėjimo ir teršimo, kad automobilis tariamai neprižiūrimas stovi), o kitu protokolu, jau po sužalojimo Kauno apygardos administraciniame teisme, nutarimu 2011 m. birželio 22 d. paskyrė 750 Lt baudą ir nutarė, kad automobilį reikia konfiskuoti, nes jis labai teršia gatvę. Pareiškėjas teigė, jog prašė atsakovo pateikti duomenis, kad jis vengia atvykti prie savo automobilio, pranešti, kaip atpažino jį E. R. ir S. K. atvykę į Kauno apygardos administracinį teismą 2011 m. birželio 22 d. Pažymėjo, jog visų tų duomenų, kurių prašė, atsakovas nepateikė, o, kadangi dėl atsakovo veiksmų pareiškėjui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, jog jį stumdžiusį, daužiusį į krūtinę kumščiu asmenį apibūdino kaip banditą, Kauno miesto apylinkės teismas pareiškėją nubaudė administracine 400 Lt bauda. Taip pat nurodė, jog dėl atsakovo veiksmų kreipėsi į prokuratūrą, kuri, vykdydama baudžiamąjį procesą, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo sužalojimo, užpuolimo ir teisių pažeidimo dėl atsakovo įdarbintų asmenų.

8Dėl atsakovo neatsakymo į pareiškėjo prašytų duomenų nepateikimą, pareiškėjo teigimu, jis yra patyręs ir neturtinę žalą, dėl to, kad negalėjo apginti savo teisių. Nurodė, jog, jeigu atsakovas būtų pateikęs duomenis, kurių prašė 2011 m. spalio 23 d., ir būtų juos pateikęs Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai, tuomet nebūtų nubaustas bauda. Jeigu Kauno apygardos administracinis teismas būtų pateikęs vaizdo kameros įrašus ir jeigu atsakovas būtų pareikalavęs juos pateikti, būtų buvę aišku, jog S. K., jį sustabdęs teismo 1 aukšto laukiamojo viduryje, daužė jį kumščiu į krūtinę, provokavo, griuvo ant jo, griuvinėjo teismo rūbininkės akivaizdoje. Taip pat būtų aišku, jog tie administracinių teisės pažeidimų protokolai ir nutarimai surašyti neteisėtai, visų pirma, jam nepranešus, taip pat be jokio faktinio pagrindo, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 250 straipsniu, būtų galėjęs teismui įrodyti, jog jokio administracinio teisės pažeidimo statydamas automobilį ( - ), nepadarė, jog tą automobilį niokojo, daužė atsakovo slepiami, jo nenustatyti asmenys. Teigė, jog atsakovo įdarbinti asmenys atsisakė sulaikyti asmenis, kurie pareiškėjo automobilį nuniokojo, atsakovas pats nevykdydamas savo pareigų, kurias jam nustato Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas (toliau – ir Policijos veiklos įstatymas), pažeidė pareiškėjo teises bei interesus dėl to automobilio nuniokojimo, kurio jis netyrė. Nurodė, jog dėl viso to kilo turtinė ir neturtinė žala.

9Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas 2011 m. birželio 22 d. skundo Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, po pareiškėjo skundo Kauno centro PK 2011 m. birželio 22 d., kai buvo sulaikytas ir nuvežtas su žmona į Kęstučio g., atsakovas atsisakė išreikalauti vaizdo įrašus. Tokį prašymą atsakovas išsiuntė 2011 m. liepos 13 d. raštu Nr. 8465, t. y. jau praėjus 21 dienai po neteisėto pareiškėjo sulaikymo, užpuolimo, sužalojimo Kauno apygardos administraciniame teisme. Teigė, kad atsakovas visiškai neveikia, vengia atlikti pareigas operatyviai, tais atvejais, kai reikia nustatyti atsakovo įdarbintų asmenų nusikalstamas veikas, pažeidimus, kai reikia atskleisti nusikaltimus, kurie daromi niokojant pareiškėjo turtą arba pareiškėją žalojant smurtu atsakovo įdarbintų asmenų. Pažymėjo, jog atsakovo institucija ten, kur reikia atskleisti nusikaltimus, jų neatskleidžia, ten, kur nereikia, kur reikia apsaugoti pareiškėjo teises ir interesus, veikia priešingai, juos pažeidinėja. Dėl neturtinės žalos pareiškėjas nurodė, jog ją patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Teigė, jog atsakovas iš esmės visais veiksmais įkalino pareiškėją bute skundams rašyti, privertė viešinti teismuose privataus gyvenimo smulkmenas, taip pat sužalojo jį ir tų sužalojimų netyrė, nenustatinėjo, būtent administracinio teisės pažeidimo byloje Kauno miesto apylinkės teisme, baudžiamojo proceso medžiagoje. Pabrėžė, jog būtent dėl atsakovo neatliktų veiksmų arba dėl jo veiksmų patyrė fizinį skausmą, vedant jį iš Kauno apygardos administracinio teismo, užsigavo koją, todėl turėjo nedarbingumo lapelį, buvo priverstas kreiptis į VšĮ Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninę tikrintis dėl patirtų traumų, taip pat buvo sumuštas šonas smūgiais, kumščiu S. K., buvo kraujosruvos, buvo priverstas kreiptis į valstybinę teismo medicinos tarnybą dėl sužalojimo masto nustatymo. Teigė, kad atsakovas atsisakė tirti ir Kauno miesto apylinkės prokuratūra atsisakė priimti nutarimą objektui tirti, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Atsakovo atsisakymas atlikti veiksmus pagal pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. reikalavimus, kai atsakovas sutrukdė pateikti įrodymus ir baudžiamojoje proceso medžiagoje, ir administracinio teisės pažeidimo byloje, ir tokiu būdu privertė jausti pažeminimą, moralinį skausmą, paniekinimą, jautimąsi vergu, kad jis mokėdamas mokesčius turi išlaikyti atsakovo instituciją. Be to, pažymėjo, kad gindamas savo teises negalėjo vykdyti veiklos pagal verslo liudijimą, negalėjo gauti pajamų iš tos veiklos. Pareiškėjas skunde nurodė, jog neturtinė žala pasireiškia: pareiškėjo patirta ir patiriama nuolatine, ilgalaike didele įtampa, nesaugumo ir pavojaus dėl neteisėtų bei nenuspėjamų atsakovo veiksmų jausmu, vidiniais pergyvenimais, nepatogumais ir teisinėmis pasekmėmis, neigiamu poveikiu pareiškėjo gyvenimo kokybei, negalėjimu ilgą laiką pilnavertiškai naudotis savo proceso, žmogaus bei pilietinėmis teisėmis, jas apginti ir kt. Pareiškėjas nurodė, kad anksčiau paminėtais veiksmais ir neveikimu atsakovas pažeidė pareiškėjo teises ir kartu Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3, 6, 10, 14 straipsnių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 48 straipsnių, Policijos veiklos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 3, 4, 5, 6 straipsnių, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13 punktų, 16 straipsnio 1, 2, 3 dalių, 18 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9, 12 punktų, 19 straipsnio 1, 5, 6 punktų, 20 straipsnio 4, 6 dalių, 21 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 punktų, 2, 3 dalių, 22 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 23 straipsnio 1, 2 punktų, 3, 4, 7, 9 dalių, 24 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas bei kitų teisės aktų reikalavimus.

10Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą nurodė, jog Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 10 d. gavo V. J. skundą Nr. 20-AP-19, kuris buvo išnagrinėtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyto nagrinėjimo termino ir skundžiamame 2012 m. sausio 26 d. atsakyme Nr. 20-S-322 buvo atsakyta į visus pareiškėjo 2012 m. sausio 10 d. skunde Nr. 20-AP-19 keliamus klausimus. Teigė, kad visi skunde keliami klausimai buvo aptarti ir į juos atsakyta motyvuotai.

12Pažymėjo, jog pareiškėjo 2012 m. sausio 10 d. skunde buvo prašoma iš naujo atsakyti į pareiškėjo patikslintą 2011 m. spalio 23 d. prašymą (skundą), į kurį taip pat buvo pateiktas atsakymas Kauno apskrities VPK viršininko 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322. Nurodė, jog pareiškėjas patikslintame 2011 m. spalio 23 d. prašyme (skunde) prašė Kauno apskrities VPK surinkti įvairias pažymas, dokumentų kopijas, kitą informaciją ir duomenis, juos pripažinus įrodymais, pridėti prie administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.11.-4412-651/2011 ir ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 20-At-00249/2011. Pažymėjo, kad pareiškėjo skundo gavimo momentu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-At-00249/2011 jau buvo priimti galutiniai procesiniai sprendimai, todėl manė, kad buvo netikslinga iš naujo atsakyti į pareiškėjo patikslintą 2011 m. spalio 23 d. prašymą (skundą).

13Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog būtent dėl atsakovo veiksmų jis patyrė kokias nors pasekmes. Todėl manė, kad atsakovo kaltės dėl pareiškėjui padarytos turtinės ir neturtinės žalos nėra.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 8 d. sprendimu administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo V. J. skundo dalies dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2011 m. lapkričio 2 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-65-S-4300 panaikinimo nutraukė, kitą pareiškėjo V. J. skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

16Nustatė, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymu (reg. Nr. 20-65-AP-722) kreipėsi į Kauno apskrities VPK, prašė pateikti išsamias žinias ir duomenis. Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 20-65-S-4300 atsakė pareiškėjui į 2011 m. spalio 23 d. prašymą. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu atsakymu, 2012 m. sausio 5 d. kreipėsi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuriuo prašė panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. raštą Nr. 20-65-S-4300 ir įpareigoti Kauno apskrities VPK viršininką bei Kauno rajono PK viršininką iš naujo išnagrinėti bei atsakyti į jo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymą. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. sausio 10 d. raštu Nr. 5-12-S-22 įpareigojo Kauno apskrities VPK išnagrinėti iš naujo pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. prašymą. Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 atsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. ir 2012 m. sausio 5 d. prašymus.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas patikslintu skundu prašo taip pat panaikinti ir Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjui nebuvo atnaujintas skundo padavimo terminas dėl Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-65-S-4300 panaikinimo ir atsisakyta priimti šį skundo reikalavimą. Minėtos nutarties pareiškėjas neskundė apeliacine tvarka, todėl ji yra įsiteisėjusi (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 2 dalis). Teismas administracinės bylos dalį dėl skundo reikalavimo dėl Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-65-S-4300 panaikinimo nutraukė (ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas).

18Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-S-322 pagrįstumo ir teisėtumo. Nustatė, jog pareiškėjas iš esmės savo reikalavimus grindžia tuo, kad pateiktas atsakovo atsakymas į pareiškėjo prašymą yra neišsamus, nemotyvuotas, bei nurodo, jog atsakovas neatsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. prašymą ir tokiais veiksmais atsakovas pareiškėjui sukėlė neigiamas pasekmes, t. y. pareiškėjas negalėjo pateikti įrodymų, duomenų nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje bei atliekamame ikiteisminiame tyrime, todėl negalėjo įgyvendinti teisės gintis nuo nepagrįstų kaltinimų, neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų, ir dėl tokių veiksmų pareiškėjas patyrė turtinę bei neturtinę žalą.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašyme aiškiai nurodė teikiamo prašymo pagrindą ir tikslą, t. y. dėl Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A-4412-651/2011 bei Kauno miesto apylinkės prokuratūroje bei Generalinėje prokuratūroje pagal nukentėjusiojo V. J. 2011 m. spalio 12 d. skundą nagrinėjamų baudžiamųjų bylų pagal medžiagą Nr. 20-At-00249-11. Dėl minėtų nagrinėjamų bylų jis ir kreipėsi į atsakovą su 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymu gauti jam reikalingą informaciją, kurią jis norėjo pateikti nurodytose bylose. Teismas sprendė, jog tokiu būdu ginčas yra kilęs dėl informacijos teikimo ir gavimo.

20Teismas rėmėsi 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 (toliau – ir Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, kad ATPK 272 straipsnyje numatyta, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus. ATPK 299 straipsnyje numatyta, jog apylinkės teismas, priėmęs skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išsprendžia būtinus pasirengimo teisme nagrinėti bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje klausimus. Minėto straipsnio 2 punkte numatyta, jog šalių prašymu arba savo iniciatyva teismas išreikalauja įrodymus, kurių šalys negali gauti arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti. Taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 28 straipsnyje numatyta, jog nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. Nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę: teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla; dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį; pasakyti baigiamąją kalbą. Nukentėjusysis privalo duoti parodymus. Jis prisiekia ir atsako už melagingus parodymus kaip liudytojas.

21Nustatė, kad iš pateiktos teismui medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. J. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2II-4412-651/2011 dalyvavo kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Sprendė, jog vykstant bylos nagrinėjimui pareiškėjas turėjo teisę teikti byloje prašymus dėl įrodymų išreikalavimo. Nurodė, jog kaip matyti iš byloje pateiktos medžiagos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų minėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimu V. J. nubaudė pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir paskyrė jam 400 Lt baudą. Minėtas nutarimas buvo apskųstas apeliacine tvarka, tačiau Kauno apygardos teismas administracinėje byloje Nr. ATP-106-245/2012 2012 m. vasario 9 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą paliko nepakeistą ir V. J. apeliacinio skundo netenkino. Minėta nutartis įsiteisėjo jos paskelbimo dieną.

22Taip pat iš pateiktų teismui duomenų (prijungta prie bylos Kauno apskrities VPK medžiaga dėl piktnaudžiavimo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo Nr. 20-At-00249-11) nustatė, jog Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams tyrimo grupės vyresnysis tyrėjas A. A. 2011 m. lapkričio 28 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal V. J. skundą. Kauno miesto apylinkės prokuratūros 1-ojo NVT skyriaus prokurorė 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimu atmetė pareiškėjo skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą bei neleido susipažinti su medžiagos, pagal kurią atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, duomenimis. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi V. J. skundą tenkino iš dalies, panaikino Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimo dalį dėl susipažinimo su medžiaga Nr. 20-At-00249-11 ir leido pareiškėjui susipažinti su minėta medžiaga, o kitą skundo dalį atmetė. Minėta teismo nutartis buvo apskųsta, tačiau Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi pareiškėjo V. J. skundą atmetė ir paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartį. Teismas darė išvadą, kad vykstant šios bylos nagrinėjimui pareiškėjas taipogi galėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, kurios yra numatytos BPK 28 straipsnyje.

23Teismas konstatavo, kad pareiškėjo kreipimasis dėl informacijos, susijusios su įrodymų rinkimu administracinio teisės pažeidimo ir baudžiamojoje byloje, pateikimo turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis ATPK bei BPK tvarka. Pažymėjo, kad administracinių teisės pažeidimo ir baudžiamojo proceso šalių teisę reikšti prašymus įtvirtina ATPK ir BPK nuostatos. šis įstatymas netaikomas

24Teismas, išanalizavęs skundo argumentus bei skundžiamo sprendimo turinį ir priėmimo pagrindus, nustatė, kad atsakovas Kauno apskrities VPK patikrino ir įvertino pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir skundžiamu 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 motyvuotai atsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymą. Konstatavo, kad atsakovo 2012 m. sausio 26 d. raštas Nr. 20-S-322 yra teisėtas ir pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, todėl nėra pagrindo jo naikinti skunde nurodytais motyvais, taip pat nėra pagrindo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus pagal pareiškėjo prašymą, nes tiek administracinio teisės pažeidimo byloje, tiek ir baudžiamojoje byloje yra priimti teismų galutiniai procesiniai sprendimai.

25Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno apskrities VPK, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.246, 6.247, 6.249 straipsniais, 6.250 straipsnio 1, 2 dalimis, 6.271 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A146-39/2012 ir kt.). Nustatė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių įrodymų, kurie sudarytų prielaidą konstatuoti, jog atsakant į pareiškėjo skundą priėmus Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštą Nr. 20-S-322 prieš pareiškėją buvo atlikti neteisėti veiksmai (Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. ir 2012 m. vasario 10 d. nutartyse nebuvo nagrinėjamos pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės ir prašomi pateikti duomenys), sudarantys būtiną sąlygą valstybės deliktinei atsakomybei atsirasti, taip pat nenustatyta, kad pareiškėjui būtų buvusios sukeltos tokios apimties neigiamos pasekmės ar toks jo subjektinių teisių pažeidimas, kuris neabejotinai turėtų lemti turtinės ir neturtinės žalos padarymo konstatavimą. Teismas netenkintino pareiškėjo reikalavimų, remdamasis CK 6.271 straipsnio pagrindu, priteisti iš valstybės turtinę ir neturtinę žalą, kadangi pagal CK 6.271 straipsnį valstybė turi pagrindą atlyginti žalą tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala, o šioje nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių pareiškėjas neįrodė (ABTĮ 57 straipsnio 1 dalis).

26III.

27Pareiškėjas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliaciniame skunde nurodo:

  1. Be trečiojo asmens dalyvavimo bylos iš esmės nagrinėti negalima, nes trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai dėl šio į teismą šaukiamo asmens nepriėmė nutarties jį atvesdinti, skirti baudą iki 1 000 Lt (ABTĮ 59 straipsnio 1 dalis), neišreikalavo atsiliepimų bei neskyrė baudų (ABTĮ 84 straipsnis), todėl jo atstovų neatvykimas į teismo posėdį yra kliūtis bylai teisingai, objektyviai bei betarpiškai nagrinėti ir teisėtam bei pagrįstam sprendimui priimti (ABTĮ 10, 86 straipsniai).
  2. Pareiškėjas patikslintu skundu prašė taip pat panaikinti ir Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300. Nors Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjui nepagrįstai ir neteisėtai nebuvo atnaujintas skundo padavimo terminas dėl šio administracinio akto panaikinimo, šis skundo reikalavimas yra priimtinas bei nagrinėtinas kaip susijęs su Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 bei iš kurio pareiškėjas kildina jam padarytą žalą. Be to, pareiškėjas prašo atnaujinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. rašto Nr. 20-65-S-4300 apskundimo laiką. Teigia, jog administracinė byla dėl šio skundo reikalavimo nenutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas).
  3. Teismas objektyviai bei nešališkai nenustatinėjo, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar atsakovas neviršijo kompetencijos, ar 2012 m. sausio 26 d. aktas Nr. 20-S-322 (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.
  4. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nevertino, jog atsakovas ginčijamame sprendime nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. patikslinto prašymo 11 punktų išdėstyti reikalavimai nevykdytini, nes Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 priėmė nutarimą pareiškėjui skirti 400 Lt baudą už ATPK 187 straipsnio 2 dalį. Administracinės bylos nagrinėjimas baigtas ir pareiškėjas turi teisę apskųsti priimtą nutarimą Kauno apygardos teismui. Minėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje vadovaudamasis ATPK 272 straipsniu bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas turėjo teisę prašyti teisėjos Dalios Kursevičienės surinkti įvairias pažymas, dokumentų kopijas, kitą informaciją ir duomenis, juos pripažinti kaip įrodymus ir pridėti prie administracinės bylos, tačiau ši teisėja dėl galimo jos papirkimo ar kitų priežasčių atsisakė priimti bei nagrinėti pareiškėjo pateikiamus įrodymus. Teigia, jog šiuo atveju ne tik teisėjas turėjo teisę nuspręsti, ar įvairios pažymos, dokumentų kopijos, kita informacija ir duomenys buvo reikalingi siekiant administracinę bylą išnagrinėti teisingai ir visapusiškai, ar jie galėjo būti pripažinti kaip įrodymai ir pridėti prie administracinės bylos, bet ir pareiškėjas. Nurodo, jog teismas nenagrinėjo jo teisių pažeidimų administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011, todėl sprendimas nepagrįstas.
  5. Teismas nepagrįstai ir visapusiškai neišnagrinėjęs bylos medžiagos teigia, jog patikrinimo medžiagos Nr. 20-At-00249/2011 tyrimas baigtas, pareiškėjas turi teisę Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. priimtą nutartį apskųsti Kauno apygardos teismui. Nurodo, kad šis teismas iš pareiškėjo atėmė teisę skųsti žemesnės pakopos teismo nutartį, o minėto tyrimo metu buvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės – teisė prašyti ikiteisminio tyrimo tyrėjo ar jį kontroliuojančio prokuroro surinkti įvairias pažymas, dokumentų kopijas, kitą informaciją ir duomenis, juos pripažinti kaip įrodymus ir pridėti prie medžiagos. Teigia, jog šiuo atveju ne tik ikiteisminio tyrimo tyrėjas ar jį kontroliuojantis prokuroras turėjo teisę nuspręsti, ar įvairios pažymos, dokumentų kopijos, kita informacija ir duomenys buvo reikalingi siekiant bylą išnagrinėti teisingai ir visapusiškai, ar jie galėjo būti pripažinti kaip įrodymai ir pridėti prie medžiagos, o ir pats pareiškėjas. Pažymi, kad teismas melagingai nurodo, jog iš pateiktos teismui medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. J. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2II-4412-651/2011 dalyvavo kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nes pareiškėjas dalyvavo kaip nukentėjusysis. Nurodo, kad teismas nenagrinėjo, jog ikiteisminio tyrimo Nr. 20-At-00249/2011 medžiaga ir liudininkų liudijimai, nutarimo teiginiai prieštarauja liudininkų liudijimams ir nustatytiems faktams administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011. Daro išvadą, kad teismas nepagristai teigia, jog vykstant bylos nagrinėjimui pareiškėjas turėjo teisę teikti byloje prašymus dėl įrodymų išreikalavimo. Pažymi, kad Kauno apygardos teismas administracinėje byloje Nr. ATP-106-245/2012 2012 m. vasario 9 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą paliko nepakeistą ir V. J. apeliacinio skundo netenkino, tačiau šio sprendimo dar nenagrinėjo Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), todėl nėra pagrindo teigti, jog minėta nutartis įsiteisėjo jos paskelbimo dieną. Nurodo, kad teismas nepagrįstai teigia, jog vykstant šios bylos nagrinėjimui pareiškėjas taipogi galėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, kurios yra numatytos BPK 28 straipsnyje.
  6. Teismas neįrodė, jog pareiškėjo kreipimasis dėl informacijos, susijusios su įrodymų rinkimu administracinio teisės pažeidimo ir baudžiamojoje byloje, pateikimo turėjo būti nagrinėjamos vadovaujantis ATPK bei BPK tvarka, o pareiškėjas tokios teisės šiuo konkrečiu atveju neturi. Pažymi, kad pareiškėjas prašė ir tokių duomenų apie faktus, kurie vyko ir iki 2011 m. birželio 22 d., todėl išimtinai administracinio teisės pažeidimo ir baudžiamojo proceso šalių teisę reikšti prašymus įtvirtinančios ATPK ir BPK nuostatos prašytiems duomenims netaikytinos, šioje byloje taikytinos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos.
  7. Teismas, netinkamai ar visai neišanalizavęs skundo argumentų bei skundžiamo sprendimo turinio ir priėmimo pagrindų, nepagrįstai nustatė, kad atsakovas Kauno apskrities VPK patikrino ir įvertino pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir skundžiamu 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 motyvuotai atsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymą. Teigia, jog atsakovo 2012 m. sausio 26 d. raštas Nr. 20-S-322 yra neteisėtas ir nepagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis ir yra pagrindas jį naikinti skunde nurodytais motyvais. Taip yra pagrindas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus pagal pareiškėjo prašymą, nes veiksmų atlikimas turi esminės reikšmės procesui atnaujinti tiek administracinio teisės pažeidimo byloje, tiek ir baudžiamojoje byloje, be to, šiose bylose nepriimti teismų galutiniai procesiniai sprendimai, nepriimtas EŽTT sprendimas, Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas.
  8. Teismas nepagrįstai teigia, jog nagrinėjant ginčą dėl žalos atlyginimo pareiškėjas neįrodė viešosios atsakomybės sąlygų visumos: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ar neveikimo (vilkinimo atlikti veiksmus), žalos pareiškėjui padarymo fakto ir tiesioginio priežastinio ryšio tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju yra visi įrodymai, įskaitant ir atsakovo atsiliepimą, kurie sudaro pagrindą konstatuoti, jog atsakant į pareiškėjo skundą priėmus Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. administracinį aktą Nr. 20-S-322 prieš pareiškėją buvo atlikti neteisėti veiksmai (Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. ir 2012 m. vasario 10 d. nutartyse dėl atsakovo neteisėtų veiksmų nebuvo nagrinėjamos pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės ir prašomi pateikti duomenys), sudarantys būtiną sąlygą valstybės deliktinei atsakomybei atsirasti.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas netenkintinas.

31Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas V. J. kėlė šiuos reikalavimus: 1) panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300; 2) panaikinti Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-S-322; 3) įpareigoti atsakovą iš naujo atsakyti į pareiškėjo patikslintą 2011 m. spalio 23 d. prašymą (skundą) jam pateikiant visas labai išsamias žinias ir duomenis; 4) įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti 437,91 Lt žalą ir 25 000 Lt neturtinę žalą. Pirmosios instancijos teismas administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo V. J. skundo dalies dėl Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-65-S-4300 panaikinimo nutraukė, kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

32Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skundo reikalavimo dėl Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualaus administracinio akto Nr. 20-65-S-4300 panaikinimo pagrįstumo, skundžiamu sprendimu administracinės bylos dalį dėl šio skundo reikalavimo nutraukė, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu, kuriame numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

33Nagrinėjamoje byloje 2012 m. sausio 4 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo V. J. skundas, kuriuo, be kita ko, pareiškėjas prašė panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjui neatnaujino skundo padavimo termino dėl šio akto panaikinimo ir atsisakė priimti šį skundo reikalavimą. Ši nutartis nebuvo apskųsta apeliacine tvarka, yra įsiteisėjusi. Pareiškėjas patikslintame skunde pakartotinai kėlė reikalavimą panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. raštą Nr. 20-65-S-4300, neprašė atnaujinti apskundimo termino, nepateikė jokių motyvų, kurie nebuvo nurodyti pateikiant pirminį skundą ir kurie būtų pagrindas pirmosios instancijos teismui atnaujinti skundo dėl šio akto panaikinimo padavimo terminą. Pažymėtina, jog jokių argumentų dėl termino atnaujinimo pareiškėjas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui.

34Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas pirmiau nurodyta, daro išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria administracinė byla nutraukta dėl pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. individualų administracinį aktą Nr. 20-65-S-4300, yra nepagrįsta, neteisėta ir naikintina.

35Nagrinėjamoje byloje taip pat kilo ginčas dėl Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. rašto Nr. 20-S-322, kuriuo atsakovas atsakė į pareiškėjo 2012 m. sausio 5 d. skundą.

36Byloje nustatyta, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymu (reg. Nr. 20-65-AP-722) kreipėsi į Kauno apskrities VPK, prašė pateikti išsamias žinias ir duomenis (t. I, b. l. 20-21, 122-125). Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 20-65-S-4300 atsakė pareiškėjui į 2011 m. spalio 23 d. prašymą (t. I, b. l. 126). Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu atsakymu, 2012 m. sausio 5 d. kreipėsi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuriuo prašė panaikinti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK 2011 m. lapkričio 2 d. raštą Nr. 20-65-S-4300 ir įpareigoti Kauno apskrities VPK viršininką bei Kauno rajono PK viršininką iš naujo išnagrinėti bei atsakyti į jo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymą (t. I, b. l. 117-121). Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. sausio 10 d. raštu Nr. 5-12-S-22 įpareigojo Kauno apskrities VPK išnagrinėti iš naujo pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. prašymą (t. I, b. l. 116). Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 atsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. prašymą (t. I, b. l. 111-112).

37Kaip pagrįstai ir tinkamai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašyme aiškiai nurodė teikiamo prašymo pagrindą ir tikslą, t. y. dėl Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A-4412-651/2011 bei Kauno miesto apylinkės prokuratūroje bei Generalinėje prokuratūroje pagal nukentėjusiojo V. J. 2011 m. spalio 12 d. skundą nagrinėjamos baudžiamosios bylos pagal medžiagą Nr. 20-At-00249-11. Dėl minėtų bylų pareiškėjas ir kreipėsi į atsakovą su 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymu, kuriame įvardijo informacijos gavimo tikslą – pateikti iš atsakovo siekiamą gauti informaciją bei duomenis minėtoms prokuratūros įstaigoms ir teismui nurodytose bylose.

38Atsakovas Kauno apskrities VPK ginčijamame atsakyme nurodė, jog pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. patikslinto prašymo 11 punktų išdėstyti reikalavimai nevykdytini, nes Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 yra priėmęs nutarimą pareiškėjui skirti 400 Lt baudą už ATPK 187 straipsnio 2 dalį. Taip pat, kad administracinės bylos nagrinėjimas baigtas ir pareiškėjas turi teisę apskųsti priimtą nutarimą Kauno apygardos teismui. Pažymėjo, kad minėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje vadovaudamasis ATPK 272 straipsniu bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas turėjo teisę prašyti teisėjo surinkti įvairias pažymas, dokumentų kopijas, kitą informaciją ir duomenis, juos pripažinti kaip įrodymus ir pridėti prie administracinės bylos. Atsakovas skundžiamame atsakyme nurodė, jog pagal pareiškėjo skundą dėl, jo nuomone, neteisėtų Kauno rajono PK pareigūnų veiksmų, smurto prieš pareiškėją naudojimo Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams tyrimo grupės vyresnysis tyrėjas A. A. 2011 m. lapkričio 28 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal V. J. skundą. Šį nutarimą pareiškėjas apskundė Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, skundo nepatenkinus – Kauno miesto apylinkės teismui. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartimi 2011 m. lapkričio 28 d. nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 20-At-00249/2011 nepakeistas, tik panaikintas prokuroro draudimas pareiškėjui susipažinti su medžiaga. Taip pat nurodė, kad patikrinimo medžiagos Nr. 20-At-00249/2011 tyrimas baigtas, pareiškėjas turi teisę Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. priimtą nutartį apskųsti Kauno apygardos teismui. Minėto tyrimo metu pareiškėjas turėjo teisę prašyti ikiteisminio tyrimo tyrėjo ar ji kontroliuojančio prokuroro surinkti įvairias pažymas, dokumentų kopijas, kitą informaciją ir duomenis, juos pripažinti kaip įrodymus ir pridėti prie medžiagos.

39Pareiškėjas ginčija Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštą Nr. 20-S-322, teigdamas, kad atsakovo atsakymas yra neišsamus, nemotyvuotas, juo neišspręsti pareiškėjo keliami klausimai ir tokiais veiksmais atsakovas pareiškėjui sukėlė neigiamas teisines pasekmes.

40Teisėjų kolegija nurodo, jog administracinių teismų kompetenciją nustato ABTĮ 15-20 straipsniai. Šių teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų, kuriais gali būti pažeidžiamos asmenų teisės.

41Pareiškėjas, be kita ko, savo teisę gauti jo skunde įvardytą informaciją grindžia Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis. Pažymėtina, jog asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (bylai aktuali šio įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.). Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Tačiau šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra nustatyti atvejai, kada šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, yra netaikomas, įskaitant šios dalies 7 punktą, kuriame įtvirtinta, kad šis įstatymas netaikomas informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai.

42Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas V. J. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 (teisminio proceso Nr. 4-05-3-04325-2011-0) dalyvavo kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Šioje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimu V. J. nubaudė pagal ATPK 187 straipsnio 2 dalį ir paskyrė jam 400 Lt baudą. Kauno apygardos teismas administracinėje byloje Nr. ATP-106-245/2012 (teisminio proceso Nr. 4-05-3-04325-2011-0) 2012 m. vasario 9 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą paliko nepakeistą ir V. J. apeliacinio skundo netenkino. Minėta nutartis įsiteisėjusi.

43Remiantis ATPK 272 straipsniu, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus. ATPK 299 straipsnyje numatyta, jog apylinkės teismas, priėmęs skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išsprendžia būtinus pasirengimo teisme nagrinėti bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje klausimus. Minėto straipsnio 2 punkte numatyta, jog šalių prašymu arba savo iniciatyva teismas išreikalauja įrodymus, kurių šalys negali gauti arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti.

44Taigi darytina išvada, kad pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu, kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, turėjo ATPK nuostatose įtvirtintą teisę teikti įrodymus tiesiogiai teismui arba prašyti, kad teismas juos išreikalautų.

45Pareiškėjas nagrinėjamu atveju taip pat siekė iš atsakovo gauti informaciją, duomenis, tam, kad jie būtų pateikti kaip įrodymai ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

46Iš pridėtos prie nagrinėjamos bylos Kauno apskrities VPK medžiagos dėl piktnaudžiavimo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo Nr. 20-At-00249-11 matyti, jog Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams tyrimo grupės vyresnysis tyrėjas A. A. 2011 m. lapkričio 28 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal V. J. skundą. Kauno miesto apylinkės prokuratūros 1-ojo NVT skyriaus prokurorė 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimu atmetė pareiškėjo skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą bei neleido susipažinti su medžiagos, pagal kurią atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, duomenimis. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi V. J. skundą tenkino iš dalies, panaikino Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimo dalį dėl susipažinimo su medžiaga Nr. 20-At-00249-11 ir leido pareiškėjui susipažinti su minėta medžiaga, o kitą skundo dalį atmetė. Minėta teismo nutartis buvo apskųsta, tačiau Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi pareiškėjo V. J. skundą atmetė ir paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartį.

47Remiantis BPK 28 straipsniu, nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. Nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę: teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus; ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla; dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį; pasakyti baigiamąją kalbą. Nukentėjusysis privalo duoti parodymus. Jis prisiekia ir atsako už melagingus parodymus kaip liudytojas.

48Nurodytu atveju ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti, tačiau pareiškėjas turėjo teisę teikti įrodymus, pateikti prašymus.

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei įvertinus atsakovo atsakymo turinį, konstatuotina, kad atsakovas pateikė tiek informacijos, kiek jos galėjo pateikti, nurodė, kodėl pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. patikslinto prašymo 11 punktų išdėstyti reikalavimai nevykdytini, paaiškino pareiškėjui, jog jis turi teisę skųsti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.11.-4412-651/2011 priimtą nutarimą bei Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartį.

50Darytina išvada, kad atsakovas, pateikdamas pareiškėjui atsakymą į jo prašymą, teisės aktų bei pareiškėjo teisių nepažeidė. Pareiškėjo nurodomos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos nagrinėjamu atveju netaikytinos.

51Konstatuotina, kad atsakovas Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštu Nr. 20-S-322 tinkamai atsakė į pareiškėjo 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymą. Šis raštas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti pareiškėjo skunde nurodytais motyvais. Taip pat nėra pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo atsakyti į pareiškėjo patikslintą 2011 m. spalio 23 d. prašymą (skundą).

52Atsižvelgus į pirmiau nurodytus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis darytina išvada, kad atmestinas kaip nepagrįstas pareiškėjo apeliacinio skundo argumentas, jog minėtose administracinio teisės pažeidimo byloje bei byloje dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą nepriimti teismų galutiniai procesiniai sprendimai. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad nėra priimtas EŽTT sprendimas, nesudaro pagrindo teigti, kad nėra įsiteisėję nacionalinio teismo procesiniai sprendimai.

53Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovų neatvykimas į teismo posėdį yra kliūtis bylai teisingai, objektyviai bei betarpiškai nagrinėti ir teisėtam bei pagrįstam sprendimui priimti. Šie atsakovo argumentai nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (t. I, b. l. 194-195) (ABTĮ 75 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis ABTĮ 78 straipsnio 3 dalimi trečiojo suinteresuoto asmens atstovo neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

54Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje taip pat prašė atlyginti jam turtinę ir neturtinę žalą.

55Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ne kartą yra pažymėjęs, kad reiškiant reikalavimą dėl neturtinės žalos, kylančios iš valdžios institucijos neteisėtų veiksmų, asmeniui nepakanka vien tik abstrakčiai pareikšti, jog buvo padaryta neturtinė žala, tačiau būtina konkrečiai (laike ir vietoje) apibrėžti galimus neteisėtus veiksmus (neveikimą) ir jų galimą konkrečią išraišką (galimas pasekmes) asmeniui CK 6.250 straipsnio prasme. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-39/2012 ir kt.).

56Remiantis CK 6.271 straipsnio valstybė turi pagrindą atlyginti žalą tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala. Ginčo atveju nėra įrodyta, kad atsakovas veikė neteisėtai, t. y. byloje nėra nustatyta ir pareiškėjas neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – valstybinės valdžios institucijos ar jos darbuotojų neteisėtos veikos, o nenustačius neteisėtos veikos, atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnį negalima. Nenustatęs Kauno apskrities VPK neteisėtų veiksmų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priteisti pareiškėjui turtinę ir neturtinę žalą.

57Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių įrodymų, kurie sudarytų faktinį ir teisinį pagrindą konstatuoti, jog atsakant į pareiškėjo skundą priėmus Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštą Nr. 20-S-322 prieš pareiškėją buvo atlikti neteisėti veiksmai, sudarantys būtiną sąlygą valstybės deliktinei atsakomybei atsirasti, taip pat nenustatyta, kad pareiškėjui būtų buvusios sukeltos tokios apimties neigiamos pasekmės ar toks jo subjektinių teisių pažeidimas, kuris neabejotinai turėtų lemti turtinės ir neturtinės žalos padarymo konstatavimą. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis CK 6.271 straipsnio pagrindu, pagrįstai netenkino pareiškėjo reikalavimų priteisti iš valstybės turtinę ir neturtinę žalą.

58Remdamasi išdėstytai argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė faktines bylos aplinkybes, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, taikytinas nagrinėjamam ginčui šioje byloje spręsti. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra juridinio pagrindo.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60Pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą atmesti.

61Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. Pareiškėjas skunde nurodė, jog atsakovo prašė pranešti, ar atsakovas jam... 8. Dėl atsakovo neatsakymo į pareiškėjo prašytų duomenų nepateikimą,... 9. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas 2011 m. birželio 22 d. skundo Kauno... 10. Atsakovas Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu... 11. Atsiliepime į skundą nurodė, jog Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 10 d.... 12. Pažymėjo, jog pareiškėjo 2012 m. sausio 10 d. skunde buvo prašoma iš... 13. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 8 d. sprendimu... 16. Nustatė, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašymu... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas patikslintu skundu prašo taip pat... 18. Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Kauno apskrities... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val. prašyme... 20. Teismas rėmėsi 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti... 21. Nustatė, kad iš pateiktos teismui medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. J.... 22. Taip pat iš pateiktų teismui duomenų (prijungta prie bylos Kauno apskrities... 23. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo kreipimasis dėl informacijos, susijusios... 24. Teismas, išanalizavęs skundo argumentus bei skundžiamo sprendimo turinį ir... 25. Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo iš atsakovo Lietuvos valstybės,... 26. III.... 27. Pareiškėjas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 31. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas V. J. kėlė šiuos reikalavimus: 1)... 32. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skundo reikalavimo... 33. Nagrinėjamoje byloje 2012 m. sausio 4 d. Kauno apygardos administraciniame... 34. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas pirmiau nurodyta, daro išvadą, jog... 35. Nagrinėjamoje byloje taip pat kilo ginčas dėl Kauno apskrities VPK 2012 m.... 36. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas V. J. 2011 m. spalio 23 d. 16.47 val.... 37. Kaip pagrįstai ir tinkamai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 38. Atsakovas Kauno apskrities VPK ginčijamame atsakyme nurodė, jog pareiškėjo... 39. Pareiškėjas ginčija Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštą Nr.... 40. Teisėjų kolegija nurodo, jog administracinių teismų kompetenciją nustato... 41. Pareiškėjas, be kita ko, savo teisę gauti jo skunde įvardytą informaciją... 42. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei bylos... 43. Remiantis ATPK 272 straipsniu, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo... 44. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu, kaip... 45. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju taip pat siekė iš atsakovo gauti... 46. Iš pridėtos prie nagrinėjamos bylos Kauno apskrities VPK medžiagos dėl... 47. Remiantis BPK 28 straipsniu, nukentėjusiuoju pripažįstamas fizinis asmuo,... 48. Nurodytu atveju ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti, tačiau... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei įvertinus atsakovo atsakymo turinį,... 50. Darytina išvada, kad atsakovas, pateikdamas pareiškėjui atsakymą į jo... 51. Konstatuotina, kad atsakovas Kauno apskrities VPK 2012 m. sausio 26 d. raštu... 52. Atsižvelgus į pirmiau nurodytus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 53. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens... 54. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje taip pat prašė atlyginti jam turtinę ir... 55. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl neturtinės žalos... 56. Remiantis CK 6.271 straipsnio valstybė turi pagrindą atlyginti žalą tuo... 57. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad... 58. Remdamasi išdėstytai argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. Pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą atmesti.... 61. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą... 62. Nutartis neskundžiama....