Byla 2-394-786/2013
Dėl nuolatinio globėjo pakeitimo L. K

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Palaimienei, suinteresuotam asmeniui E. J., suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Vaidui Niaurai, nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. J. ir Aulelių vaikų globos namams, institucija, teikianti išvadą Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS, dėl nuolatinio globėjo pakeitimo L. K., ir

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė nurodė, jog L. K., gim. ( - ) yra likęs be tėvų globos. Jam nustatyta nuolatinė globa Aulelių vaikų globos namuose. L. K. tėvas A. K. sūnaus neaugina, neišlaiko, juo nesidomi. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu iš A. K. priteista po 200 Lt kas mėnesį L. K. išlaikymui. 2011-09-05 Anykščių rajono apylinkės teismas neterminuotai apribojo A. K. valdžią jo sūnaus atžvilgiu. L. K. motina V. P. mirė 2010-08-24, todėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-25 įsakymu Nr. AĮ-492 L. K. laikinąja globėja paskirta jo močiutė V. P., kuri vėliau 2011-09-05 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo paskirta nuolatinė L. K. globėja. V. P. netinkamai vykdė globėjos pareigas, todėl 2012-03-16 Anykščių rajono Apylinkės teismas sprendimu atleido V. P. iš nuolatinės globėjos pareigų ir L. K. nuolatiniu globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namus. L. K. yra įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. E ir G. J. pareiškė norą globoti L. K.. Jie yra išklausę globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE, gavę teigiamus įvertinimus. Jie turi tris savo vaikus iš kurių vienas nepilnametis. E. J. jau yra paskirta dviejų berniukų nuolatine globėja. E. ir G. J. tinkamai vykdo globėjų pareigas, turi visas buitines ir materialines sąlygas, reikalingas tinkamam vaikų ugdymui, jų poreikių tenkinimui. Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS E. J. išdavė leidimą priimti laikinai svečiuotis L. K.. E. ir G. J. kelis kartus lankė L. K. Aulelių vaikų globos namuose, vaikas svečiavosi jų šeimoje, kur užsimezgė artimi ryšiai. L. K. pageidauja gyventi E. J. šeimoje. Kitų asmenų, norinčių globoti L. K., nėra. Esant tokiai situacijai prašo atleisti Aulelių vaikų globos namus nuo L. K. nuolatinio globėjo pareigų, nuolatine L. K. globėja paskirti E. J., su ja nustatyti L. K. nuolatinę gyvenamąją vietą, E. J. paskirti L. K. priklausančio turto paprastąja administratore.

3Suinteresuotas asmuo E. J. prašė pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad L. K. jau gyvena jų šeimoje, visi šeimos nariai tam neprieštarauja.

4Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas paaiškino, kad jie pareiškimui neprieštarauja, sutinka, kad L. K. nuolatine globėja ir turto administratore taptų E. J..

5Institucijos, teikiančios išvadą Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovas į posėdį neatvyko, pateikė išvadą, kur nurodo, kad L. K. globa E. J. šeimoje atitinka nepilnamečio interesus, todėl sutinka su preikšu pareiškimu ir prašo jį tenkinti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog L. K., gim. ( - ) (b. l. 8, 9) yra likęs be tėvų globos. Jam nustatyta nuolatinė globa Aulelių vaikų globos namuose (b. l. 11-12). L. K. tėvas A. K. sūnaus neaugina, neišlaiko, juo nesidomi. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu iš A. K. priteista po 200 Lt kas mėnesį L. K. išlaikymui (b. l. 17-18). 2011-09-05 Anykščių rajono apylinkės teismas neterminuotai apribojo A. K. valdžią jo sūnaus atžvilgiu (b. l. 13-15). L. K. motina V. P. mirė 2010-08-24 (b. l. 10), todėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-25 įsakymu Nr. AĮ-492 L. K. laikinąja globėja paskirta jo močiutė V. P. (b. l. 16), kuri vėliau 2011-09-05 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo paskirta nuolatinė L. K. globėja. V. P. netinkamai vykdė globėjos pareigas, todėl 2012-03-16 Anykščių rajono Apylinkės teismas atleido V. P. iš nuolatinės globėjos pareigų ir L. K. nuolatiniu globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namus (b. l. 11-12). L. K. yra įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. E ir G. J., gyv. ( - ) (b. l. 25) pareiškė norą globoti L. K. (b. l. 19). Jie yra išklausę globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE, gavę teigiamus įvertinimus (b. l. 30). Jie turi tris savo vaikus iš kurių vienas nepilnametis. E. J. jau yra paskirta dviejų berniukų nuolatine globėja (b. l. 26, 31-35). E. ir G. J. tinkamai vykdo globėjų pareigas, turi visas buitines ir materialines sąlygas, reikalingas tinkamam vaikų ugdymui, jų poreikių tenkinimui (b. l. 28-29, 36-52). Kauno rajono savivaldybės administracijos VTAS E. J. išdavė leidimą priimti laikinai svečiuotis L. K.. E. ir G. J. kelis kartus lankė L. K. Aulelių vaikų globos namuose, vaikas svečiavosi jų šeimoje, kur užsimezgė artimi ryšiai. L. K. pageidauja gyventi E. J. šeimoje. Kitų asmenų, norinčių globoti L. K., nėra.

8LR CK 3.249 str. 1 d. 3 p. numato, jog vienas iš vaiko globos (rūpybos) nustatymo principų yra vaiko globa (rūpyba) šeimoje. Kaip nustatyta, L. K. jau gyvena E. ir G. J. šeimoje, kur jam sudarytos geros gyvenimo ir vystymosi sąlygos. Kitų asmenų, galinčių rūpintis L. K., nėra. Esant tokioms aplinkybėms, keistinas L. K. nuolatinis globėjas ir turto administratorius ir juo skirtina E. J..

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str. 494 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Atleisti Aulelių vaikų globos namus iš L. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuolatinio globėjo pareigų.

12L. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuolatine globėja ir paprastąja jo turto administratore paskirti E. J., a. k. ( - ) gyvenančią ( - ).

13L. K. gyvenamąją vietą nustatyti su nuolatinė globėja E. J., ( - ).

14Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai