Byla 2S-779-340/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Swedbak lizingas“, AB DNB bankas, antstolė Marija Lekstutienė, antstolis Irmantas Gaidelis, antstolis Robertas Vasiliauskas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Swedbak lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Arūno Raškevičiaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Swedbak lizingas“, AB DNB bankas, antstolė Marija Lekstutienė, antstolis Irmantas Gaidelis, antstolis Robertas Vasiliauskas.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Arūnas Raškevičius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą. Paaiškino, kad jis buvo UAB „Ralija“, kuriam 2009-06-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla, savininku ir vadovu. Pareiškėjas asmeniškai laidavo AB „DnB“ bankui ir UAB „Swedbank lizingas“ nuosavu turtu, todėl 2013-07-03 išregistravus UAB „Ralija“ iš Juridinių asmenų registro, visas skolas perėmė jis. Nurodė, jog bendra įsiskolinimo suma kreditoriams sudaro 733 071,20 Lt, kuri ženkliai viršija 25 000 Lt, todėl pareiškėjas negali įvykdyti visų skolinių įsipareigojimų. Pažymėjo, jog yra vedęs, 2009-10-30 su sutuoktine yra sudaryta povedybinė sutartis, turi du pilnamečius vaikus, kurie studijuoja. Turi tik iš varžytynių neparduotą žemės sklypą, esantį Skirmantiškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav., kurį išieškotojas AB „DnB“ bankas atsisakė perimti bei prašė jį perkainuoti ir nustatyti minėto sklypo kainą - 15 000 Lt. Nurodė, kad kito nekilnojamojo ar kito registruoto turto neturi. Paaiškino, jog ieško geriau apmokamo darbo, tačiau darbdaviai nenoriai priima į darbą darbuotoją, kuris turi skolų ir minėtos skolos išieškomos su antstolių pagalba.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime prašė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas šiai dienai suinteresuotam asmeniui yra skolingas 179 769,62 Lt. Pažymėjo, kad byloje būtina nustatyti pareiškėjo skolinių įsipareigojimų apimtį bei turimo turto vertę. Pažymėjo, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie pareiškėjui priklausantį visą nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų apie tai, kad ieško geriau apmokamo darbo. Papildomai nurodė, jog pareiškėjo bei jos sutuoktinės 2009-10-30 povedybinėje sutartyje, kuri buvo sudaryta po UAB „Ralija“ bankroto bylos iškėlimo, nėra aptarta kaip sutuoktiniai išsprendžia jau turimo turto pasidalinimo klausimus, todėl byloje turėtų būti pateikti pareiškėjo sutuoktinės bei jų vaikų duomenys apie jų turtą ir gaunamas pajamas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-07 nutartimi iškėlė pareiškėjui bankroto bylą. Nustatė, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma sudaro 733 071,20 Lt, t.y. nurodyta suma viršija 25 MMA. Sprendė, kad pareiškėjas pagal turtinę padėtį negali įvykdyti minėto skolinio įsipareigojimo ir konstatavo pareiškėjo nemokumą. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta FABĮ 5 str. 8 d. įtvirtintų ribojimo iškelti bankroto bylą sąlygų. Pažymėjo, kad atsisakymas iškelti pareiškėjo bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties skolininko, nei kreditorių interesų: atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes nei jo gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-07 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo A. Raškevičiaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo pajėgumą bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl prašymas iškelti bankroto bylą turėjo būti vertinamas tik kaip siekis nurašyti skolas ir tokį prašymą turėjo būti atsisakyta tenkinti.
  2. Neaišku, iš kokių lėšų (turto ar pajamų) bankroto proceso metu pareiškėjas ketina atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai nėra apsaugoti pareiškėjui priklausančio žemės sklypo hipoteka.
  3. Pažymi, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl geriau apmokamo darbo paieškų negrįstos CPK reikalavimus atitinkančiais objektyviais įrodymais, tuo tarpui šios aplinkybės patvirtina, jog pats pareiškėjas nesitiki gauti geriau apmokamo darbo ir nesitiki ateityje turėti galimybes bent iš dalies atsiskaityti su savo kreditoriais. Apelianto teigimu, pareiškėjas prašymą iškelti bankroto bylą pateikė siekdamas realiai atsiskaityti su vieninteliu kreditoriumi, kurio naudai įkeistas žemės sklypas, o likusias skolas nurašyti.
  4. Pirmos instancijos teismas nevertino pareiškėjo galimybių atkurti mokumą ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais.
  5. Pažymi, jog pirmos instancijos teismas turėjo būti nustatyta, ar pareiškėjas elgėsi sąžiningai, taip pat turėjo būti nustatyta, ar pareiškėjas nesudarė nesąžiningų nekilnojamojo turto perleidimo sandorių. Nurodo, kad atsiliepime į pareiškimą pažymėjo, kad apeliantas pats tokios informacijos savo iniciatyva negali gauti, tačiau skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė, kaip buvo išspręstas šis prašymas. Be to, pirmos instancijos teismas nevertino pareiškėjo sąžiningumo sudarant povedybinę sutartį bei faktinių aplinkybių, jog pareiškėjas turi du vaikus, iš kurių vienas studijuoja užsienyje ir abu šiuos vaikus išlaiko pareiškėjo sutuoktinė. Pažymi, jog povedybinė pareiškėjo ir jo sutuoktinės sutartis buvo sudaryta po bankroto bylos UAB „Ralija“, už kurios tinkamą įsipareigojimų vykdymą laidavo pareiškėjas, iškėlimo.

10Atsiliepimu pareiškėjas prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-07 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jo nemokumas, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jau buvo įrodytas teismų sprendimais ir antstolių atliktas vykdymo proceso veiksmais. Nurodo, kad pateikė į bylą įrodymus, kokiu likusiu turtu jis dar disponuoja, t.y. iš varžytinių neparduotas žemės sklypas, kurį išieškotas AB „DnB“ bankas atsisakė perimti, bankroto byloje bus parduodamas ir lėšos bus panaudotos atsiskaitymui su visais kreditoriais, o ne tik su įkaito turėtoju. Teigia, jog įkaito turėtojas – AB „DnB“ bankas jau pateikė administratoriui savo kreditorinį reikalavimą ir dėl bankroto bylos iškėlimo neprieštarauja. Nesutinka su apelianto teiginiais dėl operacijų su nekilnojamuoju turtu nesąžiningumo. Nurodo, jog turtas ir UAB „Ralija“ bankroto proceso metu ir ne vieno teismo proceso metu, buvo išieškomas, nustatomas ir pardavinėjamas, todėl, anot pareiškėjo, sunku įsivaizduoti, kad nuo tiek asmenų, turinčių prieigą prie VĮ „Registrų centras“ duomenų, būtų galima ką nors nuslėpti.

11Atsiliepimu suinteresuotas asmuo AB „DnB“ bankas sutinka su atskiruoju skundu.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju nenustatė nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

15Šioje byloje kilo ginčas dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą tenkinimo teisinių prielaidų.

16FABĮ 1 str. 1 d, numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai yra užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 6 str. 1 d. numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų. Fizinio asmens nemokumas, tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 str. 2 d.). Taigi fizinio asmens nemokumui reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 LR Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas ir fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų. Apeliacinės instancijos teismas laiko, jog sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Nemokumui nustatyti, reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą iškelti jam bankroto bylą grindė tuo, jog negali įvykdyti kreditoriams turimų įsipareigojimų, kurių bendra suma - 733 071,20 Lt. Nurodė, kad jo pajamas sudaro gaunamas 450,05 Lt atlyginimas, turi jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kuris hipoteka įkeistas vienam iš kreditorių - AB „DnB” bankas, tuo tarpu su sutuoktine yra sudaryta povedybinė sutartis, turi du pilnamečius vaikus, kurie studijuoja. Teigė, jog ieško geriau apmokamo darbo, tačiau šios paieškos nesėkmingos, kadangi darbdaviai atsisako priimti į darbą asmenį, turintį didelių skolinių įsipareigojimų. Pirmos instancijos teismas pareiškėjo prašymą tenkino. Konstatavo pareiškėjo nemokumą bei FABĮ 5 str. 8 d. numatytų sąlygų nebuvimą. Nesutikimą su tokia pirmos instancijos teismo pozicija apeliantas iš esmės grindžia argumentais, kad pirmos instancijos teismas neįvertino pareiškėjo skolinių įsipareigojimų vykdymo kreditoriams galimybės. Taip pat nurodo argumentus dėl galimo pareiškėjo nesąžiningumo sudarant jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto sandorius, povedybinę sutartį.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog FABĮ nenumato reikalavimo fiziniam asmeniui gauti pajamas tam, kad jam būtų iškelta bankroto byla. Bankroto bylos fiziniam asmeniui iškeliama nustačius, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų (FABĮ 6 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjo įsiskolinimai sudaro 733 071,20 Lt, tuo tarpu pareiškėjas disponuoja nekilnojamuoju turtu – žemės sklypu, kuris yra įkeistas vienam iš kreditorių, bei gauna kas mėnesį 450 Lt darbinių pajamų. Atsižvelgiant į turimų piniginių įsipareigojimų mastą, kuris viršija FABĮ nustatytą 25 MMA dydį, bei trukmę, t.y. jog šių piniginių prievolių mokėjimo terminai yra suėję, taip pat įvertinus pareiškėjo turimo turto bei gaunamų pajamų apimtį, pirmos instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti pareiškėjo nemokumą. Kita vertus, sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog bankroto bylos iškėlimo tikslas FABĮ prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Teismui priėmus procesinį sprendimą iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, pastarajam nustatomas terminas pateikti plano atsiskaitymui su kreditoriais projektą (FABĮ 6 str. 3 d. 5 p.). Vieni iš pagrindinių reikalavimų planui – nurodyti lėšas, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas (FABĮ 7 straipsnio 1 d. 2 p.) bei pateikti kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (FABĮ 7 str. 12 p.). Atsižvelgiant į nurodytą įstatyminį reglamentavimą, darytina išvada, jog viena esminių sąlygų fiziniam asmeniui bankrutuoti pagal FABĮ, yra gauti pajamas. Pareiškėjas nurodo, jog jo gaunamos pajamos sudaro 450 Lt sumą, kuri yra reikalinga jo būtiniausių poreikių patenkinimui. Tiek procesiniuose dokumentuose, tiek ir teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, jog ieško geriau apmokamo darbo, tačiau darbdaviai nenori priimti į darbą darbuotojo, kuris turi skolų ir skolos išieškomos su antstolių pagalba. Tuo tarpu apeliantas atskirajame skunde kelia klausimą dėl pareiškėjo galimybės vykdyti atsiskaitymus su kitais kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti kaip kreditoriaus AB „DnB“ bankas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, klausimas dėl fizinio asmens galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais yra neabejotinai svarbus nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą, tačiau šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas neplanuoja atsiskaityti su savo kreditoriais. Nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui pirmos instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjas turi nekilnojamojo turto – žemės sklypą, taip pat gauna darbines pajamas bei išreiškė siekį susirasti geriau apmokamą darbą. Nors žemės sklypas yra įkeistas hipoteka vienam iš pareiškėjo kreditorių ir iš tokio turto gautos piniginės lėšos būtų naudojamos atsiskaitymui pirmiausia su juo, tuo tarpu pareiškėjo gaunamos pajamos iš darbinės veiklos reikalingos jo paties būtiniausių poreikių tenkinimui, tačiau tai nereiškia, jog pareiškėjas, pateikęs prašymą iškelti jam bankroto bylą, nesuvokia FABĮ nustatytos pareigos parengti planą, kuriame būtų nurodytos lėšos, reikalingos atsiskaitymui su kreditoriais bei parengtas jų reikalavimų tenkinimo grafikas (FABĮ 7 str. 12 p.). Pažymėtina, jog įstatymas numato, kad klausimai dėl atsiskaitymo su kreditoriais bei plano patvirtinimo sprendžiami jau iškėlus bankroto bylą. Pirmos instancijos teismas, iškėlęs bankroto bylą pareiškėjui, nustatė trijų mėnesių terminą plano projekto parengimui, todėl neatmestina galimybė, jog per nustatytą terminą pareiškėjui pavyks gauti papildomų lėšų, kurios būtų panaudojamos atsiskaitymui su kreditoriais. Svarbu pažymėti ir tai, kad kreditoriai dalyvauja plano patvirtinimo procese ir jiems ar teismui nepritarus parengtam planui, ar pareiškėjui per nustatytą terminą neparengus tokio plano, taip pat neįgyvendinant plane numatytų priemonių, gali būti inicijuotas bankroto bylos nutraukimas (FABĮ 10 str. 1 d. 1, 2 p., 2 d.).

19Dėl atskirojo skundo argumentų, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis deda pastangas susirasti geriau apmokamą darbą, pažymėtina, jog tai, ar planas bus parengtas, patvirtintas ir įgyvendintas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo pastangų, todėl ir teisines pasekmes neįvykdžius jam įstatyme nustatytų pareigų prisiims pats pareiškėjas. Tuo tarpu, neiškėlus bankroto bylos pareiškėjui, galimybės, jog jis, esant dabartinei turtinei padėčiai, įvykdys savo finansinius įsipareigojimus kreditorių, kurių reikalavimai į pareiškėją nėra užtikrinti, atžvilgiu, tikėtina, nepadidės. Kaip teisingai pažymėjo pirmos instancijos teismas, atsisakymas iškelti pareiškėjo bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties skolininko, nei kreditorių interesų – atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas ir toliau liktų nemokus, nes nei jo gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos.

20Apeliacinės instancijos teismas atmeta argumentus dėl pareiškėjo galimo nesąžiningumo sudarant nekilnojamojo turto perleidimo sandorius, povedybinę sutartį. Pažymėtina, jog iškėlęs šias prielaidas apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų tokias aplinkybes bei nenurodė jokių pareiškėjo piktnaudžiavimo požymių, todėl pirmos instancijos teismas neturėjo pareigos atlikti išsamaus tyrimo dėl nurodytų aplinkybių. Pažymėtina, jog vėlesnį tyrimą dėl asmens turtinės padėties ir nemokumą nulėmusių priežasčių atlieka administratorius (FABĮ 12 str. 3 d.).

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu nutarčiai panaikinti, nenustatyta, todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 320 str., 338 str.).

22Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Swedbak... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Arūnas Raškevičius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-07 nutartimi iškėlė pareiškėjui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo... 10. Atsiliepimu pareiškėjas prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir... 11. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo AB „DnB“ bankas sutinka su atskiruoju... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 15. Šioje byloje kilo ginčas dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto... 16. FABĮ 1 str. 1 d, numato, jog FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą iškelti jam bankroto bylą grindė... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog FABĮ nenumato reikalavimo... 19. Dėl atskirojo skundo argumentų, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų,... 20. Apeliacinės instancijos teismas atmeta argumentus dėl pareiškėjo galimo... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 22. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti...