Byla 2S-1812-459/2015
Dėl antstolės veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei B. T., R. M., kooperatinei bendrovei Palangos kredito unijai dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolės B. T. veiksmų, prašė atšaukti nekilnojamojo turto varžytynes vykdomojoje byloje Nr. 0005/14/02230 ir skirti ekspertizę įkeisto turto rinkos vertei nustatyti; nušalinti antstolę nuo vykdomosios bylos vykdymo. Nurodė, kad prašė skirti turto vertinimo ekspertizę, tačiau antstolė, motyvuodama tuo, jog pareiškėjas nesumokėjo 330 Eur už ekspertizės atlikimą, paskelbė įkeisto turto varžytynes. Įkeisto turto kaina, kuria vadovaujasi antstolė, neatitinka tikrosios turto vertės, nes neatsižvelgta į šio turto unikalumą bei rekonstrukcijai išleistas lėšas. Pareiškėjas mano, kad antstolė yra nesąžininga ir šališka. Teigia, kad antstolė nesilaiko konfidencialumo pareigos ir viešina pažįstamiems asmenims vykdomųjų bylų aplinkybes bei eigą.

3Antstolė B. T. išnagrinėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė jį teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-08-14 nutartimi skundą atmetė. Nurodė, jog iš vykdomosios bylos matyti, kad įkeisto turto rinkos vertė nustatyta 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-15000307 dėl turto įkainojimo, atsižvelgiant į išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos pateiktą turto vertintojos UAB „Lituka ir Ko“ parengtą turto vertės nustatymo ataskaitą. Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta verte, pasinaudojo teise reikšti prieštaravimus. 2015-01-20 patvarkymu antstolė A. M. skundą tenkino, nurodydama, jog turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T. bei paprašė A. M. per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pervesti į antstolės sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams užsakyti, informavo, jog šių lėšų nepervedus bus skelbiamos varžytynės. Pareiškėjas antstolio patvarkyme nurodytų įpareigojimų tinkamai neįvykdė: į antstolės depozitinę sąskaitą 2015-02-09 buvo pervesta tik dalis prašomos sumos - 250 Eur. Pareiškėjas su antstole nebendradarbiavo, neprašė atidėti likusios sumos už ekspertizę mokėjimą. Kadangi likusi suma už ekspertizę taip ir nebuvo pervesta, antstolė 2015-05-07 paskelbė įkeisto turto varžytynes. Pareiškėjas, pateikdamas prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, motyvavo įkeisto turto unikalumu, šio turto rekonstrukcijai išleistomis lėšomis, tačiau nepateikė kitokios nei nustatytoji turto vertė patvirtinančių įrodymų. LITEKO duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartyje nurodė, kad pagrindo konstatuoti, jog UAB „Lituka ir Ko“ neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytų reikalavimų, nėra. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog antstolės veiksmai paskelbiant varžytynes, parduodamo turto kainą nustačius UAB „Lituka ir Ko“ parengtos ataskaitos pagrindu, yra teisėti. Pareiškėjas taip pat kelia antstolės nušalinimo klausimą: jo nuomone, antstolė yra nesąžininga, šališka, nesilaiko konfidencialumo pareigos. Teismas konstatavo, jog pareiškėjo argumentai dėl antstolės B. T. suinteresuotumo ir šališkumo vykdomojoje byloje nėra pagrįsti. Iš byloje esančios medžiagos nenustatyta jokių CPK numatytų pagrindų antstolei nusišalinti. Be to, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas 2014-12-05 jau buvo pareiškęs antstolei nušalinimą. Šis klausimas išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-15970-796/2014, kuria pareiškėjo A. M. pareiškimas dėl antstolės B. T. nušalinimo nuo vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 vykdymo atmestas.

5Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-14 nutartį ir skundą tenkinti, taip pat bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, jog antstolė, paskelbdama įkeisto turto varžytynes, pasinaudojo tuo, jog pareiškėjas už ekspertizės atlikimą buvo sumokėjęs tik 250 Eur ir apskundęs antstolės patvarkymą dėl eksperto kandidatūros laukė, kol teismas priims sprendimą. Teismui netenkinus pareiškėjo skundo, antstolė nesivadovavo normalia praktika ir neparagino pareiškėjo papildomai sumokėti 80 Eur. Pareiškėjas teigia, jog sutinka sumokėti trūkstamą sumą už ekspertizės atlikimą – 80 Eur ir prašo atlikti įkeisto turto vertės nustatymo ekspertizę. Prašo teismo įvertinti tą faktą, jog antstolė įvertino turtą remdamasi turto vertinimo ataskaita, kuri atlikta daugiau nei prieš 1,5 metų, o rinkos kainos per šį laikotarpį stipriai pasikeitė. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl antstolės nušalinimo. Mano, jog teismas nepakankamai įsigilino į pareiškėjo argumentus.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

8Pareiškėjas pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau teismas mano, jog skirti žodinį bylos nagrinėjimą nėra pagrindo: byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose ir jų prieduose yra išsamiai išdėstytos visos bylos aplinkybės. Visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsikirtimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl nėra būtinybės atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir pareiškėjo prašymas atmestinas (CPK 336 str. 1 d.).

9Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/14/02230 pagal 2014-11-19 Palangos miesto 2-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 151172,07 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-15000307 dėl turto įkainojimo antstolė skolininkui priklausantį įkeistą nekilnojamąjį turtą – 35362/263539 dalį žemės sklypo, pastatą – gyvenamąjį namą, pastatą – ūkinį pastatą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, esančius adresu ( - ), bei žemės sklypą, kurio plotas 2,8061 ha, esantį adresu ( - ), įkainojo 134 673,31 Eur. Antstolė turto vertę nustatė atsižvelgdama į išieškotojos pateiktą turto vertintojos UAB „Lituka ir Ko“ parengtą turto vertės nustatymo ataskaitą. Antstolė 2015-01-06 patvarkymą Nr. S-15000307 bei turto vertės nustatymo ataskaitos santrauką išsiuntė išieškotojai, skolininkui ir skolininkei bei įkeisto turto bendrasavininkei R. M.. 2015-01-14 antstolės kontoroje gautas pareiškėjo A. M. skundas, jame pareiškėjas prašė įvertinti turtą, paskiriant ekspertizę. 2015-01-20 antstolė priėmė patvarkymą, juo paprašė, kad A. M. per penkias dienas pervestų į antstolės depozitinę sąskaitą 330 Eur sumą už ekspertizės atlikimą. 2015-05-06 priimtas patvarkymas dėl piniginių lėšų grąžinimo ir informacijos suteikimo: R. M. grąžinta 2012-02-09 sumokėta 250 Eur suma, taip pat vykdymo proceso dalyviai informuoti, jog skelbtinos sutartine hipoteka įkeisto turto pirmosios varžytynės, laikant, kad šis turtas įkainotas bendra 134673,31 Eur suma. 2015-05-07 paskelbtos sutartine hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto pirmosios varžytynės Nr. 107175, pradinę turto pardavimo kainą nustatant 107739 Eur. 2015-06-08 priimtas patvarkymas dėl neįvykusių varžytynių Nr. S-15019526. Pareiškėjas skundė antstolės veiksmus, prašydamas atšaukti paskelbtas varžytynes ir paskirti ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo netenkino.

10Atskirajame skunde pareiškėjas teigia, jog antstolė nepagrįstai neparagino pareiškėjo papildomai sumokėti 80 Eur už ekspertizę, teigia, jog sutinka sumokėti nurodytą sumą, kad būtų atlikta įkeisto turto vertės ekspertizė.

11Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad įkeisto turto rinkos vertė nustatyta 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-15000307 dėl turto įkainojimo, atsižvelgiant į išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos pateiktą turto vertintojos UAB „Lituka ir Ko“ parengtą turto vertės nustatymo ataskaitą. Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta verte, pasinaudojo teise reikšti prieštaravimus: 2015-01-14 pateikė skundą, jame jis prieštaravo antstolės nustatytam turto įkainojimui, argumentuodamas tuo, jog vertinimas atliktas netinkamo subjekto ir antstolė neatsižvelgė į įkeisto turto unikalumą bei šio turto rekonstrukcijai išleistas lėšas, prašė skirti teismo ekspertą, turintį reikiamą kvalifikaciją, ir nurodyti sąskaitą, į kurią reikia sumokėti už ekspertizės atlikimą. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, prieš skiriant ekspertizę turi sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas ekspertizei atlikti. 2015-01-20 patvarkymu antstolė A. M. skundą tenkino, nurodydama, jog turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T. bei paprašė A. M. per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pervesti į antstolės sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams užsakyti, taip pat informavo, jog šių lėšų nepervedus bus skelbiamos ginčo turto varžytynės. Taigi, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas buvo informuotas apie pasekmes, kurios kils nesumokėjus antstolio nurodytos sumos. Pareiškėjas tinkamai neįvykdė antstolės įpareigojimo: į antstolės depozitinę sąskaitą 2015-02-09 buvo pervesta tik dalis prašomos sumokėti sumos - 250 Eur. Pirmosios instancijos teismas iš vykdomosios bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, jog 2015-02-10 pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, prašydamas nušalinti ekspertą G. T. ir ekspertu skirti V. Š.. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015-03-03 nutartimi jo netenkino. Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-23 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartis palikta nepakeista. Kadangi likusi suma už ekspertizę taip ir nebuvo pervesta, antstolė 2015-05-07 paskelbė įkeisto turto varžytynes, pradinę turto pardavimo kainą nustatant 107739,00 Eur, o už ekspertizės atlikimą sumokėtą 250 Eur sumą 2015-05-06 patvarkymu grąžino.

12Vykdymo proceso šalims nustatyta pareiga būti aktyvioms ir pačioms domėtis vykdymo eiga bei sąžiningai naudotis joms suteiktomis teisėmis bei pareigomis. Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-03 nutartis palikta nepakeista, priimta 2015-04-23, iš LITEKO duomenų matyti, jog 2015-04-24 nutarties kopijos išsiųstos dalyvavusiems byloje asmenims, taip pat ir pareiškėjui. Antstolės patvarkymas, kuriuo paskelbtos varžytynės, priimtas 2015-05-07. Taigi pareiškėjas buvo informuotas apie bylos baigtį ir turėjo imtis priemonių, kad įvykdytų antstolės įpareigojimą sumokėti visą ekspertizei reikalingą sumą, jei norėjo, kad ši būtų atlikta. Pareiškėjas su antstole nebendradarbiavo, nesiekė rasti kompromiso, neprašė atidėti likusios sumos už ekspertizę mokėjimo, todėl laikytina, jog nebuvo pakankamai aktyvus, kad tinkamai įgyvendintų vykdymo procese jam suteiktas teises. Antstolės veiksmai šiuo atveju visiškai atitiko teisės aktų reikalavimus, ji ėmėsi reikiamų priemonių, kad sprendimas būtų įvykdytas kuo operatyviau ir objektyviau.

13Pareiškėjas, prašydamas atšaukti varžytynes, iš esmės nesutinka su nustatyta įkeisto turto verte. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, antstolė skirti ekspertizę savo iniciatyva privalo, jei jai kyla abejonių dėl turto vertės. Šiuo atveju įvertindama turtą antstolė rėmėsi UAB „Lituka ir Ko“ parengta turto vertės nustatymo ataskaita. Pareiškėjas teigia, jog antstolė neįvertino įkeisto turto unikalumo bei šio turto rekonstrukcijai išleistų lėšų, tačiau nepateikė jokių kitokią nei nustatytoji turto vertę patvirtinančių įrodymų. Pareiškėjo teiginys, jog, nors jis nepateikia kitokio turto vertinimo, tačiau prašo skirti turto vertės ekspertizę, atmestinas kaip nesudarantis pagrindo antstolės veiksmus laikyti neteisėtais. Kaip nurodyta CPK 682 straipsnio 3 dalyje, skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas ekspertizei atlikti. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Taigi teisė reikalauti atlikti ekspertizę, prieštaraujant antstolės nustatytai turto vertei, turi būti įgyvendinta įstatyme nustatyta tvarka. Pareiškėjas už ekspertizės atlikimą visos antstolės nustatytos sumos nesumokėjo, nors galimybę tam turėjo. Manytina, jog antstolė savo iniciatyva ekspertizės turto vertei neskyrė, nes neturėjo pakankamo pagrindo abejoti turto įkainojimo teisingumu. LITEKO duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartyje nurodė, kad pagrindo konstatuoti, jog UAB „Lituka ir Ko“ neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytų reikalavimų, nėra. Pažymėjo, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nesutikdamas su antstolės nustatyta turto verte, nepateikė jokių įrodymų, jog turto vertė iš tiesų didesnė nei antstolės nustatytoji. Taigi pareiškėjui nesumokėjus antstolės nurodytos sumos už ekspertizę, nesant prašymo atidėti likusios sumos mokėjimą, o antstolei neturint pakankamo pagrindo abejoti nustatytos turto vertės teisingumu ir pagrįstumu, antstolės veiksmai paskelbiant varžytynes bei parduodamo turto kainą nustačius UAB „Lituka ir Ko“ ataskaitos pagrindu laikytini teisėtais.

14Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, jog nesutinka, kad nepateikė įrodymų dėl antstolės šališkumo. Pagal CPK 636 straipsnio 1 dalį antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Nušalinimas turi būti pareikštas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus. Vėliau nušalinimą pareikšti leidžiama tik tais atvejais, jeigu pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus vykdymo veiksmus (CPK 636 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo argumentai dėl antstolės šališkumo nepagrįsti. Pažymėtina, jog pareiškėjas ir prie atskirojo skundo nepridėjo jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginį dėl antstolės šališkumo. Iš byloje esančios medžiagos nenustatyta jokių Civilinio proceso kodekse numatytų pagrindų, dėl kurių antstolė turėtų nusišalinti ar būti nušalinta.

15Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai