Byla e2-449-186/2016
Dėl delspinigių pagal kredito sutartis sumažinimo, tretieji asmenys – G. S., S. M. ir O. N

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Danske bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lituvos filialą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ ieškinį atsakovui Danske bank A/S dėl delspinigių pagal kredito sutartis sumažinimo, tretieji asmenys – G. S., S. M. ir O. N..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė UAB „Senamiesčio svečių namai“ pareiškė ieškinį, kuriame prašė 2003 m. kovo 24 d. kredito sutarties Nr. KV303085V su papildymais ir pakeitimais pagrindu Danske bank A/S iš UAB „Senamiesčio svečių namai“ reikalaujamus delspinigius, išieškomus antstolio V. M. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/04177, sumažinti iki 8 937,76 EUR; 2006 m. gegužės 10 d. kredito sutarties Nr. K200605-0996 su papildymais ir pakeitimais pagrindu Danske bank A/S iš UAB „Senamiesčio svečių namai“ reikalaujamus delspinigius, išieškomus antstolio A. S. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr.0010/15/00781, sumažinti iki 13 257,46 EUR.

6Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio A. S. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00781. Nurodė, kad antstolis A. S. notarės D. J. vykdomojo įrašo pagrindu vykdo priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto, įkeisto šio ieškinio ginčo kredito sutarties vykdymui užtikrinti. Teismui tenkinus ieškinį, atsakovo reikalavimas UAB „Senamiesčio svečių namai“ reikšmingai sumažėtų, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikius, vykdomoji bylą būtų užbaigta ir ieškovas netektų teisės teismine tvarka ginti pažeistų savo interesų dėl neteisėto dydžio delspinigių sumažinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi ieškovė prašymą tenkino –sustabdė antstolio A. S. vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00/00781, vykdomą pagal Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarės D. J. 2015 m. vasario 10 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-749, iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Senamiesčio svečių namai“ ieškinį atsakovui Danske bank A/S dėl delspinigių pagal kredito sutartis sumažinimo, tretieji asmenys – G. S., S. M. ir O. N..

9Teismo vertinimu, ieškovė pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jos prašymą tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė bus nustatyta tik vėlesnėje proceso stadijoje. Teismas sprendė, kad šioje civilinės bylos stadijoje, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, ieškovė tikėtinai pagrindė savo pareikšto ieškinio reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ieškinyje prašė sumažinti, be kita ko, ir notarės D. J. 2015 m. vasario 10 d. išduotu vykdomuoju įrašu Nr. DJ-749 išieškomą delspinigių sumą, teismas sprendė, kad akivaizdu, jog įvykdžius išieškojimą, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas nagrinėjamoje byloje taptų neįmanomas arba įvykdymas itin pasunkėtų. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pakankamą pagrindą, remiantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00/00781.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas Danske bank A/S atskirtajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį ir ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas pažeidė CPK 263 straipsnį, nes nemotyvavo savo išvados, kad įvykdžius išieškojimą ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas nagrinėjamoje byloje taptų neįmanomas arba įvykdymas itin pasunkėtų.

132. Ieškovės reikalavimai yra mažesnės apimties, nei vykdytinas išieškojimas pagal išduotą vykdomąjį dokumentą, kadangi ieškovė ginčija tik delspinigių sumą, be to, prašo ją sumažinti, o ne visai panaikinti. Net ir visiškai patenkinus ieškovės reikalavimus, ieškovės prievolė Bankui nepasibaigs. Esant tokioms aplinkybėms, visiškas vykdomosios bylos sustabdymas neturi teisinio pagrindo. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė neatitinka ekonomiškumo principo, nes ja išieškotojo, t. y. Banko, teisės suvaržomos labiau nei tai yra būtina.

143. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įvykdžius išieškojimą, teismo sprendimo priėmimas taptų neįmanomas arba įvykdymas pasunkėtų. Net jei Bankas vykdymo procese išieškotų visą vykdomuoju įrašu priteistą delspinigių sumą, yra galimas išieškotos sumos atgręžimas. Kita vertus, užtektų taikyti draudimą antstoliui paskirstyti išieškotą sumą, viršijančią šiuo ieškiniu neginčijamą sumą.

154. Šiuo atveju išieškojimas vykdomas iš įkeisto turto, todėl visiškai neapriboja ieškovės vykdomos veiklos.

165. Sustabdžius išieškojimą, ieškovės skola Bankui didės dėl priskaičiuojamų 6 proc. procesinių palūkanų.

17Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pritaikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytą laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą.

20Teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti, kai yra abi šios sąlygos: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Šis principas reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Ekonomiškumo principas glaudžiai siejasi su proporcingumo principu. Šio principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.

21Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar egzistuoja grėsmė, jog nepritaikius ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovei prašant sumažinti pagal notarės D. J. 2015 m. vasario 10 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-749 (toliau – Vykdomasis įrašas) išieškomą delspinigių sumą, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas taptų neįmanomas arba įvykdymas itin pasunkėtų, jeigu išieškojimas būtų įvykdytas. Tokia teismo išvada nepagrįsta.

22Visų pirma, ieškovės pareikšto reikalavimo tenkinimo atveju (t. y. sumažinus Vykdomajame įraše nurodytą išieškotiną delspinigių sumą) priverstinis teismo sprendimo vykdymas apskritai nebūtų reikalingas, jeigu tuo metu, kai įsiteisės galutinis teismo sprendimas, antstolis dar nebus įvykdęs minėto vykdomojo dokumento. Tačiau net jeigu Vykdomasis įrašas ir būtų įvykdytas, tai dar nereiškia, kad teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tokiu atveju apskritai negalėtų priimti ieškovei palankaus teismo sprendimo. Kaip teisingai nurodo apeliantas, teismui sumažinus Vykdomajame įraše nurodytą delspinigių sumą, yra galimas išieškotos sumos atgręžimas. Tokiu atveju mutatis mutandis taikytinos CPK LVI skyriaus normos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra bankas, nėra pagrindo manyti, kad išieškotos sumos atgręžimo atveju kiltų kokia nors grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

23Antra, ieškovė neginčija Vykdomojo įrašo visa apimtimi, tačiau prašė laikinai sustabdyti visus vykdymo veiksmus, kuriuos antstolis vykdo šio vykdomojo dokumento pagrindu. Taigi, teismui pritaikius ieškovės prašomą laikinąją apsaugos priemonę, buvo sustabdytas ir pagrindinės skolos, palūkanų, neginčijamos delspinigių dalies bei kitų išlaidų, t. y. tų sumų, dėl kurių dydžio tarp šalių nėra ginčo, išieškojimas. Esant tokioms aplinkybėms, sutiktina su apeliantu, kad šiuo atveju buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, kadangi atsakovo teisės buvo suvaržytos labiau nei tai būtina, siekiant užtikrinti ieškovės pareikštų reikalavimų įvykdymą. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą ieškovei, neįvertinęs teisėtų atsakovo interesų, juolab, kad išieškojimo sustabdymas ir procesinių palūkanų skaičiavimas, kaip teisingai pažymi apeliantė, neatitinka ir pačios ieškovės interesų.

24Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovė neįrodė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, jeigu nebus pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Nesant vienos iš būtinų sąlygų, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė šią laikinąją apsaugos priemonę, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

25Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė UAB „Senamiesčio svečių namai“ pareiškė ieškinį, kuriame... 6. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi ieškovė prašymą... 9. Teismo vertinimu, ieškovė pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas Danske bank A/S atskirtajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Teismas pažeidė CPK 263 straipsnį, nes nemotyvavo savo išvados, kad... 13. 2. Ieškovės reikalavimai yra mažesnės apimties, nei vykdytinas... 14. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įvykdžius išieškojimą, teismo... 15. 4. Šiuo atveju išieškojimas vykdomas iš įkeisto turto, todėl visiškai... 16. 5. Sustabdžius išieškojimą, ieškovės skola Bankui didės dėl... 17. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 20. Teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti, kai yra abi šios... 21. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar egzistuoja grėsmė, jog... 22. Visų pirma, ieškovės pareikšto reikalavimo tenkinimo atveju (t. y.... 23. Antra, ieškovė neginčija Vykdomojo įrašo visa apimtimi, tačiau prašė... 24. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovė neįrodė, jog... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą...