Byla e2-4798-345/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Post scriptum tex“ ieškinį atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Post scriptum tex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir prašo panaikinti atsakovės 2017-06-01 sprendimą (pranešimo Nr. 5266926) I pirkimo objekto dalyje (Siuvami darbo rūbai), kurio 1 punktu UAB Verslo aptarnavimo centras, vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punkto nuostatomis, atmetė UAB „Post scriptum tex“ galutinį pasiūlymą, nes pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų; 2 punktu – UAB „Verslo aptarnavimo centras“ patvirtino galutinę pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir priėmė sprendimą sudaryti sutartį. Patvirtinta pasiūlymų eilė: I pirkimo objekto dalyje (Siuvami darbo rūbai): 1) I vieta – UAB „Saugima“ – 100 balų; 2) II vieta – UAB „Sabelijos prekyba“ – 97,69 balai. I pirkimo objekto dalyje (Siuvami darbo rūbai) laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Saugima“ pateiktas pasiūlymas. Pranešime taip pat nurodyta, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.4 punkto nuostatomis, sutartis su laimėjusiu pasiūlymą pateikusiu tiekėju bus sudaroma ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, t.y. ne anksčiau kaip 2017-06-19, pripažinti tiekėjo UAB „Post scriptum tex“ galutinį pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas ir grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją.
 2. Nurodo, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą Darbo rūbų pirkimas, kurio pirkimo objektas suskirstytas į 2 pirkimo dalis: Siuvami darbo rūbai ir Kiti darbo rūbai. Ieškovė 1 pirkimo daliai pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą, nes pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, t.y. pateikti prekių pavyzdžiai pasiūti iš audinio, neatitinkančio kartu su pasiūlymu pateiktų audinio aprašymų (aprašyme nurodytas audimas 2x1 tvilas, o pateikti pavyzdžiai pasiūti iš audinio 3x1 tvilas).
 3. Teigia, kad ieškovės pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygas, nes jose nebuvo nustatyti jokie reikalavimai prekėms pasiūti naudojamų audinių tvilui (pynimui), audinio tvilo rūšis nekeičia prekių kokybės (3x1 tvilas nėra žemesnės ar aukštesnės kokybės už 2x1 tvilą), kas reiškia, jog atitinančiais Pirkimo sąlygas laikytini tiek 2x1, tiek 3x1 tvilo audiniai. Techninėje specifikacijoje taip pat nebuvo įtvirtinta audinio charakteristika ir savybės audinio tvilui bei jo parametrai. Pažymi, kad reikalavimas audinio tvilui neturi įtakos darbo rūbų tvirtumui, atsparumui karščiui, liepsnoms šiluminiam pavojui, kurį sukelia elektrinis laukas, kitiems Techninėje specifikacijoje įtvirtintiems darbo rūbams bei medžiagoms keliamiems reikalavimams ir standartams.
 4. Ieškovė konkurse pateikė savo pirminį pasiūlymą, kurį įvertino atsakovė. Ieškovė gavo pranešimą apie kvietimą pateikti savo galutinį pasiūlymą konkurse. Sprendžiant iš Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų formuluočių, kvietimo pateikti galutinį pasiūlymą gavimas reiškia perkančiosios organizacijos pripažinimą, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Tuo tarpu atsakovės kvietime nurodyti nurodymai pateikti papildomus įrodymus buvo nepagrįsti ir nesusiję su konkursu ir/ar konkurso reikalavimais, dėl ko buvo pažeista Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 dalyje nurodyta tiekėjų pasiūlymų vertinimo tvarka.
 5. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 6. Nurodo, kad atsakovė laikėsi VPĮ ir Pirkimo sąlygų reikalavimų bei tinkamai įvertino ieškovės pateiktą pasiūlymą. Ieškovei pateikus prekių pavyzdžius, atsakovė vizualinio pavyzdžių vertinimo metu nustatė, kad prekių pavyzdžiai neatitinka ieškovės pateiktų audinių techninių dokumentų: kartu su pirminiu pasiūlymu pateiktuose audinių aprašymuose nurodytas tvilas 2x1, o ieškovės pateikti pavyzdžiai pasiūti iš audinio 3x1 tvilas (audinio pynimas). Taip pat atsakovė prekių pavyzdžių audinį palygino su oficialiame audinio gamintojo, kurio audinio techninius aprašymus ieškovė pateikė kartu su pasiūlymu, kataloge pateikiamu audinio pavyzdžiu ir pastebėjo akivaizdžius audinio faktūros bei storio skirtumus. Atsižvelgianti į Pirkimo sąlygų 4.2.5 punktą, numatyti reikalavimai skirti tam, kad būtų galima įsitikinti, kad dalyvių siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, todėl pateikta techninė dokumentacija privalėjo būti siejama su konkrečiu dalyvio pateiktu prekės audinio pavyzdžiu, o ieškovės pateiktas audinys pateiktų aprašymų neatitiko, dėl ko atsakovei kilo pagrįstų abejonių dėl to, ar prekių pavyzdžiai pasiūti iš to audinio, kurio techninius aprašymus ieškovė pateikė kartu su pasiūlymu. Pažymi, kad ieškovės pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams lėmė jo pateiktame pasiūlyme esantys prieštaravimai, kurių ieškovė atsakovės paprašyta nesugebėjo pašalinti, t.y. ieškovė pateikė tarpusavyje skirtingus audinių techninius aprašymus bei prekių pavyzdį.
 7. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad visiškai palaiko atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras procesiniuose dokumentuose išdėstytus teisinius argumentus ir prašymus, jų detaliai atsiliepime nekartoja. Papildomai nurodo, kad atsakovės darbuotojai kaip ekspertai dalyvavo pirkimo procedūrose tikrinant dalyvių pateiktus pasiūlymus, jų atitikti Pirkimo sąlygų reikalavimams ir nustatė, kad prekių pavyzdžiai neatitinka ieškovės pateiktų audinių techninių dokumentų.
 8. Dubliku ieškovė UAB „Post scriptum tex“ prašo atsakovės atsiliepimą atmesti ir ieškovės ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidos.
 9. Nurodo, kad pagal Pirkimo sąlygos suformuotos taip, kad kvietimo pateikti galutinį pasiūlymą gavimas yra perkančiosios organizacijos pripažinimas, jog tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo dokumentuose, konkrečiai Techninėje specifikacijoje, nenurodyta, kad audinių pynimui yra nustatyti kokie nors reikalavimai, kuriuos tiekėjų teikti audiniai turi atitikti, todėl neaišku, kokiais pagrindais atsakovė laikė, kad egzistuoja neatitikimas ar trūkumai. Audinio pynimas (tvilas) net negalėjo būti vertimo objektu, nes pagal Pirkimo dokumentus tiekėjo pasiūlymas turėjo būti laikomas tinkamu, jei atitiko Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Ieškovė prideda audinių platintojo raštą, kuriame nurodo, kad egzistuoja galimybė įsigyti K-Flame audinio tiek 2x1, tiek 3x1 tvilu, kokio tvilo pagrindu pasiūtas audinys, nei tiesiogiai vizualiai apžiūrint, nei analizuojant internetinėje svetainėje pateiktus pavyzdžius nėra galimybės identifikuoti. Vertindama pasiūlymus atsakovė privalėjo vertinti, ar pasiūlymai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, t.y. ar prekė turi Techninėje specifikacijoje nurodytas savybes, tačiau atsakovė nepagrįstai ir per plačiai, peržengdama Techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas, tikrino ieškovės pasiūlymą ir tyrė aplinkybes, kurioms Techninėje specifikacijoje nebuvo keliami jokie reikalavimai. Pažymi, kad audinio storio trūkumų vizualinės apžiūros metu neįmanoma užfiksuoti, ypač vertinant ir analizuojant internetinį katalogą, todėl šie atsakovės teiginiai yra nepagrįsti. Ieškovės vertinimu, atsakovė nesivadovavo turiningojo vertinimo principu ir itin formaliai vertino ieškovės pasiūlymą Konkurse.
 10. Tripliku atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašo ieškovės ieškinyje ir dublike nurodytų reikalavimų netenkinti ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 11. Nurodo, kad ieškovės galutinis pasiūlymas buvo atmestas ne dėl pirkime pateikto pavyzdžio audinio pynimo, tačiau kaip neatitinkantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 12.3.6 punkto. Ieškovės pasiūlymo neatitikimą lėmė jos pateiktame pasiūlyme esantys prieštaravimai, kurių ieškovė atsakovės paprašyta nepaaiškino, t.y. ieškovė pateikė tarpusavyje skirtingus audinių techninius aprašymus bei prekių pavyzdį. Ieškovė neteisingai interpretuoja Pirkimo sąlygas dėl kvietimo pateikti galutinį pasiūlymą gavimo yra perkančiosios organizacijos pripažinimas, jog pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, kurio metu tiekėjai teikia pirminius ir galutinius pasiūlymus Pažymi, kad audinio pynimas (tvilas) buvo įžiūrėtas lyginant darbo rūbų pavyzdžių audinį su katalogo turiniu. Audinių kataloge yra audinių skiautės, todėl buvo galima palyginti dvi medžiagas. Audinio faktūros ir storio skirtumai buvo nustatyti tiesiogiai liečiant, čiupinėjant audinį, o ne vizualiai apžiūrint jį ar analizuojant tik internetinėje parduotuvėje pateiktus pavyzdžius. Internetinėje parduotuvėje pateikta informacija buvo tik papildomas šaltinis.

3Ieškinys netenkintinas.

 1. Nustatyta, kad įgaliotoji perkančioji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – perkančioji organizacija), kurią įgaliojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskelbė Darbo rūbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas), kuris yra suskaidytas į 2 Pirkimo objekto dalis: I Pirkimo objekto dalis – Siuvami darbo rūbai, II Pirkimo objekto dalis – Kiti darbo rūbai.
 2. Ieškovė I Pirkimo objekto daliai (Siuvami darbo rūbai) pateikė pirminį pasiūlymą. Perkančioji organizacija įvertino ieškovės pasiūlymo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir 2017-04-13 paprašė ieškovę pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Ieškovė prekių pavyzdžių per nustatytą terminą nepateikė. Atsakovė vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 10.2.1 punktu, numatančiu, kad derėtis bus pakviesti visi dalyviai, kurių kvalifikacija atitiks Pirkimo sąlygų reikalavimus, 2017-05-03 raštu ieškovę pakvietė į derybas dėl pateikto pasiūlymo. Atsakovė 2017-05-15 įvertino ieškovės prekių pavyzdžius ir 2017-05-16 pateikė kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą bei nurodė ištaisyti pateiktų prekių trūkumus: pateikti prekių pavyzdžius, jų aprašymus. Ieškovė I Pirkimo objekto daliai pateikė galutinį pasiūlymą. Perkančioji organizacija vertindama ieškovės galutinį pasiūlymą nurodė, kad trūkumai nebuvo ištaisyti, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų ir/ar paaiškinimų, kad ieškovės pateikti prekių pavyzdžiai atitinka ieškovės pateiktus audinių techninius dokumentus ir pakartotinai 2017-05-18 išsiuntė ieškovei pranešimą ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Ieškovė 2017-05-19 pateikė paaiškinimus. 2017-06-01 atsakovė informavo apie priimtus sprendimus, pasiūlymų eilės ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka patvirtinimą, laimėjusio pasiūlymo paskelbimą ir pirkimo sutarties sudarymą. 2017-06-16 ieškovė pateikė pretenziją, kurią atsakovė atmetė.
 3. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija pateikdama ieškovei kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą pripažino, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, dėl ko perkančiosios organizacijos prašymas pateikti papildomus įrodymus yra nepagrįstas ir nesusijęs su Pirkimo reikalavimais, pažeidžia Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 dalyje nurodytą tiekėjų pasiūlymų vertinimo tvarką.
 4. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 57 straipsnio 1 dalį (įstatymo redakcija galiojusi iki 2017-07-01) perkančioji organizacija skelbiamas derybas vykdo šiais etapais: 1) kviečia tiekėjus pateikti paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose; 2) patikrina, ar paraiškas pateikusių kandidatų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus, ir atlieka kandidatų kvalifikacinę atranką, jeigu tokia atranka numatyta pirkimo dokumentuose; 3) kviečia kandidatus pateikti pasiūlymus ir pagal šio įstatymo 58 straipsnyje nustatytas sąlygas derasi su kiekvienu iš jų, siekdama geriausio rezultato pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Perkančioji organizacija gali nustatyti derybų pakopas, kad būtų galima, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais, mažinti pasiūlymų, dėl kurių būtų deramasi, skaičių. Skelbime ar kituose pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, ar perkančioji organizacija numato taikyti derybų pakopas; 4) vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijais, pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose, nustato geriausią pasiūlymą.
 5. Nagrinėjamu atveju Pirkimo dokumentus sudaro Bendrosios pirkimo sąlygos (toliau – BPS), Specialiosios pirkimo sąlygos (toliau – SPS), Techninės specifikacija, Pasiūlymo, Sutarties projektas ir Preliminariosios sutarties projektas ((jei sudaroma Preliminarioji sutartis), BPS 1.17 p.). Perkančioji organizacija 2017-05-03 informavo dalyvius, kad vadovaujantis SPS 1.4 punktu Pirkimo metu bus vykdomos derybos. BPS 10.2 dalis numato derybų vykdymo tvarką, pagal kurią derybos vyksta iki galutinių pasiūlymų pateikimo. Dalyvio, pateikusio pirminį pasiūlymą, tačiau derybų metu nepateikusio galutinio pasiūlymo, paskutinis pateiktas pasiūlymas (pirminis pasiūlymas arba, jei buvo pateiktas, patikslintas pasiūlymas (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie atlikti)) bus vertinamas kaip galutinis pasiūlymas (BPS 10.2.1 p. c papunktis). Perkančioji organizacija numatė, kad Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys galutiniai pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonominį naudingumą. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir ekonominio naudingumo vertinimo metodika pateikiama SPS priede Nr. 4 (SPS 5.2 p.). Taigi Pirkimo sąlygų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad Pirkimo metu dalyviai teikia pirminius ir galutinius pasiūlymus; pasibaigus derybų stadijai ir tiekėjams pateikus galutinius pasiūlymus, vykdoma galutinių pasiūlymų vertinimo procedūra; nustačius galutiniame pasiūlyme neatitikimus, perkančioji organizacija vadovaudamasis 39 straipsnio 1 dalimis, turi teisę kreiptis į dalyvį prašyti paaiškinti jo pasiūlymą po galutinių pasiūlymo pateikimo. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovės pirminiame pasiūlyme nustatyti neatitikimai ir atsakovė prašė ieškovę pašalinti nustatytus trūkumus, tačiau ieškovė to nepadarė. Nors ieškovės pasiūlymas ir turėjo neatitikimų, tačiau atsakovė kvietė ieškovę pateikti galutinį pasiūlymą. Ieškovės galutinis pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis BPS 12.3.6 punkto reikalavimų. BPS 12.3.6 punktas numato, kad dalyvio pateiktas pasiūlymas atmetamas (jeigu vykdomos Derybos – dalyvio galutinis pasiūlymas) neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taigi nustačius, kad ieškovės pateikti prekių pavyzdžiai neatitiko ieškovės kartu su pasiūlymų pateiktų audinių aprašymų, ieškovė nepašalino šių neatitikimų, perkančioji organizacija atmesdama ieškovės galutinį pasiūlymą SPS 5 dalyje pasiūlymo vertinimo tvarkos nepažeidė, nes priešingas aiškinimas, kai Pirkimo tiekėjo pasiūlymas neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų būtų pripažintas tinkamu, pažeistų VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės argumentai dėl tiekėjo pasiūlymų vertinimo tvarkos pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti.
 6. Ieškovė taip pat teigia, kad Pirkimo dokumentuose nenurodyta, kad audinių pynimui yra nustatyti kokie nors reikalavimai, Techninėje specifikacijoje taip pat nebuvo įtvirtinta audinio charakteristika ir savybės audinio tvilui bei jo parametrai. Pažymi, kad reikalavimas audinio tvilui neturi įtakos darbo rūbų tvirtumui, atsparumui karščiui, liepsnoms šiluminiam pavojui, kurį sukelia elektrinis laukas, kitiems Techninėje specifikacijoje įtvirtintiems darbo rūbams bei medžiagoms keliamiems reikalavimams ir standartams.
 7. SPS 4.2.5 punktas numato, kad pasiūlyme tiekėjas turi pateikti išsamius Prekių aprašymus bei technines charakteristikas, įrodančias siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, kokios siūlomos Prekės dokumentai pateikiami), gamintojo nurodytas naudojimo instrukcijas, EB sertifikatus, atitikties deklaracijas - visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą). Jei Prekėms, nurodytoms Techninės specifikacijos 5.1.2. – 5.1.8 p. (SPS priedas Nr. 1) dar nėra EB sertifikatų ir atitikties deklaracijų, Tiekėjas turi pateikti audinių, iš kurių siuvamos siūlomos Prekės, EB sertifikatus, atitikties deklaracijas lietuvių kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą). Taigi pateikta techninė dokumentacija siejama su konkrečiu dalyvio pateiktu prekės audinio pavyzdžiu.
 8. Nustatyta, kad ieškovei pateikus pirminį pasiūlymą ir įvertinus jos kvalifikaciją minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija vadovaudamasi AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2017-05-16 tarnybiniu raštu ir SPS 4.3 punktu prašė ieškovę pateikti prekių pavyzdžius. Ieškovei pateikus prekių pavyzdžius, perkančioji organizacija vertino prekių pavyzdžius ir nustatė, kad pateikti audinių pavydžiai pasiūti iš audinio neatitinkančio pateiktam audinio aprašymui.
 9. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Tai yra laisvo įrodymų vertinimo principas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, tačiau atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą (CPK 177 str. 4 d., 180 str.).
 10. Ieškovė teigia, kad nei tiesiogiai vizualiai apžiūrint, nei analizuojant internetinėje svetainėje pateiktus pavyzdžius perkančioji organizacija negalėjo identifikuoti tvilo (audinio pynimo) kokybės. Tuo tarpu atsakovė nurodo, kad ieškovės audinių neatitikimą audinio parašymui nustatė vizualinio pavyzdžių vertinimo metu, t.y. atsakovė prekių audinių pavyzdį sulygino su oficialiame audinio gamintojo, kurio audinio techninius aprašymus ieškovė pateikė kartu su pasiūlymu, kataloge, kurį (audinių katalogą) pateikė kitas tiekėjas. Šiai savo aplinkybei pagrįsti atsakovė pateikė UAB „Sabelijos prekyba“ patvirtinimą, jog I Pirkimo objekto daliai Darbo rūbų pirkimas pastarojo tiekėjo pasiūlymas buvo pateiktas su techniniu lapu su audinio pavyzdžiu iš tiekėjo Klopman atsiųsto katalogo (nevieša bylos medžiaga). 2017-05-16 atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarnybinis raštas tvirtina, kad vertindamas ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktus prekių pavyzdžius I Pirkimo objekto daliai ekspertas V. D. nustatė, kad pateiktų pavyzdžių audiniai neatitinka audinio aprašymo, todėl siūlė tiekėjui pateikti išsamius audinio iš kurio pasiūti pavyzdžiai aprašymus, kurie įrodo, kad audinys atitinka reikalavimus arba pateikti pavyzdžius pasiūtus iš aprašymuose nurodyto audinio, pateikti audinio įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Aplinkybę, jog perkančioji organizacija atlikdama ieškovės audinio pavyzdžio vizualinį palyginimą ne tik su oficialioje audinio gamintojo internetinėje svetainėje esančia informacija, bet ir realiai lygindama ieškovės audinio pavyzdį su Klopman K-Flame pro 265 audiniu iš gamintojo katalogo, kurį ieškovė ir nurodo savo pasiūlyme, patvirtina ir atsakovės pateiktos fotonuotraukos, kuriose matomi audinio palyginimai bei audinių skirtumai. Taip pat atsakovė pateikė audinio gamintojo Klopman International 2017-05-19 raštą, kuriame patvirtinama, jog I pirkimo objekto dalyje laimėjęs Pirkimą tiekėjas UAB „Sabelijos prekyba“ yra reguliarus klientas, perkantis įvairius gaminius, įskaitant ir Klopman K-Flame pro 265. Taigi, teismo vertinimu, perkančioji organizacija turėjo galimybę realiai įvertinti ir sulyginti ieškovės pasiūlyme siūlomo audinio Klopman K-Flame pro 265 pavyzdį su audinio gamintojo kataloge pateikiamomis medžiagų skiautėmis bei įžvelgti audinių kokybės skirtumus.
 11. Ieškovė netinkamą perkančiosios organizacijos ieškovės pateiktų audinio pavyzdžių vertinimą grindžia ir teismui pateiktu BĮ Valstybinių mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto darbuotojos dr. K. D. atsakymais į klausimus, kurie, ieškovės teigimu, patvirtina, jog įprastinėmis sąlygomis, neatliekant jokių specialių tyrimų ir neturint specialių žinių, negalima nustatyti audinio tvilo. Vertinant ieškovės pateiktus atsakymus į klausimus apie audinių vizualinį vertinimą, teismas jais nesivadovauja, kadangi, kaip matyti, dr. K. D. neužduoti klausimai, ar įmanoma audinių skirtumus nustatyti liečiant, ką perkančioji organizacija ir atliko vertindama audinių pavyzdžius, taip pat kai kurie klausimai užduoti, kurių perkančioji organizacija net nevertino, kaip pavyzdžiui apie audinio nominalinę pluoštinę sudėtį, tankį, audinio atsparumą liepsnai, trinčiai, susitraukimą, jėgą. Be to, dr. K. D. nepaneigė, jog audinio pynimas negali būti nustatytas vizualiai (6.5 atsakymas į klausimą).
 12. Ieškovė taip pat pažymi, jog abejotina ir pasitelktų ekspertų kompetencija, kadangi ekspertas V. D. yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ regiono vyresnysis inžinierius, todėl abejotina jo kvalifikacija vertinti audinius ir jų sudėtis. Teismas atkreipia dėmesį, kad viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pasitelkto eksperto, kurio (ne)šališkumo ir (ne)kompetencijos ieškovė ir kiti tiekėjai neginčijo. Objektyvių duomenų dėl šio eksperto šališkumo ar netinkamos kompetencijos ieškovė taip pat nepateikė, todėl vien jos argumentai, kad abejotina eksperto kompetencija nėra pakankamai motyvuotos ir logiškos, nesudaro pagrindo abejoti šio specialisto išvadų teisėtumu. Tai, kad V. D. yra atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ regiono vyresnysis specialistas nesudaro pagrindo manyti, jog jis kaip savo srities specialistas negali atlikti vertinamojo pobūdžio ekspertizės siekiamų įgyti darbo drabužių. Bylos duomenys patvirtina, kad ekspertas palyginamuoju būdu lentelėje pateikė reikalavimus minimaliems kvalifikaciniams, ieškovės pasiūlyme nurodytas nuorodas ir priedus, pasiūlymo neatitikimo aprašymą ir reikalingus pateikti duomenis, iš kurių aiškiai matosi kvalifikacijos parametrų neatitinkantys duomenys, todėl abejoti tokių duomenų išsamumu nėra pagrindo. Be to, pateiktos eksperto išvados buvo įvertintos perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimo komisijos, kuri ir priėmė galutinį sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Be to, vertinant perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovių pasiūlymą pagrįstumą, teismas vadovaujasi ne vien nurodytomis eksperto išvadomis, tačiau ir kitais byloje esančiais įrodymais, vertindamas juos visumoje, dėl ko tvirtinti, kad eksperto išvados turėjo esminės reikšmės ieškovės pasiūlymo atmetimui nėra teisinio pagrindo.
 13. Perkančioji organizacija nustačiusi pasiūlymo neatitikimus, du kartus kreipėsi į ieškovę prašydama paaiškinti pasiūlymą: derybų metu prašydama pateikti galutinį pasiūlymą ir pasinaudojo VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatyta teise paaiškinti pasiūlymą po galutinio pasiūlymo pateikimo - pateikti išsamius audinio iš kurio pasiūti pavyzdžiai aprašymus arba pateikti pavyzdžius pasiūtus kartu su pirminiu pasiūlymu pateiktuose aprašymuose nurodyto audinio, arba įrodyti, kad pavyzdžių audinys atitinka pateiktus techninius dokumentus. Ieškovei nepaaiškinus neatitikimo, perkančioji organizacija pagrįstai sprendė siūlomą prekę vertinti kaip neatitinkančią Pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų, dėl ko priėmė teisėtą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą vadovaujantis BSP 12.3.6 punkto pagrindu.
 14. Teismas pritaria atsakovei, kad ieškovė neteisingai aiškina, jog jos pasiūlymas buvo atmestas dėl audinio tvilo neatitikimo, kadangi ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentams dėl jame esančių prieštaravimų: ieškovė pateikė skirtingus audinių techninius aprašymus ir prekių pavyzdį, ir šių prieštaravimų nepaaiškino.
 15. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama ieškovės pasiūlymą nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).
 16. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškinys atmestas, ieškovo byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

5atmesti ieškovės UAB „Post scriptum tex“ ieškinį atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo.

6Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai