Byla T-53-170/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam H. S., a.k. (duomenys neskelbtini), patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja A. Tumelionytė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 59-172 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam H. S., a.k. ( - ), patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2Iš nuteistojo H. S., gim. ( - ), asmens bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad jis nuteistas 2009 m. spalio 13 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal LR BK 129 str. 1 d. 7 metų laisvės atėmimo bausme.

3Bausmės pradžia: 2009 m. liepos 15 d. Bausmės pabaiga: 2016 m. liepos 15 d.

41/2 laisvės atėmimo bausmės dalį faktiškai atliks 2013 m. sausio 15 d. Likusi bausmės dalis – 3 metai 6 mėnesiai 8 dienos.

5Vilniaus pataisos namų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 59-172 nutarė taikyti nuteistajam H. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

6Savo sprendimą komisija motyvavo tuo, kad pagal OASys metodiką nuteistojo H. S. pakartotino nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rizika - žema (5 balai). Atlikdamas laisvės atėmimo bausmę H. S. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Dalyvavo „Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos“ programoje, laisvalaikio užimtumo programoje, stresų valdymo ir reabilitacijos programoje „Prison SMART“, aktyviai dalyvauja sporto varžybose, nuteistųjų teatro trupėje „Feniksas“. Dėl užimtumo darbe socialinio orientavimosi ir teisinio švietimo užsiėmimuose bei socialinės reabilitacijos programose dalyvauja pasirinktinai. Šiuo metu dalyvauja integracijos į visuomenę programoje. Nusikaltimą nuteistasis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau bausmės atlikimo metu nuteistasis lanko programas bei neturi problemų dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis. Po paleidimo iš pataisos įstaigos sutinka dalyvauti asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų programose. Nuteistasis 1 kartą pažeidė režimo reikalavimus, tačiau baustas nebuvo – pravestas auklėjamojo pobūdžio pokalbis dėl buvimo bibliotekoje draudžiamu laiku, 2 kartus skatintas. H. S. pataisos namuose įgijo vidurinį išsilavinimą, siuvinių gamintojo specialybę. Nuo 2010-03-01 dirbo ūkio aptarnavimo brigadoje batsiuviu, 2012-07-24 buvo atleistas, nes pradėjo dirbti Pravieniškių VĮ prie pataisos namų Vilniaus filiale su galimybe dirbti be sargybos už pataisos įstaigos teritorijos ribų. Yra motyvuotas dirbti laisvėje ir planuoja įsidarbinti UAB „Neringos komunalininkas“ darbininko pareigose. Teismo nuosprendžiu nuteistajam priteistas ieškinys 214,17 Lt teismo proceso išlaidoms apmokėti – ieškinys sumokėtas. Socialiniai ryšiai išlikę, H. S. laiškais, telefonu bendrauja su motina, broliu ir drauge, yra jų lankomas pasimatymų metu, iš artimųjų sulaukia visapusiškos paramos ir palaikymo, po paleidimo planuoja gyventi su motina. Komisijos nuomone, ankščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad H. S. laikysis įstatymų ir nenusikals.

7Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros skyriaus prokurorė Eglė Grigaitytė 2012 m. gruodžio 27 d. atsiliepime į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą prašo teismo atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 59-172 taikyti nuteistajam H. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Prokurorė nurodo, kad H. S. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, numatytą LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 3 d., bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, įsipareigojo doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys, tačiau formalių kriterijų atitikimas tėra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas. Nors H. S. anksčiau neteistas, tačiau atlieka bausmę už labai sunkų nusikaltimą, sukėlusį ypatingą žalą visuomenei ir negrįžtamas pasekmes – žmogaus mirtį. Atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį, likusios pakankamai didelės neatliktos bausmės dalį, darytina išvada, kad šiuo metu H. S. taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nebūtų užtikrintas bausmės tikslų, numatytų LR Baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d., tarp kurių yra siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, realizavimas.

8Lygtinio paleidimo komisijos nutarimas taikyti nuteistajam H. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos netvirtintinas.

9Svarstydamas klausimą dėl nutarimo lygtinai paleisti H. S. iš pataisos įstaigos patvirtinimo, teismas atsižvelgia į tai, kad H. S. atitinka visas formalias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, numatytas LR BVK 157 str. 1 d., 2 d. 2 p.: 1/2 laisvės atėmimo bausmės dalį faktiškai atliks 2013 m. sausio 15 d., įvykdė individualiame socialinė reabilitacijos plane numatytas priemones, tačiau formalių kriterijų atitikimas yra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas.

10Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą vertinama ir materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga, įtvirtinta LR BVK 157 str. 1 d. – nuteistasis būdamas paleistas iš pataisos įstaigos laikysis įstatymų ir nenusikals, atsižvelgiama ne tik į nusikalstamo elgesio riziką, nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, bet ir į kitas reikšmingas aplinkybes, susijusias su nuteistojo asmenybe (duomenis apie asmenį iki nuteisimo) ir su padaryta nusikalstama veika (padarytos nusikalstamos veikos pobūdį bei pavojingumą).

11Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo įstaigos taikomas tik tuo atveju, jei įvertinus visas aplinkybes, galima pagrįstai manyti, kad lygtinai paleistas asmuo pakankamai pakeitė savo elgesį, kad toliau jį galima taisyti neizoliuotą nuo visuomenės ir toks nuteistojo paleidimas užtikrina bausmės tikslų realizavimą bei teisingumo principo įgyvendinimą, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta LR BK 41 straipsnio 2 dalyje.

12H. S. pataisos įstaigos administracijos charakterizuojamas teigiamai, pagal „OASys“ metodiką pakartotino nusikalstamumo rizika yra žema (5 balai). H. S. dalyvavo „Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos“ programoje, laisvalaikio užimtumo programoje, stresų valdymo ir reabilitacijos programoje „Prison SMART“, aktyviai dalyvauja sporto varžybose, nuteistųjų teatro trupėje „Feniksas“. Dėl užimtumo darbe socialinio orientavimosi ir teisinio švietimo užsiėmimuose bei socialinės reabilitacijos programose dalyvauja pasirinktinai. H. S. 1 kartą pažeidė režimo reikalavimus, tačiau baustas nebuvo – pravestas auklėjamojo pobūdžio pokalbis dėl buvimo bibliotekoje draudžiamu laiku, 2 kartus skatintas. Pataisos namuose įgijo vidurinį išsilavinimą, siuvinių gamintojo specialybę. Nuo 2010-03-01 dirbo ūkio aptarnavimo brigadoje batsiuviu, 2012-07-24 buvo atleistas, nes pradėjo dirbti Pravieniškių VĮ prie pataisos namų Vilniaus filiale su galimybe dirbti be sargybos už pataisos įstaigos teritorijos ribų. Yra motyvuotas dirbti laisvėje ir planuoja įsidarbinti UAB „Neringos komunalininkas“ darbininko pareigose. Teismo nuosprendžiu nuteistajam priteistas ieškinys 214,17 Lt teismo proceso išlaidoms apmokėti – ieškinys sumokėtas. Socialiniai ryšiai išlikę, H. S. laiškais, telefonu bendrauja su motina, broliu ir drauge, yra jų lankomas pasimatymų metu, iš artimųjų sulaukia visapusiškos paramos ir palaikymo, po paleidimo planuoja gyventi su motina, tačiau vien šios aplinkybės nėra pakankamas pagrindas jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Teigiama nuteistojo charakteristika patvirtina, jog nuteistasis elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Sprendžiant lygtinio paleidimo galimumo klausimą, kaip buvo minėta, būtina atsižvelgti ne tik į nuteistojo elgesį pataisos namuose, tačiau ir įvertinti nuteistojo asmenybės ypatumus, jo elgesį prieš nusikaltimo padarymą ir po to įvertinti padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą.

13Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad H. S. šiuo metu nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme už labai sunkaus (BK 129 str. 1 d.) nusikaltimo padarymą, teismo metu kaltu prisipažino. Jo padarytas nusikaltimas yra smurtinis, sukėlęs ypatingą žalą visuomenei ir negrįžtamas pasekmes – žmogaus mirtį, padarytos veikos pavojingumas visuomenei didelis. Nuteistasis šiuo metu neatlikęs pakankamai didelės jam paskirtos bausmės dalies – virš 3 metų.

14Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, t.y. tiek formalias, tiek materialias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, darytina išvada, kad padaryto nusikaltimo pobūdis ir pavojingumo laipsnis, likusios pakankamai didelės neatliktos bausmės dalis, neduoda pakankamo pagrindo manyti, kad nuteistasis iš tiesų yra padaręs reikiamas išvadas, t.y. pasitaisė ir ateityje nedarys nusikaltimų. H. S. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos šiuo metu neužtikrintų bausmės tikslų realizavimo bei teisingumo principo įgyvendinimo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 5 d. 2 p., teismas

Nutarė

16Atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 59-172 taikyti nuteistajam H. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

17Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo, o prokurorui ir nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai