Byla 2-870-439/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, ieškinį atsakovei UAB „Šilalės autotransportas“, dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ prašo iš atsakovės UAB „Šilalės autotransportas“ priteisti 17635,48 Lt skolą, 1136,88 Lt palūkanas nuo mokėjimo terminų pasibaigimo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 8,40 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 138,11 Lt sumą, remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. bei bylinėjimosi išlaidas - 567 Lt žyminį mokestį ir 400 Lt už ieškinio parengimą.

3Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei UAB „Šilalės autotransportas“ teismo procesiniai dokumentai įteikti pasirašytinai 2014-11-04. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ susitarė su atsakove UAB „Šilalės autotransportas“ dėl tarptautinio pervežimo paslaugų teikimo. Elektroninėmis ryšio priemonėmis buvo buvo apsikeista Transporto sutartimis-užsakymais, kurių pagrindu atsakovė užsakė pervežti metalo laužą iš Lietuvos į Čekija, viso buvo susitarta dėl 7 krovinių pervežimo. Remdamasi šalių susitarimu ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus, t.y. pervežė krovinius iš Lietuvos į Čekiją, tai patvirtina CMR tarptautinių krovinių pervežimo važtaraščių kopijos bei skolų suderinimo akto kopija. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovė už paslaugas laiku ir tinkamai neatsiskaitė.

8Ieškovė bandė suderinti prievolės įvykdymo ir skolos padengimo klausimą ikiteismine tvarka ir kreipėsi į atsakovę su prašymu apmokėti įsiskolinimą (elektroniniai priminimai siųsti atsakovei 2014-03-14 ir 2014-03-2), tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė. Pagal Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 30 str. 1 d. atsakovė jokių pretenzijų dėl netinkamo krovinio pervežimo ar sugadinimo nepareiškė, todėl laikytina, kad ieškovė savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai. Be to 2014-03-03 atsakovės buhalterė O. Z. pasirašė skolų suderinimo aktą, kurio pagrindu patvirtino šiuo ieškiniu prašomą priteisti skolą.

9Atsakovė iki šio ieškinio surašymo dienos yra neatsiskaičiusi pagal šias sąskaitas faktūras: 1. HWL 1400040, išrašymo data 2014-01-08, apmokėjimo terminas 2014-01-22, suma 1341,70 Lt. 2. HWL 1400041, išrašymo data 2014-01-08, apmokėjimo terminas 2014-01-22, suma 2715,63 Lt. 3. HWL 1400068, išrašymo data 2014-01-09, apmokėjimo terminas 2014-02-08, suma 2715,63 Lt. 4. HWL 1400069, išrašymo data 2014-01-09, apmokėjimo terminas 2014-02-08, suma 2715,63 Lt. 5. HWL 1400366, išrašymo data 2014-01-20, apmokėjimo terminas 2014-02-03, suma 2715,63 Lt. 6. HWL 1401203, išrašymo data 2014-02-06, apmokėjimo terminas 2014-03-08, suma 2715,63 Lt. 7. HWL 1401204, išrašymo data 2014-02-06, apmokėjimo terminas 2014-03-08, suma 2715,63 Lt.

10Kadangi ieškovė ir atsakovė yra verslininkai, tarp šalių susiklosčiusiems santykiams taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 punktu: pavėluoto mokėjimo palūkanų norma - Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Sąskaitų - faktūrų apmokėjimo terminų pabaigoje vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma remiantis Lietuvos banko internetinėje svetainėje pateikiamais duomenimis buvo 0,75 proc., kurią padidinus 8 procentiniais punktais, gaunamas prašomų priteisti palūkanų dydis - 8,75 proc. Remiantis išdėstytu, palūkanos nuo termino apmokėti praleidimo dienos iki kreipimosi į teismą dienos sudaro 1136,88 Lt, kurios priteistinos iš atsakovės.

11Kreipimosi į teismą dieną vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma sudarė 0,40 proc., todėl iš atsakovės priteistina 8,40 proc. (8 proc. + 0,40 proc.) metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. numato, jog „Kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą“.

13Kadangi ieškinys tenkintinas, todėl iš atsakovės ieškovės naudai taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos - sumokėtas 567 Lt žyminis mokestis bei 400 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš UAB „Šilalės autotransportas“, kodas 176547756, registruotos buveinės adresas Šilalė, Pūtvės Pilies g. 2, veiklos adresas Šaltinių g. 8a, Prienai, UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, kodas 300656908, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, naudai 17635,48 Lt (septyniolika tūkstančių šešis šimtus trisdešimt penkis litus 48 centus), t.y. (penkis tūkstančius vieną šimtą septynis eurus 59 eurocentus) skolą, 1136,88 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt šešis litus 88 centus), t.y. (tris šimtus dvidešimt devynis eurus 26 eurocentus) palūkanų nuo mokėjimo terminų pasibaigimo dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 8,40 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-10-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 138,11 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 11 centų), t.y. (keturiasdešimt eurų) sumą, remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. bei bylinėjimosi išlaidas - 567 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt septynis litus), t.y. (vieną šimtą šešiasdešimt keturis eurus 21 eurocentą) žyminį mokestį ir 400 Lt (keturis šimtus litų), t.y. (vieną šimtą penkiolika eurų 85 eurocentus) išlaidų už ieškinio parengimą.

17Atsakovė UAB „Šilalės autotransportas“, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai