Byla 2-31552-910/2014
Dėl prievolės vykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Freiga ir partneriai“ ieškinį atsakovui UAB „Šilėja“ dėl prievolės vykdymo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 99 639,37 Lt dydžio skolą už neįvykdytą prievolę, 2 301,836 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2014-07-25. Teismo pranešimu atsakovui nustatytas trisdešimties dienų terminas, skaičiuojamas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimui į ieškinį pateikti, išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2012-05-02 sudarė Sutartį Nr. R4-186, pagal kurią atsakovas (užsakovas) užsakė, o ieškovas (rangovas) įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose ventiliacijos kanalų mechaninio valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdirbimo darbus. Sutartyje šalys sutarė, kad bendra darbų atlikimo kaina – 373 304,28 Lt su PVM, atitinkamai, vieno buto ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo kaina – 36,62 Lt su PVM (Sutarties Nr.R4-186 punktas 3.1). Atsakovas už ieškovo atliktus darbus įsipareigojo sumokėti iki kito mėnesio 3 dienos, kartu su surašytu praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu pateikus PVM sąskaitą – faktūrą. 2012-05-02 šalys sudarė Susitarimą dėl nemokumo rizikos prisiėmimo, pagal kurį atsakovas įsipareigojo pervesti ieškovui pinigų sumas, gautas kaip mokesčius iš daugiabučių namų savininkų už Rangovo atliktus rangos darbus, taip pat prisiimti visą riziką dėl jų nemokumo. Už šios rizikos prisiėmimą ieškovas įsipareigojo atsakovui sumokėti 15 procentų dydžio atlygį, skaičiuojamą nuo pinigų sumos, kurią atsakovas moka ieškovui už atliktus darbus/suteiktas paslaugas (Susitarimo 2 ir 4 punktai). Taip pat šalys susitarė, jog atsakovas į ieškovo nurodytą sąskaitą banke už atliktus darbus mokėtiną pinigų sumą perves jau atskaitęs 15 procentų dydžio atlygį už butų savininkų nemokumo rizikos prisiėmimą (Susitarimo 5 punktas), o ieškovas sąskaitas atsakovui pateiks šio Susitarimo pagrindu (Susitarimo 6 punktas). 2012-05-30 ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr.R4-212, pagal kurią atsakovas užsakė, o ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose įrengtų buitinių atliekų išmetimo vamzdžių sanitarinės-techninės priežiūros darbus. Atsakovo prašymu, sudarydamos šią sutartį šalys susitarė dėl darbų atlikimo daugiabučiuose namuose, kurie nebuvo nurodyti 2012-05-02 Sutarties Nr. R4-186 Priede Nr. l, todėl darbų atlikimui pagal šią sutartį buvo taikoma ta pati vieno buto ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo kaina – 36,62 Lt su PVM. Šios sutarties 3.2 punkte buvo nustatyta, jog ieškovui kartu su surašytu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu pateikus PVM sąskaitą – faktūrą, atsakovas pagal šį dokumentą privalo už atliktus darbus apmokėti per tris mėnesius nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. 2012-05-30 šalys sudarė Susitarimą dėl nemokumo rizikos prisiėmimo, pagal kurį buvo susitarta dėl tų pačių sąlygų, kaip ir 2012-05-02 sudarytame Susitarime dėl nemokumo rizikos prisiėmimo. 2013-05-22 šalys sudarė Sutartį Nr.R4-111, o 2013-07-29 – Sutartį Nr. R4-181, pagal kurias susitarė dėl tokios pačios apimties ir pobūdžio darbų atlikimo, kokie buvo nurodyti ir 2012-05-02 Sutarties Nr. R4-186 punkte 2.1. Pagal 2013-05-22 Sutartį Nr.R4-111 buvo susitarta, jog atsakovas už ieškovo atliktus darbus sumokės iki kito mėnesio 3 dienos, kartu su surašytu praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu pateikus PVM sąskaitą – faktūrą; atsakovas pagal šią PVM sąskaitą – faktūrą privalėjo už atliktus darbus atsiskaityti per keturis mėnesius nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, mokant lygiomis dalimis kas 30 kalendorinių dienų (Sutarties 3.3 punktas). Pagal 2013-07-29 Sutartį Nr. R4-181 buvo susitarta, jog atsakovas už ieškovo atliktus darbus sumokės tokia pačia tvarka, kaip ir pagal 2013-05-22 Sutartį Nr. R4-111, tik atsiskaitymo terminas buvo nustatytas dvylika mėnesių nuo PVM sąskaitos - faktūros pateikimo. Pagal Sutartį Nr. R4-111 vieno buto ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo kaina buvo nustatyta 36,13 Lt su PVM, o pagal Sutartį Nr. R4-181 – 33,05 Lt su PVM. 2013-05-22 ir 2013-07-29 šalys minėtų sutarčių pagrindu sudarė susitarimus dėl nemokumo rizikos prisiėmimo, pagal kuriuos atsakovas įsipareigojo pervesti ieškovui pinigų sumas, gautas, kaip mokesčius, iš daugiabučių namų savininkų už ieškovo atliktus rangos darbus. 2013-05-22 sudarytame susitarime už prisiimtą riziką mokėtino atlygio dydis buvo nustatytas 22 procentai, o 2013-07-29 Susitarime, kaip ir ankstesniuose Susitarimuose, – 15 procentų. Pagal Sutartis Nr. R4-186, Nr. R4-212, Nr. R4-111 ir Nr. R4-181 ieškovas atliko darbų už 670 729,84 Lt, kuriuos atsakovas priėmė, pasirašydamas darbų priėmimo – perdavimo aktus. Nuo šios sumos ieškovas atsakovui sumokėjo (į atsakovo ieškovui mokėtiną sumą įskaitė) atlygį už rizikos prisiėmimą: pagal 2012-05-02 ir 2012-05-30 Susitarimus įskaitė 53 812,92 Lt; pagal 2013-05-22 Susitarimą – 3636,54 Lt, o pagal 2013-07-29 Susitarimą – 63 301,33 Lt, iš viso – 120 750,79 Lt. Pagal visas keturias Sutartis atsakovas ieškovui už atliktus darbus, įvertinus atliktus įskaitymus už prisiimtą riziką, turėjo sumokėti 549 979,05 Lt (670 729,84 Lt - 120 750,79 Lt = 549 979,05 Lt), tačiau atsakovas savo prievolės mokėti tinkamai nevykdė: už atliktus darbus 2012 metais sumokėjo 130 293,18 Lt, 2013 metais – 159 622,86 Lt, 2014 metais – 112 049,05 Lt (iš viso – 401 965,09 Lt) ir liko skolingas ieškovui 148 013,96 Lt (549 979,05 Lt - 401 965,09 Lt = 148 013,96 Lt). Ieškovo teigimu, atsakovas šiuo metu faktiškai yra skolingas už darbus, kuriuos ieškovas atliko pagal 2013-07-29 Sutartį Nr. R4-181, o pagal anksčiau sudarytas Sutartis jau yra atsiskaitęs. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties Nr. R4-181 3.2 punktą atsakovas įsipareigojo ieškovui už atliktus darbus apmokėti pagal kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, joje nurodytą sumą apmokant lygiomis dalimis kas 30 kalendorinių dienų per 12 mėnesių, tai mokėjimo terminas yra suėjęs 239 359,13 Lt sumai pagal byloje esančias PVM sąskaitas – faktūras, o nesuėjęs - 48 374,17 Lt (287 733,3 Lt bendra pagal Sutartį Nr. R4-181 atliktų darbų suma - 239 359,13 Lt = 48 374,17 Lt). Dėl to atsakovas ieškovui šiuo metu privalo sumokėti 99 639,37 Lt (148 013,96 Lt neįvykdyta prievolės dalis – 48 374,17 Lt = 99 639,37 Lt).

6Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, vadovaujantis CK 6.38, 6.200, 6.205 straipsniais, yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 99 639,37 Lt skolos už atliktus darbus.

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties Nr. R4-181 6.1 punkte nustatyta, kad nevykdanti savo įsipareigojimų šalis sumoka kitai šaliai 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti jo prisiimtą prievolę apmokėti už atliktus darbus, tai iš jo ieškovo naudai priteistini delspinigiai, kurie skaičiuotini: 23 977,78 Lt (atsakovo mokėtina bendra įmokų suma per mėnesį pagal visas išrašytas PVM sąskaitas – faktūras) x 4 mėnesiai = 95 911,12 Lt (atsakovo neapmokėta suma yra lygi 99 639,37 Lt, t. y. netgi daugiau, nei bendra keturių mėnesių mokėjimo suma, tačiau delspinigiai skaičiuojami nuo mažesnės, t. y. bendros už keturis mėnesius mokėtinos skolos sumos). Atsakovo mokėtinai 95 911,12 Lt skolai yra suėjęs ne trumpesnis nei 120 dienų mokėjimo terminas, todėl delspinigiai skaičiuotini už šį terminą, t. y. 95 911,12 Lt x 120 d. x 0,02 procentai = 2301,836 Lt. Dėl nurodytų motyvų iš atsakovo ieškovo naudai priteistini 2301,836 Lt delspinigių.

9Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 99 639,37 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 4038,82 Lt bylinėjimosi išlaidų: 3038,82 Lt žyminio mokesčio ir 1000 Lt teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12patenkinti ieškovo UAB „Freiga ir partneriai“ (juridinio asmens kodas 300046577) ieškinį.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Šilėja“ (juridinio asmens kodas121462961) ieškovo UAB „Freiga ir partneriai“ (juridinio asmens kodas 300046577) naudai 99 639,37 Lt skolos, 2301,836 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 99 639,37 Lt (devyniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt devynių litų ir 37 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4038,82 Lt (keturis tūkstančius trisdešimt aštuonis litus ir 82 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai