Byla e2S-1680-459/2015
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, suinteresuoti asmenys I. U., IĮ „Žvejo stotelė“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Romada“ ir suinteresuoto asmens I. U. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Romada“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, suinteresuoti asmenys I. U., IĮ „Žvejo stotelė“,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Romada“ kreipėsi į teismą, prašydama atidėti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-23 sprendimu iš UAB „Romada“ priteistos 6835,03 Eur sumos sumokėjimą I. U. iki Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-849/2015 priėmimo; netenkinus prašymo, išdėstyti 2014-05-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu iš UAB „Romada“ priteistos 6835,03 Eur sumos sumokėjimą I. U. dvejų metų laikotarpiui, atliekant mokėjimus kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis po 284,79 Eur, pirmąjį mokėjimą atliekant kitą mėnesį po teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0109/14/01338. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015-03-16 sprendimu iš dalies tenkino ieškinį ir priešieškinį bei priteisė ieškovės UAB „Romada“ naudai 96822,35 Eur subsidiariai iš IĮ „Žvejo stotelė“ ir solidarių skolininkų I. U. bei S. U., taip pat priteisė iš ieškovės atsakovei IĮ „Žvejo stotelė“ 96822,35 Eur. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme, nes UAB „Romada“ apskundė Kauno apygardos teismo sprendimo dalį dėl dalies priešieškinio tenkinimo. Kadangi atsakovė kitoje byloje pareiškusi ieškovui ir jo valdomai įmonei daugiau nei 100000 Eur reikalavimą, palankaus teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-849/2015 atveju šalių tarpusavio skolos galės būti iš dalies įskaitytos ir toks tarpusavio skolų įskaitymas būtų naudingas tiek vienai, tiek kitai šaliai, nes šalys išvengtų su priverstiniu skolos išieškojimu susijusių išlaidų (vykdymo išlaidų). Teismui neatidėjus sprendimo dalies įvykdymo, UAB „Romada“, būdama I. U. kreditore, privalėtų savo skolininkui sumokėti papildomai daugiau nei 20000 Lt, kurių vėlesnis išieškojimas iš I. U., tikėtina, būtų apsunkintas arba neįmanomas. Teismui netenkinus prašymo dėl dalies sprendimo atidėjimo, pareiškėja prašo sprendimo vykdymą išdėstyti, kadangi UAB „Romada“ finansinė padėtis šiuo metu itin sunki.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-08-13 nutartimi tenkino dalį prašymo: išdėstė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-23 sprendimu priteistos likusios 4105,58 Eur skolos dalies mokėjimą 4 mėnesių laikotarpiui, išieškant po 1026,00 Eur kiekvieną mėnesį, o paskutinį mėnesį išieškant 1027,58 Eur, pradedant išieškojimą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nurodė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-23 priteisė ieškovui I. U., kaip fiziniam asmeniui, iš atsakovės UAB „Romada“ 5893,77 Eur pagal išduotą paprastąjį vekselį bei 941,26 Eur bylinėjimosi išlaidų. IĮ „Žvejo stotelė“ byloje buvo tik trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą UAB „Romada“ turi pareigą sumokėti priteistas sumas I. U.. Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje byloje, kurioje pateiktus apeliacinius skundus nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas, nuspręsta priteisti ieškovei UAB „Romada“ 68422,86 Eur skolos, 28399,49 Eur delspinigių, viso - 96822,35 Eur subsidiariai iš atsakovės IĮ „Žvejo stotelė“ ir solidarių atsakovų I. U. bei S. U.. Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, jog, jeigu individualios įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako jos savininkas. Taigi individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas įmonės savininkas savo asmeniniu turtu turi atsakyti, tik po to, kai kreditorių reikalavimas patenkinti nepakanka individualios įmonės turto. Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus UAB „Romada“ palankų sprendimą, pareigą sumokėti priteistas sumas turėtų IĮ „Žvejo stotelė“. IĮ „Žvejo stotelė“ turint pakankamai lėšų atsiskaityti su UAB „Romada“, I. U. išnyktų pareiga atsakyti subsidiariai. Teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju nėra įstatyme nurodytų sąlygų, būtinų įskaitymui atlikti. Teismas nurodė, jog pareiškėjos UAB „Romada“ pateikti duomenys patvirtina, kad jai priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), bendrovė turi turto už 5427956 Lt, o per vienerius metus gautinos piniginės lėšos sudaro 2243522 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Romada“ 2014 metais veikė nuostolingai. Kaip teismo posėdyje paaiškino pareiškėjos atstovas advokatas D. V., nuostoliams atsirasti įtakos turėjo prasidėję teisminiai ginčai su suinteresuotais asmenimis. Iš AB „Citadele“ bankas pažymos matyti, kad pagal kredito sutartį Nr. KS/14/1651 atsakovė bankui yra skolinga 29153,27 Eur. Valstybinei mokesčių inspekcijai pareiškėjos skola sudaro 5391,08 Eur. Be to, 2015-07-08 pareiškėja buvo skolinga savo darbuotojams 19199,06 Eur. Piniginių lėšų banko sąskaitose atsakovė beveik neturi - likutis sudaro 70,02 Eur. Įvertinęs nurodytus duomenis, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos finansinė padėtis yra sunki, todėl nutarė, kad tikslinga išdėstyti iš pareiškėjos priteistos sumos mokėjimą.

4Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo I. U. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-13 nutarties dalį, kuria iš dalies tenkintas prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą, ir prašymą atmesti visiškai. Nurodo, jog teismas nepagrįstai nevertino ir neatsižvelgė į suinteresuoto asmens turtinę padėtį. Pareiškėjos turtinė padėtis yra pakankamai gera, kad leistų įvykdyti teismo sprendimą. Teigia, jog jo IĮ „Žvejo stotelė“ yra skolinga ( - ) 45 Eur, turi 3730,77 Eur mokestinę nepriemoką, įmonės sąskaitai taikomi piniginių lėšų apribojimai pagal VSDFV ir VMI patvarkymus, be to, suinteresuotas asmuo turi įsipareigojimų SEB bankui, jo asmeninei sąskaitai taikomi apribojimai 85463,35 Eur sumai. Todėl teismui išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, suinteresuotas asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimų, patiria nuostolių.

5Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Romada“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-13 nutartį ir prašymą tenkinti visiškai. Nurodo, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl UAB „Romada“ naudai areštuoto IĮ „Žvejo stotelė“ turto vertės. Teismų konstatuota, kad prieš 3 metus įvertinto turto vertė yra tikrai pasikeitusi, turtas nuvertėjęs ir yra būtina jį perkainoti (priedas 1). Taigi nors dar nėra aiški tikroji areštuoto turto kaina, akivaizdu, kad areštuoto turto yra nepakankamai tam, kad būtų įvykdytas UAB „Romada“ galbūt palankus teismo sprendimas. Kadangi jokio kito neapsunkinto turto IĮ „Žvejo stotelė“ neturi, išieškojimas palankaus teismo sprendimo atveju neabejotinai bus nukreiptas į I. U. turtą. Pirmosios instancijos teismas padarė jokiais įrodymais nepagrįstą išvadą, kad IĮ „Žvejo stotelė“ turi pakankamai turto, kad įvykdytų įsipareigojimus UAB „Romada“, ir todėl atsakovas negalės išieškojimo nukreipti į I. U. turtą. Pareiškėja pateikė įrodymus, kurie leido teismui padaryti pagrįstą išvadą, kad jos finansinė padėtis šiuo metu yra itin sunki. Pareiškėja turi didelių įsiskolinimų valstybei, darbuotojams (daugiau nei 20 000 EUR), visas jos kilnojamas turtas yra įkeistas bankui, o nekilnojamas – areštuotas. I. U. nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą apie jo finansinę padėtį. Ieškovas pateikė duomenų apie IĮ „Žvejo stotelė“ finansinius įsipareigojimus, kurie yra nesusiję su nagrinėjama byla, ir informaciją apie I. U. sąskaitai SEB banko taikomus apribojimus, tačiau nepateikta informacija, kokiu pagrindu tie apribojimai taikomi, ar visa suma yra iš tiesų pradelsta, taip pat nepateikti jokie duomenys apie I. U. gaunamas pajamas, turimą turtą ir pan. Neįmanoma padaryti išvados apie asmens finansinę padėtį, neturint visapusiškos informacijos tiek apie asmens valdomą turtą, gaunamas pajamas, tiek ir apie jo turimus įsipareigojimus. Taigi byloje nėra duomenų, kurie leistų konstatuoti sunkią suinteresuoto asmens finansinę padėtį. Pareiškėjos nuomone, reikalavimo išdėstyti sprendimo vykdymą dvejiems metams tenkinimas nebūtų pažeidęs šalių interesų pusiausvyros.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo I. U. prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti ir tenkinti jo atskirąjį skundą. Nurodo, jog pareiškėjos teiginiai, kad kitoje byloje jai gali būti priteistos piniginės sumos ir atlikti įskaitymai, yra tik prielaidos. Kauno apygardos teismo 2015-03-16 sprendimu UAB „Romada“ naudai iš suinteresuoto asmens jokios pinigų sumos nėra priteistos. Be to, Kauno apygardos teismo 2015-03-16 sprendimą apskundė ne tik UAB „Romada“, bet ir IĮ „Žvejo stotelė“ bei S. U.. Todėl bylos baigtis nėra aiški. Kauno apygardos teismo 2012-06-06 nutartimi, siekiant užtikrinti UAB „Romada“ ieškinio reikalavimus, buvo areštuotas IĮ „Žvejo stotelė“ turtas už 364050,01 Lt sumą. Vykdydamas šią nutartį, antstolis aprašė įmonės turto už 370208 Lt. Todėl Apeliaciniam teismui priėmus UAB „Romada“ palankų sprendimą, teismas sprendimo vykdymas būtų nukreiptas į areštuotą turtą.

7Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Romada“ prašo skundą atmesti pareiškėjos atskirajame skunde nurodytais argumentais.

8Atskirieji skundai atmestini.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad I. U. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu jo 2009-08-25 UAB „Romada“ išduotą paprastąjį vekselį, pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2010-05-05 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 140727 Lt (40757,36 Eur) ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko I. U. išieškotojos UAB „Romada“ naudai, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės 20350 Lt (5893,77 Eur), sumokėtų pagal 2009-08-25 išduotą paprastąjį vekselį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-23 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2010-05-05 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 140727 Lt (40757,36 Eur) ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko I. U. išieškotojos UAB „Romada“ naudai; priteisė I. U. iš UAB „Romada“ 20350 Lt (5893,77 Eur), sumokėtų pagal 2009-08-25 išduotą paprastąjį vekselį; kitą ieškinio dalį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi UAB „Romada“ apeliacinį skundą, 2014-12-03 nutartimi paliko Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-23 sprendimą nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-07-03 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2015, kuria Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-12-03 nutartį ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-23 sprendimą paliko nepakeistus.

11Pareiškėja UAB „Romada“ prašė atidėti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-23 sprendimu priteistos 6835,03 Eur sumos mokėjimą I. U. iki Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2A-849/2015. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-936-221/2015 pagal ieškovės UAB „Romada“ patikslintą ieškinį atsakovams IĮ „Žvejo stotelė“, I. U. ir S. U. dėl skolos priteisimo ir atsakovės IĮ „Žvejo stotelė“ patikslintą priešieškinį dėl piniginių sumų priteisimo 2015-03-16 sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė priteisti ieškovei UAB „Romada“ 68422,86 Eur skolos, 28399,49 Eur delspinigių, viso - 96822,35 Eur subsidiariai iš atsakovės IĮ „Žvejo stotelė“ ir solidarių atsakovų I. U. bei S. U.; taip pat priteisė iš ieškovės UAB „Romada“ atsakovei IĮ „Žvejo stotelė“ 96822,35 Eur; atlikęs priteistų sumų įskaitymą, teismas nusprendė laikyti, kad UAB „Romada“ ir IĮ „Žvejo stotelė“ viena kitai neskolingos. Ieškovė ir atsakovai Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė apeliacinius skundus. Byla nėra išnagrinėta.

12Pareiškėja prašymą dėl sprendimo atidėjimo motyvuoja tuo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus UAB „Romada“ palankų teismo sprendimą, šalių tarpusavio skolos galės būti iš dalies įskaitytos ir šalys išvengtų su priverstiniu skolos išieškojimu susijusių išlaidų (vykdymo išlaidų). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; 2011-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2011; kt.). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-05-23 sprendimu 5893,77 Eur pagal išduotą paprastąjį vekselį bei 941,26 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisė iš atsakovės UAB „Romada“ ieškovui I. U., kaip fiziniam asmeniui. IĮ „Žvejo stotelė“ byloje buvo tik trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje byloje, kurioje pateiktus apeliacinius skundus nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas, nuspręsta priteisti ieškovei UAB „Romada“ 68422,86 Eur skolos, 28399,49 Eur delspinigių, viso - 96822,35 Eur subsidiariai iš atsakovės IĮ „Žvejo stotelė“ ir solidarių atsakovų I. U. bei S. U., taip pat iš ieškovės UAB „Romada“ atsakovei IĮ „Žvejo stotelė“ priteista 96822,35 Eur; atlikęs priteistų sumų įskaitymą, teismas nusprendė laikyti, kad UAB „Romada“ ir IĮ „Žvejo stotelė“ viena kitai neskolingos. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, jog, jeigu individualios įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako jos savininkas. Taigi individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, įmonės savininkas atsakyti už jas savo asmeniniu turtu turi tik po to, kai kreditorių reikalavimas patenkinti nepakanka individualios įmonės turto. Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus UAB „Romada“ palankų sprendimą, pareigą sumokėti priteistas sumas turėtų IĮ „Žvejo stotelė“. Kaip matyti iš I. U. pateikto turto aprašo, antstolis, vykdydamas Kauno apygardos teismo nutartį, 2012-07-03 aprašė IĮ „Žvejo stotelė“ turto už 307068 Lt. Pareiškėja teigia, jog teismas konstatavo, kad prieš 3 metus įvertinto turto vertė yra tikrai pasikeitusi, turtas nuvertėjęs ir yra būtina jį perkainoti ir, nors dar nėra aiški tikroji areštuoto turto kaina, akivaizdu, kad areštuoto turto yra nepakankamai tam, kad būtų įvykdytas UAB „Romada“ galbūt palankus teismo sprendimas. Kadangi jokio kito neapsunkinto turto IĮ „Žvejo stotelė“ neturi, pareiškėjos teigimu, išieškojimas palankaus teismo sprendimo atveju neabejotinai bus nukreiptas į I. U. turtą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šie pareiškėjos deklaratyvaus pobūdžio teiginiai nesudaro pagrindo atidėti sprendimo vykdymą, nes įmonės turto sudėtis ir vertė nėra aiški. Be to, teismo sprendimo vykdymo atidėjimo institutas taikytinas išimtiniais atvejais, esant neabejotinam tam pagrindui. Todėl, teismo nuomone, pareiškėjos teiginys, kad priėmus jai galbūt palankų sprendimą, būtų galima atlikti išieškotinų sumų įskaitymą, nesudaro pakankamo pagrindo atidėti sprendimo vykdymą. Kaip teisingai nurodė suinteresuotas asmuo, apeliacinius skundus nurodytoje byloje pateikė abi šalys, todėl visiškai nėra aiški galima bylos baigtis, o atidedant įsiteisėjusio sprendimo vykdymą vien tik vadovaujantis tikėtina prielaida, kad galbūt bus priimtas pareiškėjai palankus sprendimas, būtų pažeisti išieškotojo interesai ir teisėti lūkesčiai, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas bus kiek įmanoma operatyviau ir ekonomiškiau įvykdytas.

13Pareiškėja taip pat prašė, netenkinus prašymo atidėti sprendimo vykdymą, sprendimo vykdymą išdėstyti, nes UAB „Romada“ finansinė padėtis šiuo metu itin sunki.

14CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš nutarčių pabrėžė, kad ši teismo teisė vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas įvykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą. Todėl atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tada, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-925/2002). Atidėdamas ar išdėstydamas sprendimo įvykdymą, teismas pirmiausia turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį. Kadangi šio straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais. Teismo sprendimo vykdymą galima atidėti ar išdėstyti, kai skolininko padėtis sunki arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas, priimdamas nutartį atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, turi įsitikinti, kad bus užtikrintas jo įvykdymas ir nebus sumenkintas pats sprendimas bei pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Spręsdamas, ar atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą, teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu. Teismo sprendimu nustatyta, kad atsakovas ir taip yra pažeidęs prievolę, taigi ir ieškovo teises, todėl vien blogos atsakovo materialinės padėties aptariamam procesiniam institutui taikyti nepakanka. Teismas turėtų konstatuoti, kad atsakovo turtinė padėtis yra ypač bloga, tačiau kartu turėtų būti duomenų, jog ateityje ji pagerės. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ir išdėstymo svarbus šalių lygiateisiškumo principas – būtina nustatyti, kad atidėjus sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovo interesai.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjos UAB „Romada“ pateikti duomenys patvirtina, kad jai priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), bendrovė turi turto už 5427956 Lt, prekių atsargų vertė sudaro 2842951 Lt, per vienerius metus gautinos piniginės lėšos sudaro 2243522 Lt. Prekių atsargos yra įkeistos AB „Citadele“ banko naudai reikalavimams pagal 2013-04-16 kredito sutartį Nr. KS/14/1651 užtikrinti. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Romada“ 2014 metais veikė nuostolingai. Iš AB „Citadele“ bankas pažymos matyti, kad pagal kredito sutartį Nr. KS/14/1651 atsakovė bankui yra skolinga 29153,27 Eur. Valstybinei mokesčių inspekcijai pareiškėjos skola sudaro 5391,08 Eur. Be to, 2015-07-08 pareiškėja buvo skolinga savo darbuotojams 19199,06 Eur. Piniginių lėšų banko sąskaitose atsakovė beveik neturi - likutis sudaro 70,02 Eur. Įvertinęs šiuos įrodymus apie pareiškėjos turimą turtą bei turimų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei atsižvelgęs į tai, kad pareiškėja turi pradelstų mokėjimų AB „Citadele“ bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai bei savo darbuotojams, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos finansinė padėtis yra sunki, todėl tikslinga išdėstyti iš pareiškėjos priteistos sumos mokėjimą 4 mėnesiams, išieškant po 1026,00 Eur kiekvieną mėnesį, o paskutinį mėnesį išieškant 1027,58 Eur, pradedant išieškojimą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Teismas pažymėjo, jog toliau priverstinai išieškant visą įsiskolinimą iš pareiškėjos būtų pažeidžiami ir kitų asmenų, tai yra įmonės darbuotojų bei valstybės interesai. Tiek suinteresuotas asmuo, tiek pareiškėja skundžia šią nutarties dalį. Suinteresuotas asmuo teigia, jog teismas nepagrįstai neįvertino jo turtinės padėties, kuri irgi yra sunki, o pareiškėja nurodo, jog jos padėtis itin sunki, todėl prašo išdėstyti sprendimo vykdymą dvejiems metams. Apeliacinės instancijos teismas atmeta abiejų šalių argumentus kaip nesudarančius pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolė L. P. iš UAB „Romada“, atlikdama priverstinius vykdymo veiksmus, jau išieškojo 2729,45 Eur, o likusi neišieškota suma yra 4105,58 Eur. Įvertinus duomenis apie pareiškėjos turtinę padėtį, likusios išieškotinos sumos dydį, tai, jog išieškoma fizinio asmens naudai, darytina išvada, jog pareiškėjos turtinė padėtis nėra tokia sunki, kad pateisintų teismo sprendimo vykdymo išdėstymą dvejiems metams, todėl pirmosios instancijos teismo parinktas sprendimo vykdymo išdėstymo terminas nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros ir užtikrins pakankamai operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Suinteresuotas asmuo teigia, jog jo turtinė padėtis irgi sunki: jo individuali įmonė „Žvejo stotelė“ yra skolinga ( - )45 Eur, turi 3730,77 Eur mokestinę nepriemoką, įmonės sąskaitai taikomi piniginių lėšų apribojimai pagal VSDFV ir VMI patvarkymus, be to, suinteresuotas asmuo teigia, jog turi įsipareigojimų SEB bankui, o jo asmeninei sąskaitai taikomi apribojimai 85463,35 Eur sumai. Teismas atkreipia dėmesį, jog suinteresuoto asmens pateikti duomenys, neva rodantys jo turtinę padėtį, susiję su jo įmonės įsipareigojimais, tačiau išieškojimas vykdomas jo, kaip fizinio asmens, naudai. Išsamių duomenų apie I. U., kaip fizinio asmens, turtinę padėtį nepateikta (iš pateikto sąskaitos išrašo nėra aišku, kokio pobūdžio suvaržymai jai taikomi, kokia yra fizinio asmens turto sudėtis, gaunamos pajamos), be to, net ir su individualios įmonės turtine padėtimi susiję duomenys nėra pakankami, kad būtų galima daryti pagrįstą išvadą apie realią įmonės turtinę padėtį (nėra aiški įmonės turto sudėtis, ar veikla pelninga, ar ne, kokios įmonės generuojamos pajamos).

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktinius šalių pateiktus duomenis, susijusius su jų turtine padėtimi, pagrįstai pareiškėjos prašymą tenkino iš dalies – sprendimo vykdymą išdėstė keturiems mėnesiams (CPK 284 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai