Byla B2-2613-527/2013
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rumokai“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietkompexim“ ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rumokai“ iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį (b. l. 4–7), kuriuo prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, kadangi įmonė nemoki. Ieškovė yra atsakovės kreditorė ir turi reikalavimo teisę į 19 900,60 Lt dydžio pagrindinę skolą. Atsakovės finansinė padėtis yra sunki, įmonėje nėra nei vieno oficialiai dirbančio darbuotojo, įmonė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 2 684,94 Lt mokesčių, nekilnojamojo turto ar transporto priemonių savo vardu neturi. Ieškovė administratoriumi siūlo paskirti UAB „Adminova“.

32013-11-07 teisme gautas atsakovės likvidatorės atsiliepimas į ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo (b. l. 74–75). Atsiliepime likvidatorė, kuri yra ir vienintelė atsakovės akcininkė, nurodo, kad atsakovė susiduria su finansiniais sunkumais ir vėluoja atsiskaityti su kreditoriais. Pagrindinė atsakovės pablogėjusios turtinės padėties priežastis yra ženkliai sumažėjusios pajamos iš pagrindinės atsakovės ūkinės veiklos – prekybos maisto produktais. Atsakovės vertinimu, minėtą situaciją sąlygojo objektyvios, nuo atsakovės valios nepriklausiusios aplinkybės: 2013 m. kovo mėnesį prasidėjusi ir užsitęsusi namo ( - ), Kaune, kur (iš ieškovės) nuomotose patalpose atsakovė buvo įrengusi maisto prekių parduotuvę, renovacija, dėl kurios sukeltų nepatogumų ir apsunkinto atsakovės parduotuvės pasiekiamumo labai sumažėjo pirkėjų srautai. Prieš su ieškove pasirašant 2012-11-08 sutartį dėl minėtų patalpų nuomos, ieškovė atsakovės apie numatomus namo renovacijos veiksmus neįspėjo, todėl patalpas (kurios dėl vėlesnės renovacijos tapo praktiškai nepastebimos ir neprieinamos pirkėjams) atsakovė išsinuomojo nenumatydama, kad labai greitai jos taps iš esmės netinkamos atsakovės prekybinei veiklai vystyti ir bus pagrindinis veiksnys, sąlygojantis kritinį atsakovės apyvartos sumažėjimą. Atsakovė jau nuo 2013 m. birželio mėnesio faktiškai nevykdo ūkinės veiklos, yra atleidusi darbuotojus. 2013-06-10 priimtas vienintelės akcininkės sprendimas likviduoti bendrovę (b. l. 83–84). Atsakovė ir toliau iki pareiškimo apie bankroto bylos iškėlimą gavimo dienos pagal išgales vykdė atsiskaitymus su kreditoriais: 2013 m. birželio–spalio mėnesiais atsakovė kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti iš viso išmokėjo 4 135,90 Lt. Dalis lėšų (1 717 Lt) atsiskaitymui su kreditoriais gauta iš atsakovės savininkės (akcininkės) D. Š. įnašų (b. l. 85–105). Atsakovei nevykdant komercinės veiklos ir negaunant pajamų, galimybių atsiskaityti su kreditoriais praktiškai nėra. Pagal teikiamus finansinius dokumentus atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma (45 035,97 Lt) viršija pusę į balansą įrašyto atsakovės turto vertės (40 980 Lt), todėl atsakovė laikytina nemokia įmone. Likvidatorė dėl bankroto iškėlimo atsakovei neprieštarauja.

4Kauno apygardos teismo 2013-11-08 nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2013-11-19 13.00 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2013-11-11 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, t. y. ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (b. l. 112).

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Adminova“.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Kaip matyti iš balanso laikotarpiu 2012-01-01–2012-12-31, kuris nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui (b. l. 78–79), atsakovės bendra turto vertė sudarė 17 986 Lt, atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 14 917 Lt, t. y. viršijo daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2012-12-31 duomenis (b. l. 80), atsakovės veikla buvo nuostolinga (13 253 Lt nuostolių). 2013-10-31 balanso duomenimis (b. l. 81) atsakovės bendra turto vertė sudarė 40 980 Lt, atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 47 808 Lt, pagal 2013-10-31 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis atsakovė patyrė 11 614 Lt nuostolių (b. l. 82). Debitorinių skolų atsakovė neturi, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 45 035,97 (b. l. 76–77). Atsakovė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos neskolinga (b. l. 70–71). Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sudaro 2 684,94 (b. l. 107). Atsakovė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi (b. l. 108–109). Įvertinus nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

9Iškėlus atsakovei bankroto bylą, jos administratoriumi skirtina UAB „Adminova“, turinti leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 197 (b. l. 39), atitinkanti administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurios kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.) (b. l. 68).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 290–292 straipsniais,

Nutarė

11iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rumokai“ (juridinio asmens kodas 185311840, reg.: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Žemaitės g. 31) bankroto bylą ir administratoriumi paskirti uždarają akcinę bendrovę „Adminova“, turinčią leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 197.

12Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai atsakovei.

13Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Išaiškinti atsakovės vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti bankrutuojančios atsakovės administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu tvarka sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai