Byla 1A-29-462-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Pociaus,

2teisėjų Lino Pauliukėno ir Remigijaus Preikšaičio,

3sekretoriaujant Irinai Fiodorovai,

4dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,

5gynėjui advokatui Petrui Maceniui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nuosprendžio, kuriuo O. K. pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d. ir nubausta 10 MGL (1250 Lt) bauda. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 3 d. paskirta bausmė subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-03-21 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės – baudos – dalimi ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 15 MGL (1875 Lt) bauda.

7Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

8O. K. nuteista už tai, kad pasikėsino pagrobti nedidelės vertės svetimą turtą:

9O. K. 2006-12-12, apie 19 val., iš parduotuvės „Norfos mažmena“, esančios adresu ( - ), pasikėsino pagrobti 100 Lt vertės du butelius degtinės „Finlandia Lime“, 29,99 litų vertės užklotą, 0,35 litų vertės 1 pakelį sriubos, priklausančių UAB „Norfos mažmena“, tačiau dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios, nusikalstamos veikos nebaigė, kadangi buvo sulaikyta apsaugos darbuotojų.

10Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniame skunde prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nuosprendį pakeisti dėl neteisingai paskirtos bausmės ir O. K. pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d. paskirti 15 parų areštą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., 2 d. paskirtą bausmę subendrinti visiško sudėjimo būdu su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-03-21 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi (10 MGL, t. y. 1250 Lt, bauda) ir paskirti galutinę subendrintą bausmę –15 parų areštą ir 10 MGL (1250 Lt) baudą.

11Prokuroras skunde nurodo, kad teismas O. K. už padarytą nusikalstamą veiką neteisingai paskyrė vieną iš švelniausių LR BK 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmių – baudą. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. nurodytuose bendruosiuose bausmės skyrimo pagrinduose tarp kitų pagrindų nurodyta ir tai, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į kaltininko asmenybę, be to, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d. 1, 3, 4 p. nurodyta, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Akivaizdu, kad teismas O. K. parinkdamas vieną švelniausių LR BK 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmės rūšių – baudą, nepakankamai atsižvelgė į kaltininkės asmenybę: ji praeityje net 7 kartus teista už keletą analogiškų tyčinių nusikalstamų veikų nuosavybei, tačiau vėl nusikalto, tai rodo, kad jokių išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė. 2006-06-20 paleista iš pataisos namų ji dirbo tik labai trumpą laiką (nuo 2007-11-09 apskritai nebedirba), teismo baudžiamuoju įsakymu jai buvo paskirta 10 MGL (1250 Lt) bauda dar 2004-11-04, tačiau nuo to laiko, t. y. net per trejus metus, ji šios baudos nesumokėjo, taigi akivaizdu, kad bausmės tikslai nebuvo pasiekti, todėl nebuvo pagrindo jai vėl skirti baudą, kadangi dar 2004-11-04 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ši bausmės rūšis (bauda) jos nesulaikė nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo, neapribojo galimybių daryti naujas nusikalstamas veikas, be to, ir nepaveikė taip, kad O. K. laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, nes po 2004-11-04 baudžiamojo įsakymo, kuriuo jai buvo paskirta bauda, priėmimo ji įvykdė dar dvi naujas nusikalstamas veikas nuosavybei.

12Prokuroras skundą motyvuoja ir tuo, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 57 str. 1 d. nurodyta, kad bausmė už pasikėsinimą padaryti baudžiamąjį nusižengimą skiriama bendra tvarka, atsižvelgiant į kaltininko padarytų veiksmų pavojingumą, į tai, kiek nusikalstamas ketinimas įgyvendintas, ir į priežastis, dėl kurių nusikalstama veika nebuvo baigta. Akivaizdu, kad O. K. veika buvo neužbaigta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios, kadangi ji buvo sulaikyta parduotuvės apsaugos darbuotojų, todėl tai irgi negali būti pagrindu jai skirti jau minėtą vieną iš švelniausių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmių rūšių - baudą. Prokuroras teigia, jog tam, kad būtų pasiekti bausmės tikslai, O. K. skirtina griežčiausia iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmių rūšių - areštas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nustatyta jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, O. K. skirtina bausmė, mažesnė už sankcijoje numatytą bausmės vidurkį.

13Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistosios gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

14Apeliacinis skundas tenkintinas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 2 p.).

15Kolegija pripažįsta iš esmės pagrįstus prokuratūros apeliacinio skundo motyvus. Nors skiriant bausmę nuteistajai O. K., teismas atsižvelgė į jos padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kad nuteistoji pasikėsino pagrobti nedidelės vertės svetimą turtą, t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d., į jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, taip pat, jog anksčiau kitais teismo nuosprendžiais jai jau buvo skirtos baudos už analogiškų ir kitų tyčinių nusikalstamų veikų padarymą, asmenį charakterizuojančias aplinkybes, be to, kad teistumams neišnykus vėl nusikalto, tačiau skirdamas bausmę nesilaikė savo paties padarytų išvadų ir skyrė aiškiai per švelnią bausmę.

16Apylinkės teismo nuosprendžio motyvuose individualizuojant bausmę buvo atsižvelgta į visas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. nuostatas, tačiau teismas paskirdamas nuteistajai bausmę už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d., 10 MGL (1250 Lt) dydžio baudą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. nuostatomis vadovavosi netinkamai.

17Apylinkės teismo paskirta bausmė 10 MGL dydžio bauda yra viena iš švelniausių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmės rūšių, todėl prokuratūros skunde pagrįstai teigiama, kad už tyčinę nusikalstamą veiką nuosavybei daug kartų teistai, jau atlikinėjusiai laisvės atėmimo bausmę O. K. nėra pagrindo skirti tokią bausmę, kuri yra viena iš švelniausių.

18Prokuratūros apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas O. K. paskirdamas vieną švelniausių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. sankcijoje numatytų bausmių rūšių – baudą – nepakankamai atsižvelgė į kaltininkės asmenybę. Nuteistoji O. K. praeityje net 7 kartus teista už keletą analogiškų tyčinių nusikalstamų veikų nuosavybei, tačiau vėl nusikalto, tai rodo, kad jokių išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė. Nuteistajai O. K. paskyrus bausmę baudą nebus įgyvendinta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 str. 2 d. 1, 3, 4 p. numatyta bausmės paskirtis: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų.

19O. K. už jos padarytą nusikalstamą veiką paskyrus baudą bausmės tikslai nebus pasiekti, nes nuteistoji dabartiniu metu nedirba. Tokios bausmės paskyrimas yra neįvykdomas, nes Klaipėdos m. apylinkės teismo 2004-11-04 teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos baudos nuteistoji nesumokėjo ir nebuvo išieškota priverstinai.

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p.,

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nuosprendį pakeisti.

22O. K., pripažintai kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d., paskirti 15 parų areštą.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., 2 d. paskirtą bausmę subendrinti visiško sudėjimo būdu su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-03-21 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi – 10 MGL, t. y. 1250 Lt, bauda – ir paskirti galutinę subendrintą bausmę –15 parų areštą ir 10 MGL, t. y. 1250 Lt, baudą.

24Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Lino Pauliukėno ir Remigijaus Preikšaičio,... 3. sekretoriaujant Irinai Fiodorovai,... 4. dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,... 5. gynėjui advokatui Petrui Maceniui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 7. Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,... 8. O. K. nuteista už tai, kad pasikėsino pagrobti nedidelės vertės svetimą... 9. O. K. 2006-12-12, apie 19 val., iš parduotuvės „Norfos mažmena“,... 10. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 11. Prokuroras skunde nurodo, kad teismas O. K. už padarytą nusikalstamą veiką... 12. Prokuroras skundą motyvuoja ir tuo, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 13. Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistosios... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m.... 15. Kolegija pripažįsta iš esmės pagrįstus prokuratūros apeliacinio skundo... 16. Apylinkės teismo nuosprendžio motyvuose individualizuojant bausmę buvo... 17. Apylinkės teismo paskirta bausmė 10 MGL dydžio bauda yra viena iš... 18. Prokuratūros apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad pirmosios... 19. O. K. už jos padarytą nusikalstamą veiką paskyrus baudą bausmės tikslai... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nuosprendį... 22. O. K., pripažintai kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., 2 d.... 24. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....