Byla 2S-403-227/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Zinos Mickevičiūtės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-2893-755/2010 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui R. J. dėl įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą statinį.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė 2010-03-20 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą R. J. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), mūrinį priestatą, esantį ( - ), o atsakovui to neįvykdžius per nustatytą terminą, leisti ieškovei nugriauti nurodytą savavališkai pastatyta priestatą atsakovo lėšomis, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Ieškovė kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), prie kurio savavališkai pastatytas mūrinis priestatas, perleidimo draudimo iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Ieškovė nurodė, kad netaikius šios laikinosios apsaugos priemonės, minėtas gyvenamasis namas gali būti perleistas kitų asmenų nuosavybėn, tokiu būdu teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, bus sudarytos prielaidos papildomiems teisminiams ginčams, susijusiems su nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą įgyvendinimu.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-03-25 nutartimi tenkino ieškovo prašymą Taikė laikinąją apsaugos priemonę - įrašą viešame registre dėl R. J. vardu registruoto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), perleidimo draudimo. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog R. J. yra gyvenamojo namo priestato statytojas. Teismas padarė išvadą, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių gali pasunkėti sprendimo vykdymas arba vykdymas gali tapti negalimas. Priestatas nesuformuotas kaip atskiras nuosavybės objektas, todėl jo atribojimas nuo gyvenamojo namo teisiškai apsunkintas ir apsaugos priemonė turi būti taikoma pačiam gyvenamajam namui. Atsakovui perleidus gyvenamąjį namą kitam asmeniui, tektų šį asmenį įtraukti į procesą, tai komplikuotų galimai palankaus sprendimo vykdymą ir jį apsunkintų.

7Atskiruoju skundu atsakovas R. J. prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-03-25 nutartį. Nurodė, kad teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su ieškovo reikalavimais, t.y. nagrinėjamos civilinės bylos dalyku. Ieškovo reiškiamas reikalavimas susijęs su teisės būti statytoju įgyvendinimu, savavališkos statinio statybos padarinių faktiniu valdymu ir statybvietės (žemės sklypo) faktiniu valdymu. Ieškovas reikė ieškinį ne dėl gyvenamojo namo savavališkų statybos darbų, bet dėl naujo nesudėtingo statinio statybos darbų, todėl ieškinio reikalavimai neturi nieko bendro su atsakovo gyvenamojo namo disponavimo teisiniais santykiais.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašė atskirąjį skundą atmesti.

9Atskirasis skundas tenkintinas. Skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės(CPK 337 str. 2 p.).

10Įstatymas suteikia teisę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas(CPK 144 str.1d). Jau pati nuostata suponuoja, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi būti susijusi su būsimu teismo sprendimu, t. y. laikinoji apsaugos priemonė turi užtikrinti, kad priimtas teismo sprendimas bus įvykdytas. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

11Šioje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumas ir pagrįstumas. Byloje ieškovė reikalauja įpareigoti atsakovą R. J. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Patenkinus ieškinį, atsakovui kiltų pareigą nugriauti gyvenamo namo mūrinį vieno aukšto priestatą. Ieškovė prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekia, kad teismas atsakovui uždraustų perleisti gyvenamą namą. Kadangi ieškovė nereiškė reikalavimo dėl namo, o tik dėl namo priestato, kurį ieškovė ieškinyje įvardina kaip II grupės nesudėtingą statinį, akivaizdu, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios tiesiogiai su būsimu, galimai ieškovei palankiu teismo sprendimu. Gyvenamo namo perleidimo atveju, kaip nuogąstauja ieškovė, šioje byloje įvyktų procesinių teisių perleidimas. Naujai įstojusiam atsakovui, kaip teisių perėmėjui būtų privalomi visi procese atlikti veiksmai ir dėl to negalėtų užsitęsti bylos nagrinėjimas (CPK 48 str.). Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas niekaip neįtakos galimo teismo sprendimo vykdymo. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gyvenamajam namui, kuris nėra ginčo objektu , apribotos atsakovo teisės daugiau, nei būtina ginčui išspręsti.

12Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, tuo pažeisdamas civilinio proceso teisės normas. Dėl šių pažeidimų klausimas iš esmės buvo išspręstas neteisingai ir tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Dėl tų pačių šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės prašymas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas ir todėl netenkintinas (CPK 144 str.,148 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antru punktu,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

15Atmesti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai