Byla 2-34919-235/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui G. R. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 4 938,69 Lt skolos, 1 383,59 Lt palūkanų, 8 028,80 Lt delspinigių, 11 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2006-11-08 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir atsakovas G. R. sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 5 000 Lt kreditą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 239 Lt. Nurodo, kad atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino ieškovui 4938,69 Lt kredito dalies. Taip pat atsakovas ieškovui nėra sumokėjęs 1 383,59 Lt palūkanų ir 8028,80 Lt delspinigių.

5Nusiuntus procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), atsakovas nerastas. Procesiniai dokumentai atsakovui neįteikti ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovo atsiliepimas į ieškinį per teismo nustatytą terminą teisme negautas, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S ir atsakovas 2006-11-08 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-114209, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui atidaryti kortelės sąskaitą, suteikti 5 000 Lt kredito limitą bei išduoti kortelę, o atsakovas įgijo teisę naudotis kredito limitu bei įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti ieškovui pasiskolintas kredito lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (b. l. 3-8). Remiantis sutarties bendrosios dalies 4 punktu, atsakovas įsipareigojo pasibaigus kredito limito laikotarpiui mėnesio įmokos mokėjimo dienomis grąžinti visą iki kredito limito laikotarpio pabaigos pasiskolintą ir negrąžintą kredito limitą. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. negrąžino 4 938,69 Lt kredito dalies. Remiantis tuo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas ieškovui būtų grąžinęs 4 938,69 Lt kreditą, ieškovui iš atsakovo priteistinas 4 938,69 Lt negrąžintas kreditas (b. l. 9).

9Sutarties bendrosios dalies 6 punkte nustatyta, kad palūkanos už panaudotą kredito limitą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito limito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki kredito limito grąžinimo ieškovui dienos. Šalys sutartimi nustatė 9,9 procentų dydžio metinę palūkanų normą. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 1 383,59 Lt palūkanos (b. l. 9).

10Sutarties bendrosios dalies 9 punkte įtvirtinta, kad atsakovui laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 30 procentų dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos mėnesio įmokos už kiekvieną padelstą dieną. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 4 938,69 Lt kredito ir nesumokėjo 1 383,59 Lt palūkanų, ieškovas yra paskaičiavęs 8 028,80 Lt delspinigius (b. l. 9).

11Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį sudarė prisijungimo būdu, individualių derybų dėl delspinigių dydžio nevyko, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli (30 proc. per metus) ir yra mažintini. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad Vartojimo kredito įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 500 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

12Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal sutarties 23 punktą tais atvejais, kai atsakovo prievolės ieškovui vykdomos priverstine tvarka pagal teismo sprendimą, atsakovas įsipareigojo mokėti 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškovui priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 11 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-08-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 47,54 procentus. Ieškovas patyrė 1 157 Lt bylinėjimosi išlaidų. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintai reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 550,04 Lt bylinėjimosi išlaidos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį iš dalies tenkinti.

16Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kodas 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, iš atsakovo G. R., a.k. ( - ) 4 938,69 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt aštuonis Lt šešiasdešimt devynis ct) negrąžintą kreditą, 1 383,59 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt tris Lt penkiasdešimt devynis ct) palūkanas, 500 Lt (penkis šimtus Lt) delspinigius, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-08-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 550,04 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt Lt keturis ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai