Byla Ik-1669-189/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės, Henriko Sadausko,

2sekretoriaujant Daliai Kalantienei,

3dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovei Linai Rainienei ir Renatai Navikaitei,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Omnitel“ atstovui R. Č., advokatei Loretai Andziulytei,

5trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Tele 2“ atstovei G. J.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Bitė Lietuva“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Omnitel“, UAB „Tele 2“) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

8pareiškėja su skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti Ryšių reguliavimo tarnybą imtis priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 72 str., t. y. pradėti UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele 2“ pažeidimų tyrimo procedūrą; priteisti iš Ryšių reguliavimo tarnybos pareiškėjo turėtas teismo išlaidas.

9Pareiškėjos atstovas advokatas 2012-02-14 pateikė teismui pareiškimą dėl skundo atsisakymo administracinėje byloje Nr. I-1669-189/2012 (b. l. 197-198), kuriame nurodė, jog pareiškėjai, padavus skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Ryšių reguliavimo tarnyba atliko pažeidimų tyrimo procedūrą, t. y. konstatavo, kad UAB „OmniteI“ ir UAB „Tele 2“ pažeidė Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1086 pakeisto Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 7 ir 12 punktus. Taip pat 2012-01-02 raštu Nr. (17.1) 1B-6 ir 2012-01-02 raštu Nr. (17.1) 1B-5 informavo UAB „OmniteI“ ir UAB „Tele 2“ apie nustatytus pažeidimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 72 str. 1 dalimi, paprašė pateikti nuomonę dėl pažeidimų.

10Pažymėjo, jog dėl to, kad po pareiškėjos skundo padavimo teismui, atsakovas ėmėsi aktyvių veiksmų, todėl vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. atsisako nuo skundo ir prašo bylą nutraukti. Taip pat informavo, kad skundo atsisakymo procesinės pasekmės yra žinomos.

11Teismo posėdžio metu prieštaravimų dėl bylos nutraukimo nepareikšta.

12Prašymas tenkinamas ir administracinės bylos nagrinėjimas nutraukiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

14Pareiškėja pasinaudojo šia įstatymo suteikta teise. Skundo atsisakymo pasekmės pareiškėjai išaiškintos. Atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis. Bylos nutraukimas nepažeidžia kitų asmenų interesų, neprieštarauja įstatymui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str.,

Nutarė

16pareiškėjos UAB „Bitė Lietuva“ atstovo advokato prašymą patenkinti ir administracinę bylą Nr. I-1669-189/2012 nutraukti.

17Pareiškėjai išaiškinti, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

18Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai