Byla 2YT-8923-886/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Marekas Petrovskis

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Š. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis Marekas Petrovskis.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas A. Š. skundu prašo: 1) įpareigoti antstolį Mareką Petrovskį sustabdyti bylos vykdymą, atidedant jį iki pareiškėjo darbo užmokesčio padidėjimo (viršijant 1 MMA), arba iki tol, kol pareiškėjas bus atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo ir turės galimybę įsidarbinti, gaunant didesnį darbo užmokestį nei dabar ir 2) apie atšauktą – šiuo metu vykdomą neteisėtą išieškojimą iš pareiškėjo gaunamų pajamų nedelsiant informuoti LAVL buhalteriją. Skunde nurodo, kad pareiškėjas prašė antstolio neišieškoti iš jo gaunamų pajamų, neviršijančių 1 MMA, tačiau antstolis 2018 m. vasario 1 d. patvarkymu prašymo netenkino. Pareiškėjo teigimu, šis patvarkymas neteisėtas, nes apriboja jo teises įsigyti maisto produktų ir kitų būtinų prekių.

5Antstolis Marekas Petrovskis 2018 m. vasario 27 d. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0123/17/01411, Nr. 0123/17/01419 persiuntė jį Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Patvarkyme nurodo, kad antstolis išieško vykdymo išlaidas iš pareiškėjo gaunamo darbo užmokesčio. Antstolis 2018 m. sausio 16 d. patvarkymu nustatė iš pareiškėjo darbo užmokesčio kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 50 procentų lėšų, kurios neviršija MMA ir 70 procentų lėšų, kurios viršija MMA. Antstolis neapribojo pareiškėjo teisės įsigyti maisto produktų ar būtinų prekių, todėl pareiškėjo skundas nepagrįstas.

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjama Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2018 m. kovo 16 d. (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

7Skundas netenkinamas.

8Iš vykdomųjų bylų Nr. 0123/17/01411, Nr. 0123/17/01419 teismas nustatė, kad antstolis Marekas Petrovskis vykdė pareiškėjui priklaususių BMW X5, valstybinis Nr. ( - ) ir mobiliojo ryšio telefono „Nokia 1661-2“ konfiskavimą pagal Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 24 d. vykdomuosius raštus Nr. 1-25-317/2014, išduotus baudžiamojoje byloje. Antstolis nurodytą turtą areštavo ir perdavė realizuoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Pareiškėjas dirba Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir gauna 172 Eur darbo užmokesčio. Antstolis 2018 m. sausio 16 d. priėmė patvarkymus Nr. S-18-123-568/S-570 ir Nr. S-18-123-569/S-572 išieškoti iš pareiškėjo 153,42 Eur vykdymo išlaidų. Antstolis 2018 m. sausio 16 d. patvarkymu Nr. S-18-123-570/S-574 patvarkė iš pareiškėjo darbo užmokesčio kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo pareiškėjo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA), ir 50 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

9Byloje nustatyta, kad pareiškėjas (skolininkas) dirba ir gauna darbo užmokestį. Antstolis iš pareiškėjo darbo užmokesčio išieško vykdymo išlaidas, kurias antstolis patyrė vykdomosiose bylose Nr. 0123/17/01411 ir Nr. 0123/17/01419. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką reglamentuoja CPK LI skyriaus normos. Pagal CPK 736 straipsnio, nustatančio išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų dydį, 3 punkto nuostatą, išieškant pagal kelis vykdomuosius dokumentus, iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išieškoma ne daugiau kaip 50 procentų (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis). Esant ankščiau nurodytoms faktinėms aplinkybėms, antstolio 2018 m. sausio 16 d. patvarkymas Nr. S-18-123-570/S-574 atitinka ir nepažeidžia nurodytų įstatymo normų dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo gaunamo darbo užmokesčio. Nurodytas patvarkymas yra teisėtas, todėl pareiškėjo argumentai, jog šis patvarkymas priimtas neteisėtai ir pažeidžia jo teises įsigyti maisto produktų atmetami kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 straipsniai).

10Pareiškėjas skundu prašė sustabdyti vykdomąsias bylas iki pareiškėjo darbo užmokesčio padidėjimo. Antstolis pareiškėjo skundo netenkino ir vykdomųjų bylų nesustabdė. Teismas pažymi, kad vykdomosios bylos sustabdymo klausimai reglamentuoti CPK 626, 627 straipsniuose. CPK 626 straipsnyje nustatyti privalomi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai, CPK 627 straipsnyje – fakultatyvieji pagrindai. Šiuose straipsniuose nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kai antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. CPK 626, 627 straipsniuose nėra numatyta, kad antstolis galėtų sustabdyti vykdomąją bylą tuo pagrindu – iki padidės skolininko darbo užmokestis ir viršys 1 MMA, todėl antstolis pagrįstai ir teisėtai netenkino šio pareiškėjo skundo reikalavimo ir nesustabdė vykdomųjų bylų (CPK 178, 185 straipsniai).

11Teismo vertinimu, kiti pareiškėjo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako. Be to pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą (nutartį) neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Tokios praktikos laikosi iš Lietuvos Aukščiausias Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008).

12Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundas yra visiškai nepagrįstas ir neįrodytas, todėl skundas netenkinamas (CPK 178, 185, 513 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291, 510, 513 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškėjo A. Š. skundo dėl antstolio Mareko Petrovskio veiksmų netenkinti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos galimi būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai