Byla eB2-2019-638/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Isentos ekspedicija“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Isentos ekspedicija“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2018 m. birželio 19 d. priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – VSDFV Kauno skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Isentos ekspedicija“. Ieškovė nurodė, kad UAB „Isentos ekspedicija“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. gegužės 30 d. sudarė 3219,71 Eur, iš jų: 2685,94 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 533,77 Eur delspinigių. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis UAB „Isentos ekspedicija“ apdraustųjų nebuvo. VSDFV Kauno skyrius siuntė raginimus sumokėti skolą geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 19 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Isentos ekspedicija“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 2 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. UAB „Isentos ekspedicija“ vadovas nepateikė jokių teismo 2018 m. birželio 19 d. nutartyje nurodytų dokumentų.

6Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7VĮ Registrų centras duomenimis, Juridinių asmenų registre UAB „Isentos ekspedicija“ įregistruota 1995 m. sausio 4 d. UAB „Isentos ekspedicija“ finansinės atskaitomybės dokumentus pateikusi tik už 2005 metus. Kadangi UAB „Isentos ekspedicija“ balansas yra tik už 2005 metus, tai šiai dienai neatspindi esamos įmonės situacijos. Remiantis VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro 2018-04-13 duomenimis, UAB „Isentos ekspedicija“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis viešais Sodros duomenimis įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. UAB „Isentos ekspedicija“ skola VSDFV Kauno skyriui yra 3219,71 Eur. VĮ Registrų centras duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo.

8Teismo vertinimu, nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Isentos ekspedicija“ veiklos nevykdo. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Isentos ekspedicija“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Isentos ekspedicija“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu t. y. nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

9Administruoti atsakovės UAB „Isentos ekspedicija“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“. Paskirta administratorės kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus bankroto bylą UAB „Isentos ekspedicija“, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas: 134315979, adresas: Rūtų g. 14a, Kaunas) bankroto bylą.

13Administruoti UAB „Isentos ekspedicija“ paskirti bankroto administratorę UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (sąrašo Nr. B-JA030).

14Areštuoti UAB „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas: 134315979, adresas: Rūtų g. 14a, Kaunas) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad UAB „Isentos ekspedicija“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad UAB „Isentos ekspedicija“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. Kauno apygardos teisme 2018 m. birželio 19 d. priimtas ieškovės Valstybinio... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 5. Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 6. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas... 7. VĮ Registrų centras duomenimis, Juridinių asmenų registre UAB „Isentos... 8. Teismo vertinimu, nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad... 9. Administruoti atsakovės UAB „Isentos ekspedicija“ bankroto procedūrą... 10. Iškėlus bankroto bylą UAB „Isentos ekspedicija“, areštuotinas įmonės... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. Iškelti UAB „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas: 134315979,... 13. Administruoti UAB „Isentos ekspedicija“ paskirti bankroto administratorę... 14. Areštuoti UAB „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas: 134315979,... 15. Nustatyti, kad UAB „Isentos ekspedicija“ kreditoriai per 40 dienų... 16. Nustatyti, kad UAB „Isentos ekspedicija“ valdymo organai ne vėliau kaip... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo,...