Byla AS-444-309-13
Dėl sprendimo panaikinimo, turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. Š. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo, turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. Š. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. R-15-546-(5281) bei priteisti iš Kauno miesto savivaldybės 3 445 Lt turtinės žalos atlyginimui.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – priteisė pareiškėjai iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės 200 Lt turtinės žalos atlyginimui, kitą pareiškėjos skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi pareiškėjos J. Š. ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinius skundus tenkino iš dalies – pakeitė Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą ir jo rezoliucinę dalį išdėstė iš naujo, nustatydamas, kad pareiškėjos J. Š. skundas tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjai iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės 2 534 Lt turtinės žalos atlyginimo ir bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. R-15-546-(5281) nutraukiant, kitą pareiškėjos skundo dalį atmetant kaip nepagrįstą.

6Teismo sprendimui įsiteisėjus, pareiškėja J. Š. 2013 m. lapkričio 19 d. (išsiųsdama paštu) pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo priteisti iš Kauno miesto savivaldybės 1 649,52 Lt Kauno apygardos administraciniame teisme patirtų bylos nagrinėjimo išlaidų, nurodo, kad išlaidos už teisines paslaugas, suteiktas nagrinėjant administracinę bylą Kauno apygardos administraciniame teisme, sudaro 2242,72 Lt. Apeliacinės instancijos teismas priteisė 2 534 Lt reikalautų 3 445 Lt žalos atlyginimui, t. y. tenkino 73,56 procentų pareiškėjos reikalavimų, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalimi ir Civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, pareiškėjai priteistini 1 649,52 Lt (I tomas, b. l. 177-186).

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į prašymą nurodė, jog su pareiškėjos prašymu nesutinka (II tomas, b. l. 22-23).

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjai 376,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas, įvertino byloje surinktus įrodymus: 2011 m. liepos 25 d. teisinių paslaugų sutartį (I tomas, b. l. 183), 2011 m. liepos 27 d. sąskaitą-faktūrą Nr. 000004 (I tomas, b. l. 179), 2011 m. liepos 27 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 479529 (I tomas, b. l. 180), 2012 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 000652 (I tomas, b. l. 181), nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (I tomas, b. l. 182).

11Remdamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.2 punktu pabrėžė, jog pareiškėjos už šias paslaugas prašoma priteisti 500 Lt suma neviršija Rekomendacijose numatytos maksimalios sumos, todėl laikytina pagrįsta.

12Nurodė, jog iš byloje esančių dokumentų matyti, kad J. Š. atstovas advokatas P. A. dalyvavo 2011 m. lapkričio 8 d. teismo posėdyje, trukusiame 19 min. (I tomas, b. l. 83–84) ir 2011 m. gruodžio 20 d. teismo posėdyje, trukusiame 1 val. 32 min. (I tomas, b. l. 91–96), kas pagal Rekomendacijų 9 punktą prilyginama 2 valandoms. 2012 m. spalio 31 d. PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. 000652 (I tomas, b. l. 181) nurodyta, kad pasiruošimai teismo posėdžiams, teisinės konsultacijos ir administracinės bylos medžiagos teisinis vertinimas ir teismų praktikos analizė truko 4,20 val. (atsižvelgus į kilusio ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą, pripažintina, kad minėtų veiksmų atlikimas objektyviai galėjo trukti nurodytą laiką), todėl už atstovavimą maksimali priteistina suma gali sudaryti 504,00 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta MMA) x 0,15 (koeficientas) x 4,20 (valandų skaičius).

13Nurodė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pareiškėjos apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies: pakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, jo rezoliucinę dalį išdėstant iš naujo – pareiškėjos skundas tenkintas iš dalies, priteisiant pareiškėjai iš atsakovo 2 534 Lt turtinės žalos atlyginimui, bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. R-15-546-(5281) nutraukta, kita pareiškėjos skundo dalis atmesta kaip nepagrįsta. Taigi bylos dalis pagal vieną pareiškėjos reikalavimą buvo nutraukta, kitas reikalavimas tenkintas iš dalies. Todėl pareiškėjos pareikštų reikalavimų patenkinimo proporcijos prasme minėtas teismo sprendimas reiškia, jog pareiškėjai gali būti priteista iš atsakovo iš esmės 37,5 procentų pagrįstų atstovavimo išlaidų už teisines paslaugas taikant Rekomendacijose numatytus apmokėjimo dydžius, t. y. 376,50 Lt.

14III.

15Atsakovas Kauno miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjos prašymas patenkintas iš dalies ir pareiškėjos prašymą atmesti pilnai, kaip pateiktą praleidus terminą ir kaip nepagrįstą.

16Pabrėžia, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateiktas praleidus tiek ABTĮ, tiek Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CPK) nustatytus terminus. Nurodo, jog vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 3 dalimi, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų turėjo būti paduotas ne vėliau nei iki 2012 m. lapkričio 19 d., kadangi šioje byloje sprendimas įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 5 d, tačiau pareiškėjos prašymas Kauno apygardos administraciniame teisme gautas tik 2012 m. lapkričio 20 d., todėl jis yra pateiktas praleidus terminą ir turėjo būti grąžintas pareiškėjai. Pabrėžia, jog CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylinėjimosi išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą šaliai negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Mano, kad šios bylos nagrinėjimas iš esmės baigėsi 2012 m. spalio 16 d., todėl būtent iki šios datos turėjo būti pateiktas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

17Teigia, kad jei pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir jį pagrindžiantys dokumentai būtų pateikti laiku, pareiškėjai bylinėjimosi išlaidos proporcingai jos patenkintų reikalavimų daliai turėjo būti priteista 36,78 procentai atstovavimo išlaidų ((100 proc./2)x2534/3445) = 36,78).

18Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo atsiliepime išsakytų argumentų dėl pareiškėjos praleistų terminų.

19Mano, kad pareiškėja kartu su prašymu nepateikė nė vieno dokumento, kuris patvirtintų, jog būtent ji patyrė kokias nors bylinėjimosi išlaidas, kadangi byloje pateiktas pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 479529, nepasirašytas pareiškėjos, o 2012 m. lapkričio 19 d. nurodyme pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, mokėtoju nurodytas R. C.. Akcentuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS442-09/2012 yra konstatavęs, jog jeigu atlygį advokatų kontorai sumokėjo ne pareiškėjas, o kitas asmuo, tai reiškia, jog pareiškėjas bylinėjimosi išlaidų neturėjo, todėl jam ši suma negali būti priteisiama.

20Taip pat, remdamasis Rekomendacijų 2 punktu, pabrėžia, jog ši byla nebuvo sudėtinga, skundai, atsiliepimai nėra didelės apimties, standartiniai, todėl mano, kad pirmosios instancijos turėjo į visa tai atsižvelgti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22V.

23Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

24Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškėjai priteisė 376,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės.

25Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir atmesti pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

26Visų pirma teigia, kad pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkintinas, kadangi pateiktas praleidus ABTĮ nustatytus terminus. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis, kuria iš dalies pakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, įsiteisėjo priėmimo dieną. Pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų buvo išsiųstas 2012 m. lapkričio 19 d. (spaudas ant voko (b. l. 186), taigi nepraleidus ABTĮ nustatyto 14 dienų termino. Atsižvelgiant į tai, šis atsakovo argumentas atmestinas, kaip nepagrįstas.

27ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys numato, jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas. To paties gali reikalauti atlyginti ir tretieji suinteresuoti asmenys, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.).

28Pabrėžtina, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr. pvz. 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (žr. pvz. 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).

29Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjai nepagrįstai priteistos bylinėjimosi išlaidos, kadangi pinigus advokatų kontorai sumokėjo ne pati pareiškėja.

30Teisėjų kolegija visų pirma pabrėžia, kad įrodymai byloje vertinti sistemiškai ir kitų įrodymų kontekste. Įvertinus byloje surinktų įrodymų: 2011 m. liepos 25 d. teisinių paslaugų sutartį (I tomas, b. l. 183), 2011 m. liepos 27 d. sąskaitą-faktūrą Nr. 000004 (I tomas, b. l. 179), 2011 m. liepos 27 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 479529 (I tomas, b. l. 180), 2012 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 000652 (I tomas, b. l. 181), nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (I tomas, b. l. 182) visumą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos patirtos bylinėjimosi išlaidos yra realios ir pagrįstos, todėl atitinkami atsakovo argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

31Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas netiksliai apskaičiavo patenkintų reikalavimų dalį ir patirtų bylinėjimosi išlaidų proporciją.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr. pvz. 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (žr. pvz. 2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010). Minėta proporcija, jei įmanoma, dažniausiai nustatoma kaip matematinis tenkintos (atmestos) skundo reikalavimo dalies santykis su visais skunde keltais materialiniais teisiniais reikalavimais ir išreiškiama dalimis arba procentais (žr. pvz. 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011, 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-144/2012). Tais atvejais, kai skunde kelti reikalavimai turi vien tik kiekybinę (skaitinę) išraišką proporcija paprastai nustatoma pagal priteistą sumą (žr. pvz. 2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–120/2010, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-9/2012), neturtinių reikalavimų atveju – paprastai pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (žr. pvz. 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012), o tais atvejais, kai vienoje byloje pareikšti keli skirtingos prigimties reikalavimai – vėlgi pagal tenkintų pakankamai savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (žr. pvz. 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-68/2012).

33Nagrinėjamoje byloje pareiškėja reiškė du reikalavimus: panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. R-15-546-(5281) ir atlyginti iš atsakovo turtinę žalą – 3 445,00 Lt. Byla dėl pirmojo pareiškėjos reikalavimo buvo nutraukta, o antras reikalavimas tenkintas iš dalies ir pareiškėjos naudai priteista 2534,00 Lt turtinės žalos atlyginimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-199//2012). Teisėjų kolegija pažymi, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjai pirmosios instancijos teisme iš viso galėtų būti priteista 1004,00 Lt (500,00 Lt už skundo parengimą ir 504,00 Lt. už atstovavimą teismo posėdyje) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai pareiškėjai priteistina 369,25 Lt (((1004 Lt / 2) x (2534 / 3445)). Pirmosios instancijos teismas pareiškėjai priteisdamas 376 Lt, netinkamai apskaičiavo bylinėjimosi išlaidas, todėl pirmosios instancijos nutartis atitinkamai keistina.

34Atsakydama į atsakovo argumentus dėl bylos sudėtingumo, teisėjų kolegija pažymi, kad priteistos bylinėjimosi išlaidos, įvertinus bylos sudėtingumą, teisinių santykių pobūdį ir kitas aplinkybes, laikytinos pagrįstomis ir mažinti jų nėra pagrindo.

35Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, priteisiant pareiškėjos naudai 369,25 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus, 25 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

37Atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį pakeisti iš dalies ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Priteisti pareiškėjai J. Š. iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės 369,25 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus, 25 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu Kauno apygardos administraciniame teisme.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. Š. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Kauno... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu... 6. Teismo sprendimui įsiteisėjus, pareiškėja J. Š. 2013 m. lapkričio 19 d.... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į prašymą nurodė, jog su... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi... 10. Teismas, įvertino byloje surinktus įrodymus: 2011 m. liepos 25 d. teisinių... 11. Remdamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 12. Nurodė, jog iš byloje esančių dokumentų matyti, kad J. Š. atstovas... 13. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 14. III.... 15. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą, kuriame... 16. Pabrėžia, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 17. Teigia, kad jei pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 18. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo atsiliepime... 19. Mano, kad pareiškėja kartu su prašymu nepateikė nė vieno dokumento, kuris... 20. Taip pat, remdamasis Rekomendacijų 2 punktu, pabrėžia, jog ši byla nebuvo... 21. Teisėjų kolegija... 22. V.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi... 25. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios... 26. Visų pirma teigia, kad pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys numato, jog kai sprendimas priimtas... 28. Pabrėžtina, jog priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos... 29. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjai nepagrįstai priteistos... 30. Teisėjų kolegija visų pirma pabrėžia, kad įrodymai byloje vertinti... 31. Atsakovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas netiksliai... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios... 33. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja reiškė du reikalavimus: panaikinti Kauno... 34. Atsakydama į atsakovo argumentus dėl bylos sudėtingumo, teisėjų kolegija... 35. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 37. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 38. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį pakeisti... 39. Nutartis neskundžiama....