Byla A2-886-567/2013

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo rašymo apsirikimo ištaisymą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartyje, priimtoje išnagrinėjus ieškovo V. G. atstovo advokato Vyganto Barkausko prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, civilinėje byloje po proceso atnaujinimo pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui Likviduojamai UAB „Eurovil“ dėl darbo užmokesčio priteisimo, ir pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas ir LUAB „Eurovil“ netiesioginį ieškinį atsakovams V. G., K. K. ir B. A. dėl likviduojamos UAB „Eurovil“ akcininkų 1997-10-03 susirinkimo nutarimo ir 1997-10-03 darbo sutarties su V. G. pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2013-04-30 nutartimi nutarė patvirtinti tarp ieškovo V. G. (a.k. ( - ) ir atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273), atsakovo K. K. (a.k. ( - ) ir atsakovės B. A. (a.k. ( - ) ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas (j.a.k. 112021042) 2013-04-08 sudarytą taikos sutartį Nr. (7.20-52-13)-T5-3.

3Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti procesiniame sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės (LR CPK 276 str. 2 d.).

4Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta, jog, nagrinėjant šią bylą teisme, susidarė 29,70 Lt išlaidų (2 t., b.l. 1a, 3 t., b.l. 1a) dėl procesinių dokumentų įteikimo. Taikos sutarties 9 p. nurodyta, jog galimas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, apmokės atsakovas LUAB „Eurovil“, todėl iš šio atsakovo priteistina 29,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.). Nutarties rezoliucinėje dalyje teismas nenurodė, jog iš atsakovo LUAB „Eurovil“ priteistina 29,70 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

5Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutartyje padarytas rašymo apsirikimas nėra esminis, todėl jis gali būti ištaisytas, kaip rašymo apsirikimas, nekeičiantis šios nutarties esmės.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 276 str., 302 str., teismas

Nutarė

7Ištaisyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties rezoliucinėje dalyje rašymo apsirikimą, išdėstant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties rezoliucinę dalį taip:

8„I. Patvirtinti tarp ieškovo V. G. (a.k. ( - ) ir atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273), atsakovo K. K. (a.k. ( - ) ir atsakovės B. A. (a.k. ( - ) ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas (j.a.k. 112021042) 2013 m. balandžio 8 d. sudarytą taikos sutartį Nr. (7.20-52-13)-T5-3 šiomis sąlygomis:

9„ 1. Atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273) patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovo atsiskaitomoje sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB SEB bankas, yra 910310,30 Lt (devyni šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai dešimt litų 30 ct).

102. Šalys susitaria, kad atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273) ieškovui V. G. (a.k. ( - ) sumokės 440000 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 1815 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso 441815,00 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika litų), taip pat atlygį antstolei V. M. už vykdomojo dokumento įvykdymą ir vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0015/11/03162, kurios pagal Sprendimų vykdymo instrukciją turi būti išieškotos iš atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ nuo mokėtinos 441815 Lt sumos.

113. Šalys konstatuoja, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ yra skolingas 44222 Lt (keturiasdešimt keturis tūkstančius du šimtu dvidešimt du litus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

124. Šalys konstatuoja, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273) yra skolingas trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas 1260071 Lt (vieną milijoną du šimtus šešiasdešimt tūkstančių septyniasdešimt vieną litą) pagal Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1939-823/2012.

135. Šalys susitaria, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią taikos sutartį, jos 1 punkte nurodytos piniginės lėšos įmanomai trumpiausiu terminu turi būti paskirstytos tokiu eiliškumu ir tvarka:

145.1. Pirmiausia, ieškovui V. G. (a.k. ( - ) sumokama 440000 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 1815 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso 441815 Lt, taip pat atlygis antstolei V. M. už vykdomojo dokumento įvykdymą ir vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0015/11/03162, kurios pagal Sprendimų vykdymo instrukciją turi būti išieškotos iš atsakovo nuo mokėtinos 441815 Lt sumos. Šiuos veiksmus turi atlikti antstolė V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0015/11/03162, pervesdama atitinkamą sumą į antstolės depozitinę sąskaitą.

155.2. Nedelsiant po to, kai įvykdžius taikos sutarties 5.1 p. nurodytus mokėjimus, panaikinami apribojimai likusiai atsakovo atsiskaitomosios sąskaitos daliai, atsakovas perves 44222 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Jeigu pinigų pervedimo dienai atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai būtų didesnė, turi būti sumokėta tokia suma, kuri atitiks atsakovo skolą pinigų pervedimo dieną.

165.3. Nedelsiant po to, kai atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ sumokės 44222 Lt (arba atsakovo skolą pinigų pervedimo dieną) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, visas likusias atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ atsiskaitomojoje sąskaitoje esančias pinigines lėšas, kurios apskaičiuojamos pagal formulę (910310,30 Lt - 441815 Lt - atlygis antstolei V. M. už vykdomojo dokumento įvykdymą ir vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0015/11/03162 - 44222 Lt (arba atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pinigų pervedimo dieną - išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), jeigu tokios bus), atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ perves trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas (j. a. k. 112021042) į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas.

175.4. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 5.2 p. ir 5.3 p. nustatytų atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ įsipareigojimų įvykdymas užtikrinimas tuo, kad į antstolės V. M. depozitinę sąskaitą pervestos taikos sutarties 5.1 p. nurodytos sumos vykdomojoje byloje Nr. 0015/11/03162 negalės būti paskirstytos išieškotojams ir pervestos ieškovui tol, kol nebus įvykdyti taikos sutarties 5.2 p. ir 5.3 p. nustatyti atsakovo Likviduojamos UAB „Eurovil“ įsipareigojimai.

186. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas (j. a. k. 112021042) atsisako netiesioginio ieškinio Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. A2-886-567/2013: pripažinti negaliojančiais 1997 m. spalio 3 d. darbo sutartį bei visuotinio akcininkų susirinkimo 1997 m. spalio 3 d. sprendimą.

197. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sąlygos išreiškia tikrąją jos šalių valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, kad dėl taikos sutarties sąlygų jos pareiškė pasiūlymus ir pastabas, į kurias, sudarant taikos sutartį, buvo atsižvelgta, jos galėjo daryti įtaką šių sąlygų sudarymui, taikos sutarties sąlygos yra išreikštos aiškiai ir šalims suprantamos. Šalys patvirtina, kad jos turėjo realią galimybę susipažinti su taikos sutartimi (jos tekstu) iki jos pasirašymo. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sąlygos yra sąžiningos jų atžvilgiu, joms suprantamos, kad ši taikos sutartis ar jo atskiros sąlygos iš esmės nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros, nesuteikia nei vienai šaliai perdėto pranašumo. Šalys taip pat patvirtina, kad taikos sutarties pasirašymo metu nėra nė vienos aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti esminė taikos sutarties šalių nelygybė.

208. Šalys patvirtina, kad įvykdžius įsipareigojimus pagal taikos sutartį, jos nereikš viena kitai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų.

219. Šalys nereikalaus vienos iš kitų kompensuoti šioje civilinėje byloje (visose instancijose) patirtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir kt.). Visas kitas likusias (ankščiau nepaminėtas) galimas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), jeigu tokios bus, apmokės atsakovas LUAB „Eurovil“.

2210. Taikos sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai taikos sutarties šaliai ir vienas egzempliorius - Vilniaus apygardos teismui.

2311. Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą CPK 293 str. 5 p. pagrindu.

2412. Šalys pareiškia, kad CPK 294 str. 2 d. nustatytos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, joms žinomos ir suprantamos.

2513. Šalys prašo panaikinti šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

2614. Šalys prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.“

27II. Nutraukti civilinę bylą po proceso atnaujinimo pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui LUAB „Eurovil“ dėl darbo užmokesčio priteisimo, ir pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas ir LUAB „Eurovil“ netiesioginį ieškinį atsakovams V. G., K. K. ir B. A. dėl likviduojamos UAB „Eurovil“ akcininkų 1997-10-03 susirinkimo nutarimo ir 1997-10-03 darbo sutarties su V. G. pripažinimo negaliojančiais.

28III. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi VĮ Turto banko reikalavimams užtikrinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1519-104/2011 vykdymo sustabdymą.

29IV. Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad teismo posėdis, kuris buvo paskirtas žodinio proceso tvarka 2013 m. birželio 7 d. 13.00 val. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilniuje), neįvyks.

30V. Priteisti iš atsakovo LUAB „Eurovil“ 29,70 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.“

32Ši nutartis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje... 2. Vilniaus apygardos teismas 2013-04-30 nutartimi nutarė patvirtinti tarp... 3. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog teismas gali savo iniciatyva ar... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta,... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013-04-30 nutartyje padarytas rašymo apsirikimas... 6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 276 str., 302 str., teismas... 7. Ištaisyti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutarties... 8. „I. Patvirtinti tarp ieškovo V. G. (a.k. ( - ) ir atsakovo Likviduojamos UAB... 9. „ 1. Atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ (j.a.k. 2005273) patvirtina,... 10. 2. Šalys susitaria, kad atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ (j.a.k.... 11. 3. Šalys konstatuoja, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovas... 12. 4. Šalys konstatuoja, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovas... 13. 5. Šalys susitaria, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią... 14. 5.1. Pirmiausia, ieškovui V. G. (a.k. ( - ) sumokama 440000 Lt neišmokėto... 15. 5.2. Nedelsiant po to, kai įvykdžius taikos sutarties 5.1 p. nurodytus... 16. 5.3. Nedelsiant po to, kai atsakovas Likviduojama UAB „Eurovil“ sumokės... 17. 5.4. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 5.2 p. ir 5.3 p. nustatytų... 18. 6. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais VĮ Turto bankas (j. a. k.... 19. 7. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sąlygos išreiškia tikrąją jos... 20. 8. Šalys patvirtina, kad įvykdžius įsipareigojimus pagal taikos sutartį,... 21. 9. Šalys nereikalaus vienos iš kitų kompensuoti šioje civilinėje byloje... 22. 10. Taikos sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai... 23. 11. Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir nutraukti civilinę... 24. 12. Šalys pareiškia, kad CPK 294 str. 2 d. nustatytos bylos nutraukimo... 25. 13. Šalys prašo panaikinti šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos... 26. 14. Šalys prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.“... 27. II. Nutraukti civilinę bylą po proceso atnaujinimo pagal ieškovo V. G.... 28. III. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 29. IV. Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad teismo posėdis, kuris buvo... 30. V. Priteisti iš atsakovo LUAB „Eurovil“ 29,70 Lt bylinėjimosi išlaidų... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta... 32. Ši nutartis dėl rašymo apsirikimo ištaisymo per 7 dienas nuo jos kopijos...