Byla 2-2566-902/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. S

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. S., ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą SMScredit.lt kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo V. S. 1680 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakovu 2009 m. spalio 29 d. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį ir suteikė atsakovui 500 Lt paskolą terminui iki 2009-11-28. Atsakovas prievolės neįvykdė iki šiol, todėl remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. delspinigiai buvo skaičiuojami už 180 dienų. Remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. dydžio delspinigiai nuo uždelstų mokėjimų, todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2012-03-15 interneto tinklapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą SMScredit.lt ir atsakovas V. S. 2009-10-29 pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 500 Lt paskola (b.l. 5-9). Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2009-11-28, tačiau atsakovas pagal SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1. ir 7.1. punktus pratęsė paskolos grąžinimo terminą, tad paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2009-12-21, tačiau negrąžino. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Iš atsakovo priteistina 500 Lt skola (LR CK 6.870 str. – 6.874 str.).

7Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartimi numatytus delspinigius. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ieškovas delspinigius skaičiuoja už 180 dienų. Pagal sutarties 9.2 punktą, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas skaičiuoja 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos. Todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt.

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių, kurių suma yra neprotingai didelė, priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (LR CK 1.5 str.). Todėl netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, kas sudaro 90,00 Lt (500 Lt x 0,1 proc. x 180 d. = 90 Lt). Tai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą.

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

10Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (41%). Iš atsakovo priteistina 500 Lt skola, 90 Lt delspinigiai, 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Pateikdamas ieškinį ieškovas turėjo sumokėti 50,00 Lt žyminį mokestį, bet sumokėjo 70 Lt. Tokiu būdu susidarė 20 Lt žyminio mokesčio permoka. Kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai, žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu yra grąžinama (LR CPK 87 str. 1 d.). Nustatęs LR CPK 87 str. nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva (LR CPK 87 str. 5 d.). Esant šioms aplinkybėms žyminio mokesčio permoka - 20 Lt grąžintina ieškovui.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) 500 Lt (penki šimtai litų) skolą, 90 Lt (devyniasdešimt litų) delspinigius, 100 Lt (vienas šimtas litų) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-03-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20,50 Lt (dvidešimt litų 50 ct) dalį žyminio mokesčio – ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Grąžinti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, 20 Lt (dvidešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-12-02 AB „Swedbank“ banko mokėjimo nurodymu Nr. 77, permoką. Žyminio mokesčio permokos grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

18Atsakovas V. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „4finance“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai