Byla I-7273-561/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su H. S. pareiškimu dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3teisme 2007-04-05 gautas H. S. pareiškimas, kuriuo prašoma įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją paskirti tyrimo komisiją, kuri nustatytų, ar 73 numeriu pažymėtas valstybinės reikšmės miško plotas schemoje atitinka realybę ir atkurti pareiškėjui teises į jam tenkančią žemės valdos dalį, t.y. 2,4298 ha žemės natūra Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybėje, Trakų mieste, ( - ) arba suformuoti naują žemės sklypo dalį, neapaugusią valstybinės reikšmės mišku.

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnį prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr.1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 p. nustato, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį šiuos skundus nagrinėja apskričių viršininkai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

6H. S. pareiškimu siekia įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją paskirti tyrimo komisiją, kuri nustatytų, ar 73 numeriu pažymėtas valstybinės reikšmės miško plotas schemoje atitinka realybę ir atkurti pareiškėjui teises į jam tenkančią žemės valdos dalį arba suformuoti naują žemės sklypo dalį, neapaugusią valstybinės reikšmės mišku. Taigi ginčas keliamas dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos neveikimo nuosavybės teisių atkūrimo procese, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Trakų rajono savivaldybės administracija dar nėra priėmusi sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo H. S., šis ginčas turėtų būti sprendžiamas išankstine neteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

7Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ginčą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vilkinimo atlikti veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo procese bandė išspręsti ikiteismine tvarka paduodamas skundus Vilniaus apskrities viršininkui bei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Taigi pareiškėjas nesilaikė įstatymo nustatytos išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo skundas negali būti priimtas nagrinėti teisme.

8H. S. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., 42 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

11atsisakyti priimti H. S. skundą.

12Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį grąžinti H. S..

13Išaiškinti, kad skundas dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vilkinimo atkurti nuosavybės teises gali būti paduotas Vilniaus apskrities viršininkui, kurio sprendimas galės būti skundžiamas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Nesutinkant su šios institucijos sprendimu, jis per 20 dienų nuo gavimo dienos galės būti apskųstas administraciniam teismui.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai