Byla 2-764-630/2012

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Lina Antanaitienė, rašytinio proceso tvarka priėmusi pareiškėjo UAB „Šakių vandenys“ prašymą dėl statybos užbaigimo akto panaikinimo ir pripažinimo galiojančiu kito statybos užbaigimo akto, suinteresuotais asmenimis byloje esant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Šakių rajono savivaldybės administracijai, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo eksploatavimo tarnybos Šakių skyriui, AB „LESTO“, TEO LT AB, Marijampolės apskrities VPK Šakių rajono PK,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Šakių vandenys“ ypatingosios teisenos tvarka kreipiasi į teismą ir prašo panaikinti 2011-12-13 statybos užbaigimo aktą Nr. ( - ) ir pripažinti galiojančiu 2012-03-31 statybos užbaigimo aktą Nr. ( - ). Savo prašyme nurodo, kad toks jų reikalavimas yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, kadangi šiuo atveju yra ginčijamas statybos aktas, kuriame nenustatyta jokių įpareigojimų asmeniui.

3Dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimo išsprendimo pasikreiptina į Specialiąją teisėjų kolegiją (Lietuvos Respublikos CPK 36 str. 3 d.).

4Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos, prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti įstatymo garantuotą teisę kreiptis į teismą.

5Administracinių teismų kompetencijai įstatymu yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (Lietuvos Respublikos CPK 1 str., 22 str. 1 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos CPK 36 str. 2 d. numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

6Šioje byloje kyla ginčas dėl statybos užbaigimo akto panaikinimo ir kito statybos užbaigimo akto pripažinimo galiojančiu. Statybos užbaigimo aktas, tai Statybos techniniame reglamente STS 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius. Nors prašomame panaikinti statybos užbaigimo akte ir nebuvo nustatyta jokių įpareigojimų asmeniui, tačiau tam, jog būtų išspręstas reikalavimas panaikinti statybos užbaigimo aktą ir kitas pareiškėjo reikalavimas pripažinti galiojančiu statybos užbaigimo aktą, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi šių aktų išdavimo tvarkos, ar prašomas pripažinti galiojančiu statybos užbaigimo aktas yra teisėtas ir teisingas, atitinkantis teisės normų reikalavimus. Tai yra teisiniai statytojo ir viešojo administravimo subjekto (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos padalinių) santykiai, kurie yra reglamentuojami administracinės teisės normų, tarp šio santykio subjektų vyrauja administraciniai teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2012). Tuo pagrindu teismui iškilo abejonės, jog byla gali būti teisminga ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaujantis nurodytais motyvais klausimas dėl ginčo rūšinio teismingumo civilinėje byloje perduotinas spęsti Specialiajai teisėjų kolegijai (Lietuvos Respublikos CPK 36 str. 3 d.).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 36 str. 2 d., 3 d., teisėja

Nutarė

9kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti, prašant išnagrinėti klausimą, ar byla pagal pareiškėjo UAB „Šakių vandenys“ pareiškimą dėl 2011-12-13 statybos užbaigimo akto Nr. ( - ) panaikinimo ir pripažinimo galiojančiu 2012-03-31 statybos užbaigimo akto Nr. ( - ), teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Šios nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai