Byla 2S-1372-516/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės

3kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB “Radiolinija” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A.N. ieškinį atsakovui UAB “Radiolinija” dėl darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio, palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

6Ieškovas A.N. 2009-05-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Radiolinija“ 32854,74 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 354,14 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo .

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą 46289,46 Lt ieškinio sumai užtikrinti.

8Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas gera valia vengia sumokėti ieškovui priklausančias su darbo santykiais susijusias išmokas, ieškovui nėra žinoma dabartinė atsakovo turtinė padėtis, todėl atsižvelgiant į šiuo metu sunkią ekonominę padėtį valstybėje yra rizika jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas gegužės 27 d. sprendimu ieškovo prašymą patenkino ir areštavo atsakovui UAB „Radiolinija“ priklausantį 46289,46 Lt vertės turtą, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti, dovanoti ar kam nors perleisti.

10Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į ieškovo nurodytus motyvus, į didelę ieškinio sumą, ginčo pobūdį, bei tai, kad atsakovas vengia geruoju atsiskaityti su ieškovu, darytina išvada, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra tenkintinas.

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Radiolinija“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-27 panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: atsakovas ieškovui yra skolingas ne 46 289,46 Lt, o 4652,85 Lt. Nurodo, kad ieškovui buvo kelis kartus pranešta, kad jo darbo užmokestis yra deponuotas, bet kada jį gali atsiimti ir kartu priduoti nebaigtus projektus. Apeliantas, sužinojęs, jog ieškovas dėl atlyginimo išieškojimo kreipėsi į teismą, pervedė į jo sąskaitą 13 808,35 Lt, t.y. 8427,5 Lt daugiau, negu buvo likusi nesumokėta ieškovui atlyginimo dalis. Apelianto nuomone, šiuo metu ieškovas yra skolingas atsakovui. Be to, ieškovas nepagrįstai ieškinyje nurodė laikotarpį, už kurį jam nebuvo mokamas darbo užmokestis. Byloje pateikti darbo užmokesčio žiniaraščiai paneigia ieškovo reikalavimus. Apelianto teigimu, šios aplinkybės šalina būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniui užtikrinti šioje byloje.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A.N. prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Teigia, kad teismui pateiktame LR Valstybinės darbo inspekcijos 2009-07-31b rašte konstatuojama, jog ieškovo skundo nagrinėjimo metu ieškovo darbo sutarties nutraukimas dar nebuvo įformintas ir su ieškovu nebuvo atsiskaityta. Teigia, kad Inspekcija įteikė reikalavimą apeliantui pašalinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, t.y. įforminti darbo sutarties nutraukimą bei atsiskaityti su ieškovu. Apeliantas darbo sutarties nutraukimą įformino tik 2009-01-27, o su ieškovu atsiskaitė tik 2009-06-15. Ieškovo nuomone, šios aplinkybės patvirtina apelianto piktybišką vengimą vykdyti įstatymų nustatytas prievoles, todėl yra pagrindas teigti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, apeliantas būtų neįvykdęs savo pareigų, būtų apsunkintas teismo sprendimas. Nurodo, jog skundo argumentas, jog apeliantas ieškovui yra skolingas 4652,85 Lt yra nepagrįstas, kadangi išnagrinėjus atsakovo su atsiliepimu pateiktus dokumentus matyti, kad toks teiginys yra nepagrįstas. Ieškovas pažymi, kad apeliantas su juo darbo santykių nutraukimo dieną visiškai neatsiskaitė, vengė atsiskaityti ilgą laiką, todėl vidutinio ieškovo darbo užmokesčio už visą uždelsimo laiką išieškojimas laikytinas adekvačia sankcija, atitinkančia proporcingumo, teisingumo principus, bei atitinkančia LAT praktika.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šiuo atveju egzistuoja prielaidos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinta reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

19Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, bet jam pakanka įsitikinti, kad konkrečiu atveju tokia reali grėsmė yra galima ir kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl jos turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir būti susijusios su galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymu. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

20Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 46289,46 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo pagal ieškovo A.N. ieškinį atsakovui UAB „Radiolinija“.

21Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, kadangi byloje pateikti darbo užmokesčio žiniaraščiai paneigia ieškovo reikalavimus, nes jis gavo atlyginimą pasirašydamas mokėjimų žiniaraščiuose.

22Civilinio proceso įstatymas nereikalauja, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas ieškinio pagrįstumas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamos kitos aplinkybės – grėsmė, jog ateityje galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali likti neįvykdytas (CPK144 str.), tuo pačiu vertinamas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Ieškinio pagrįstumo klausimas yra sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės, tai yra įvertinus visus abiejų ginčo šalių argumentus bei įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Todėl apeliacinės instancijos teismas negali vertinti atsakovo nurodytų teiginių dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto argumentai, susiję su ieškinio pagrįstumu, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, yra teisiškai nereikšmingi.

23Atskirojo skundo argumentas, jog atsakovas ieškovui bet kuriuo atveju yra skolingas ne 46 289,46 Lt, kadangi atsakovas 2009-06-15 į ieškovo sąskaitą pervedė 13 080,35 Lt, ką patvirtina bankinio pavedimo kopija, taip pat nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti. Visų pirma, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog įrodymų, kad atsakovas visą ar dalį skolos yra grąžinęs, apeliacinės instancijos teismui atsiųstoje bylos medžiagoje nėra. Be to, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad iš dalies atsiskaitęs su ieškovu, atsakovas turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo, taip pat savo teises ir teisėtus interesus turi teisę ginti bet kurioje proceso stadijoje prašydamas teismo pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pateikdama alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdamas reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdamas laidavimą, garantiją, įkeisdama turimą turtą), nurodydamas konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jam neigiamų pasekmių (CPK 146, 147, 150 str.).

24Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai išnagrinėjo ieškovo prašymą nepranešęs apie prašymo nagrinėjimą atsakovui, todėl buvo pažeistas pagrindinis šalies informavimo apie teismo atliekamus procesinius veiksmus tikslas – kuo greičiau suteikti atsakovui galimybę apskųsti teismo nutartį, prašyti užtikrinti nuostolių atlyginimą ar pasinaudoti CPK 146 str. numatytomis teisėmis. Įvertinus šias aplinkybes, tai, jog iškelta darbo byla, kad atsakovui nebuvo atimta galimybė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, prašyti taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad minėti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

25Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovo prašymą išsprendė teisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį palikti nepakeistą (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), o atsakovo UAB „Radiolinija“ atskirąjį skundą atmesti (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

27

28

Nutarė

30Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės... 3. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Algirdo Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 6. Ieškovas A.N. 2009-05-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas gera valia vengia sumokėti... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas gegužės 27 d. sprendimu ieškovo... 10. Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į ieškovo nurodytus motyvus, į... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Radiolinija“ prašo Vilniaus miesto 2... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A.N. prašo Vilniaus miesto 2... 13. Teigia, kad teismui pateiktame LR Valstybinės darbo inspekcijos 2009-07-31b... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti... 20. Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 46289,46 Lt... 21. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas,... 22. Civilinio proceso įstatymas nereikalauja, kad sprendžiant klausimą dėl... 23. Atskirojo skundo argumentas, jog atsakovas ieškovui bet kuriuo atveju yra... 24. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai... 25. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 27. ... 28. ... 30. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti...