Byla 2-1008/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Derema“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-559-278/2009 pagal ieškovų UAB „Ektonas“ bei DKV Euro Sevice Gmbh+Co.KG ir UAB „Lukoil Baltija“ ieškinius atsakovui UAB „Derema“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovai UAB „Ektonas“ bei DKV Euro Sevice Gmbh+Co.KG ir UAB „Lukoil Baltija“ kreipėsi į teismą, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Derema“.

5UAB ,,Ektonas“ nurodė, kad nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2008 metų spalio mėn. atsakovui UAB „Derema“ pardavė 7 131,79 Lt vertės prekių, tačiau atsakovas už prekes pagal sąskaitas faktūras liko skolingas 6 879,06 Lt. Nurodė, kad 2009 m. kovo 20 d. įspėjo įmonę, jog, nesumokėjus skolos iki 2009 m. balandžio 20 d. kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas skolos už prekes nesumokėjo. Ieškovas prašė iškelti UAB ,,Derema“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti Vladislovą Matelį, turintį teisę administruoti bankrutuojančias įmones.

6DKV Euro Service Gmbh+Co.KG nurodė, kad pagal išduotą DKV Euro Service kortelę atsakovas pirko iš ieškovo degalus, tačiau neatsiskaitė pagal 2008 m. lapkričio 30 d. – 2009 m. kovo 31 d. laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir liko skolingas 159 020,81 Lt. UAB „Lukoil Baltija“ nurodė, kad pagal bendrovės su atsakovu 2007 m. vasario 1 d. sudarytą sutartį Nr. KN1391 UAB „Derema“ pirko iš ieškovo degalus ir kitas prekes. UAB „Derema“ neatsiskaitė su ieškovu pagal 2008 m. lapkričio 30 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir yra skolinga 69 256,81 Lt. Ieškovai nurodė, kad 2009 m. kovo 31 d. išsiuntė atsakovui pranešimą dėl susidariusios skolos ir priskaičiuotų delspinigių sumokėjimo ir informavo atsakovą, kad, neatsiskaičius per nurodytą terminą, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. DKV Euro Service Gmbh+Co.KG ir UAB „Lukoil Baltija“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Forum regis“.

7Trečiasis asmuo UAB „Rokvita“ nurodė, kad UAB „Derema“ įmonei skolinga 969,12 Lt. Prašė atsakovui iškelti bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto eiga“.

8Panevėžio apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Derema“ bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė M. Š. , išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus. Teismas pažymėjo, kad ieškovai UAB „Ektonas“, DKV Euro Sevice Gmbh+Co.KG ir UAB „Lukoil Baltija“ bei trečiasis asmuo UAB „Rokvita” teismui nurodė, jog atsakovas UAB „Derema” jiems yra skolingas įvairias sumas ir šią aplinkybę patvirtina ieškovų pateikti dokumentai. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Derema” šių teiginių neneigia, nurodo, jog vykdo ūkinę veiklą, tačiau nuostolingai, dėl ko negali atsiskaityti su kreditoriais. Teigia, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimis yra areštuotas įmonės turtas ir piniginės lėšos, kas apsunkina įsipareigojimų kreditoriams vykdymą. Teismas nurodė, kad iš atsakovo pateikto balanso matyti, jog 2009 m. gegužės 31 d. įmonė turėjo 3 369 624 Lt vertės ilgalaikio bei 1 061 500 Lt vertės trumpalaikio turto, iš viso 4 431 124 Lt vertės turto, o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 5 528 140 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 409 809 Lt, tarp jų ir 87 089 Lt su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų. Įmonės debitoriniai įsiskolinimai sudarė 132 626 Lt. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus duomenimis atsakovas 2009 m. gegužės 25 d. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo skolingas 31 502,60 Lt, o Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis valstybės (savivaldybės) biudžetui 2009 m. gegužės 21 d. atsakovo skola sudarė 100 344 Lt. Teismas nurodė, kad paminėti atsakovo finansiniai duomenys rodo, jog bendrovės įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašytą turto vertę, todėl padarė išvadą, kad UAB „Derema” negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Teismas, pažymėjęs, kad UAB „Derema” nepateikė duomenų apie šiuo metu pasikeitusią įmonės ūkinės veiklos ir finansinę padėtį bei atsiskaitymą su kreditoriais, padarė išvadą, jog įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Teismas nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovai 2009 m. kovo 20 d. ir 2009 m. kovo 31 d. išsiuntė atsakovui įspėjimą, kad, UAB „Derema” neįvykdžius įsipareigojimų, jie kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, todėl padarė išvadą, kad ieškovai laikėsi Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos (ĮBĮ 4 str. 2 p., 6 str. 2 d.). Teismas, įvertinęs siūlomų kandidatų į UAB ,,Derema“ administratorius administruojamų įmonių kiekį pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis, administratorių gyvenamąją (buveinės) vietą, kas iš dalies gali daryti įtaką administravimo išlaidų dydžiui, bei aplinkybę, kad UAB „Derema“ buveinės vieta bei turimas turtas yra Panevėžio miesto teritorijoje, įmonės administratoriumi paskyrė M. Š. , turintį teisę ir galintį teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str.1 d., 4 d.).

9Atsakovas UAB ,,Derema“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas, iškeldamas bankroto bylą UAB ,,Derema“, neatsižvelgė, kad atsakovui yra skolingi kiti asmenys bei iš VMI grąžintinas pridėtinės vertės mokestis, iš viso UAB ,,Derema“ gautinos sumos sudaro 338 960 Lt.

112. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovai atsakovui įteikė įspėjimus, jog ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantas nurodo, kad įspėjimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kopijų pateikimas teismui (be žymos apie įteikimą ar gavimą) negali būti įrodymu, jog ieškovai tinkamai įvykdė Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ir tinkamai atsakovui pranešė apie ketinimus kelti bankroto bylą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kuris nustato ir kai kuriuos bylų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų proceso taisyklių (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

15Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Derema“ iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu – dėl nemokumo. Teismas, nustatydamas įmonės nemokumą, vertino atsakovo UAB ,,Derema“ pateiktą 2009 m. gegužės 31 d. balansą (b. l. 191-193) ir nurodė, kad iš atsakovo pateikto balanso matyti, jog 2009 m. gegužės 31 d. įmonė turėjo 4 431 124 Lt vertės turto, o įsipareigojimai kreditoriams sudarė 5 528 140 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 409 809 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, pateikdamas teismui informaciją apie įmonės turtą (b. l. 196-197) nurodė, jog 3 339 964 Lt vertės turtas, kuris įrašytas į balansą, priklauso UAB ,,Swedbank lizingas“. Ši aplinkybė leidžia spręsti, kad realiai įmonė turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių reikalavimai, turi tik už 1 091 160 Lt, o skolos pagal atsakovo pateiktus duomenis (b. l. 198-203, 204, 205-206), įvertinus, kad UAB ,,Swedbank lizingas“ 783 880 Lt finansinis reikalavimas yra kilęs iš lizingo sutarčių (įmonės vadovo paaiškinimas b. l. 46-47), todėl išskaičiuotinas iš skolos dėl specifinių lizingo sutartinių santykių, sudaro 1 782 635,94 Lt. Ši pradelstų įmonės įsipareigojimų suma (1 782 635,94 Lt) viršija visą įmonės turimą turtą (1 091 160 Lt), todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovo UAB ,,Derema“ nemokumą. Atmestinas atsakovo argumentas, kad teismas neįvertino, jog atsakovui yra skolingi kiti asmenys bei iš VMI grąžintinas pridėtinės vertės mokestis, iš viso 338 960 Lt suma, kadangi, net ir įvertinus šią sumą, įmonės pradelstų įsipareigojimų santykis viršija įmonės turto vertę.

16Atmestinas atsakovo argumentas, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovai atsakovui įteikė įspėjimus, kad ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bylos duomenimis, ieškovo UAB ,,Ektonas“ įspėjimas dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Derema“ iškėlimo buvo įteiktas 2009 m. kovo 20 d. UAB ,,Derema“ direktoriaus pavaduotojui G. K. (b. l. 11), ką liudija minėto asmens parašas ant įspėjimo, todėl teigti, kad UAB ,,Derema“ nebuvo informuota apie ketinimą jai kelti bankroto bylą, nėra pagrindo (ĮBĮ 6 str. 2 d.).

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai