Byla A2.2.-15498-992/2015
Dėl 350 Lt (101,37 Eur) paskolos gavimo ir 2014-03-10 iš UAB „Lateko lizingas“ gavo 350 Lt (101,37 Eur) paskolą, t.y., apgaulės būdu pagrobė svetimą turtą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui P. B., išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje P. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str.,

Nustatė

2P. B. 2014 m. kovo 8 d. užsiregistravo UAB „Lateko lizingas“ internetinėje svetainėje www.litcredit.lt , iš nukentėjusiosios J. B. banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DnB banke, į UAB „Lateko lizingas“ sąskaitą, patvirtindamas registraciją, pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, nukentėjusiosios J. B. vardu užpildė paraišką dėl 350 Lt (101,37 Eur) paskolos gavimo ir 2014-03-10 iš UAB „Lateko lizingas“ gavo 350 Lt (101,37 Eur) paskolą, t.y., apgaulės būdu pagrobė svetimą turtą.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta P. B. nedalyvaujant. P. B., būdamas teismo šaukimais tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo datą (2015-12-16), laiką (13.00 val.) bei vietą (Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr. 79A, Vilniuje), į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, prašymų negauta. Pažeidėjas nebuvo atvesdintas į 2015 m. gruodžio 16 d., teismo posėdį, byloje pateiktas tarnybinis pranešimas, kad jo atvesdinti nėra galimybės, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą, ir byla, vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., išnagrinėta jam nedalyvaujant.

4Iš bylos medžiagos matyti, kad administracinio teisės pažeidimo byla P. B. atžvilgiu pagal ATPK 50 straipsnį iškelta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1689-961/2015, kuriuo P. B. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 3 dalį (dėl 350 Lt vertės UAB „Lateko lizingas“ priklausančio turto įgijimo), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iš minėto nuosprendžio matyti, kad P. B. buvo kaltinamas pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį (26 veikos), 215 straipsnio 1 dalį (26 veikos), 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį (4 veikos), 182 straipsnio 1 dalį (5 veikos), 182 straipsnio 3 dalį (2 veikos).

5P. B. nagrinėjant baudžiamąją bylą kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino visiškai, todėl baudžiamoji byla buvo išnagrinėta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso (toliau – BPK) 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Vienas iš P. B. pareikštų kaltinimų pagal BK 182 straipsnio 3 dalį buvo dėl to, kad jis 2014-03-08, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau 15.33 val., neteisėtai prisijungęs prie informacinės sistemos, neteisėtai panaudojęs elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, užsiregistravo UAB „Lateko lizingas“ internetinėje svetainėje www.litcredit.lt , ir iš nukentėjusiosios J. B. banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DnB banke, į UAB „Lateko lizingas“ sąskaitą patvirtindamas registraciją pervedė 0,01 Lt registracijos mokestį, nukentėjusiosios J. B. vardu užpildė paraišką dėl 350 Lt (101,37 Eur) paskolos gavimo ir 2014-03-10 iš UAB „Lateko lizingas“ gavo 350 Lt (101,37 Eur) paskolą, po ko 2014-03-10 neteisėtai prisijungęs prie J. B. paskyrų elektroninės bankininkystės sistemų https://ib.dnb.lt/ atliko 345 Lt (99,92 Eur) pavedimą iš J. B. sąskaitos Nr. ( - ) į P. B. sąskaitą Nr. ( - ), 2014-03-10 9.55 val. 340 Lt (98,97 Eur) pervedė į UAB „Lošimų strateginė grupė“ Kliento lažybų sąskaitą Nr. ( - ), tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo UAB „Lateko lizingas“ priklausantį nedidelės vertės turtą – 350 Lt (101,37 Eur), t.y., P. B. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 3 dalyje. Tačiau 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai BK 190 straipsnio 1 dalies redakcijai, pagal kurią nedidelės vertės turtu laikomas turtas, kurio vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL (TAR, 2014-12-31, Nr. 21142), teismas minėtą įstatymo nuostatą laikė švelninančia P. B. padėtį ir taikė nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, P. B. išteisintas pagal BK 182 straipsnio 3 dalį.

7P. B. padarytas administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 50 straipsnyje, be jo paties prisipažinimo nagrinėjant baudžiamąją bylą, įrodytas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnyje nustatyta tvarka ištirtais baudžiamojoje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1689-961/2015.

8Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas pažeidėjo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nenustatė.

9Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat į pažeidėjo asmenybę: Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis P. B. administracine tvarka nebaustas, teistas už nusikaltimus nuosavybei. Teismo vertinimu, P. B. už padarytą administracinį teisės pažeidimą skirtina bauda, kurios dydis artimas ATPK 50 str. sankcijoje numatytam nuobaudos vidurkiui.

10Vadovaudamasis ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 50 str., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

11pripažinti P. B., a.k. ( - ) kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, ir paskirti jam 180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) eurų dydžio baudą.

12Pagal ATPK 313 straipsnio 1 dalies nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant administracinio teisės pažeidimo bylos numerį ir įmokos kodą 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke; LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas bus vykdomas priverstine tvarka (ATPK 314 str. 1 d.).

13Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai