Byla e2-1269-180/2017
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios kredito bendrovės Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės19 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. e2-1779-619/2017 nagrinėjimas pagal ieškovės bankrutavusios kredito bendrovės Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „FC Real Estate“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė bankrutavusi kredito bendrovė Kredito unija (toliau – B KB KU) „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „FC Real Estate“ ir UAB „Sun Industries“ 147 110,42 Eur dydžio įsiskolinimą, 7 proc. dydžio metinių palūkanų už negrąžintą paskolos sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,05 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. spalio 18 d. ji ir atsakovė (skolininkė) UAB „FC Real Estate“ sudarė Paskolos sutartį Nr. 12-00412, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovei 120 900 Eur dydžio paskolą su kintama 7 proc. metine palūkanų norma. Tą pačią dieną tarp ieškovės ir atsakovės (laiduotojos) UAB „Sun Industries“ buvo sudaryta Laidavimo sutartis, kurios pagrindu laiduotoja įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovei, jeigu skolininkė tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal Paskolos sutartį ir įsipareigojo atsakyti ieškovei kaip solidariąją prievolę kartu su skolininke turinti bendraskolė. Skolininkei netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, ieškovė 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutraukė Paskolos sutartį ir prašė sumokėti likusią paskolos dalį.
 3. Atsakovės pateikė teismui prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, kuriame nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 pagal UAB „Sun Industries“ ieškinį (atsakovei) B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „AARGAU“, UAB „Elioninvest“, UAB „FC RealEstate“, UAB „FM RealEstate“, UAB „GreenFin“, UAB „Obwalden“, UAB „SEBSUN“, dėl paskolos sutarčių, įskaitant ir Paskolos sutartį Nr. 12-00412, nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.
 4. Atsakovių nuomone, tarp abiejų civilinių bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 (civilinė byla Nr. 2) nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimat teismo sprendimą Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1779-619/2017 (civilinė byla Nr. 1). Civilinėje byloje Nr. 2 sprendžiamas Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Teismui pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, ieškinys visiškai ar iš dalies negalėtų būti tenkinamas, nes ieškinio reikalavimas grindžiamas Paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu prašoma priteisti ne tik pradelstus mokėjimus, o taip pat ir visą likusią pagal Paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą. Paskolos sutarties terminas, jos nenutraukus, būtų nesuėjęs. Tokiu būdu, pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, neliktų ieškovės pareikšto ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinę bylą Nr. e2-1779-619/2017 sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017.
 2. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė prašo priteisti visą likusią paskolos sumą tuo pagrindu, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. buvo nutraukta Paskolos sutartis, o kitoje byloje (Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017) atsakovė UAB „Sun Industries“ ginčija Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumą, teismas priėjo išvados, kad tarp šių dviejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys, nes pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. sutarčiai tebegaliojant, atsakovei UAB „FC RealEstate“ nekiltų prievolės grąžinti visą likusią paskolos sumą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas formaliai nurodė bylos stabdymo teisinį pagrindą (CPK 163 str. 3 p.), tačiau nepateikė iš esmės jokių motyvų, kurie pagrįstų šio teisinio pagrindo taikymo galimybę, neanalizavo bylų sąsajų.
  2. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 nustatytos faktinės aplinkybės neturės ir negalėtų turėti prejudicinės reikšmės nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1779-619/2017. Vilniaus miesto apylinkės teisme pateiktu ieškiniu atsakovė nekvestionuoja nei vieno iš esminių faktų, kuriais paremtas ieškovės ieškinys. Aplinkybės dėl skolininkės įsiskolinimo ieškovei pagal Paskolos sutartį, netinkamo Paskolos sutarties vykdymo, laiduotojos atsakomybės už skolininkės prievolės vykdymą,bet kuriuo atveju turės būti nagrinėjamos šioje byloje, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 šie klausimai nėra keliami.Bylos sustabdymas netikslingas.
  3. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje atsakovė neginčija Paskolos sutarties 5.11 ir 5.11.1 punktų nuostatų, kuriomis remdamasi ieškovė nutraukė Paskolos sutartį. Abejose bylose pateiktuose procesiniuose dokumentuose atsakovė UAB „FC Real Estate“ pripažįsta, kad šiuo metu neturi galimybių įvykdyti įsipareigojimų ieškovei (nepateikta jokių įrodymų, kad tokią galimybę gali turėti ateityje). Apeliantės nuomone, jeigu Paskolos sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu, iš karto po priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo ieškovėvėl (vis dar) turės tą pačią teisę siųsti naują pranešimą skolininkei apie Paskolos sutarties nutraukimą ir, atsakovei nepadengus įsiskolinimo per 15 dienų, vėl nutraukti Paskolos sutartį tuo pačiu pagrindu.
  4. Pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartįbuvo poreikis bent preliminariai įvertinti, kad atsakovių argumentai nurodyti Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje yra akivaizdžiai nepagrįsti.
  5. Skundžiama nutartimi, sustabdžius bylos nagrinėjimą yra sudaromos sąlygos bankroto procesui vilkinti ir neatitinka šiam procesui keliamų tikslų – kuo efektyviau, ekonomiškiau ir operatyviau patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus ir užbaigti vykdyti visas bankroto procedūras.
 3. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovės prašo pirmosios instancijos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismui pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, šioje civilinėje byloje pateiktas ieškinys visiškai ar iš dalies negalėtų būti tenkinamas, nes ieškinio reikalavimas yra grindžiamas Paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu prašoma teismo priteisti ne tik pagal Paskolos sutartį pradelstus mokėjimus, o taip pat ir visą likusią pagal Paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus Paskolos sutarties, būtų nesuėjęs. Paskolos sutarties specialiosios dalies 2.2 punkte nurodyta, kad paskolos galutinis grąžinimo terminas yra 2022 m. rugsėjo 5 d. Pagal Paskolos sutarties Bendrosios dalies 5.11 punktą tik Paskolos sutarties nutraukimas prieš terminą suteikia ieškovei teisę reikalauti grąžinti visą paskolos sumą prieš terminą bei sumokėti visas palūkanas. Pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, neliktų šioje byloje pareikšto ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad tarp bylų yra akivaizdus prejudicinis ryšys.
  2. Ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovių įsiskolinimo dydžiu, gali būti nustatytos tik išsprendus Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 keliamą klausimą dėl Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo. Šis klausimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje e2-1779-619/2017 yra vienas esminių, nes nuo jo tiesiogiai priklauso ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumas. Teismas negali išspręsti Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimo šioje civilinėje byloje, nes toks reikalavimas yra pareikštas ir sprendžiamas kitoje byloje, todėl egzistuoja objektyvios kliūtys nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
  3. Tai, kad tam tikri klausimai, kurie yra keliami Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra aktualūs šioje byloje ir priešingai, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad tarp šių bylų nėra tiesioginio prejudicinio ryšio.
  4. Nutartimi sustabdžius civilinės bylos Nr. e2-1779-619/2017 nagrinėjimą, buvo išvengta priešingų teismo sprendimų priėmimo galimybės.
  5. Ieškovės teiginys, kad šioje byloje teismas turėjo pasisakyti dėl kitoje byloje nagrinėjimo ieškinio pagrįstumo yra visiškai nepagrįstas, o taip pat prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotai bylos nagrinėjimo ribų sampratai bei Teismų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatai dėl teisėjų, vykdančių bylose teisingumą, nepriklausomumo.
  6. Ieškovės akcentuojamas viešasis interesas kuo greičiau išnagrinėti bankroto bylą nėra ir negali būti teismui pagrindu atsisakyti stabdyti bylą, jei yra nustatomas privalomas bylos sustabdymo atvejis. Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su viešuoju interesu, neturi jokios reikšmės sprendžiant bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu klausimą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Civilinės bylos nagrinėjimas šiuo pagrindu sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Įstatymų leidėjo nustatyta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015).
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė BKB KU „Vilniaus taupomoji kasaprašo priteisti solidariai iš atsakovių UAB „FC Real Estate“ (skolininkės) ir UAB „Sun Industries“ (laiduotojos) 147 110,42 Eur įsiskolinimą, palūkanas už negrąžintą paskolos sumą bei procesines palūkanas. Savo reikalavimus ieškovė grindžia tarp jos ir skolininkės UAB „FC Real Estate“ 2012 m. spalio 18 d. sudaryta paskolos sutartimi Nr. 12-00385 bei tarp laiduotojos UAB „Sun Industries“ tą pačią dieną sudaryta laidavimo sutartimi. Ieškovė nurodo, kad skolininkei netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, 2016m. liepos 27 d. ieškovė išsiuntė jai pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d., kuriuo taip pat reikalavo sumokėti visą likusią paskolos dalį, palūkanas bei delspinigius, kaip numato Paskolos sutarties 5.11.1. punktas.
 5. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Sun Industries“, kaip UAB „FC Real Estate“ laiduotoja pagal Paskolos sutartį, yra pareiškusi ieškinį BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (ieškovei šioje byloje), kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu vienašališką Paskolos sutarties nutraukimą.
 6. Ieškinys nagrinėjamoje byloje kildinamas iš Paskolos sutarties, kuri yra nutraukta, o nutraukimas ginčijamas kitoje byloje. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad aplinkybės, nustatytos Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017, tiesiogiai susijusios su nagrinėjama byla dėl paskolos gražinimo, jos sukels konkrečias teisines pasekmes, dėl ko buvo pagrindas bylą sustabdyti.
 7. LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. priėmėm teismo sprendimą, kuris 2017 m. spalio 26 d. apskųstas apeliacine tvarka, t. y. sprendimas nėra įsiteisėjęs. Taigi neišnyko aplinkybė, iki kurios byla buvo sustabdyta.
 8. Apeliantės atskirojo skundo argumentas dėl skundžiama nutartimi pažeidžiamų proceso efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų bei viešojo intereso apsaugos neužtikrinimo iš esmės nėra motyvuotas. Aplinkybė, kad apeliantei iškelta bankroto byla, nereiškia, kad teismas tokiu atveju negali taikyti bylos nagrinėjimo sustabdymo instituto. Kitų aplinkybių, kurios lemtų minėtų principų pažeidimą, nenustatyta.
 9. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, o dėl kitų skunde išdėstytų argumentų nepasisakoma, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama galioti (CPK 320, 338 str.).

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai