Byla 1-358-424/2014

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

3dalyvaujant prokurorui Dariui Maleckui,

4kaltinamajam A. P., jo gynėjai adv. Žanai Kozliakienei,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), rusas, LR pilietis, 7 klasių išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ) pagalbiniu darbininku, įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gyv. ( - ), teistas:

71994-09-05 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 146 str. 3d., 225 str. 2d., 2 m 6 mėn. l/a;

81996-11-13 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2d., 271 str.4d., 278 str. 1d., 272 str. 2d., 6 m 6 mėn. l/a su 1/3 turto konfiskavimu;

92000-10-16 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal LR BK 111 str. 1d., 2 m. l/a;

102003-05-07 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal LR BK 180 str. 1d., 3 m. 6 mėn. l/a;

112004-04-26 Kauno apygardos teismo pagal LR BK 129 str. 1d., 10 m. l/a, 2013-08-05 paleistas iš laisvės atėmimo vietos atlikus bausmę, teistumas neišnykęs;

122014-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 1 m 4 mėn. l/a;vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

132014-07-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. 6 mėn. l/a;vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams;

14kaltinamas pagal LR BK 284 str. 1 d..

Nustatė

15A. P. vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, o būtent: 2013-12-25 apie 22. val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, viešoje vietoje, t.y. namo Nr. 8, esančio ( - ) kieme, matant šio namo gyventojams, be jokios priežasties, tyčia ne mažiau kaip po vieną kartą spyrė koja ir sudavė kumščiu į V. K. priklausantį automobilį VOLVO,valst. Nr. ( - ) įlenkdamas automobilio kairės pusės priekinį sparną, tęsdamas nusikalstamą veiką, ne mažiau kaip po vieną kartą koja spyrė ir sudavė kumščiu į V. M. priklausantį automobilį BMW 523, valst. Nr. ( - ) įlenkdamas automobilio variklio dangtį, tęsdamas nusikalstamą veiką, ne mažiau kaip po vieną kartą koja spyrė ir sudavė kumščiu į A. P. priklausantį automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) įlenkdamas automobilio variklio dangtį, tęsdamas nusikalstamą veiką, ne mažiau kaip po vieną kartą koja spyrė ir sudavė kumščiu į J. K. priklausantį automobilį AUDI 80, valst. Nr. ( - ) įlenkdamas automobilio variklio dangtį, tęsdamas nusikalstamą veiką, ne mažiau kaip po vieną kartą koja spyrė ir sudavė kumščiu į AB DNB Lizingas priklausantį automobilį TOYOTA VERSO, valst. Nr. ( - ) kuriuo naudojasi Ž. T., įlenkdamas automobilio variklio dangtį, tokiais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei padarė automobilių savininkams turtinę žalą. Šiais savo veiksmais A. P. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

16Kaltinamasis savo kaltę dėl jam inkriminuotų veiksmų prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-12-25 kartu su savo žmona jis atvyko į ( - ) pas savo tėvą į svečius švęsti šv. Kalėdų. Buvo vartojamas alkoholis. Apie 22 val. susipyko su žmona, pakilo nuo stalo ir išėjo iš tėvo namų. Išėjęs į kiemą, eidamas pro automobilius, kurie stovėjo vienas paskui kitą, koja bei kumščiu stipriai trenkė į tuos automobilius. Įlenkė variklio dangčius ir priekinius sparnus. Kelis automobilius taip įlenkė neskaičiavo, bet gali būti, kad penkis. Po to grįžo pas tėvą į butą. Dėl girtumo visų įvykio detalių neprisimena. Vėliau į tėvo namus atėjo du policijos pareigūnai, jų paklausė, kur yra A. P.. Į tai namiškiai, atsakė, kad jo namuose nėra, tad pareigūnai išėjo. Tą patį vakarą jis su žmona pėsčiomis grįžo namo į Grigiškes. Dėl padaryto nusikaltimo labai gailisi. Jeigu jis būtų blaivus, taip niekada nebūtų pasielgęs. Toks elgesys jam nėra būdingas, taip jam atsitiko pirmą kartą. Automobilius daužė be jokios priežasties.

17Kaltinamajam visiškai pripažinus savo kaltę ir nustačius, kad šis pripažinimas neprieštarauja bylos įrodymams, bylą nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (LR BPK 273, 291 str.).

18Be kaltinamojo pilno savo kaltės pripažinimo, jo kaltę patvirtina ir kiti įrodymai.

19Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė J. K., gim. ( - ), parodė,kad 2013-12-25 apie 22.30 val. būnant namuose ji išgirdo, kad suveikė jai priklausančio automobilio AUDI 80, valst. Nr. ( - ) signalizacija. Ji per langą pamatė kaip jaunuolis einantis šalia stovinčių aikštelėje automobilių koja į juos daužo. Matėsi, kad jaunuolis neblaivus. Kol jos vyras išbėgo į kiemą, jaunuolis spėjo apgadinti ne vieną automobilį, tame tarpe ir jos. Ji matė, kad išbėgęs į kiemą jos vyras pakvietė tą jaunuolį, o šis priėjęs prie jos vyro norėjo jam suduoti. Tuo metu prie jaunuolio pribėgo kaimyno P. sūnūs, patraukė jaunuolį į šalį ir nuvedė jį link ketvirtosios namo laiptinės, kurioje gyvena P.. Jaunuolis buvo su sportiniais marškinėliais trumpomis rankovėmis. Šio įvykio metu buvo įlenktas jos automobilio AUDI 80 variklio dangtis. (b.l. 30,32)

20Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P., gim. ( - ), parodė,kad 2013-12-25 apie 23 val. pas jį į namus atėjęs kaimynas R. K. pasakė, kad apgadintas A. P. automobilis. Išėjęs į kiemą ir apžiūrėjęs savo automobilį VW PASSAT, valst. Nr. ( - ) pastebėjo, kad įlenktas ir įskilęs variklio dangtis. Iš kaimyno sužinojo, kad tai padarė kito kaimyno P. sūnus. (b.l. 38, 39)

21Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. M., gim. ( - ), parodė,kad2013-12-25 apie 22.30 val. išgirdo, kad kieme veikia automobilių signalizacijos. Per langą pamatė, kad jaunuolis, dėvintis raudonos spalvos sportiniais marškinėliais trumpomis rankovėmis, koja daužo iš eilės stovinčius automobilius. Išėjęs į kiemą ir apžiūrėjęs savo automobilį BMW 523, valst. Nr. ( - ) pastebėjo, jog apgadintas automobilio variklio dangtis. (b.l. 44, 46)

22Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. K., ( - ), parodė,kad 2013-12-25 apie 22.30 val., būdamas namuose, išgirdo kieme bumbtelėjimą. Per langą pamatė nuo aikštelės nubėgantį jauną vyrą, apsirengusį sportiniais marškinėliais trumpomis rankovėmis. V. K. išėjęs į kiemą, pamatė, kad kiti kaimynai vaikšto šalia automobilių. Apžiūrėjęs savąjį automobilį VOLVO, valst. Nr. ( - ) pastebėjo, jog įlenktas sparnas. (b.l. 52, 53)

23Nukentėjusioji Ž. T., ( - ), parodė,kad naudojasi automobiliu „Toyota Verso“, valst. Nr. ( - ) 2013-12-26 apie 13 val. jai paskambino kaimynas Rimas ir pasakė, kad kieme prie namo, esančio ( - ), yra apgadintos mašinos, tame tarpe ir jos „Toyota“. Išėjusi į lauką pamatė, kad yra įlenktas priekinis automobilio variklio dangtis. 2013-12-25 vakare nieko įtartino ji negirdėjo. Girdėjo, kad laiptinėje laiptais kažkas triukšmingai vaikščiojo.

24Liudytoja I. K. parodė, kad 2013-12-25 apie 20.00 val. užėjo pas savo kaimynus P. pasveikinti su Šv. Kalėdomis. P. šeima sėdėjo prie stalo. Ji tą vakarą susipažino su P. P. sūnumi A. ir A. žmona. Neužilgo A. P. pradėjo bartis su savo žmona. Jis buvo girtas. I. K. ilgai pas P. neužtruko, išėjo namo. Po kurio laiko atėjo kaimynė O. P. ir pasakė, kad kieme kažkas tranko automobilius. Joms išėjus į kiemą, kiti kaimynai apžiūrinėjo savo automobilius. Ji matė, kad keleto automobilių variklio dangčiai buvo įlenkti. Ji vėl su O. grįžo pas O. į namus. Į namus grįžo ir A.. Neužilgo po to pas P. atėjo du policijos pareigūnai. Jie paprašė parodyti namuose buvusių vyriškių rankas, klausinėjo apie apgadintus automobilius. A. taip pat parodė pareigūnams savo rankas, jos nebuvo sužalotos, ar kraujuotos ir pareigūnai išėjo. Tada namiškiams A. pasakė, kad tai jis apdaužė kieme stovėjusius automobilius. Andrejus buvo stipriai girtas, todėl kalbėjo nerišliai. Neužilgo A. su savo žmona pėsčiomis išėjo namo, ji taip pat grįžo į savo namus. ( b.l. 73 )

25Liudytojas S. P. parodė, kad 2013-12-25 vakare jis buvo pas savo tėvą svečiuose, ( - ), kur taip pat buvo atvažiavęs jo brolis A. su savo žmona.S. P. buvo nemažai išgėręs, todėl įvykių sekos gerai neprisimena. Apie 22-23 val. Andrejus pradėjo bartis su savo žmona. Jie abu išėjo iš tėvo buto. Po kurio laiko jie grįžo, bet ne kartu. S. P. visą laiką sėdėjo kambaryje už stalo. Po kurio laiko užėjo du policijos pareigūnai.Jie paprašė apžiūrėti butą ir parodyti bute buvusių asmenų rankas. A. parodė rankas. Pareigūnai greitai išėjo. Po S. P. su kitais tėvo svečiais laiptinėje rūkė. Iš kaimynų žodžių suprato, kad pareigūnai ieškojo, kas apdaužė kieme stovėjusius automobilius. Vėliau A. pasakė, kad tai jis apdaužė kaimynų automobilius. Dėl kokios priežasties taip pasielgė ir pats nesuprato, nes buvo girtas. Kai S. P. išėjo namo, matė, kad keleto automobilių variklio dangčiai nežymiai įlenkti. ( b.l. 74 )

26Įvykio vietos apžiūros metunustatyta, kad šalia namo adresu ( - ), automobilių stovėjimo aikštelėje stovi automobilis VOLVO, valst. Nr. ( - ) kurio apgadintas kairės pusės priekinis sparnas. Taip pat apgadinti automobilių BMW, valst. Nr. ( - ) VW PASSAT, valst. ( - ) AUDI, valst. Nr. ( - ) variklių dangčiai. ( b.l. 15-21 )

27Iš apžiūros protokolonustatyta, kad apžiūros objektas yra automobilis TOYOTA VERSO, valst. Nr. ( - ). Nustatyta, kad ant priekinio variklio dangčio apatinio krašto netoli grotelių tarp ženklo ir kairės pusės žibinto yra įlenkimas 6 cm ilgio. Ties įlenkimu atsilupę dažai. ( b.l. 22-24 )

28Byloje esantys įrodymai visiškai patvirtina, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284str. 1 d. . Kaltinamojo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1d.

29Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, jos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei kaltinamojo asmenybę (BK 54 str.).

30Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikaltimą padarė būdamas neblaivus.

31Kaltinamajam skiriant bausmę teismas be atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės atsižvelgia ir į tai, kad kaltinamasis administracine tvarka baustas, padarė nesunkų nusikaltimą,serga sunkia liga, yra vedęs, dirba.

32Nusikalstamą veiką kaltinamasis įvykdė turėdamas neišnykusį teistumą, todėl yra recidyvistas ir jam skirtina laisvės atėmimo bausmė (BK 56 str. 1 d.). Tačiau kaltinamojo padarytas nusikaltimas ura nesinkus, jis turi šeimą, jo sutuoktinė laukiasi, kaltinamasis dirba, todėl įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas manyti, kad kaltinamasis pakeitė gyvenimo būdą ir daugiau nenusikals. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja pagrindą atidėti paskirtos bausmės vykdymą (BK 75 str.)

33Vadovaujantis LR BK 64¹ str., kai kaltinamasis prisipažįsta kaltu ir kai baudžiamoji byla išnagrinėjama pagreitinto proceso tvarka ar atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, nuteistajam skiriama bausmė, tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu.

34Kaltinamajam 2014-04-08LR Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės paskirta kardomoji priemonė –įpareigojimas periodiškai regsitruotis policijos įstaigoje. Civilinė ieškovė J. K. nurodė, kad dėl jos automobilio AUDI 80, valst. Nr. ( - ) variklio dangčio įlenkimo patyrė 500 Lt materialinę žalą. (b.l. 34) J. K. pateiktas prekių paslaugų pirkimo - pardavimo kvitas (b.l. 33) patvirtina, jog automobilio remonto kaina yra 500 Lt, todėl J. K. ieškinys tenkintinas visiškai.

35Civilinis ieškovas V. M. nurodė, kad dėl jos automobilio BMW 523, valst. Nr. ( - ) variklio dangčio apgadinimo patyrė 910,16 Lt materialinę žalą. (b.l. 48) V. M. pateiktas prekių paslaugų teikimo kopija (b.l. 47) patvirtina, kad automobilio variklio dangčio remontas bei dažymas kainuos 910,16 Lt, todėl V. M. ieškinys tenkintinas visiškai.

36Civilinis ieškovas A. P. nurodė, kad dėl jos automobilio VW Passat, valst. Nr. ( - ) variklio dangčio įskėlimo patyrė 400 Lt materialinę žalą. (b.l. 41). Civilinis ieškovas V. K. nurodė, kad dėl jos automobilio VOLVO, valst. Nr. ( - ) sparno įlenkimo patyrė 300 Lt materialinę žalą. (b.l. 55) Šie ieškovai teismui nepateikė žalą pagrindžiančių įrodymų. Esant pagrindui bylą nagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka civiliniams ieškovams 2014-09-04 raštu buvo pranešta apie jų teisę dalyvauti teisiamajame posėdyje, tačiau civiliniai ieškovai šia teise nepasinaudojo, įrodymų, pagrindžiančių pateiktus ieškinius nepateikė, todėl jiems neatvykus į posėdį ir nesant galimybės teismui spręsti dėl ieškinių pagrįstumo, A. P. ir V. K. ieškiniai paliekami nenagrinėti(BPK 252 str. 1 d.).

37Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK KPS tyrėja 2014-05-27 nutarimu pripažino nukentėjusiosios Ž. T. valdomo automobilio Toyota Verso, valst. Nr. ( - ) savininką UAB „DNB lizingas“ civiliniu ieškovu ir pažymėjo, kad jis patyrė 2000 Lt materialinę žalą (b.l. 65).Tačiau UAB „DNB lizingas“ 2014-05-27 pateikto rašto negalima laikyti civiliniu ieškiniu šioje byloje, kadangi šiame rašte nurodyta žala dėl automobilio pagrobimo, o žalos dydis(2000 Lt) ne tik nepagrįstas jokiais įrodymais, bet ir nemotyvuotas. Esant pagrindui bylą nagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka civiliniam ieškovui 2014-09-04 raštu buvo pranešta apie jo teisę dalyvauti teisiamajame posėdyje, tačiau civilinis ieškovas šia teise nepasinaudojo, įrodymų, pagrindžiančių žalos dydį nepateikė, todėl jo atstovui neatvykus į posėdį ir nesant galimybės teismui spręsti dėl ieškinių pagrįstumo, ieškinys paliekamas nenagrinėtas (BPK 252 str. 1 d.).

38Civilinio ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovams reikšti ieškinius civilinio proceso tvarka.

39Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 252,273, 291, 297-298, 301, 303, 305, 307 ir 308 str.,

Nutarė

40A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti jį 9 mėnesių laisvės atėmimu.

41Vadovaujantis LR BK 64¹ str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. P. mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

42Vadovaujantis LR BK 63 str. 4, 9 d. bausmę subendrinti iš dalies sudedant su 2014-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir 2014-07-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir A. P. paskirti galutinę bausmę – 2 metų laisvės atėmimą.

43Bausmę atlikti pataisos namuose.

44Į paskirtą bausmę įskaityti laikinąjame sulaikyme išbūtą laiką pagal 2014-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį nuo 2014-01-15 iki 2014-01-17 (iš viso 2 paros) ir pagal2014-07-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį nuo 2014-07-03 iki 2014-07-04 (iš viso 1 para).

45Vadovaujantis LR BK 75 str. 1, 2 d., kaltinamajam A. P. paskirtos 2 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, skiriant jam baudžiamojo poveikio priemones – įpareigojant A. P. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

46A. P. skirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus- panaikinti.

47J. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai: priteisti J. K. iš A. P. 500 Lt turtinės žalos atlyginimą.

48V. M. civilinį ieškinį tenkinti visiškai: priteisti V. M. iš A. P. 910,16 Lt turtinės žalos atlyginimą.

49A. P. ir V. K. ir UAB „DNB lizingas“ civilinius ieškiniuspalikti nenagrinėtus.

50Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 3. dalyvaujant prokurorui Dariui Maleckui,... 4. kaltinamajam A. P., jo gynėjai adv. Žanai Kozliakienei,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), rusas, LR pilietis, 7 klasių... 7. 1994-09-05 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 146 str. 3d., 225 str. 2d., 2 m 6... 8. 1996-11-13 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2d., 271 str.4d., 278... 9. 2000-10-16 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal LR BK 111 str. 1d., 2 m. l/a;... 10. 2003-05-07 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal LR BK 180 str. 1d., 3 m. 6 mėn.... 11. 2004-04-26 Kauno apygardos teismo pagal LR BK 129 str. 1d., 10 m. l/a,... 12. 2014-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 180 str. 1 d. 1 m 4... 13. 2014-07-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. 6 mėn.... 14. kaltinamas pagal LR BK 284 str. 1 d.. ... 15. A. P. vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai,... 16. Kaltinamasis savo kaltę dėl jam inkriminuotų veiksmų prisipažino visiškai... 17. Kaltinamajam visiškai pripažinus savo kaltę ir nustačius, kad šis... 18. Be kaltinamojo pilno savo kaltės pripažinimo, jo kaltę patvirtina ir kiti... 19. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė J. K., gim. ( - ), parodė,kad... 20. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P., gim. ( - ), parodė,kad... 21. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. M., gim. ( - ), parodė,kad2013-12-25... 22. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. K., ( - ), parodė,kad 2013-12-25... 23. Nukentėjusioji Ž. T., ( - ), parodė,kad naudojasi automobiliu „Toyota... 24. Liudytoja I. K. parodė, kad 2013-12-25 apie 20.00 val. užėjo pas savo... 25. Liudytojas S. P. parodė, kad 2013-12-25 vakare jis buvo pas savo tėvą... 26. Įvykio vietos apžiūros metunustatyta, kad šalia namo adresu ( - ),... 27. Iš apžiūros protokolonustatyta, kad apžiūros objektas yra automobilis... 28. Byloje esantys įrodymai visiškai patvirtina, kad kaltinamasis padarė... 29. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 30. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino... 31. Kaltinamajam skiriant bausmę teismas be atsakomybę lengvinančios ir... 32. Nusikalstamą veiką kaltinamasis įvykdė turėdamas neišnykusį teistumą,... 33. Vadovaujantis LR BK 64¹ str., kai kaltinamasis prisipažįsta kaltu ir kai... 34. Kaltinamajam 2014-04-08LR Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 35. Civilinis ieškovas V. M. nurodė, kad dėl jos automobilio BMW 523, valst. Nr.... 36. Civilinis ieškovas A. P. nurodė, kad dėl jos automobilio VW Passat, valst.... 37. Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK KPS tyrėja 2014-05-27 nutarimu pripažino... 38. Civilinio ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovams reikšti... 39. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 252,273, 291, 297-298, 301,... 40. A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 41. Vadovaujantis LR BK 64¹ str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 42. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4, 9 d. bausmę subendrinti iš dalies sudedant su... 43. Bausmę atlikti pataisos namuose.... 44. Į paskirtą bausmę įskaityti laikinąjame sulaikyme išbūtą laiką pagal... 45. Vadovaujantis LR BK 75 str. 1, 2 d., kaltinamajam A. P. paskirtos 2 metų... 46. A. P. skirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai... 47. J. K. civilinį ieškinį tenkinti visiškai: priteisti J. K. iš A. P. 500 Lt... 48. V. M. civilinį ieškinį tenkinti visiškai: priteisti V. M. iš A. P. 910,16... 49. A. P. ir V. K. ir UAB „DNB lizingas“ civilinius ieškiniuspalikti... 50. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...