Byla 2S-1603-538/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. L., A. L., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo nevykdymo ir pagal pareiškėjos A. L. skundą suinteresuotiems asmenims A. L., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė kreipėsi į teismą, prašydama spręsti klausimą dėl sprendimo nevykdymo LR CPK 771 str. nustatyta tvarka surašyto 2012-04-13 „Sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo akto“ pagrindu, nes skolininkai vykdomojoje byloje nėra įvykdę

32011-11-05 Palangos miesto apylinkės teismo išduoto vykdomojo rašto Nr.2-802-668/2010 reikalavimų. Nurodė, kad A. L. ir A. L. neįvykdė teismo įpareigojimo pertvarkyti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalį ir atstatyti savavališkai padidintus gyvenamojo namo, šiaurinėje statinio pusėje mansardoje esančius langus iki rekonstrukcijos buvusią padėtį (aukštis apie 1,345 m, plotis apie 0,8 m, bendras lango angos plotas apie 1,076 m2) ir sutvarkyti statybvietę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

42012-05-22 pareiškėja A. L. pateikė skundą suinteresuotiems asmenims A. L., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei dėl antstolio veiksmų apskundimo.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės pareiškimą (aktą) dėl sprendimo nevykdymo atmetė. Pareiškėjos A. L. pareiškimą dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų atmetė. Nurodė, kad laiku teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu skolininkai yra įvykdę teismo sprendimą (namo dalis atstatyta į buvusią iki rekonstrukcijos padėtį), įvertinus tai, kad pati antstolė nesiėmė jokių realių vykdymo veiksmų, nebendradarbiavo su skolininkais, dėl to nebuvo laiku įvykdytas teismo sprendimas, nors patys skolininkai ėmėsi priemonių įteisinti savavališkai atliktus rekonstrukcijos darbus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog teismo sprendimas nebuvo įvykdytas ne dėl pačių skolininkų kaltės. Taip pat nurodė, kad teismui konstatavus, jog Palangos miesto apylinkės teismo 2010-10-08 sprendimas yra įvykdytas, nėra pagrindo tenkinti ir pareiškėjos A. L. skundo dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų, todėl jį atmetė.

6Atskiruoju skundu antstolė A. Rimaitė Žičkuvienė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties dalį dėl antstolės pareiškimo netenkinimo, bylą išspręsti iš esmės ir priimti naują sprendimą, skolininkams taikant teisės aktuose numatytą sankciją už teismo sprendimo nevykdymą. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir visiškai nepagrįsta, o joje išdėstyti motyvai visiškai neatitinka nei faktinių, nei teisinių aplinkybių. Vykdant Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-802-668/2010 antstolei nustačius, kad teismo įpareigojimas nėra įvykdytas, 2012-04-13 surašytas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. Tik kai antstolė kreipėsi su pareiškimu į teismą ir vykdomąją bylą pateikė teismui dėl skolininkų nubaudimo, jie teikėsi įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo reikalavimus. Teismas nepagrįstai nutartyje nurodė, kad pati antstolė nesiėmė jokių realių vykdymo veiksmų, nebendradarbiavo su skolininkais, dėl to nebuvo laiku įvykdytas teismo sprendimas, kadangi antstolei šios kategorijos bylose tik numatyta pareiga, nustačius, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas, surašyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą bei kreiptis į apylinkės teismą dėl sprendimo nevykdymo pasekmių taikymo.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria už antstolio nurodymų nevykdymą nepaskirta bauda. Teigia, jog teismo nutartis nepagrįsta, kadangi teismo sprendimas buvo įvykdytas tik antstolei nustačius, kad sprendimas nėra įvykdytas, todėl skolininkams turi būti paskirta bauda. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės teiginiais.

9Kadangi nėra skundžiama teismo nutarties dalis, kuria pareiškėjos A. L. pareiškimas dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų atmestas, apeliacinės instancijos teismas dėl šios nutarties dalies nepasisako (CPK 320 str.).

10Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 771 straipsnio 5 dalis).

11Nustatyta, kad antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė vykdomojoje byloje Nr.75-0241/12 vykdo Palangos miesto apylinkės teismo 2010-10-08 sprendimą, kuriuo A. L. ir A. L. įpareigoti pertvarkyti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalį ir atstatyti savavališkai padidintus gyvenamojo namo šiaurinėje statinio pusėje mansardoje esančius langus į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį (aukštis apie 1,345 m, plotis apie 0,8 m, bendras lango angos plotas apie 1,076 m2) ir sutvarkyti statybvietę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovams A. L. ir A. L. per nurodytą 3 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą neįvykdžius įpareigojimo pertvarkyti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalį ir atstatyti savavališkai padidintus gyvenamojo namo, šiaurinėje statinio pusėje mansardoje esančius langus į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos įvykdyti teismo sprendimą, po to išieškant patirtas išlaidas iš atsakovų A. L. ir A. L.. Antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė 2012-04-25 akte nurodė, jog A. L. ir A. L. nėra įvykdę teismo įpareigojimo, dėl teismo sprendimo nevykdymo surašė aktą, prašo skirti baudą. 2012-05-29 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-1608-(16.31) nurodyta, jog namo dalis, esanti ( - ), atstatyta į buvusią iki rekonstrukcijos padėtį.

12CPK 771 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

13Kaip minėta, byloje nustatyta, kad namo dalis, esanti ( - ), atstatyta į buvusią padėtį ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateikė Faktinių duomenų patikrinimo aktą. Bylos medžiaga patvirtina, kad skolininkai siekė įteisinti savavališkai atliktas rekonstrukcijas, tačiau gavę neigiamus atsakymus, teismo sprendimą įvykdė, todėl nėra pagrindo teigti, kad skolininkai piktybiškai nevykdė Palangos miesto apylinkės teismo 2010-10-08 sprendimo. Esant tokioms aplinkybėms, atitinkamų sankcijų taikymas dėl sprendimo nevykdymo skolininkams, nors ir pavėluotai, tačiau patiems jį įvykdžius, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams (LR CPK 3 str. 1 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo skirti skolininkams A. L. ir A. L. baudą už minėto sprendimo nevykdymą (CPK 178 str., 185 str.). Kiti atskirojo skundo motyvai neturi reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai