Byla 2S-464-777/2015
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Rukma“ (apeliantės) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr.

22-201-642/2014 pagal ieškovės UAB „Rukma“ ieškinį atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir AB „Klaipėdos energija“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, bankrutuojančiai UAB „Merkasta“, „Eurobankrotas“, AB, dėl įsakymo ir teisinės registracijos panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-20 sprendimu minėtoje civilinėje byloje ieškinį atmetė.

5Ieškovė Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2014-11-21 pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-20 sprendimo. 2014-11-21 (2014-12-11 ištaisyta neteisingai nurodyta nutarties data) nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovei 7 dienų terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti 144 Lt žyminį mokestį. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ nustatyta, kad nutartis ieškovės atstovui advokatui M. P. išsiųsta 2014-11-24 per „Liteko“ VEP posistemį. 2014-12-11 nutartimi ieškovės apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovei, nes per teismo nustatytą terminą ieškovė apeliacinio skundo trūkumų neištaisė. 2014-12-11 nutartis su apeliacinio skundu ir jame išvardytais priedais ieškovės atstovui paštu įteikta 2014-12-18.

6Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-11 nutartį panaikinti, priimti žyminio mokesčio kvitą bei apeliacinį skundą su priedais, kurį grąžino teismui. Nurodė, kad nagrinėjama civilinė byla nuo pradžios nebuvo elektroninė ir visus procesinius dokumentus gaudavo paštu. Tokiu būdu gavo ir skundžiamą 2014-12-11 nutartį. Tik iš skundžiamos 2014-12-11 nutarties sužinojo, kad buvo priimta ir 2014-11-21 nutartis, kurios apeliantė negavo. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo apeliantės atstovas gavo informaciją, kad ši nutartis buvo išsiųsta per EPP sistemą. Po pokalbio telefonu su apylinkės teismo darbuotoja, kelis kartus prisijungus prie EPP sistemos ieškovės atstovui pavyko rasti ir pamatyti EPP sistemoje ir nagrinėjamą bylą ir visus dokumentus. Nagrinėjamu atveju ieškovė dėl atstovo nepatyrimo naudojantis EPP sistema laiku nepašalino teismo nustatytų apeliacinio skundo trūkumų. Be to, ieškovės atstovas nepatikrino ir dokumentų, kurie slepiasi po užrašu „lydraštis“. Tačiau dėl susiklosčiusios situacijos nėra kalta ieškovė, todėl neteisinga ir neprotinga nepriimti apeliacinio skundo ir taip nubausti ieškovę. Ieškovės atstovas nurodė, kad dėl susiklosčiusios situacijos yra kaltas, ir teismas net nepatikrino, ar advokatas gavo 2014-12-11 nutartį. Be to, 2014-11-21 nutartis buvo su klaida, t. y. neteisingai nurodyta nutarties data – 2014-10-20. Dėl šios klaidos net ir matant nutartį būtų sunku nuspręsti, kad ji susijusi su apeliacinio skundo priėmimu, kadangi apeliacinis skundas teismui buvo pateiktas 2014 m. lapkritį. Nutartyje padarytą klaidą teismas ištaisė tik 2014-12-11 ir apie nutartį dėl klaidos ištaisymo ieškovės atstovas sužinojo tik 2014-12-18. Todėl nutartis dėl klaidos taisymo, kartu ir visa 2014-11-21 nutartis gali būti skundžiama arba įvykdoma iki 2014-12-29. Ieškovė tai ir padarė, 2014-12-29 sumokėjo trūkstamą žyminį mokestį. Ieškovė nurodė ir tai, kad teismas neteisingai siuntė dokumentus per EPP sistemą, nes buvo nurodoma, kad siunčiamas lydraštis, o buvo siunčiama ir nutartis. Tai klaidino gaunantį asmenį, nes EPP sistemoje būna labai daug įrašų, kurie atspindi vidinį bylos judėjimą teismuose. Todėl nuoroda į lydraštį nesuponuoja svarbaus dokumento siuntimo.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Nurodė, kad LR CPK 175¹ str. 9 ir 10 p. nustatyta, kad advokatams (kitiems išvardytiems asmenims) teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Nurodytu atveju procesinio dokumento įteikimo byloje dalyvaujančiam asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Jokios pareigos teismui tikrinti, ar advokatas gavo procesinį dokumentą, nenustatyta. Priešingai, kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo privalo domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Nurodė ir tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovės atstovas pripažįsta, jog esama situacija susidarė dėl to, jog jis EPP sistemoje nepastebėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-21 nutarties dėl apeliacinio skundų trūkumų pašalinimo. Ieškovės atstovas teisinasi nepatyrimu ir klaidinančiais sistemos pranešimais, mano, kad dėl jo klaidų neturėtų nukentėti pati ieškovė. Tačiau atsakomybė už pasirinkto atstovo netinkamus veiksmus procese tenka būtent atstovaujamai šaliai, o ne kitiems proceso dalyviams. Patenkinus ieškovės atstovo prašymą ir priėmus apeliacinį skundą, nukentėtų kitų proceso dalyvių, kurių procesinis elgesys buvo tinkamas, interesai. Nagrinėjamu atveju ieškovės interesai buvo ginami aplaidžiai ir nerūpestingai.

8Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

11Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo

122014-12-11 nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti apeliacinį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, atskirąjį skundą ir atsiliepimą į atskirąjį skundą, taip pat nagrinėjamos bylos duomenis teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ nustatyta, kad

142014-11-21 nutartis ieškovės atstovui per EPP sistemą buvo išsiųsta 2014-11-24 (pirmadienį). Vadinasi, ieškovės atstovui įteikta tinkamai 2014-11-25 (LR CPK 175¹ str. 9 ir 10 p.). Nustatytu terminu ieškovė apeliacinio skundo trūkumų nepašalino. Todėl formaliai pirmosios instancijos teismo priimta 2014-12-11 nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

15Tačiau įvertinęs tai, kad ieškovės atstovas su 2014-11-21 nutartimi faktiškai susipažino tik 2014-12-18, nedelsdamas ėmėsi priemonių apeliacinio skundo trūkumų pašalinimui

16(2014-12-29 buvo sumokėtas žyminis mokestis), nesant pagrindo konstatuoti, kad ieškovė ar jos atstovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat įvertinęs ir pirmosios instancijos teismo

172014-11-21 nutartyje padarytą klaidą, vadovaudamasis protingumo principu, dar atsižvelgdamas ir į tai, kad 175¹ straipsniu LR CPK buvo papildytas pakankamai neseniai (nuo 2013-07-01), siekdamas pašalinti bet kokias abejones dėl teisės į apeliaciją ribojimo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju teisės į apeliaciją ribojimas ieškovei būtų neadekvati sankcija. Toks teismo sprendimas prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

18Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliacinis skundas priimtinas, byla su apeliaciniu skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimo perduotina Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui (CPK 337 straipsnio 1 dalies

192 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti.

21Apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimo priimti, apeliacinį skundą išsiųsti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, nustatant 20 dienų terminą nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo dienos pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo (LR CPK

22318 str. 1 d.).

23Bylą su apeliaciniu skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimo perduoti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. 2-201-642/2014 pagal ieškovės UAB „Rukma“ ieškinį atsakovams valstybės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-20 sprendimu minėtoje civilinėje... 5. Ieškovė Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2014-11-21 pateikė apeliacinį... 6. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo Klaipėdos miesto... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija... 8. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės... 12. 2014-12-11 nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti apeliacinį skundą,... 13. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, atskirąjį skundą ir atsiliepimą į... 14. 2014-11-21 nutartis ieškovės atstovui per EPP sistemą buvo išsiųsta... 15. Tačiau įvertinęs tai, kad ieškovės atstovas su 2014-11-21 nutartimi... 16. (2014-12-29 buvo sumokėtas žyminis mokestis), nesant pagrindo konstatuoti,... 17. 2014-11-21 nutartyje padarytą klaidą, vadovaudamasis protingumo principu, dar... 18. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 19. 2 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį... 21. Apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20... 22. 318 str. 1 d.).... 23. Bylą su apeliaciniu skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m....