Byla 2-10402-944/2018
Dėl skolos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivro“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio vilos“ dėl skolos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 9182,48 Eur skolą, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas atliko paslaugas atsakovui pagal 2017-03-30 Statybos darbų rangos sutartį. Atsakovas už ieškovo suteiktas paslaugas iki šiol nėra pilnai atsiskaitęs. Pagal tarpusavio skolų derinimo – užskaitymo akto kopiją, matyti, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 9182,48 Eur sumą. Atsakovas dėl neaiškių priežasčių vengia pareigos padengti įsiskolinimą ieškovui.

6Atsakovei teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2018 m. balandžio 19 d., Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

10Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2017 m. kovo 30 d. Statybos darbų rangos sutarties su suderintomis sąmatomis (b. l. 5-11), lokalinių sąmatų (b. l. 12-18), 2017-04-07 statybvietės priėmimo – perdavimo aktas (b. l. 19), papildomo susitarimo dėl statybos darbų rangos sutarties (b. l. 20), rašto dėl projekto Šventosios apartamentai (b. l. 21), 2017-12-21 statybvietės priėmimo – perdavimo akto (b. l. 22), PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 23-24, 26), atliktų darbų aktai (b. l. 25,27), tarpusavio skolų derinimo-užskaitymo akto (b. l. 28), priešteisinio įspėjimo Nr. 18/02-12-1 (b. l. 29) ir kitų rašytinių įrodymų vertinimą, taip pat atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir neginčijant ieškinio reikalavimų, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

11Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje numatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo rangovas ir užsakovas (CK 6.694 str. 4 d.). Atsakovė priėmė ir pasirašė atliktų darbų aktą, taip pat tarpusavio skolų derinimo-užskaitymo aktą.

12Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

13Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog atsakovė pilnai neįvykdė piniginės prievolės ieškovei sumokėti už atliktus darbus, iš atsakovės priteistina 9182,48 Eur skolos ieškovės naudai.

14Atsakovei praleidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str.).

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 188,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 188,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 80 straipsnio 7 dalis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290) (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio vilos“, į. k. 303398943 ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivro“, į. k. 140216537, 9182,48 Eur (devynis tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 48 ct) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 188,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio.

20Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai