Byla 2-1119/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-78-357/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika“ dėl rangos sutarties įvykdymo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Melesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu UAB ,,Mechanika“, kuriuo prašė: 1) įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ neatlygintinai pašalinti rangos sutarčių, trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkančius kranus, kurių darbo rėžimas būtų FEM 3M (sunkus); 2) pripažinti, kad vienerių metų ieškininės senaties terminas pagal rangos sutartis praleistas dėl svarbios priežasties ir jį atnaujinti. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 198 476 Lt dydžio atsakovo pinigines lėšas.

3Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 24 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies, areštavo atsakovui priklausančius 198 476 Lt vertės nekilnojamuosius daiktus.

4Atsakovas UAB ,,Mechanika” pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Prašoma areštą nekilnojamajam turtui pakeisti areštu konkrečiam kilnojamajam turtui: portalinei pjovimo mašinai ESPRIT AUTOMATION, inv. Nr. 0636, vertė 160 696,70 Lt; Elektrokransijai, 2 t, rusiška, inv. Nr. 8874, vertė 56 565,10 Lt. Pažymėjo, kad antstolis 2008 m. sausio 24 d. teismo nutarties pagrindu areštavo atsakovo nekilnojamuosius daiktus už 212 000 Lt. Šie pastatai yra įkeisti AB „Šiaulių bankas“ už kreditą. Kadangi atsakovui skubiai reikalingos apyvartinės lėšos ne tik gamybos vystymui, bet ir atsiskaityti su valstybės biudžetu, o dėl įkeisto nekilnojamojo turto arešto notaras negali patvirtinti šio turto įkeitimo lakštų, būtina pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas teigė, kad ieškovo interesai nebus pažeisti, jeigu bus areštuoti neįkeisti kilnojamieji daiktai.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi 2008 m. sausio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB ,,Mechanika” turtui pakeitė, nekilnojamųjų daiktų areštą panaikino ir areštavo 198 476 Lt vertės atsakovui priklausančius kilnojamuosius daiktus: portalinę pjovimo mašiną ESPRIT AUTOMATION, inv. Nr. 0636; Elektrokransiją, 2 t, rusiška, inv. Nr. 8874, uždrausdamas šiais daiktais disponuoti. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovui priklausančių nekilnojamųjų daiktų areštas užkerta galimybes gauti apyvartinių lėšų, dėl ko atsakovas negalės laiku sumokėti valstybei mokesčių, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas, vietoj atsakovui priklausančių nekilnojamųjų daiktų areštuojant atsakovo kilnojamuosius daiktus, kurių vertė nėra mažesnė už ieškinio sumą, yra tikslinga priemonė, kuria bus suteikta galimybė atsakovui tinkamai įvykdyti mokestines prievoles ir tuo pačiu nebus pažeisti ieškovo interesai. Be to, teismas atsižvelgė į ieškinio reikalavimą dėl rangos sutarties įvykdymo neatlygintino trūkumų pašalinimo, kuriuo nėra tiesiogiai reiškiamas finansinio pobūdžio reikalavimas, ir laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių objekto pakeitimas iš esmės neapsunkins ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimo. Teismas pažymėjo, kad įvertinus byloje pateiktus duomenis apie atsakovui nustatytus mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo terminus, yra pagrindas pripažinti, jog laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą būtina vykdyti skubiai, kadangi uždelsus pakeisti šias priemones atsakovas gali pradelsti nustatytus atsiskaitymo terminus ir dėl to patirti žalą.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Melesta“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. 2009 m. birželio 9 d. teisme iš esmės buvo išnagrinėta ši civilinė byla, teismas sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėjo 2009 m. birželio 22 d., iki teismas neišėjo į pasitarimų kambarį, jokie prašymai iš atsakovo nebuvo gauti. Dėl to, tokius prašymus gavus vėliau, galėjo būti pažeistas teismo pasitarimo slaptumas.
  2. Teismas, vadovaudamasis CPK 153 straipsnio 2 dalimi, 148 straipsnio 1 dalimi, privalėjo pranešti ieškovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nagrinėjimą, sudaryti ieškovui sąlygas pareikšti prieštaravimus. Ši aplinkybė taip pat laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 3 d.).

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Mechanika“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo pasitarimo slaptumo taisyklės pažeistos nebuvo, nes prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo buvo pateiktas ne tiesiogiai bylą nagrinėjusiam teisėjui, o per raštinę. Atsakovas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pakeistos sudarant atsakovui sumokėti mokesčius valstybei, kad nebūtų pažeistas viešasis interesas, o tokiu atveju teismas turi teisę pats savo iniciatyva panaikinti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio 1 dalis nurodo, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. CPK 144 straipsnio 3 dalies nuostata, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje, reiškia teismo teisę taikyti (nagrinėjamu atveju – pakeisti) laikinąsias apsaugos priemones ir teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Pažymėtina, kad atidėjęs sprendimo priėmimą ir paskelbimą teismas formaliai jokių veiksmų byloje atlikti negali (gali nagrinėti kitas bylas), tačiau nagrinėjamu atveju tuo laikotarpiu gavęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teismas privalėjo jį nagrinėti, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nagrinėjo tik minėtą laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą, nepasisakydamas dėl ieškinio pagrįstumo (CPK 144 str. 3 d.).

10Kadangi pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, atsakovas turėjo teisę kreiptis į teismą su tokiu prašymu, nurodydamas, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės neturi pažeisti abiejų bylos šalių interesų pusiausvyros, jos turi atitikti esminį kriterijų - ar laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos priemonių imtis būtina, jos remiantis CPK 145 straipsnio 2 dalimi, turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai galioja ir laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atveju ir reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs.

11Kadangi atsakovas nurodė konkretų turtą (portalinę pjovimo mašiną ESPRIT AUTOMATION, inv. Nr. 0636, bei Elektrokransiją, inv. Nr. 8874), kuriam galėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, o šio turto vertės pakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti (pažymėtina, kad ieškovas atskirajame skunde neginčijo šių kilnojamųjų daiktų vertės), teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas pagrįstai tenkino atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant konkretų turtą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad skundžiama nutartimi buvo sudarytos sąlygos atsakovui nepatirti nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (arba tokius nuostolius maksimaliai sumažinti), o ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas liko užtikrintas.

12Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentu, jog teismas, gavęs prašymą pakeisti areštuotinus daiktus, išsprendė jį nepranešęs ieškovui ir tokiu būdu užkirto galimybę pareikšti nuomonę dėl tokio prašymo, todėl nutartis šiuo pagrindu esą turėtų būti naikinama. Nepranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių sukonkretinimo išsprendimą savaime nedaro nutarties negaliojančia. Šiuo atveju ieškovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, t. y. kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo operatyvumas buvo svarbus kriterijus, sumažinęs galimybes atsakovo galimiems nuostoliams atsirasti. Dėl proceso operatyvumo nagrinėjamu atveju teismas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą galėjo išspręsti rašytinio proceso tvarka ir neinformavęs šalių apie jo nagrinėjimą (CPK 185 str.). Kadangi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra pakankamai užtikrinamas ieškovo pareikštas ieškinys, teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos aplinkybės patvirtina teismo nutarties, kuria buvo pakeistas areštuotinas atsakovo turtas, pagrįstumą ir teisėtumą. Ieškovo atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl pirmosios instancijos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartis paliekama nepakeista.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai