Byla 2S-863-254/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Šeba“, atstovaujama bankroto administratorės N. M

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-5872-1084/2019 pagal P. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Šeba“, atstovaujama bankroto administratorės N. M..

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas P. Š. antstolei B. Č. pateikė skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00908, kuriuo prašė panaikinti 2019 m. sausio 4 d. antstolės B. Č. patvarkymą Nr. S-19-129-325. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pageidaudamas, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, vieną skundo egzempliorių pateikė ir Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams. Pareiškėjas prašė sustabdyti antstolės B. Č. vykdomą vykdomąją bylą Nr. 0129/18/00908.

72.

8Nurodė, kad 2019 m. sausio 4 d. antstolė B. Č. priėmė patvarkymą Nr. S-19-129-325, kuriame klaidingai nustatyta pareiškėjui priklausančio turto vertė. Dėl nurodytų priežasčių būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi kitaip bus pažeisti jo, kaip areštuoto nekilnojamojo turto savininko interesai. Antstolė varžytynes dėl pareiškėjui priklausančio turto, kurio vertė nustatyta klaidingai, neteisėtai ir nepagrįstai, gali paskelbti bet kada, taigi, nesustabdžius vykdymo veiksmų, pareiškėjui priklausantis turtas gali būti parduotas už nepagrįstai mažą kainą, todėl neliktų turto, kad būtų patenkinti išieškotojos reikalavimai kuo didesne apimtimi ir tokiu būdu būtų padaryta žala.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

122019 m. sausio 30 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai prašymo netenkino. Nutartį teismas grindė šiais esminiais argumentais:

131.1.

14Pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė jokių argumentų, kurie pagrįstų būtinumą šioje proceso stadijoje stabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00908.

151.2.

16Teismo vertinimu, sustabdžius vykdomąją bylą, t. y. visus vykdymo veiksmus, kai yra ginčijamas tik antstolės patvarkymas dėl skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertės nustatymo, nepagrįstai būtų apriboti vykdomąją bylą vykdančios antstolės veiksmai vykdant išieškojimą iš kito skolininkui priklausančio turto. Toks vykdymo veiksmų sustabdymas neatitiktų išieškotojos interesų, pažeistų proporcingumo principą ir neatitiktų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros.

171.3.

18Teismui savo iniciatyva patikrinus viešai skelbiamus duomenis apie varžytynes ir aukcionus internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt nenustatyta, kad nutarties priėmimo metu būtų paskelbtos skundžiamame patvarkyme paminėto nekilnojamojo turto varžytynės. Antstolei B. Č. nepaskelbus minėto turto varžytynių, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimos žalos atsiradimo pardavus šį turtą varžytynėse, yra niekuo nepagrįstos, kadangi konkretūs šio turto realizavimo veiksmai dar nėra pradėti.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

214.

22Pareiškėjas P. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2019 m. sausio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, prašymą tenkinti. Skunde nurodo šiuos esminius argumentus:

231.1.

242019 m. vasario 4 d. antstolė B. Č. priėmė patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-19-129-2138. Šiuo patvarkymu pranešė, kad nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2019 m. kovo 6 d. vyks pareiškėjo turto pirmosios varžytynės. Taigi, yra reali grėsmė, kad pareiškėjo turtas bus išvaržytas nepagrįstai mažomis kainomis.

251.2.

26Nagrinėjamoje byloje tiek išieškotojo, tiek skolininko interesai sutampa, t. y. šie dalyviai abu suinteresuoti kuo didesne turto pardavimo kaina, todėl teismas be pagrindo sprendė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeis išieškotojo interesus.

271.3.

28Skundas dėl antstolės veiksmų yra preliminariai pagrįstas, nes skundžiamame antstolės patvarkyme numatytos turto vertės yra mažesnės net už VĮ Registrų centro skelbiamas mokestines vertes.

295.

30Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

31Teismas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

346.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

367.

37Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

388.

39Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas P. Š. antstolei B. Č. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti 2019 m. sausio 4 d. patvarkymą Nr. S-19-129-325, kuriuo nustatyta areštuoto pareiškėjo turto vertė. Vadovaujamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, jis vieną skundo egzempliorių pateikė teismui, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0129-18/00908, kadangi jo vertinimu, patvarkyme yra neteisingai nustatyta turto vertė, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tęsiant išieškojimą turtas gali būti realizuotas už nepagrįstai mažą kainą.

409.

41Pažymėtina, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Vienas iš šios priemonės taikymo atvejų yra situacijos, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų – CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės. Nustatant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti vertinama, ar, priėmus ieškovui (pareiškėjui) palankų sprendimą, t. y. patenkinus jo pareikštus reikalavimus, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4210.

43Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2019 m. balandžio 1 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai civilinėje byloje Nr. 2YT-6506-217/2019 pareiškėjo P. Š. skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų atmetė. Teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 2 d. Tai reiškia, kad šis procesinis sprendimas tapo galutiniu ir privalomu vykdyti (CPK 18 straipsnis). Kadangi įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu pareiškėjo skundas dėl ginčo esmės buvo atmestas, o laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – apsaugoti ginčo šalies turtinius interesus iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, akivaizdu, kad klausimo dėl byloje netaikytų laikinųjų apsaugos priemonių aktualumas išnyko ir neturi teisinės reikšmės.

4411.

45Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes daro išvadą, kad apeliacijos objektas išnyko, todėl nesant teisinio intereso apeliaciniam procesui, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

46Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

47apeliacinį procesą pagal pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2019 m. sausio 30 d. nutarties nutraukti.

48Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas P. Š. antstolei B. Č. pateikė skundą dėl antstolės B. Č.... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2019 m. sausio 4 d. antstolė B. Č. priėmė patvarkymą Nr.... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. 2019 m. sausio 30 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai... 13. 1.1.... 14. Pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė... 15. 1.2.... 16. Teismo vertinimu, sustabdžius vykdomąją bylą, t. y. visus vykdymo veiksmus,... 17. 1.3.... 18. Teismui savo iniciatyva patikrinus viešai skelbiamus duomenis apie varžytynes... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 21. 4.... 22. Pareiškėjas P. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės... 23. 1.1.... 24. 2019 m. vasario 4 d. antstolė B. Č. priėmė patvarkymą dėl varžytynių... 25. 1.2.... 26. Nagrinėjamoje byloje tiek išieškotojo, tiek skolininko interesai sutampa, t.... 27. 1.3.... 28. Skundas dėl antstolės veiksmų yra preliminariai pagrįstas, nes... 29. 5.... 30. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 31. Teismas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 6.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 36. 7.... 37. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl... 38. 8.... 39. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas P. Š. antstolei B. Č.... 40. 9.... 41. Pažymėtina, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš... 42. 10.... 43. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2019 m.... 44. 11.... 45. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes daro... 46. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasis... 47. apeliacinį procesą pagal pareiškėjo P. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno... 48. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....