Byla 2-1405-900/2012
Dėl negrąžintos paskolos, paskolos suteikimo komisinio mokesčio ir delspinigių priteisimo bei

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui D. M. dėl negrąžintos paskolos, paskolos suteikimo komisinio mokesčio ir delspinigių priteisimo bei

Nustatė

3ieškovas UAB „4finance“ 2012 m. liepos 30 d. teismui paduotu ieškiniu prašo iš atsakovo D. M. priteisti jo naudai 500 Lt paskolą, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 980 Lt delspinigių už pastarąsias 180 k. d., 5 % dydžio metines procesines palūkanas už priteistiną sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 71 Lt žyminį mokestį (1-2 b. l.). Nurodo, kad jis su atsakovu 2009 m. birželio 29 d. sudarė paskolos sutartį dėl 500 Lt, sutarties terminas – 1 mėn. Paskolos gavėjas paskolos nustatytu laiku negrąžino. Todėl už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas pradėjo skaičiuoti po 1 % delspinigių.

4Ieškinys su priedais atsakovui D. M. įteiktas 2012 m. rugpjūčio 11 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (20 b. l.). Pasibaigus nustatytam atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui ir atsiliepimo negavus, tenkinamas ieškovo prašymas priimti atsakovo atžvilgiu sprendimą už akių (CPK 285 str. 1 ir 4 d.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad bylos šalys 2009 m. birželio 29 d. nuotoliniu būdu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 8880401 (CK 6.886 str.) (4-8 b. l.). Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta, kad paskolos suma lygi 500 Lt, bendra vartojimo kredito kaina – 100 Lt, kredito laikotarpis – 30 d. 2009 m. birželio 29 d. mokėjimo nurodymas Nr. 5899 (10 b. l.) įrodo, kad ieškovas 500 Lt atsakovui pervedė (CK 6.870 str. 2 d.).

7Iš to, kas nurodyta, akivaizdu, jog bylos šalis siejo vartojimo kredito teisiniai santykiai. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto mokėjimo, mokėjimo išdėstymo (mokėjimo dalimis) būdu arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą, daiktui ir/ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d. redakcija, galiojusi iki 2011 m. sausio 3 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Preziumuojama, kad skolininkas pažeidė prievolę, jeigu jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.).

8Sprendimo priėmimo momentu teismas neturi duomenų, kad atsakovas būtų padengęs skolą, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiama 500 Lt negrąžintos kredito.

9Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo po 1 % delspinigių už pastarąsias 180 k. d. už laiku neįvykdytą sutartinę prievolę nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos (Sutarties 9.2 p.).

10Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas, nepažeisdamas sutarčių laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Teismui suteikta netesybų kontrolės teisė tam, kad būtų pašalinto prielaidos šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra silpnesnioji pusė - vartotojas. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

112010 m. gruodžio 23 d. priimtas LR vartojimo kredito įstatymas (įsigaliojo 2011 m. sausio 4 d.). Šio įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės negu 0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną (arba 18,25 % už metus). Jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos.

12Nors bylos šalys Sutartį pasirašė iki minėto įstatymo priėmimo, bet, atsižvelgęs į naujausias įstatymų leidybos tendencijas, teismas vertina, kad kreditoriaus prašomas priteisti delspinigių dydis yra lupikiškas.

13Ta aplinkybė, kad kreditorius savanoriškai pritaikė sutrumpintą ieškinio senatį, aptariamu atveju nėra teisiškai reikšminga, nes kreditorius pats sprendžia, kada ir kokiu būdu jam ginti savo pažeistas subjektines teises. Ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialių teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas susiję su teisingumo principu. Jeigu asmuo ilgą laiką nesiima teisinių priemonių ginti savo pažeistas teises, galima manyti, kad jis susitaikė su jo teisių pažeidimu. Šioje byloje susiklosčiusių materialinių teisinių santykių faktinė sudėtis lemia tai, kad, kita šaliai nepateisinamai ilgai neprašius apsaugos, pažeidimo pašalinimas gali neturėti teisinės vertės.

14Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei skolininkas ir toliau nevykdys prievolių, kreditorius turės teisę ateityje vėl kreiptis teisminės gynybos. Tačiau netoleruotina praktika, kai kreditorius vienu kreipimusi mėgina prisiteisti netesybas, kurios sudaro ½ ar daugiau pagrindinės skolos dalies.

15Konstatavus, kad 1 % delspinigių, mokėtinas už kiekvieną pradelstą dieną, dydis per didelis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, įvertinus prievolių pažeidimo trukmę, nepateisinamą ieškovo delsimą, mažintini iki protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančios sumos – 170 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-502/2009).

16Ieškovui taip pat priteisiamas 100 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 5 % metinės procesinės palūkanos už priteistiną bendrą 770 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo (2012 m. rugpjūčio 3 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo (kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos) (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp bylos šalių paskirstomos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas sumokėjo 71 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) (3 b. l.). Kadangi patenkinta 49 % [(500 Lt + 100 Lt + 170 Lt) ÷ (500 Lt + 100 Lt + 980 Lt)] materialinių reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteisiama 35 Lt žyminio mokesčio.

18Pašto išlaidos nesiekia 10 Lt, tad jos tarp bylos šalių neskirstomos manant, kad jų išieškojimo kaštai gali būti ženkliai didesni už priteistiną sumą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 ir 96 str., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Vadovaudamasis CPK 185, 259, 263-270, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,4finance“, j. a. k. 301881644, kurio buveinė registruota adresu Jonavos g. 254A, Kaune, atsisk. sąsk. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, iš atsakovo D. M., a. k. ( - ), gyvenančio ( - ) Šiaulių r., 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžinto kredito, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 170 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt litų) priskaičiuotų delspinigių, 5 % (penkių procentų) metines procesines palūkanas už priteistą bendrą 770 Lt (septynių šimtų septyniasdešimt litų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. rugpjūčio 3 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 40 Lt (keturiasdešimt litų) žyminį mokestį.

22Likusią ieškinio dalį atmesti.

23Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per 30 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

24Išaiškinti atsakovui D. M., kad jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo priėmimo turi teisę paduoti Šiaulių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka.

25Sprendimo už akių patvirtintas kopijas per 3 d. nuo priėmimo išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas UAB „4finance“ 2012 m. liepos 30 d. teismui paduotu ieškiniu... 4. Ieškinys su priedais atsakovui D. M. įteiktas 2012 m. rugpjūčio 11 d. CPK... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta,... 7. Iš to, kas nurodyta, akivaizdu, jog bylos šalis siejo vartojimo kredito... 8. Sprendimo priėmimo momentu teismas neturi duomenų, kad atsakovas būtų... 9. Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo po 1 % delspinigių už... 10. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį teismas, nepažeisdamas sutarčių laisvės... 11. 2010 m. gruodžio 23 d. priimtas LR vartojimo kredito įstatymas (įsigaliojo... 12. Nors bylos šalys Sutartį pasirašė iki minėto įstatymo priėmimo, bet,... 13. Ta aplinkybė, kad kreditorius savanoriškai pritaikė sutrumpintą ieškinio... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei skolininkas ir toliau nevykdys... 15. Konstatavus, kad 1 % delspinigių, mokėtinas už kiekvieną pradelstą dieną,... 16. Ieškovui taip pat priteisiamas 100 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 5... 17. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp bylos šalių... 18. Pašto išlaidos nesiekia 10 Lt, tad jos tarp bylos šalių neskirstomos... 19. Vadovaudamasis CPK 185, 259, 263-270, 285-286 straipsniais, teismas... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,4finance“, j. a. k.... 22. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 23. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ per 30 d. nuo sprendimo... 24. Išaiškinti atsakovui D. M., kad jis negali šio sprendimo skųsti nei... 25. Sprendimo už akių patvirtintas kopijas per 3 d. nuo priėmimo išsiųsti...