Byla B2-2648-562/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Launeda“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Insolvensa“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi UAB „Launeda“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas. 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Bankroto administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Launeda“ pabaigos. Nurodo, jog 2017-05-23 įvyko bankrutavusios įmonės pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuris įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės pabaigos. Paaiškina, jog visos bankroto procedūros yra atliktos.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkinamas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Įmonės kreditoriniai reikalavimai nebuvo padengti ir sudaro 6611,36 Eur. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014 m. gruodžio 05 d. rašte „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. VR-14.6-1823 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Launeda“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Be to, byloje pateikti duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius informavo įmonės kreditorius apie teismo posėdžio laiką ir vietą.

9Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimamas sprendimas dėl BUAB „Launeda“ pabaigos.

10Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

11bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Launeda“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Insolvensa“ prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

12Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Launeda“ (j.a.k. 302645255) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

13Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Launeda“ bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Insolvensa“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai