Byla B2-1010-796/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo S. B. ieškinį atsakovei UAB ( - ) dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovas UAB ( - ) vadovas S. B. 2017-01-23 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė yra pelno siekiantis juridinis asmuo vykdęs statybos darbus (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų). UAB ( - ) 2016-10-31 balanse (laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-10-31) nurodyta, kad mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 134 310 Eur, o turtas 22 739 Eur. UAB ( - ) įsipareigojimai yra didesni nei turto vertė. Atsakovė nebegali tęsti veiklos, mokėti įmokų kredito įstaigai, nebėra galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl yra priversta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.
 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro 2017-02-01 duomenų nustatyta, kad atsakovė nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturi. Iš VĮ „Regitra“ 2017-02-01 duomenų nustatyta, kad UAB ( - ) vardu yra registruotas keleivinis automobilis Hyundai, Getz, valst.Nr.( - ) priekaba Domantas, ( - ), valst.Nr. ( - ), ir krovininis automobilis MAN, LE 110,140, 160, 170, 180, 22, valst Nr.( - ) kurių vertė kaip nurodo ieškovas yra 7246,19 Eur. Kitą ilgalaikį turtą sudaro: kompiuterinė programa „Sąmata“, 0,29 Eur vertės; generatorius 2, 85,72 Eur vertės; telefonas Samsung S4, 56,74 Eur vertės; sniego pūtikas 942,69 Eur vertės. Viso ilgalaikio turto vertė 2016-10-31 yra 8331,63 Eur. Iš VĮ Registrų centro pateikto laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 balanso nustatyta, kad atsakovė turėjo turto už 169 287 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 124 228 Eur, mokėtinos sumos ir įsiskolinimai sudarė 228 832 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 182 351 Eur. Palyginus su 2014 metų balanse nurodytais duomenimis nustatyta, kad turto pamažėjo nuo 225 741 Eur iki 169 287 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo nuo 176 106 Eur iki 228 832 Eur. Iš atsakovės teismui pateikto 2016-11-22 balanso nustatyta, jog bendrovė turi turto už 22 739 Eur, iš jo ilgalaikio turto vertė – 8593 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 134 310 Eur, jos visos yra mokėtinos per vienerius metus. 2015 metais atsakovė dirbo nuostolingai, jos nuostolis 109 180 Eur. Iš teismui pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, jog atsakovė turi 134 623,70 Eur įsiskolinimą kreditoriams. Atsakovui debitoriai yra skoloje 8419,39 Eur.
 3. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB ( - ) vienintelė akcininkė M. B. 2016-11-22 sprendimu nusprendė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB ( - ) iškėlimo. Su pareiškimu į teismą kreipėsi direktorius S. B. (b.l. 14).
 4. Pagal pateiktus byloje įrodymus, matyti, kad atsakovė registruotino kilnojamojo turto neturi, 2016-11-22 balanse atsakovė nurodo, jog turi turto už 22739 Eur, iš kurio didžiąją dalį, t.y. 14 146 Eur sudaro trumpalaikis turtas. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 134 310 Eur ir jie turi būti sumokėti per metus laiko, 2015 metais atsakovė dirbo nuostolingai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į įstatymų nustatytą reglamentavimą, teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
Dėl bankroto administratoriaus skyrimo
 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratore skirtina UAB „Ad acta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA171), įgaliotas asmuo J. Č. (sąrašo eilės Nr. B-FA030). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis nei įmonės, nei kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

4

 1. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), kitas adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios UAB ( - ) administratore paskirti UAB „Ad acta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA171).
 3. Areštuoti uždarajai akcinei bendrovei ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), kitas adresas ( - ) nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB ( - ) bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios UAB ( - ) kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei UAB „Ad acta“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios UAB ( - ) valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios UAB ( - ) administratorę UAB „Ad acta“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios UAB ( - ) administratorę UAB „Ad acta“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

5Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

6Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai