Byla e2-3257-793/2016
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovui N. V. (N. V.), ieškovo atstovui advokatui Sauliui Gintarui Vaičiūnui, atsakovės D. V. kuratorei Z. P., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldonai Venckaitienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo N. V. (N. V.) ieškinį atsakovei D. V., išvadą byloje teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti tarp ieškovo ir atsakovės Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje ( - ) sudarytą santuoką, įrašo Nr. 204 dėl sutuoktinės kaltės; nepilnametės dukros L. V., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu; priteisti iš atsakovės nepilnametės dukros išlaikymui po 175,00 Eur iki jos pilnametystės; priteisti ieškovui asmeninės nuosavybės teise santuokos metu įgytą turtą - automobilį Opel Vectra, valst. Nr. CZP 802; priteisti iš atsakovės ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-11-06 ieškovas grįžo į namus, tačiau atsakovės nebuvo namie ir nuo tos dienos atsakovė su šeima nebegyvena, ir jos gyvenamoji vieta nėra žinoma iki šiol. Po kurio laiko atsakovė paskambino ieškovui, tačiau jokių duomenų apie savo dabartinę gyvenamąją vietą nenurodė. Atsižvelgiant į tai, teigia, jog santuoka iširo dėl atsakovės kaltės. Pažymėjo, jog dukra gyvena su ieškovu. Dukrą taip pat padeda prižiūrėti ir atsakovės mama bei seserys. Ieškovas yra sudaręs visas sąlygas, kad dukra galėtų gyventi su juo, todėl teigia, kad jos gyvenamosios vietos nustatymas su ieškovu labiausiai atitiktų vaiko interesus. Nurodė, kad gyvenant santuokoje šalys bendro nekilnojamojo turto neįsigijo. Ieškovas 2013 metais savo vardu įsigijo automobilį. Kadangi ieškovas prašo priteisti jam automobilį, kuris laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, todėl atsakovei priteistina piniginė kompensacija – pusę automobilio vertės – 400,00 Eur.

3Atsakovės kuratorė Z. P. – atsakovės mama – atsiliepimu į ieškinį su juo sutiko ir prašė tenkinti. Nurodė, kad išsaugoti šeimą nebėra jokios galimybės, kadangi atsakovė paliko šeimą ir išvyko gyventi į užsienį.

4Ieškovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovė buvo neištikima, išvyko ir paliko ne tik sutuoktinį, bet ir nepilnametę dukrą, dėl ko santuoka turi būti nutraukta dėl atsakovės kaltės. Pažymėjo, jog atsakovė visiškai nesirūpina vaiku ir neteikia išlaikymo. Tuo metu, kai būna išvykęs į darbą – komandiruotę, dukrą prižiūri brolio žmona. Išlaikymą iš atsakovės nepilnametės dukros išlaikymui prašo priteisti po 175,00 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos iki 2016-06-30, o nuo 2016-07-01 iki vaiko pilnametystės po 190,00 Eur.

5Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodydamas, kad bylos medžiaga patvirtina ieškinio pagrįstumą.

6Atsakovės kuratorė sutiko, kad ieškinys būtų patenkintas. Patvirtino, kad ieškovo ir atsakovės santuoka yra iširusi. Sutinka, kad santuoka iširo dėl atsakovės kaltės. Patvirtino, kad ieškovas vaikui yra sudaręs tinkamas gyvenimo sąlygas ir dukra rūpinasi.

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Mano, kad prašoma priteisti vaikui išlaikymo suma yra protinga ir atitinkanti vaiko poreikius.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas N. V. ir atsakovė D. V. susituokė ( - ) Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 204. Sutuoktiniai turi nepilnametę dukrą L. V., gim. ( - ). Iš VĮ „Registrų centras“ pažymų matyti, kad N. V. ir D. V. vardu nėra nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų. Iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad N. V. vardu yra įregistruota transporto priemonė Opel Vectra, valst. Nr. CZP 802. Atsakovės vardu transporto priemonių nėra įregistruotų.

10Dėl santuokos nutraukimo.

11Teismas, nutraukdamas santuoką privalo nurodyti, kas kaltas dėl santuokos iširimo. Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas santuoka gali būti nutraukta dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės. Teismas, nagrinėdamas sutuoktinių ginčą ar iširo santuoka dėl vieno, ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės, turi atsižvelgti į įstatyme įtvirtintas sutuoktinio pripažinimo kaltu sąlygas. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose, ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. Teismas, aiškindamas sutuoktinio pareigų sąvoką, pažymi, kad tai yra lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kitos įstatyme įtvirtintos pareigos. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, taip pat turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokai išsaugoti tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes, t. y. tokią bylą nagrinėjantis teismas turi nustatyti įrodinėtinas aplinkybes, turinčias reikšmės sprendžiant sutuoktinio kaltės klausimą.

12Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad sutuoktinių santuoka yra faktiškai iširusi. Bylos rašytiniais įrodymais bei teismo posėdžio metu šalių duotais paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė D. V. 2015-11-06 išėjo iš namų ir iki šiol atsakovės tikroji buvimo vieta nėra žinoma. Vadovaujantis ieškovo ir atsakovės kuratorės – D. V. mamos paaiškinimais, atsakovė paliko šeimą ir išvyko į užsienį. Ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad santuoka tarp sutuoktinių yra galutinai iširusi, jie nepalaiko jokio ryšio, atsakovė paliko ne tik sutuoktinį, bet ir nepilnametę dukrą – ja visiškai nesirūpina ir neteikia išlaikymo. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad nebėra tikimybės, jog sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu, ir nemano, kad tikslinga imtis papildomų priemonių sutuoktiniams sutaikyti ( LR CK 3.53 str. 2 d., 3.54 str. 1 d.).

13Ieškovo teigimu, santuoka iširo dėl atsakovės kaltės, kadangi ji buvo neištikima ir palaikė ryšį su kitu vyru. Pažymėtina, jog pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė buvo neištikima ir, būtent, dėl šios priežasties iširo šalių santuoka. Tačiau, įvertinus bylos medžiagą, konstatuotina, kad D. V. pažeidė savo kaip sutuoktinės pareigas būti lojalia šeimai, gerbti sutuoktinį, rūpintis šeima, jos poreikių tenkinimu, priešingai, atsakovė nieko nepranešusi ieškovui, paliko ne tik savo sutuoktinį, bet ir mažametę dukrą ir jau daugiau nei vienerius metus nėra žinoma jos buvimo vieta. D. V. nebendrauja ir nepalaiko jokio ryšio ne tik su atsakovu, savo dukra, bet ir kitais artimaisiais. Faktiškai šalys neveda bendro ūkio ir nebegyvena santuokinio gyvenimo nuo 2015-11-06. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas šioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina (CK 3.60 str. 2 d. 3 p.).

14Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju taikytina CK 3.60 straipsnio 2 dalies 3 punkto prezumpcija, kadangi D. V. 2015-11-06, t. y. kiek daugiau nei prieš vienerius metus, paliko savo šeimą ir visiškai ja nesirūpina. Atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad dėl santuokos iširimo yra kaltas ir ieškovas, priešingai, atsakovės kuratorė palaikė ieškovo ieškinyje išdėstytas aplinkybes, todėl darytina išvada, kad dėl santuokos iširimo kalta atsakovė, nes ji iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinės pareigas. Po santuokos nutraukimo ieškovui N. V. paliktina jo pavardė – V., atsakovei D. V. paliktina santuokinė pavardė – V.

15Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo.

16Pagal Civilinio kodekso 3.59 straipsnio nuostatas teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimą. LR CK 3.117 straipsnyje nustatyta, jog preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

17Iš VĮ „Registrų centras“ pažymų matyti, kad N. V. ir D. V. vardu nėra nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų. Iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad ieškovo vardu įregistruota transporto priemonės Opel Vectra, valst. ( - ). Automobilis įsigytas 2013-10-31, todėl laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Ieškovas prašo minėtą transporto priemonę priteisti jam, o atsakovei iš ieškovo priteisti 400,00 Eur kompensaciją – pusę automobilio vertės.

18Pagal CK 3.127 straipsnio 3 dalį turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes.

19Esant nustatytoms aplinkybėms, jas patvirtinantiems įrodymams, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė jokių prieštaravimų dėl dalintino turto nepateikė, konstatuotina, jog yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą ir jam asmeninės nuosavybės teise priteisti transporto priemonę Opel Vectra, valst. Nr. ( - ), o atsakovei iš ieškovo priteisti 400,00 Eur piniginę kompensaciją, už jam natūra priteistą automobilį.

20Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

21Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams (CK 3.156 str. 2 d.). Tėvai negyvendami kartu privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų, yra vienodai atsakingi už vaikų auklėjimą ir tinkamų jų raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčą sprendžia teismas (CK 3.165 str. 3 d.). Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais (CK 3.174 str. 2 d.).

22Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametė L. V. gyvena su ieškovu, ieškovo tėvui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ). Ieškovui būnant komandiruotėje Norvegijoje, mergaite rūpinasi N. V. brolio sutuoktinė R. V., kuri teismo posėdžio metu patvirtino šią aplinkybę. Atsakovės kuratorė ir Vaiko teisių apsaugos skyrius sutiko, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškovu.

23Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius duomenis, byloje nesant duomenų, jog ieškovas negalėtų tinkamai pasirūpinti vaiku, darytina išvada, kad ieškovas turi tinkamas galimybes ir sąlygas užtikrinti nepilnamečio vaiko gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas, todėl L. V., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškovu N. V.

24Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

25Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir detalizuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje, kurio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principų, kurio esmė yra ta, kad, pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus (CK 3.3 str. 1 d.). Išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3 str., 27 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8 str., 11–14 str., 18 str. ir kiti, LR CK 3.155 str., 3.165 str.) bei proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str. 2 d.). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teismų praktiką, jog orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Nuo 2016-01-01 minimalus mėnesinis atlyginimas buvo 350,00 Eur, o nuo 2016-07-01 jis pakeltas iki 380,00 Eur. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nukrypti nuo orientaciniu kriterijumi laikomos minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, skelbta „Teismų praktikoje“ Nr. 22 Dėl CK 3.192 straipsnio 2 dalies aiškinimo).

26Ieškovas nuo kreipimosi į teismą dienos iki 2016-06-30 nepilnametės dukros išlaikymui prašo priteisti iš atsakovės po 175,00 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, o nuo 2016-07-01 iki dukros pilnametystės – po 190,00 Eur (atsižvelgiant į padidėjusį minimalų mėnesinį atlyginimą).

27Atsakovės kuratorė prašomam priteisti išlaikymo dydžiui neprieštaravo. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad prašomas priteisti išlaikymo dydis yra protingas ir atitinka būtinus vaiko poreikius. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovo prašomas priteisti išlaikymo dydis atitinka nepilnamečio vaiko poreikius. Pažymėtina, jog dukros išlaikymui reikia skirti lėšas ne tik būtiniesiems poreikiams tenkinti, kaip maistas, rūbai, higienos priemonės, tačiau L. V. taip pat eina į darželį, už kurį kas mėnesį reikia mokėti po 61,00 Eur, lanko šokio pamokamas, kainuojančias 15,00 Eur per mėnesį, taip pat atitinkamą lėšų dalį reikia skirti ir vaiko poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

28Įvertinus teismo nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Iš atsakovės D. V. nepilnametės dukros L. V., gim. ( - ), išlaikymui nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos – 2016-02-02 iki 2016-06-30 priteistina po 175,00 Eur, o nuo 2016-07-01 iki dukros pilnametystės – 190,00 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.196 str., 3.1921 str., 3.200 str., 3.208 str.).

29Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

30Ieškovas skirtinas lėšų, skirtų nepilnametės dukros L. V. išlaikymui, tvarkytoju uzufrukto teise.

31Šalys išlaikymo sau viena iš kitos nereikalauja, todėl išlaikymas šalims vienai iš kitos nepriteistinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93 str. 1 d.).

34Ieškovas sumokėjo 46,00 Eur žyminį mokestį ir 500,00 Eur už advokato paslaugas. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistini 546,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas įstatymo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Patenkinus ieškinį iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 51,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

36ieškinį tenkinti visiškai.

37Nutraukti N. V. (N. V.), a. k. ( - ) ir D. V. (ikisantuokinė pavardė P.), a. k. ( - ) santuoką, sudarytą ir įregistruotą ( - ) Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 204, dėl sutuoktinės D. V. kaltės.

38Po santuokos nutraukimo ieškovui N. V. (N. V.) palikti pavardę – V., atsakovei D. V. palikti santuokinę pavardę – V.

39Priteisti ieškovui N. V. (N. V.), a. k. ( - ) transporto priemonę Opel Vectra, valst. Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise.

40Priteisti iš ieškovo N. V. (N. V.), a. k. ( - ) atsakovei D. V., a. k. ( - ) 400,00 Eur (keturis šimtus Eur 00 ct) piniginę kompensaciją už ieškovui tenkančią turto dalį.

41Nepilnamečio vaiko L. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu N. V. (N. V.), a. k. ( - )

42Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) nepilnametės dukros L. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui nuo kreipimosi į teismą dienos – 2016-02-02 iki 2016-06-30 po 175,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki Eur 00 ct), o nuo 2016-07-01 iki dukros pilnametystės po 190,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt Eur 00 ct), mokamo kas mėnesį periodinėmis išmokomis.

43Skirti ieškovą N. V. (N. V.), a. k. ( - ) nepilnametės L. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

44Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) ieškovui N. V. (N. V.), a. k. ( - ) 546,00 Eur (penki šimtai keturiasdešimt šeši Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) 51,00 Eur (penkiasdešimt vienas Eur 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

46Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

47Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti tarp ieškovo ir... 3. Atsakovės kuratorė Z. P. – atsakovės mama – atsiliepimu į ieškinį su... 4. Ieškovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad... 5. Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodydamas, kad bylos medžiaga... 6. Atsakovės kuratorė sutiko, kad ieškinys būtų patenkintas. Patvirtino, kad... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė teismo posėdžio metu su... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas N. V. ir... 10. Dėl santuokos nutraukimo.... 11. Teismas, nutraukdamas santuoką privalo nurodyti, kas kaltas dėl santuokos... 12. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad sutuoktinių... 13. Ieškovo teigimu, santuoka iširo dėl atsakovės kaltės, kadangi ji buvo... 14. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju taikytina... 15. Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo.... 16. Pagal Civilinio kodekso 3.59 straipsnio nuostatas teismas, nutraukdamas... 17. Iš VĮ „Registrų centras“ pažymų matyti, kad N. V. ir D. V. vardu nėra... 18. Pagal CK 3.127 straipsnio 3 dalį turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms, jas patvirtinantiems įrodymams, atsižvelgiant... 20. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 21. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnametė L. V. gyvena su ieškovu, ieškovo... 23. Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius duomenis, byloje... 24. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.... 25. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos... 26. Ieškovas nuo kreipimosi į teismą dienos iki 2016-06-30 nepilnametės dukros... 27. Atsakovės kuratorė prašomam priteisti išlaikymo dydžiui neprieštaravo.... 28. Įvertinus teismo nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo... 29. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 30. Ieškovas skirtinas lėšų, skirtų nepilnametės dukros L. V. išlaikymui,... 31. Šalys išlaikymo sau viena iš kitos nereikalauja, todėl išlaikymas šalims... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Ieškovas sumokėjo 46,00 Eur žyminį mokestį ir 500,00 Eur už advokato... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais,... 36. ieškinį tenkinti visiškai.... 37. Nutraukti N. V. (N. V.), a. k. ( - ) ir D. V. (ikisantuokinė pavardė P.), a.... 38. Po santuokos nutraukimo ieškovui N. V. (N. V.) palikti pavardę – V.,... 39. Priteisti ieškovui N. V. (N. V.), a. k. ( - ) transporto priemonę Opel... 40. Priteisti iš ieškovo N. V. (N. V.), a. k. ( - ) atsakovei D. V., a. k. ( - )... 41. Nepilnamečio vaiko L. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją... 42. Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) nepilnametės dukros L. V., a. k. (... 43. Skirti ieškovą N. V. (N. V.), a. k. ( - ) nepilnametės L. V., a. k. ( - )... 44. Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) ieškovui N. V. (N. V.), a. k. ( -... 45. Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) 51,00 Eur (penkiasdešimt vienas... 46. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...