Byla 2-1027-329/2013
Dėl žalos atlyginimo priteisimo subrogacijos tvarka

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Jolitai Bukoveckaitei ir Rasai Rutienei, dalyvaujant trečiajam asmeniui V. B. ir jo atstovei advokatei Zitai Ragauskaitei, nedalyvaujant ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, atsakovams UAB „Sorina“ ir If P&C Insurance AS, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Sorina“ ir If P&C Insurance AS, veikiančiam Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, trečiajam asmeniui V. B. dėl žalos atlyginimo priteisimo subrogacijos tvarka ir

Nustatė

2ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovų solidariai 2 214,95 Lt patirtą žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (102-103 b.l.).

3Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2009-04-04 tarp ieškovo ir draudėjo R. G. buvo sudaryta transporto priemonių draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas automobilis Toyota Avensis, valst.Nr.( - ) vienerių metų laikotarpiui, t.y. iki 2010-04-03. 2009-10-09 Kauno urmo bazės aikštelėje buvo apgadintas draudėjui R. G. priklausantis automobilis Toyota Avensis, valst.Nr.( - ). Pateikta ieškovui eismo įvykio deklaracija patvirtina, kad dėl apgadinimo kaltas trečiasis amuo V. B., kuris atsakovui UAB „Sorina“ priklausančio automobilio Renault valst.Nr.( - ) atidarytomis galinėmis durelėmis apgadino Toyota Avensis priekinį variklio dangtį, išmušė priekinį stiklą, sugadino priekinio stiklo valytuvą. Dėl padarytos žalos ieškovas draudėjui R. G. išmokėjo 2214,95 Lt žalos atlyginimą ir įgijo subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį reikalauti atlyginti žalą. Ieškovas nurodo, kadangi pateiktoje eismo įvykio deklaracijoje ir prašyme buvo užfiksuota, kad žala padaryta abiems transporto priemonėms stovint, todėl dėl žalos atlyginimo jis kreipėsi į žalą padariusio automobilio savininką UAB „Sorina“, o šiam nesutikus apmokėti žalos, pateikė teismui ieškinį. Tačiau atsižvelgiant į paaiškėjusias parengiamajame teismo posėdyje naujas aplinkybes, kurias nurodė trečiasis asmuo V. B., teigdamas, kad automobilis Toyota buvo apgadintas, kai jis automobiliu Renault su atidarytomis galinėmis durelėmis pavažiavo nuo rampos į priekį, nes dėl arti stovinčio automobilio Toyota negalėjo jų uždaryti, ir važiuodamas kliudė kitą transporto priemonę, ieškovas mano, kad žala buvo padaryta eismo įvykio metu, todėl patikslino ieškinį ir prašo CK 6.1015 str. 1 d. pagrindu priteisti 2214,95 Lt žalos atlyginimą solidariai iš UAB „Sorina“, kadangi žala atsirado dėl šios bendrovės darbuotojo V. B. kaltės, jam neatidžiai ir neatsargiai vairuojant transporto priemonę Renault, o taip pat iš draudiko If P&C Insurance AS, kuris buvo apdraudęs automobilį Renault privalomuoju draudimu (102-103 b.l.). Taip pat ieškovas nurodo, kad nesutinka su atsakovo If P&C Insurance AS prašymu taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti, kadangi atsakovas netinkamai vertina tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Ieškovas nurodo, kad jo reikalavimas į atsakovus kyla ne iš draudimo santykių, o iš delikto, todėl žalos atlyginimo teisiniams santykiams turi būti taikomas CK 1.125 str. 8 d. numatytas 3 metų ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas nėra praleidęs (143-144 b.l.).

4Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant ieškovo atstovui ir nurodė, kad palaiko patikslintą ieškinį, o atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, prašymą taikyti ieškinio senatį atmesti kaip nepagrįstą (141, 143-144 b.l.).

5Atsakovas UAB „Sorina“ atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jokių prašymų taip pat nepateikė, apie teismo posėdį atsakovui pranešta CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka.

6Atsakovas If P&C Insurance AS pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (114-116 b.l.), o 2013-02-26 pateiktame pranešime prašo taikyti vienerių metų ieškinio senatį, skaičiuojant ją nuo 2010-02-09, ir ieškinį atmesti taip pat iš šiuo pagrindu (139 b.l.). Atsakovas atsiliepime neneigė, kad automobilis Renault S150, valst. Nr. ( - ), priklausantis atsakovui UAB „Sorina“, žalos padarymo metu buvo draustas privalomuoju transporto priemonių valdytojų draudimu If P&C Insurance AS, tačiau nurodė, kad ieškovo pateikti į bylą argumentai nėra pakankami daryti išvadai, jog žalą automobiliui Toyota Avensis, valst.Nr.( - ), padarė judanti transporto priemonė Renault, kadangi pateiktoje eismo įvykio deklaracijoje abu įvykio dalyviai nurodė, jog įvykio metu abi transporto priemonės stovėjo, o vėjo gūsiui nubloškus atidarytas galines automobilio Renault dureles, jos kliudė šalia stovėjusį automobilį Toyota Avensis ir jį apgadino. Tokias aplinkybes nurodė ir įvykio dalyviai V. B. bei R. G. savo paaiškinimuose draudikams. Todėl atsakovas mano, kad žala buvo padaryta ne eismo įvykio metu ir todėl jam nekyla pareiga mokėti draudimo išmokos dėl transporto priemonės Toyota Avensis apgadinimo. Taip pat atsakovas nurodė, kad eismo įvykio deklaracijoje išreikštas asmens atsakomybės už padarytą žalą pripažinimas laikytinas įrodomuoju faktu, todėl nenuoseklus įvykio dalyvio V. B. aiškinimas turėtų būti vertinamas kaip jo pasirinkta taktika siekiant išvengti atsakomybės.

7Atsakovo If P&C Insurance AS atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant atsakovo atstovui ir nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus (142 b.l.).

8Trečiasis asmuo V. B. pateiktame atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį nurodė, kad žala automobiliui Toyota buvo padaryta eismo įvykio metu, todėl ją turi atlyginti atsakovas If P&C Insurance AS (67-68, 124-125 b.l.).

9Teismo posėdyje trečiasis asmuo V. B. paaiškino, kad 2009-10-09 Kauno urmo bazėje privažiavo atbuline eiga ir išsikrovė prekes į sandėlį. Tuo metu jis dirbo UAB „Sorina“ vairuotoju, prekes vežė bendrovei priklausančiu automobiliu Renault, valst.Nr.( - ). Po iškrovimo patraukė automobilį į priekį, nes prie rampos negalėjo uždaryti galinių durelių, jos atsidaro į išorinę pusę, todėl pritrūko vietos. Traukiant automobilį durys įsisiūbavo ir jos trenkėsi į šalia stovinį automobilį Toyota. Nukentėjusiame automobilyje asmenų nebuvo. Po įvykio ieškodamas pagalbos kaip galėtų surasti apgadinto automobilio savininką jis palikęs mašiną sugrįžo į sandėlį. Sandėlininkas R. Č. padėjo jam surasti Toyota Avensis savininką. Nukentėjusiojo automobilio vairuotojas užpildė įvykio deklaraciją, kurią abu pasirašė. Vėliau paaiškėjo, kad deklaracijoje nurodytos įvykio aplinkybės ne tokios, kokios buvo. Ten buvo paradyta, kad tuo metu kai durys atsitrenkė į automobilį Toyota abu automobiliai stovėjo. Trečiasis asmuo pripažįsta, kad žala buvo padaryta dėl jo kaltės, neatsargiai patraukiant automobilį nuo rampos atidarytomis galinėmis durimis. Nuėjus į draudimo organizaciją, pildydamas prašymą jis pradėjo rašyti įvykio aplinkybes, kad Toyotą kliudė važiuodamas nuo rampos į priekį, tačiau tada paaiškėjo, kad eismo įvykio deklaracijoje nurodytos kitos aplinkybės – kad abi mašinos stovėjo. Draudimo atstovas pateikė jam eismo įvykio metu užpildytą deklaraciją ir liepė rašyti paaiškinime tokias įvykio aplinkybes, kurios nurodytos deklaracijoje, kad nesiskirtų.

10Patikslintas ieškinys tenkintinas dalinai.

11Byloje ištyrus įrodymus nustatyta, kad 2009-04-04 tarp ieškovo ir draudėjo R. G. buvo sudaryta transporto priemonių draudimo sutartis (Casco), kuria buvo apdraustas automobilis Toyota Avensis, valst.Nr.( - ) vienerių metų laikotarpiui, t.y. iki 2010-04-03 (145 b.l.).

122009-10-09 Kauno urmo bazės aikštelėje trečiasis amuo V. B. atsakovui UAB „Sorina“ priklausančio automobilio Renault valst.Nr.( - ) atidarytomis galinėmis durelėmis apgadino draudėjui R. G. priklausantį automobilį Toyota Avensis, valst.Nr.( - ) : sugadino priekinį variklio dangtį, išmušė priekinį stiklą, sugadino priekinio stiklo valytuvą (11, 16 b.l.). Dėl padarytos žalos ieškovas draudėjui R. G. išmokėjo 2214,95 Lt žalos atlyginimą ir įgijo subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį reikalauti atlyginti žalą (19-20 b.l.).

13Transporto priemonė Renault valst.Nr.( - ) žalos padarymo metu buvo drausta pas atsakovą If P&C Insurance AS If P&C Insurance AS transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

14Eismo įvykio deklaracijoje (11 b.l.), pažymėta, kad įvykis, kurio metu buvo padaryta žala automobiliui Toyota Avensis, įvyko stovint aiems transporto priemonėms. Remdamasis šia deklaracija atsakovas AS If P&C Insurance AS teigia, kad žala padaryta ne eismo įvykio metu, todėl tai nėra draudiminis įvykis, kuris įpareigotų jį sumokėti išmoką. Tačiau teismas atmeta šį atsakovo argumentą kaip nepagrįstą. Žalos kilimo metu betarpiškai dalyvavo tik vienas trečiasis asmuo V. B., apgadinto automobilio savininko R. G. nebuvo. V. B. teismo posėdyje, būdamas įspėtas dėl atsakomybės ir pasirašęs priesaiką nurodė, kad po iškrovimo patraukė automobilį į priekį nuo rampos, nes negalėjo uždaryti galinių durelių, važiuojant automobiliu nuo rampos durys įsisiūbavo ir trenkėsi į šalia stovinį automobilį Toyota. Tokį V. B. įvykio aplinkybių aiškinimą patvirtino ir teismo posėdyje apklausti liudytojai R. G. bei R. Č.. Eismo įvykio deklaracijoje pavaizduota įvykio schema duoda pagrindo laikyti patikimais tiek trečiojo asmens, tiek minėtų liudytojų parodymus. Pagal schemoje pavaizduotą automobilių išsidėstymą matyti, kad trečiojo asmens vairuojamas automobilis yra atsitraukęs nuo rampos, todėl yra labiau tikėtina, kad Toyota buvo apgadinta atidarytomis galinėmis automobilio Renault durelėmis pastarajam judant, o ne stovint.

15Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 12 p. (Žin., 2007-12-07, Nr. 128-5213, redakcija, galiojusi įvykio metu) numatė, kad eismo įvykis – tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių (redakcija nuo 2008 09 01, Žin., 2008, Nr. 88-3530, galiojusi įvykio metu) 3 p. eismo įvykis apibrėžiamas taip pat kaip įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

17Taigi, darytina išvada, kad žala R. G. priklausančiam automobilui Toyota Avensis, valst.Nr.( - ), buvo paradyta eismo įvykio metu.

18Ieškovas prašo priteisti 2214,95 Lt žalą CK 6.1015 str. pagrindu.

19CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija – tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu.

20CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis.

21Nagrinėjamu atveju draudikui (ieškovui) AB „Lietuvos draudimas“ perėjo draudėjo R. G. teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens UAB „Sorina“, kurias priklausė automobilis Renault.

22Dėl to, kad atsakingas už žalą asmuo UAB „Sorina“ buvo apdraudęs savo civilinę atsakomybę. Žalą patyręs asmuo, t. y. R. G., būtų turėjęs teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už žalą asmens draudiko. Ieškovas, perėmęs žalą patyrusio draudėjo reikalavimo teisę, taip pat turi teisę reikšti reikalavimą atsakingo už žalą asmens draudikui. Žalą patyrusio asmens R. G. ir atsakingo už žalą asmens draudiko AS If P&C Insurance AS nesiejo sutartiniai santykiai. Atsakingo už žalą asmens civilinės atsakomybės draudiko atsakomybė žalą patyrusiam asmeniui kyla ne sutarties, bet įstatymo pagrindu: Draudimo įstatymo 94 straipsnyje nustatyta, kad nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką.

23Taigi šiuo atveju yra ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo AS If P&C Insurance AS ginčas dėl deliktinės civilinės atsakomybės. AB „Lietuvos draudimas“ subrogacijos teisę atsakingo už žalą asmens draudikui AS If P&C Insurance AS turi įgyvendinti pagal tas taisykles, kuriomis būtų įgyvendinęs nukentėjęs asmuo, t. y. R. G., jeigu jis nebūtų sudaręs turto draudimo sutarties, t. y. pagal deliktinės civilinės atsakomybės nuostatas. Tokia kasacinio teismo suformuota teismų praktika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų priimtoje 2009-02-10 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-46/2009; 2007-02-19 nutartyje Nr.3K-7-73/2007 ir kt.

24Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto.

25Subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

26Tokia ieškinio senaties subrogacijos atveju skaičiavimo tvarka pateisinama ir CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostata. Šioje normoje įtvirtinta taisyklė, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, reiškia ir tai, jog draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, negali turėti daugiau teisių, negu būtų turėjęs žalą patyręs asmuo.

27Taigi sprendžiant ginčą nagrinėjamojoje byloje taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Toks aiškinimas atitinka ir taisykles suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, atskleidžiant subrogacijos taikymo civilinės atsakomybės draudimo atveju esmę. Todėl teismas atmeta atsakovo reikalavimą taikyti 1 metų ieškinio senatį ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Ieškovui reikalavimo dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo senaties terminas prasidėjo 2009-10-09 ir baigėsi 2012 10 09. Teisme ieškinys gautas 2012 08 09 (3 b.l.). Taigi, ieškinys pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino

28Ieškovui reikalavimo dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo senaties terminas prasidėjo 2009-10-09 ir baigėsi 2012 10 09. Teisme ieškinys gautas 2012 08 09 (3 b.l.). Taigi, ieškinys pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino

29Teismas konstatuoja, ieškovo reikalavimas priteisti solidariai žalos atlyginimą iš abiejų atsakovų atmestinas, kadangi nors už žalos padarymą tiesiogiai yra atsakingas atsakovas UAB „Sorina“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad žalos padarymo metu atsakovas buvo apdraudęs savo civilinę atsakomybę, todėl ieškovo patirta žala priteisti iš atsakovo UAB „Sorina“ draudėjo atsakovo If P&C Insurance, o ieškinio reikalavimas UAB „Sorina“ atžvilgiu atmestinas.

30Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ieškovo patikslintas ieškinys atsakovo If P&C Insurance AS, atžvilgiu yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas – iš atsakovo If P&C Insurance AS, ieškovui priteistinas 2214,95 Lt žalos atlyginimas bei 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012 08 10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo-CK 6.1015 str., CPK 178.

31Atsižvelgiant į tai, kad patikslintas ieškinys laikomas patenkintu dalinai dėl jo reikalavimų atmetimo vieno iš atsakovų - UAB „Sorina“ - atžvilgiu, o iš kito atsakovo priteistina visa ieškovo reikalaujama suma, todėl iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, remiantis CPK 93 str. 1 d., nesant pagrindo nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirtstymo taisyklių – 79 str., 88 str., 93 str.,98 str.

32Ieškovas prašo priteisti 71 Lt žyminio mokesčio ir 242 Lt už advokato paslaugas. Visos šios išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktais įrodymais : 2012 08 02 mokėjimo pavedimu Nr.90566 (5 b.l.), atstovavimo sutartimi, apmokėjimo už atstovavimą PVM sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimu (6, 7-8, 9 b.l.). Ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 242 Lt neviršija LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytas sumas. Todėl atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į surašytų advokato procesinių dokumentų išsamumą, teismas mano, kad ieškovo atstovavimo išlaidos pagrįstos.

33Trečiasis asmuo V. B. prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Trečiojo asmens atstovė advokatė taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei iš atsakovo.

34Trečiajam asmeniui V. B. nagrinėjamojoje byloje Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. rugpjūčio 24 d. buvo suteikta antrinė teisinė pagalba parengti procesinius dokumentus ir atstovauti jį pirmosios instancijos teisme, atleidžiant trečiajį asmenį 50 proc. nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (69 b.l.). Iš pateiktos pažymos matyti, kad už antrinės teisinės pagalbos teikimą šioje byloje valstybė patyrė iš viso 800 Lt išlaidų (150 b.l.). Trečiasis asmuo, būdamas atleistas nuo 50 proc. šių išlaidų mokėjimo, turėjo sumokėti 400 Lt atstovavimo išlaidų, tačiau kaip matyti iš pateikto kvito jis yra sumokėjęs 300 Lt (127 b.l.), todėl ieškinį patenkinus atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, atžvilgiu iš jo priteistina trečiajam asmeniui V. B. 300 Lt, o valstybei 500 Lt atstovavimo išlaidų.

35Taip pat iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, priteistina valstybei 74,08 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - CPK 96 str.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

37patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.

38Priteisti iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, filialo įmonės kodas 302279548, buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, a.s. Nr. LT387400000022223620 banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas, ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius, a.s. Nr. LT267300010000543661 banke “Swedbank“, AB, 2 214,95 Lt (du tūkstančius du šimtus keturiolika litų 95 ct) žalos atlyginimą, 6% (šešių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 214,95 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2012 08 10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir 242 Lt (du šimtus keturiasdešimt du litus) išlaidų už advokato paslaugas.

39Ieškinio reikalavimą atsakovo UAB „Sorina“ atžvilgiu atmesti.

40Priteisti iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, filialo įmonės kodas 302279548, buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, a.s. Nr. LT387400000022223620 banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas, trečiajam asmeniui V. B., a.k( - ) gyv. ( - ) 300 Lt (tris šimtus litų) advokato atstovavimo išlaidų.

41Priteisti atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, filialo įmonės kodas 302279548, buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, a.s. Nr. LT387400000022223620 banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas, valstybei 500 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitą Nr.LT247300010112394300 AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

42Priteisti atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje per If P&C Insurance AS filialą, filialo įmonės kodas 302279548, buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, a.s. Nr. LT387400000022223620 banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas, valstybei 74,08 Lt (septyniasdešimt keturis litus 08 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovų... 3. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2009-04-04 tarp ieškovo ir... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą... 5. Atsakovas UAB „Sorina“ atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį... 6. Atsakovas If P&C Insurance AS pateiktame atsiliepime į patikslintą... 7. Atsakovo If P&C Insurance AS atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė... 8. Trečiasis asmuo V. B. pateiktame atsiliepime į ieškinį ir patikslintą... 9. Teismo posėdyje trečiasis asmuo V. B. paaiškino, kad 2009-10-09 Kauno urmo... 10. Patikslintas ieškinys tenkintinas dalinai.... 11. Byloje ištyrus įrodymus nustatyta, kad 2009-04-04 tarp ieškovo ir draudėjo... 12. 2009-10-09 Kauno urmo bazės aikštelėje trečiasis amuo V. B. atsakovui UAB... 13. Transporto priemonė Renault valst.Nr.( - ) žalos padarymo metu buvo drausta... 14. Eismo įvykio deklaracijoje (11 b.l.), pažymėta, kad įvykis, kurio metu buvo... 15. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 12 p.... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950... 17. Taigi, darytina išvada, kad žala R. G. priklausančiam automobilui Toyota... 18. Ieškovas prašo priteisti 2214,95 Lt žalą CK 6.1015 str. pagrindu.... 19. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato... 20. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 21. Nagrinėjamu atveju draudikui (ieškovui) AB „Lietuvos draudimas“ perėjo... 22. Dėl to, kad atsakingas už žalą asmuo UAB „Sorina“ buvo apdraudęs savo... 23. Taigi šiuo atveju yra ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo AS If... 24. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas... 25. Subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128... 26. Tokia ieškinio senaties subrogacijos atveju skaičiavimo tvarka pateisinama ir... 27. Taigi sprendžiant ginčą nagrinėjamojoje byloje taikytinas CK 1.125... 28. Ieškovui reikalavimo dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo... 29. Teismas konstatuoja, ieškovo reikalavimas priteisti solidariai žalos... 30. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ieškovo patikslintas ieškinys... 31. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintas ieškinys laikomas patenkintu dalinai... 32. Ieškovas prašo priteisti 71 Lt žyminio mokesčio ir 242 Lt už advokato... 33. Trečiasis asmuo V. B. prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas... 34. Trečiajam asmeniui V. B. nagrinėjamojoje byloje Kauno valstybės... 35. Taip pat iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas... 37. patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.... 38. Priteisti iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos... 39. Ieškinio reikalavimą atsakovo UAB „Sorina“ atžvilgiu atmesti.... 40. Priteisti iš atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos... 41. Priteisti atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje... 42. Priteisti atsakovo If P&C Insurance AS, veikiančio Lietuvos Respublikoje... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...