Byla T-607-805/2019
Dėl probacijos vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovei R. S., nuteistojo H. L. gynėjui advokatui Alfredui Besuspariui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą perduoti sprendimą dėl probacijos vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimas perduoti sprendimą dėl probacijos vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, kuriuo siūloma perduoti vykdyti Latvijai 2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-768-805/2018, kuriuo H. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - draudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 1 metams 6 mėnesiams.

5Teikime nurodė, kad H. L. buvo įtrauktas į Probacijos tarnybos registrą, tačiau nuteistasis yra Latvijos pilietis ir gyvena adresu ( - ), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo nuostatomis, siūloma minėtą nuosprendį perduoti vykdyti Latvijos Respublikai.

6Teismo posėdžio metu probacijos tarnybos atstovė prašė teikimą tenkinti, kadangi nuteistasis yra Latvijos Respublikos pilietis, jo faktinė gyvenamoji vieta yra Latvijoje, todėl Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendis negali būti vykdomas Lietuvos Respublikoje, dėl ko yra pagrindas jį perduoti vykdyti Latvijos Respublikai 2014 m. lapkričio 13 d. įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo nustatyta tvarka.

7Teismo posėdžio metu prokurorė teikimą palaikė.

8Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas teikimą palaikė, prašė jį tenkinti, nurodė, kad nuteistojo teisės ir teisėti interesai pažeisti nebus.

9Teikimas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalį kitai Europos Sąjungos valstybei narei gali būti perduodami vykdyti Lietuvos Respublikos teismų priimti sprendimai dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimai dėl probacijos, kai nuteistajam paskirtas terminuotas laisvės atėmimas jo vykdymą atidedant bei paskirta viena ar kelios baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio priemonės. Šio straipsnio 3 dalis numato, jog probacijos tarnybos teikimu arba savo iniciatyva teismas gali perduoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimą dėl probacijos vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, jeigu nuteistasis grįžo arba nori sugrįžti į šioje valstybėje narėje esančią savo gyvenamąją vietą. Pagal Įstatymo 33 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimai dėl probacijos perduodami vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei tik tada, kai nuteistajam paskirtų bausmių ar poveikio priemonių turinį sudaro šio Įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodyti įpareigojimai ar draudimai – įpareigojimas informuoti konkrečią instituciją apie gyvenamosios vietos ar darbo vietos pakeitimą; draudimas lankytis tam tikrose Europos Sąjungos valstybių narių vietovėse, vietose ar nurodytuose regionuose; draudimas, kuriuo apribojamas išvykimas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos; įpareigojimai, susiję su elgesiu, gyvenamąja vieta, mokymusi ir ugdymusi, laisvalaikiu arba nustatantys profesinės veiklos vykdymo apribojimus ar sąlygas; įpareigojimas nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje; įpareigojimas vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis; įpareigojimas vengti naudotis konkrečiais objektais, kuriuos nuteistasis panaudojo arba tikėtina, kad panaudos nusikalstamai veikai padaryti; įpareigojimas atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą ir (ar) įpareigojimas pateikti įrodymus, patvirtinančius žalos atlyginimo faktą; įpareigojimas atlikti viešuosius ar nemokamus darbus; įpareigojimas bendradarbiauti su probacijos tarnybos pareigūnu arba socialinės tarnybos atstovu, vykdančiais su nuteistaisiais susijusias funkcijas; įpareigojimas baigti terapinio gydymo arba gydymo nuo žalingų įpročių kursą.

11Iš bylos medžiagos matyti, jog Latvijos Respublikos pilietis H. L. 2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu prižintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 5 dalyje, jam paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, H. L. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, H. L. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 1 metams 6 mėnesiams. Minėtas Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendis yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas. Nuteistasis H. L. yra Latvijos pilietis, asmeniškai dalyvavo nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, jis nuolat gyvena ( - ), todėl probacijos tarnyba siūloma jam paskirtą bausmę perduoti vykdyti Latvijos Respublikai.

12Pažymėtina, jog terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu H. L. paskirti draudimai bei įpareigojimai atitinka Įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, todėl spręstina, kad yra pagrindai ir sąlygos sprendimui dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimo dėl probacijos perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, nesant galimybės 2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžio vykdyti Lietuvos Respublikoje. 2018 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu nuteistajam H. L. paskirtos probacijos vykdymas perduotinas vykdyti Latvijos Respublikai pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2-3 dalimis, 34 straipsnio 3 dalimi, 35 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsniu,

Nutarė

14Teikimą tenkinti.

15Perduoti vykdyti Latvijos Respublikos kompetentingai institucijai sprendimą dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ir/ar sprendimą dėl probacijos pagal Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. gruodžio 20 d. nuosprendį, priimtą H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ), atžvilgiu.

16Įpareigoti Latvijos Respublikos kompetentingą instituciją pranešti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams apie nuteistajam H. L. paskirtos probacijos vykdymo pradžią ir pabaigą.

17Įsiteisėjus nutarčiai ne vėliau kaip per tris darbo dienas užpildyti 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą 6 straipsnyje nurodytą liudijimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 36 straipsnio 4 dalimi, liudijimą bei šią nutartį, išverstus į lenkų kalbą, tiesiogiai perduoti Lenkijos Respublikos kompetentingai institucijai.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusius Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai