Byla Iv-3612-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su R. K. skundu,

Nustatė

2R. K. 2011-08-22 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo panaikinti 2011-07-18 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą Nr. 1D-4993(11); 2) solidariai priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos valstybės 133,83 Lt kas mėnesį nuo 2010 m. sausio mėn. iki bylos nagrinėjimo datos valstybinės pareigūnų pensijos dalį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 str. 6 d. pareiškėjas, nesutinkantis su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu dėl pensijos skyrimo ir mokėjimo, turi teisę šį sprendimą apskųsti tos institucijos vadovui, o jei nesutinkama ir su vadovo sprendimu, tuomet ginčas sprendžiamas teisme. Taigi ginčams dėl pensijos skyrimo ir mokėjimo nustatyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d., atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

6Iš skundo turinio ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, kuri 2011-07-18 sprendimu 1D-4993(11) atsisakė mokėti pensijos nepriemoką, t.y. pasinaudojo LR pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 str. 6 d. numatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2011-08-26 raštu Nr. 1D-5881 teismą informavo, kad ginčijamas sprendimas pareiškėjui siųstas registruota pašto siunta, kurios registracijos numeris yra ( - ). Pagal AB „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenis ši registruota pašto siunta pareiškėjui įteikta 2011-07-21, todėl jis į teismą galėjo kreiptis iki 2011-08-10. Skundą teismui pareiškėjas išsiuntė praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. numatytą 20 d. apskundimo terminą – 2011-08-22. Atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą neprašo. R. K. skunde nurodo, kad ginčijamą sprendimą gavo 2011-07-27. Net ir tuo atveju, jeigu sprendimas būtų gautas 2011-07-27, skundą dėl jo teismui išsiuntus 2011-08-22, skundo padavimo terminas taip pat būtų praleistas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundą atsisakytina priimti, praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

7Skundo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos valstybės 133,83 Lt kas mėnesį nuo 2010 m. sausio mėn. iki bylos nagrinėjimo datos valstybinės pareigūnų pensijos dalį yra išvestinis iš pirmojo skundo reikalavimo, todėl atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakoma priimti ir išvestinį.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti R. K. skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti naują skundą, kartu pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai