Byla 1A-142-317-2007

1Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Jaliniausko, teisėjų Jono Furmanavičiaus, Jurgio Kiškio, sekretoriaujant Laimai Grėbliūnienei, dalyvaujant prokurorui Rimai Žaltauskaitei, gynėjui Vladui Didžpetriui, nuteistiesiems E. P., M. J., G. J., apeliacinės instancijos teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-29 nuosprendžio, kuriuo E. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str.6d., 300 str. 1d., 24 str. 4d., 182 str. 1d. ( 4 nusikalstamos veikos) ir, pritaikius LR BK 63 str. 1d., 4d. nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d. ir 4 d. šiuo nuosprendžiu paskirtoji bausmė subendrinta su 2005-09-30 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi ir galutinė bausmė E. P. paskirta - 4 (ketveri) metai laisvės atėmimo.

2Šiuo nuosprendžiu buvo nuteisti ir M. J. bei G. J., tačiau dėl jų apeliacinių skundų negauta.

3Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

4E. P. nuteistas už tai, kad 2004-12-15 vakare, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku (duomenys neskalbtini), siekdamas padėti suklastoti oficialų dokumentą, iš M. J. paėmė M. J. vardu išduotą socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini), o iš G. J. paėmė jos vardu išduotą socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini) norėdamas suklastoti juose įrašus apie įsidarbinimo datą darbovietėse - UAB (duomenys neskalbtini) ir UAB (duomenys neskalbtini), kuriuos perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, o pastarasis šiuose dokumentuose padarė melagingus įrašus, kad M. J. UAB (duomenys neskalbtini) dirbo nuo 2004-07-04, o 2004-02-04 G. J. UAB (duomenys neskalbtini) priimta dirbti valytoja.

5Be to, E. P. 2004-12-16 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, liepė M. J. nuvykti į UAB (duomenys neskalbtini)prekybos saloną (duomenys neskalbtini), kur nurodė M. J. panaudoti apgaulę, t.y. salono darbuotojui J. S. pateikti suklastotą dokumentą-socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini), išduotą M. J. vardu, su jame esančiu suklastotu įrašu apie įsidarbinimo datą darbovietėje UAB (duomenys neskalbtini) bei sudaryti Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr.739919, davė M. J. susimokėti pradinį įnašą už įgyjamą telefoną-69 Lt ir savo naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Bitė GSM" priklausantį mobilaus ryšio telefoną "Nokia 3200" 499 Lt vertės.

6Be to, E. P. 2004-12-16 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku liepė M. J. nuvykti į UAB (duomenys neskalbtini) prekybos saloną, esantį (duomenys neskalbtini), kur nurodė M. J. panaudoti apgaulę, t.y. salono darbuotojai I. G. pateikti suklastotą dokumentą-socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini), išduotą M. J. vardu, su jame esančiu suklastotu įrašu apie įsidarbinimo datą darbovietėje-UAB (duomenys neskalbtini) bei sudaryti sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 518739, davė M. J. 29 Lt pajungimo mokesčiui sumokėti ir savo naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Omnitel"" priklausantį mobilaus ryšio telefoną "Nokia 3100" 420 Lt vertės.

7Be to, E. P. 2004-12-19 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku liepė G. J. nuvykti į UAB (duomenys neskalbtini) prekybos saloną (duomenys neskalbtini), kur nurodė G. J. panaudoti apgaulę, t.y. salono darbuotojai R. M. pateikti suklastotą dokumentą-socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini), išduotą G. J. vardu su jame esančiu suklastotu įrašu apie 2004-02-04 įsidarbinimą UAB (duomenys neskalbtini) valytojos pareigose bei sudaryti Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr.741727, davė G. J. susimokėti pradinį įnašą už įgyjamą telefoną- 29 Lt ir savo naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Bitė GSM" priklausantį mobilaus ryšio telefoną "Nokia 3200" 499 Lt vertės.

8Be to, E. P. 2004-12-19 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku liepė G. J. nuvykti į UAB (duomenys neskalbtini) prekybos saloną (duomenys neskalbtini), nurodė G. J. panaudoti apgaulę, t.y. salono darbuotojai I. S. pateikti suklastotą dokumentą-socialinio draudimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskalbtini), išduotą G. J. vardu su jame esančiu suklastotu įrašu apie 2004-02-04 įsidarbinimą UAB (duomenys neskalbtini) valytojos pareigose bei nurodė sudaryti sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 520308, davė G. J. 29 Lt pajungimo mokesčiui sumokėti ir savo naudai įgijo svetimą turtą-UAB "Omnitel" priklausantį mobilaus ryšio telefoną "Nokia 6100" 500 Lt vertės.

9Nuteistasis E. P. apeliaciniame skunde prašo apylinkės teismo nuosprendį panaikinti ir jį išteisinti. Skunde nurodo, kad jam inkriminuotų nusikaltimų nepadarė. Jis tik J. prašymu pardavė jų jam duotus mobiliuosius telefonus, o gautus pinigus atidavė jiems, tarp jo padarytos veikos ir civiliniams ieškovams padarytos turtinės žalos nėra jokio priežastinio ryšio. Anot apelianto, teismas nenurodė motyvų ir įrodymų, dėl ko iš jo priteisė civilinius ieškinius. Jo nuomone, teismas be pagrindo rėmėsi nenuosekliais ir prieštaringais nuteistųjų M. ir G. J. bei liudytojų parodymais, kurie yra susieti giminystės ryšiais. Kitų jo kaltę patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

10Skundo nagrinėjimo metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.

11Prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

12Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

13Teismas visapusiškai ir pilnai ištyrė byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisingą bei teisminio nagrinėjimo metu išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirtais įrodymais. Nors E. P. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme neprisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo kaltę patvirtina teisiamajame posėdyje ištirti bei nuosprendyje aptarti įrodymai. Nuteistasis savo nekaltumą iš esmės grindžia vien tik savo paties parodymais, kuriais tikėti nėra objektyvaus pagrindo, nes jų nepatvirtina jokie kiti įrodymai. Net ir skunde jis nepateikia jokių motyvų, argumentų ar įrodymų, dėl ko turėtų būti išteisintas.

14Nuteistojo argumentai, kad byloje nėra jo kaltę patvirtinančių įrodymų yra nepagrįsti. Bylos medžiaga neginčijamai įrodyta, kad E. P. paėmė iš M. J. bei G. J. jų socialinio draudimo pažymėjimus tik dėl to, jog juos perduoti kitam asmeniui, kad šis juose atliktų melagingus įrašus ir tokiu būdu tuos dokumentus suklastotų. Tokiais veiksmais jis padėjo nenustatytam asmeniui suklastoti dokumentus. Nuosprendyje aptarti M. J., G. J. bei liudytojų parodymai tik patvirtina, kad dokumentus jis nenustatytam asmeniui perdavė suklastoti tik tam, kad juos galima būtų panaudoti sukčiavimo būdu užvaldant turtą. Padėdamas suklastoti pažymėjimus bei siūlydamas M. J. ir G. J. pateikti suklastotus jų socialinio draudimo pažymėjimus mobilaus ryšio telefonais prekiaujančioms įmonėms, po to užvaldytus telefonus iš karto pardavęs nenustatytiems asmenims ir gavęs materialinę naudą, jis organizavo jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Nors nuteistasis skunde nurodo, kad nuteistųjų M. ir G. J. bei apklaustų liudytojų parodymai yra nenuoseklūs ir prieštaringi, tačiau jis nenurodo konkrečių tai patvirtinančių aplinkybių, todėl nėra galimybių motyvuotai jas pripažinti ar paneigti. Kolegijai susipažinus su bylos medžiaga ir joje esančiais įrodymais, ištirtais teisminio nagrinėjimo metu, nebuvo pagrindo netikėti M. J. bei G. J. parodymais, o taip pat ir liudytojų L. K., R. K. parodymais, kadangi jie nuo pat bylos tyrimo pradžios davė nuoseklius parodymus, kurie tarpusavyje sutampa, iš esmės yra analogiški ir juos patvirtina byloje surinkti rašytiniai įrodymai. Apeliantas visiškai nepagrįstai skunde teigia, kad nukentėjusysis bei liudytojai davė melagingus parodymus prieš jį, nes juos sieja giminystės ryšiai. Iš tiesų, nuteistuosius M.ir G. J. su liudytojais L. K., ir R. K. sieja šeimos ryšiai, tačiau jų duotus parodymus patvirtina ir liudytojo R. D. ikiteisminio tyrimo metu duoti ir teisme pagarsinti parodymai, kuris yra ne jų, o E. P. draugas. Šių parodymų jokiu būdu nepaneigia ir kiti byloje surinkti įrodymai, todėl teismas pagrįstai vertino juos kaip teisingus ir laikė įrodymu, netikėti šių liudytojų parodymais nebuvo jokio pagrindo.

15Kolegijos įsitikinimu, E. P. kaltė padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 24 str.6d. ir 300 str. 1d., 24 str. 4d. ir 182 str. 1d. yra pilnai įrodyta, veika kvalifikuota teisingai, todėl nuosprendį naikinti nėra jokio objektyvaus pagrindo.

16Apylinkės teismas nuosprendyje motyvavo, kodėl skyrė būtent nuosprendyje nurodytą laisvės atėmimo bausmę. Teismas pagrįstai ir tinkamai atsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę bei kitas aplinkybes.

17E. P. anksčiau jau buvo teistas penkis kartus, teistumai neišnykę, neprisipažįsta kaltu, nesigaili, žalos neatlygino, niekur nedirbo, neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio, todėl jam pagrįstai skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Skirti nuteistajam mažesnę laisvės atėmimo bausmę nėra pagrindo, kadangi bausmė jam paskirta nepažeidžiant bausmės skyrimo pagrindų, atsižvelgus į visas LR BK 54 str. 2d. nurodytas aplinkybes.

18Iš visų nuteistųjų pagrįstai priteisti nuosprendyje nurodyti civiliniai ieškiniai, nes nuteistieji veikė kaip bendrininkai ir dėl jų veiksmų t.y. apgaule lengvatinėmis sąlygomis įgytų mobilaus ryšio telefonų(kurie faktiškai ne lengvatinėmis sąlygomis yra parduodami minėtose įmonėse daug didesne verte) UAB „Omnitel“ bei UAB „Bite GSM“ buvo padaryta nuosprendyje nurodyta materialinė žala.

19Vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1d. 1p. kolegija

Nutarė

21Nuteistojo E. P. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Šiuo nuosprendžiu buvo nuteisti ir M. J. bei G. J., tačiau dėl jų... 3. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 4. E. P. nuteistas už tai, kad 2004-12-15 vakare, ikiteisminio tyrimo metu... 5. Be to, E. P. 2004-12-16 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku,... 6. Be to, E. P. 2004-12-16 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku... 7. Be to, E. P. 2004-12-19 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku... 8. Be to, E. P. 2004-12-19 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku... 9. Nuteistasis E. P. apeliaciniame skunde prašo apylinkės teismo nuosprendį... 10. Skundo nagrinėjimo metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 11. Prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.... 12. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Teismas visapusiškai ir pilnai ištyrė byloje surinktus įrodymus ir priėmė... 14. Nuteistojo argumentai, kad byloje nėra jo kaltę patvirtinančių įrodymų... 15. Kolegijos įsitikinimu, E. P. kaltė padarius nusikalstamas veikas, numatytas... 16. Apylinkės teismas nuosprendyje motyvavo, kodėl skyrė būtent nuosprendyje... 17. E. P. anksčiau jau buvo teistas penkis kartus, teistumai neišnykę,... 18. Iš visų nuteistųjų pagrįstai priteisti nuosprendyje nurodyti civiliniai... 19. Vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1d. 1p. kolegija... 21. Nuteistojo E. P. apeliacinį skundą atmesti....