Byla eB2-773-273/2020
Dėl mažosios bendrijos „Intrabaldai“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ įgalioto asmens K. S. prašymą dėl mažosios bendrijos „Intrabaldai“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą rašytinio proceso tvarka priimti sprendimą dėl MB „Intrabaldai“ pabaigos.

3CPK 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

4Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnio 2 dalis). Teismas nustatė, kad BMB „Intrabaldai“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (JANĮ)100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priimta teismas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. Prie šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo pridedama: 1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.

7Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nutartimi MB „Intrabaldai“ iškelta bankroto byla. 2020 m. sausio 15 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi nutarta MB „Intrabaldai“ likviduoti dėl bankroto.

8Administratoriaus įgalioto asmens pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. birželio 9 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-8657 patvirtina, kad MB „Intrabaldai“ už aplinkos teršimą baustas nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtinta MB „Intrabaldai“ galutinė bankroto ataskaita. Iš administratorės pateikto 2020 m. liepos 21 d. likvidacinio balanso matyti, kad liko nepatenkinta 22 315,05 Eur kreditorių reikalavimų. Nemokumo administratorius pabaigė visas nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra BMB „Intrabaldai“, teismuose nėra.

9Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kadangi galimybių tęsti MB „Intrabaldai“ veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl MB „Intrabaldai“ veiklos pabaigos (JANĮ 100 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, JANĮ 33 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 1, 5 dalimis,

Nutarė

11pripažinti mažosios bendrijos „Intrabaldai“ (įmonės kodas 304399133, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 34-47) veiklą pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

12Įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens mažosios bendrijos „Intrabaldai“ išregistravimo.

13Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir mažosios bendrijos „Intrabaldai“ nemokumo administratoriui, įpareigojant jį per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorių apie priimtą teismo sprendimą.

14Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai