Byla 2-4504-56/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo Kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ ieškini atsakovui D. N. del skolos priteisimo,

2n u s t a t e;

3Ieškovas kredito unija ,,Vilniaus taupomoji kasa“ su ieškiniu kreipesi i teisma ir prašo priteisti iš atsakovo D. N. 154 881,83 Lt skolos iš kuriu 95 501,09 Lt negražinta paskola, 25 000,35 Lt nesumoketu palukanu ir 34 380,39 Lt delspinigiu; 15 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos išklimo teisme dienos (2011-03-18) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo; priteisti bylinejimosi išlaidas 4098 Lt sumoketo žyminio mokescio bei išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi.

4Nurodo, kad tarp ginco šaliu 2008 m. vasario 28 d., buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 08-00026 LTL pagal kuria atsakovui suteikta 96 000 Lt dydžio paskola kuria jis isipareigojo gražinti iki 2008 m. rugpjucio 28 d. paskolos gražinimas buvo užtikrintas negyvenamuju patalpu priklausanciu UAB ,,Traku vairas“ (unikalus Nr. ( - ) esanciu adresu ( - ) raj., sav., ( - ) g., ( - ). Ginco šals 2008 m. spalio 31 d. sudare kredito sutarties pratesimo sutarti Nr. 08-00026 P1 pagal kuria paskolos gražinimo terminas pratestas iki 2009 m. spalio 31 d. bei pakeistas paskolos gražinimo ir palukanu mokejimo tvarkaraštis. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi UAB ,,Traku vairas“ iškelta bankroto byla, o turtas kuriuo užrtikrintas atsakovo kredito gražinimas parduotas iš varžytiniu užtikrinant UAB ,,Traku vairas“ isipareigojimus ieškovui. 2011 m. vasario 4 d., atsakovo D. N. skola ieškovui sudare 154 881,83 Lt suma iš kuriu negražinta paskola 95 501,09 Lt, 25 000, 35 Lt nesumoketu palukanu ir 34 380,39 Lt priskaiciuotu ir nesumoketu delspinigiu. Kadangi atsakovas paskolos negražino ieškovas kreipesi i teisma prašydamas skolos suma priteisti.

5Teismas ieškini ir jo priedus išsiunte atsakovui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Burbiškiu kaimas, Traku rajonas, nustatydamas 14 dienu termina atsiliepimui i ieškini pateikti. Ieškinys su priedais atsakovui iteiktas 2011 m. kovo 22 d. (b.l. 30), taciau per nustatyta termina atsiliepimas i ieškini pateiktas nebuvo.

6Ieškinyje ieškovas prašo priimti sprendima už akiu, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo i ieškini. Kadangi atsiliepimas pateiktas nebuvo, nurodytos aplinkybes leidžia teismui priimti sprendima už akiu.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad tarp šaliu 2008 m. vasario 28 d., buvo sudaryta paskolos sutartis nr. 08-00026 LTL pagal kuria atsakovui suteikta 96 000 Lt dydžio paskola kuria jis isipareigojo gražinti iki 2008 m. rugpjucio 28 d. paskolos gražinimas buvo užtikrintas negyvenamuju patalpu priklausanciu UAB ,,Traku vairas“ (unikalus Nr. ( - ) esanciu adresu ( - ) raj., sav., ( - ) g.,. Ginco šalys 2008 m. spalio 31 d. sudare kredito sutarties pratesimo sutarti Nr. 08-00026 P1 pagal kuria paskolos gražinimo terminas pratestas iki 2009 m. spalio 31 d. bei pakeistas paskolos gražinimo ir palukanu mokejimo tvarkaraštis. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi UAB Traku vairas“ iškelta bankroto byla, o turtas kuriuo užrtikrintas atsakovo kredito gražinimas parduotas iš varžytiniu užtikrinant UAB ,,Traku vairas“ isipareigojimus ieškovui. 2011 m. vasario 4 d., atsakovo D. N. skola ieškovui sudare 154 881,83 Lt suma iš kuriu negražinta paskola 95 501,09 Lt, 25 000, 35 Lt nesumoketu palukanu ir 34 380,39 Lt priskaiciuotu ir nesumoketu delspinigiu.

9Civilinio kodekso 6.870 straipsnis nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davejas) perduoda kitos šalies (paskolos gavejo) nuosavyben pinigus arba rušies požymiais apibudintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavejas isipareigoja gražinti paskolos davejui tokia pat pinigu suma (paskolos suma) arba toki pat kieki tokios pat rušies ir kokybes kitu daiktu bei moketi palukanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

10Civilinio kodekso 6.873 straipsnis nustato, kad paskolos gavejas privalo gražinti gauta paskola paskolos davejui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

11Pagal sutarties 6.5 punkta atsakovas isipareigojo gražinti paskola ir sumoketi kitas pagal pagal sutarti priklausancias moketi sumas unijai sutartyje ir tvarkaraštyje nustatytais terminais.

12Sutinkamai su Civilinio kodekso 6.189 straipsniu teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia. Sutartis ipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ka lema sutarties esme arba istatymai. Sutartines prievoles šalys prievoles turi vykdyti sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nurodymu nera, – vadovaujantis protingumo kriterijais (6.38 str.).

13Iš ieškinyje nurodytu aplinkybiu bei pridetu irodymu, matyti, kad atsakovas neivykde savo, kaip paskolos gavejo pareigu vykdyti prievole tinkamai ir laiku bei gražinti jam suteikta paskola sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, ko pasekoje atsakovas liko skolingas 154 881,83 Lt suma iš kuriu negražinta paskola 95 501,09 Lt, 25 000, 35 Lt nesumoketu palukanu ir 34 380,39 Lt priskaiciuotu ir nesumoketu delspinigiu, kuriu mokejimas numatytas paskolos sutarties 2.13 ir 6.8 punktuose.

14Atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes, pagristas teismui pateiktais rašytiniais irodymais, darytina išvada, jog atsakovas netinkamai vykde savo, kaip paskolos gavejo prievoles, o butent neivykde savo sutartiniu isipareigojimu, numatytu Civilinio kodekso 6.38, 6.189. 6.870, 6.873., straipsniuose ir paskolos negražino, todel isiskolinimo ieškovui suma, sudaranti 154 881,83 Lt iš kuriu negražinta paskola 95 501,09 Lt, 25 000, 35 Lt nesumoketos palukanos, 34 380,39 Lt priskaiciuoti ir nesumoketi delspinigiai, priteistina ieškovui iš atsakovo.

15Ieškovo reikalavimas priteisti 15 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo tenkintinas, nes paskolos sutartimi šalys suitare del nurodyto dydžio palukanu mokejimo (b.l. 6) (CK 6.156 str.).

16Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padejejo, dalyvavusio nagrinejant byla, pagalba, taip pat už pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali buti priteisiamos, jeigu prašymas del ju priteisimo bei išlaidu dydi patvirtinantys irodymai nepateikti iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos.

17Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio.

18Ieškovas paduodamas ieškini sumokejo 4 098.00 Lt žyminio mokescio, todel ieškini patenkinus plnai iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos žyminio mokescio išlaidos.

19Ieškovas i byla pateike duomenis apie patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmoketi ir prašo priteisti 1900 Lt išlaidas.

20Bylos duomenys rodo, kad ieškovas buvo atstovaujamas advokato padejejo (b.l. 2, 18, 27)

21Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. kovo 26 d. nutarimu 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintu rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio 5 punkte nurodoma, kad už advokato padejejo teikiamas teisines paslaugas skaiciuojama 80 procentu šiu rekomendaciju 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokescio.

22Šiuo atveju atsakovo atstovas parenge ieškini teismui, kuris remiantis rekomendacijosmis ir atsižvelgus i tai, kad teisines paslaugas teike advokato padejejas ikainuotas 1920 Lt dyžio suma (8.2). Teismo vertinimu atsižvelgus i tai, kad byla nera sudetinga nereikalavo iš advokato padejejo papildomu, specialiu žiniu ir nepareikalavo dideliu laiko sanaudu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais (CK 1.5) teismas sprendžia, kad ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 1000 Lt išlaidos už advokato teikta teisine pagalba.

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškini patenkinti.

25Priteisti iš atsakovo D. N. a.k. ( - ) ieškovo kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ i.k. 112040690 naudai 154 881,83 Lt iš kuriu negražinta paskola 95 501,09 Lt, 25 000,35 Lt nesumoketos palukanos, 34 380,39 Lt priskaiciuoti ir nesumoketi delspinigiai, 15 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-03-18) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

26Priteisti iš atsakovo D. N. a.k. ( - ) ieškovo kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ i.k. 112040690 naudai 4 098,00 Lt žyminio mokescio ir 1000 Lt advokato teisinei pagalbai apmoketi.

27Atsakovas per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo privalo ivykdyti sprendima arba sprendima priemusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovui gali buti išduotas vykdomasis raštas.

28Nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo skolininkas pagal Civilini kodeksa privalo moketi palukanas bei istatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievole buvo neivykdyta ar ivykdyta netinkamai.

29Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis, rašytinio proceso... 2. n u s t a t e;... 3. Ieškovas kredito unija ,,Vilniaus taupomoji kasa“ su ieškiniu kreipesi i... 4. Nurodo, kad tarp ginco šaliu 2008 m. vasario 28 d., buvo sudaryta paskolos... 5. Teismas ieškini ir jo priedus išsiunte atsakovui jo deklaruotos gyvenamosios... 6. Ieškinyje ieškovas prašo priimti sprendima už akiu, jei atsakovas nepateiks... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad tarp šaliu 2008 m.... 9. Civilinio kodekso 6.870 straipsnis nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis... 10. Civilinio kodekso 6.873 straipsnis nustato, kad paskolos gavejas privalo... 11. Pagal sutarties 6.5 punkta atsakovas isipareigojo gražinti paskola ir sumoketi... 12. Sutinkamai su Civilinio kodekso 6.189 straipsniu teisetai sudaryta ir... 13. Iš ieškinyje nurodytu aplinkybiu bei pridetu irodymu, matyti, kad atsakovas... 14. Atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes, pagristas teismui pateiktais... 15. Ieškovo reikalavimas priteisti 15 procentu metines palukanas nuo priteistos... 16. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 17. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi šalies... 18. Ieškovas paduodamas ieškini sumokejo 4 098.00 Lt žyminio mokescio, todel... 19. Ieškovas i byla pateike duomenis apie patirtas išlaidas advokato teisinei... 20. Bylos duomenys rodo, kad ieškovas buvo atstovaujamas advokato padejejo (b.l.... 21. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. kovo 26 d. nutarimu 2004 m.... 22. Šiuo atveju atsakovo atstovas parenge ieškini teismui, kuris remiantis... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 428 straipsniais, teismas... 24. Ieškini patenkinti.... 25. Priteisti iš atsakovo D. N. a.k. ( -... 26. Priteisti iš atsakovo D. N. a.k. ( -... 27. Atsakovas per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo privalo ivykdyti sprendima arba... 28. Nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo... 29. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais....