Byla 2-120/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ kreditoriaus A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutarties, kuria teismas atsisakė tenkinti šio kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje Nr. B2-265-260/2009.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Pramogų era“, o 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi patvirtino BUAB „Pramogų era“ kreditorių finansinius reikalavimus. Tarp teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patvirtintas ir kreditoriaus A. B. 330,63 Lt finansinis reikalavimas, kildinamas iš darbo teisinių santykių. A. B. BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje padavė dar vieną prašymą teismui dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, kildinamo iš kitokių teisinių santykių. Siekdamas užtikrinti šio reikalavimo įvykdymą, kreditorius A. B. kartu su kitu kreditoriumi UAB „Kietmedis“ 2009 m. balandžio 6 d. Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Pareiškėjai prašė: 1) uždrausti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui priimti sprendimus dėl BUAB „Pramogų era“ turto perleidimo ir perleisti BUAB „Pramogų era“ turtą bet kokiais būdais tretiesiems asmenims; 2) uždrausti atsiskaityti su bankrutuojančios bendrovės kreditoriais; 3) sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. priimtų nutarimų dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas dėl pareiškėjų A. B. ir UAB „Kietmedis“ kreditorinių reikalavimų BUAB „Pramogų era“ patvirtinimo.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė kreditorių A. B. ir UAB „Kietmedis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Teismas nurodė, jog pareiškėjų prašomas sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimas yra teisėtas, neginčijamas, todėl teismas neturi pagrindo stabdyti jo vykdymo. Be to, nesant kreditoriaus skundo dėl kreditorių komiteto nutarimo, teismas, uždrausdamas jį vykdyti, nepagrįstai kištųsi į įmonės bankroto procedūras. Teismo nuomone, nėra duomenų, kad bankroto administratorius už parduotą turtą gautas lėšas paskirstys taip, jog būtų pažeisti pareiškėjų, kaip įmonės galimų kreditorių, teisėti interesai.

6BUAB „Pramogų era“ kreditorius A. B. dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutarties padavė atskirąjį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs šį skundą, 2009 m. liepos 2 d. nutartimi jo netenkino ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacinės instancijos teismas nutartį motyvavo tuo, kad A. B. neskundė kreditorių komiteto nutarimo dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo iš varžytynių teisėtumo, todėl stabdyti šio nutarimo vykdymą nėra pagrindo. Draudimas bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetui ir bankroto administratoriui priimti sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto perleidimo bei vykdyti jau priimtus nutarimus dėl turto pardavimo, esant dabartinei ekonominei situacijai Lietuvoje, gali ženkliai sumažinti kreditorių, tarp jų ir apelianto A. B., galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą, o tai pažeistų ne tik kreditorių interesus, bet ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, taip pat viešąjį interesą. Teismas pažymėjo ir tai, jog kreditorių reikalavimai gali būti tenkinami tik teismui priėmus nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Iki šios nutarties priėmimo kreditorių reikalavimai gali būti tikslinami, todėl bankroto administratorius, gavęs lėšų iš parduoto įmonės turto, kaupia jas specialiai atidarytoje sąskaitoje ir negali jų naudoti tol, kol teismas neišsprendė visų ginčų dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų bei jų nepatvirtino nutartimi, kuria pripažįsta įmonę bankrutavusia ir likviduojama. Nagrinėjamu atveju tokia teismo nutartis nėra priimta.

72009 m. spalio 15 d. Kauno apygardos teisme gautas A. B. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje. A. B. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui priimti sprendimus dėl BUAB „Pramogų era“ turto perleidimo ir perleisti BUAB „Pramogų era“ turtą bet kokiais būdais tretiesiems asmenims; 2) BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui uždrausti atsiskaityti su bankrutuojančios bendrovės kreditoriais; 3) sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. priimtų sprendimų dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas dėl A. B. ir UAB „Kietmedis“ finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje. A. B. prašyme nurodė, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas savo pirmajame posėdyje 2009 m. vasario 3 d. priėmė nutarimą iš varžytynių parduoti BUAB „Pramogų era" priklausantį turtą. Pardavus varžytynėse bankrutuojančios bendrovės turtą, gautos lėšos būtų paskirstytos tik teismo patvirtintiems bendrovės kreditoriams. Kadangi pareiškėjo ir UAB „Kietmedis” finansinius reikalavimus įmonės bankroto administratorius ginčija, iškiltų grėsmė, kad net ir patvirtinus šiuos reikalavimus, jie nebus patenkinti. Tokiu būdu teismo sprendimo dėl pareiškėjų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanoma jį įvykdyti, nes realizavus visą bankrutuojančios bendrovės turtą, lėšų, iš kurių savo reikalavimus galėtų patenkinti pareiškėjai, teismui patvirtinus jų reikalavimus, gali nelikti. Neužtikrinus įmonės galimų kreditorių finansinių reikalavimų įvykdymo, būtų pažeistos įstatymų nuostatos, kreditorių lygiateisiškumas. Pareiškėjo nuomone, remiantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eile ir tvarka įmonės bankroto proceso metu turi būti patenkinti visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimai, neatsižvelgiant į jų patvirtinimo laiką.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 19 d. nutartimi A. B. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad pareiškėjo prašymas yra analogiškas anksčiau pateiktam prašymui, kurio Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi netenkino. Ši nutartis įsiteisėjo. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas nėra priėmęs nutarties pripažinti BUAB “Pramogų era” bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto. Be to, BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimas yra teisėtas, neginčijamas, todėl stabdyti jo vykdymą nėra pagrindo. Sprendimus dėl disponavimo bankrutavusios įmonės turtu priima kreditoriai. Jų susirinkimo ar kreditorių komiteto priimti sprendimai, jei jie galimai neteisėti ar pažeidžia kreditorių teises, gali būti skundžiami teismui. Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo kištis į įmonės bankroto procedūrų vykdymą.

9A. B. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

101) Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareikštų reikalavimų suma yra labai didelė, o bankroto administratorius nepagrįstai ginčija šiuos reikalavimus.

112) Remiantis BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimu, pardavus įmonės pastatus, esančius Kalnėnų g. 1, Alytuje ir gautas lėšas paskirsčius teismo patvirtintiems įmonės kreditoriams, įmonės kreditoriai, kurių reikalavimai dar nėra patvirtinti, netektų galimybės gauti reikalavimų patenkinimo.

123) Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi nepagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje.

134) Bankrutuojančios įmonės turto vertė mažėja ir įmonės kreditorių sąrašas kinta dėl bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų bankroto procese.

14Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime į A. B. atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151) A. B. neginčijo BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimo dėl įmonės turto pardavimo, todėl stabdyti šio nutarimo vykdymą nėra pagrindo.

162) Įmonės bankroto administratorius neturi teisės naudoti įmonės pinigų iki tol, kol teismas neišsprendė visų ginčų dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų bei jų nepatvirtino nutartimi, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia. Be to, kreditorių komiteto nutarimas kuo greičiau parduoti įmonės nekilnojamąjį turtą, esant ekonomikos recesijai, yra racionalus.

173) Teismai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje. Pakartotinai nagrinėti analogišką prašymą nėra pagrindo.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Teismui nustačius, jog pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriuos teismas išanalizavo ankstesnėje nutartyje ir prašymą atmetė, o ši nutartis įsiteisėjo, prašymas nebeturėtų būti nagrinėjamas pakartotinai.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. B. Kauno apygardos teisme 2009 m. spalio 15 d. padavė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjas prašė teismo 1) uždrausti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui priimti sprendimus dėl BUAB „Pramogų era“ turto perleidimo ir perleisti BUAB „Pramogų era“ turtą bet kokiais būdais tretiesiems asmenims; 2) BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui uždrausti atsiskaityti su bankrutuojančios bendrovės kreditoriais; 3) sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. priimtų sprendimų dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas dėl A. B. ir UAB „Kietmedis“ finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Analogiško turinio prašymą, grindžiamą tokiais pat argumentais, šis teismas jau buvo išnagrinėjęs ir 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi jį atmetęs (t. 17, b.l. 20-22, 30-31, 75-76). Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartimi šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (t. 17, b.l. 66-69). Esant tokiai situacijai, kai pareiškėjas, kaip galimas bankrutuojančios įmonės kreditorius, padavė teismui analogiškais argumentais grindžiamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurį teismas atmetė ir ši nutartis įsiteisėjo, pakartotinai iš esmės nagrinėti šio prašymo tarp tų pačių subjektų, dėl tokių pačių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, grindžiamą tuo pačiu pagrindu, nėra pagrindo.

21Atsižvelgdama į bankroto byloje susidariusią konfliktinę situaciją tarp pareiškėjo A. B. ir bankroto administratoriaus, teisėjų kolegija papildomai paaiškina, jog imperatyvios įstatymo normos bankroto administratoriui draudžia perduoti įmonės kreditoriams turtą ir tenkinti jų reikalavimus bankroto byloje iki tol, kol nėra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir dėl to likviduojama (ĮBĮ 30 str. 3 d., 31 str. 2 ir 3 p.). Priešingu atveju būtų nesilaikoma atskiruose bankroto proceso etapuose atliekamų veiksmų nuoseklumo, pažeisti teisės imperatyvai, kreditorių lygiateisiškumas bei jų teisėti interesai. Bankroto administratorius yra teismo paskirtas valstybės įgaliotas asmuo, kuris turi būti nešališkas, privalomai apsidraudęs civilinę atsakomybę nuo galimų neteisėtų veiksmų ar neveikimo bankroto procese. Todėl uždrausti jam atlikti veiksmus, kuriuos atlikti draudžia įstatymo normos, nėra teisinės prasmės.

22Be to, teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios neatsiejamai susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti jų įvykdymą. A. B. nereiškė reikalavimo dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimo, kuriuo nutarta įmonės nekilnojamąjį turtą parduoti iš varžytynių, pripažinimo negaliojančiu. A. B. nepareiškus tokio reikalavimo, laikinoji apsaugos priemonė - BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių vykdymo sustabdymas iki įsiteisės teismo sprendimas dėl A. B. ir UAB „Kietmedis“ finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje neturėtų būti taikoma.

23Pasisakyti plačiau dėl apelianto kitų argumentų nėra pagrindo, nes juos išsamiai išanalizavo Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. liepos 2 d. nutartyje.

24Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti jos atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė kreditorių... 6. BUAB „Pramogų era“ kreditorius A. B. dėl Kauno apygardos teismo 2009 m.... 7. 2009 m. spalio 15 d. Kauno apygardos teisme... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 19 d. nutartimi A. B. prašymo dėl... 9. A. B. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti... 10. 1) Teismas neatsižvelgė į tai, kad pareikštų reikalavimų suma yra labai... 11. 2) Remiantis BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d.... 12. 3) Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi nepagrįstai... 13. 4) Bankrutuojančios įmonės turto vertė mažėja ir įmonės kreditorių... 14. Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime į A. B. atskirąjį skundą... 15. 1) A. B. neginčijo BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m.... 16. 2) Įmonės bankroto administratorius neturi teisės naudoti įmonės pinigų... 17. 3) Teismai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Teismui nustačius, jog pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. B. Kauno apygardos teisme 2009 m. spalio... 21. Atsižvelgdama į bankroto byloje susidariusią konfliktinę situaciją tarp... 22. Be to, teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios... 23. Pasisakyti plačiau dėl apelianto kitų argumentų nėra pagrindo, nes juos... 24. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 26. Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....