Byla 2-1546/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalies, kuria atmestas prašymas dėl baudos panaikinimo, civilinėje byloje Nr. B2-162-227/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Inrent“ administratorius pateikė teismui prašymą skirti baudą buvusiam UAB „Inrent“ vadovui A. V. už įstatyme nustatytos pareigos perduoti bankrutuojančios įmonės administratoriui įmonės antspaudą neįvykdymą ir įpareigoti A. V. perduoti turimą bankrutuojančios UAB „Inrent“ antspaudą.

5Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė nubausti A. V. 10 000 Lt pinigine bauda už teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties neįvykdymą; įpareigoti A. V. nedelsiant įvykdyti 2010 m. gegužės 5 d. nutarties 4 dalies b punkto reikalavimą – perduoti administratoriaus įgaliotam asmeniui UAB „Inrent“ antspaudą Nr. 2; pranešti Panevėžio rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokurorui apie galimai padarytas baudžiamasis veikas.

6Buvęs UAB „Inrent“ vadovas A. V. pateikė teismui prašymą panaikinti 2012 m. gegužės 11 d. nutartimi jam skirtą baudą bei įpareigojimą perduoti administratoriui antspaudą. Pareiškėjas nurodė, kad visus įmonės dokumentus, įskaitant antspaudą Nr. 2 asmeniškai perdavė bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui J. U. Pareiškėjas pažymėjo, kad dokumentų ir turto perdavimo aktus paruošė administratoriaus įgaliotas asmuo, o jis tik pasirašė. Jo teigimu, administratorius iš sandėlio (Šilagalio k., Panevėžio r.) nėra pasiėmęs dalies dokumentų ir turto, tuo tarpu buvęs UAB „Inrent“ vadovas A. V. jokių dokumentų neturi, todėl negali jų perduoti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė pareiškėjo A. V. prašymą tenkinti iš dalies; panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutarties 2 punktą, kuriuo A. V. įpareigotas nedelsiant perduoti antspaudą Nr. 2 administratoriui; atmesti prašymą panaikinti paskirtą baudą; įpareigoti BUAB „Inrent“ administratorių A. V. lėšomis inicijuoti antspaudo Nr. 2 pripažinimą negaliojančiu.

9Teismas nurodė, kad A. V. pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog administratoriui perdavė du bendrovės antspaudus, įskaitant antspaudą Nr. 2, tačiau dėl nežinomų priežasčių administratorius antrojo antspaudo perdavimo nenurodė perdavimo akte. Teismas pažymėjo, kad kaip nustatyta teismo posėdyje ir nurodyta 2012 m. gegužės 11 d. nutartyje, kuria atmestas kreditoriaus RUAB „AKS projektai“ prašymas padidinti jo kreditorinį reikalavimą

106 milijonais litų, A. V. aplinkybes, susijusias su antspaudu Nr. 2, teismo posėdžio metu aiškino priešingai, nei rašytiniuose paaiškinimuose. Taip pat jo atsakymai dėl skirtingų antspaudų, jų kiekio, naudojimo, pasisakymai apie atspaudą Nr. 2 yra labai prieštaringi. Teismas nurodė, kad teismo posėdžio metu A. V. nurodė perdavęs tik vieną antspaudą administratoriui ir neprisimena apie jo paties pasirašytą vekselį ir patvirtinimą antspaudu Nr. 2. Pasak A. V., dėl to, kad neprisimena apie antrojo antspaudo egzistavimą, todėl niekur nesikreipė dėl jo pripažinimo dingusiu. Į trečiojo asmens AB SEB banko atstovo klausimą A. V. nurodė, kad visi antspaudai, įskaitant ir antspaudą Nr. 2, buvo pas akcininką A. N. ir tik pastarasis dokumentus antspauduodavo, o jis tik pasirašydavo. Teismo nuomone, ta aplinkybė, jog pareiškėjas teismo posėdžio metu neturėjo advokato ir šiuo metu dirba vairuotoju, nesudaro pagrindo manyti, kad jis teismo posėdyje buvo pasimetęs, kaip teigia prašyme panaikinti baudą, ir tik dėl to davė skirtingus parodymus. Priešingai, jis į pirmininkaujančiojo ir proceso dalyvių užduotus klausimus atsakinėjo ramiai. Teismas sprendė, kad buvęs UAB „Inrent“ vadovas A. V. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis minėtą antspaudą perdavė administratoriui. Teismas nurodė, kad liudytojas A. N. paneigė A. V. teiginį, jog antspaudas Nr. 2 buvo pas jį. Minėtas liudytojas nurodė, jog UAB „Inrent“ antspaudus turėjo įmonės direktorius ir jais tvirtino dokumentus. Teismas nurodė, kad posėdžio metu nustatyta, jog visi kiti UAB „Inrent“ dokumentai, išskyrus 2009 m. kovo 30 d. vekselį bei 2009 m. kovo 27 d. priedą Nr. 2A prie 2007 m. rugpjūčio 24 d. rangos sutarties, buvo patvirtinti antspaudu, perduotu administratoriui. Teismo teigimu, nėra įrodymų, paneigiančių, kad būtent A. V., kaip UAB „Inrent“ vadovo, žinioje buvo antspaudas Nr. 2, taip pat nėra įrodymų, jog šį antspaudą A. V. perdavė BUAB „Inrent“ administratoriui ar kitam asmeniui. Teismas nurodė, jog nustatyta, kad antspaudas Nr. 2 egzistavo, nes būtent A. V. juo patvirtino du aukščiau minėtus dokumentus. Kadangi A. V. neperdavė antspaudo Nr. 2 administratoriui, teismas padarė išvadą, kad A. V. neįvykdė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimo ir teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties 4 dalies b punkto reikalavimo, įpareigojančio visą BUAB „Inrent“ turtą perduoti paskirtam administratoriui. Teismas pažymėjo, kad A. V. neįrodė tų aplinkybių, jog antspaudą Nr. 2 turėjo (valdė) akcininkai. Be to, A. V. neįvykdė pareigos apie tai informuoti bankroto administratorių bei iki bankroto bylos iškėlimo nustatyta tvarka kreiptis dėl antspaudo pripažinimo dingusiu. Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad prašymas panaikinti paskirtą baudą yra nepagrįstas.

11Teismas pažymėjo, kad A. V. nenurodė, jog antspaudas Nr. 2 buvo panaudotas kitų dokumentų, išskyrus minėtus priedą Nr. 2A ir vekselį, tvirtinimui ir teismas šios aplinkybės nenustatė. Priešingai, visi kiti dokumentai patvirtinti kitokio turinio nei antspaudas Nr. 2. Pats A. V. pripažino, kad jis niekur nesikreipė dėl antspaudo Nr. 2 pripažinimo negaliojančiu.

12Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad prašymas panaikinti paskirtą baudą atmestinas, panaikintinas Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutarties 2 punktas, kuriuo A. V. įpareigotas nedelsiant perduoti antspaudą Nr. 2 administratoriui, administratorius įpareigotinas A. V. lėšomis inicijuoti antspaudo pripažinimą negaliojančiu.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas A. V. prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria teismas atmetė prašymą panaikinti paskirtą baudą, panaikinti ir klausimą dėl baudos buvusiam vadovui paskyrimo išspręsti iš esmės – nubaudžiant A. V. 500 Lt dydžio pinigine bauda už Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties netinkamą įvykdymą, kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo paskirta bauda yra maksimalaus dydžio, nors buvusiam įmonės vadovui nebuvo įteiktas nei įspėjimas, nei paskirta mažesnė bauda. Be to, apskritai nebuvo konstatuoti buvusio vadovo pažeidimai, todėl maksimalios baudos paskyrimas neatitinka protingumo kriterijų ir baudos paskyrimo taisyklių.
  2. Administratoriui įstatymas nustato pareigą tinkamai ir laiku perimti įmonės dokumentaciją bei įmonės turtą, todėl vienintelė buvusio vadovo klaida, kad jis ne pats parengė turto ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktus, o leido tai padaryti teismo paskirtam bankroto administratoriui.
  3. Administratoriaus įgaliotas asmuo iš sandėlio (Šilagalio k., Panevėžio r.) nėra pasiėmęs dalies dokumentų ir turto. Toks administratoriaus įgalioto asmens elgesys tik patvirtina, kad būdamas nepakankamai rūpestingas jis tinkamai nesusitvarko su administruojamos įmonės dokumentais bei turtu, o kaltę dėl to nepagrįstai bando perkelti kitiems asmenims.
  4. Teismas, nurodydamas, kad buvęs įmonės vadovas neperdavė administratoriui vekselio, taip pat, kad skolos pagal šį vekselį neįtraukė į įmonės kreditorių sąrašą, neatsižvelgė į tai, kad vekselis paprastai yra išduodamas vienu egzemplioriumi ir jis yra laikomas pas kreditorių, o ne pas skolininką, todėl UAB „Inrent“ vekselio pas save neturėjo ir perduoti jo administratoriui negalėjo. Minėta skola kreditorių sąraše nenurodyta dėl tos priežasties, kadangi ji tuo metu nebuvo susidariusi, nes vekselyje buvo nurodytas vėlesnis jo pateikimo apmokėti terminas.
  5. Atsakovas kaltę pripažįsta. Paskirta bauda yra didelė, vertinant tai, kad atsakovas nebedirba įmonės vadovu, o dirba tik vairuotoju.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria pareiškėjo prašymas dėl baudos paskyrimo panaikinimo ar sumažinimo atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, o įpareigotam asmeniui nevykdant šios pareigos ar vykdant netinkamai, teismas arba teisėjas gali skirti iki 10 tūkstančių litų baudą. Minėta teismo teisė tiesiogiai siejama su bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principais, nes greitas turto perdavimas bankrutuojančios įmonės administratoriaus žinion užtikrina efektyvią kreditorių interesų apsaugą.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi UAB „Inrent“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto eiga“. Minėta teismo nutartis įsiteisėjo 2010 m. rugsėjo 16 d. Minėtoje teismo nutartyje UAB „Inrent“ vadovui A. V. buvo nustatytas įpareigojimas perduoti visą įmonės turtą ir dokumentaciją teismo paskirtam bankroto administratoriui. 2010 m. rugsėjo 21 d. perdavimo aktu, kurį pasirašė UAB „Inrent“ direktorius A. V., bankroto administratoriui UAB „Bankroto eiga“ buvo perduotas įmonės antspaudas, įmonės įstatai (originalas), įmonės registracijos pažymėjimas (originalas), pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo pažymėjimas ir įmonės steigimo aktas (b. l. 2). Taip pat nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kreditorius RUAB „AKS projektai“ kreipėsi į teismą dėl kreditorinio reikalavimo padidinimo 6 000 000 Lt sumai ir pateikė prašymą pagrindžiančius dokumentus – Vilniaus miesto 28 – ojo notarų biuro notaro 2012 m. sausio 25 d. vykdomąjį įrašą, 2009 m. kovo 30 d. vekselį, 2007 m. rugpjūčio 24 d. rangos sutartį, 2008 m. liepos 10 d. susitarimą prie rangos sutarties bei 2009 m. kovo 27 d. priedą Nr. 2A prie rangos sutarties (b. l. 4 – 12). Kreditoriaus pateiktas vekselis ir priedas prie rangos sutarties Nr. 2A patvirtinti kitokio turinio antspaudu nei buvusio UAB „Inrent“ vadovo A. V. 2010 m. rugsėjo 21 d. perdavimo aktu perduotu administratoriui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog A. V. neperduodamas antspaudo Nr. 2 bankroto administratoriui, neįvykdė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimo ir teismo 2010 m. gegužės 5 d. nutarties dėl bankroto bylos UAB „Inrent“ iškėlimo 4 dalies b punkto reikalavimo, įpareigojančio visą BUAB „Inrent“ turtą perduoti paskirtam administratoriui, ir 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi A. V. skyrė 10 000 Lt baudą (b. l. 52 – 53). Dėl minėtos teismo nutarties dalies, kuria pareiškėjui paskirta bauda, pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą.

21Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog įstatymas bankroto administratoriui nustato pareigą tinkamai ir laiku perimti įmonės dokumentaciją bei įmonės turtą, todėl vienintelė buvusio vadovo klaida, kad jis ne pats parengė turto ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktus, o leido tai padaryti teismo paskirtam bankroto administratoriui. Be to, administratoriaus įgaliotas asmuo iš įmonės sandėlio nėra pasiėmęs dalies dokumentų ir turto, o toks administratoriaus įgalioto asmens elgesys tik patvirtina, kad būdamas nepakankamai rūpestingas jis tinkamai nesusitvarko su administruojamos įmonės dokumentais bei turtu, o kaltę dėl to nepagrįstai bando perkelti kitiems asmenims. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

22Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2010 m. rugsėjo 21 d. perdavimo aktu, kurį pasirašė UAB „Inrent“ direktorius A. V., bankroto administratoriui UAB „Bankroto eiga“ buvo perduotas įmonės antspaudas, įmonės įstatai (originalas), įmonės registracijos pažymėjimas (originalas), pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo pažymėjimas ir įmonės steigimo aktas (b. l. 2). Minėtų perdavimo aktu bankroto administratoriui buvo perduotas tik vienas bendrovės antspaudas. Taigi ši aplinkybė patvirtina, jog A. V. buvo žinoma apie 2010 m. gegužės 5 d. nutartį dėl bankroto bylos UAB „Inrent“ iškėlimo bei jo įpareigojimą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Taip pat iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad A. V. nuo 2008 m. birželio 18 d. iki 2010 m. rugsėjo 16 d. buvo UAB „Inrent“ direktoriumi. Teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju klausimas dėl antrojo UAB „Inrent“ antspaudo egzistavimo iškilo tik tuomet, kai RUAB „AKS projektai“ pateikė prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir pateikė atitinkamus dokumentus, kurie yra patvirtinti kitokio turinio antspaudu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Panevėžio apygardos teisme civilinėje byloje pagal kreditoriaus RUAB „AKS projektai“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo 2012 m. balandžio 30 d., gegužės 2 d. bei gegužės 11 d. vykusiuose teismo posėdžiuose A. V. pripažino, jog iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Inrent“ vadovo pareigas bei pateikė prieštaringus parodymus dėl antro antspaudo buvimo vietos ir jo perdavimo administratoriui, nurodydamas, kad pripažįsta, jog administratoriui perdavė tik vieną antspaudą, taip pat miglotai aiškindamas aplinkybes apie antrojo antspaudo buvimo vietą, tačiau patvirtino tą aplinkybę, jog kreditoriaus pateiktas vekselis yra patvirtintas kitokio turinio antspaudo originalu (b. l. 27). Taigi nagrinėjamu atveju pats pareiškėjas patvirtino tą aplinkybę, jog įmonėje buvo naudojami du antspaudai. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas savo procesiniuose dokumentuose nenurodė jokių pateisinamų bei pagrįstų aplinkybių dėl kurių jis negalėjo perduoti šio antspaudo įmonės bankroto administratoriui (CPK 178 str.). Vien ta apelianto nurodoma deklaratyvi aplinkybė, jog pats administratorius šiuo atveju yra atsakingas už netinkamą dokumentų bei turto perdavimą bei tvarkymą, nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog buvęs įmonės vadovas tinkamai įvykdė įstatymo bei teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytą pareigą perduoti įmonės dokumentaciją ir visą turimą turtą paskirtam įmonės bankroto administratoriui. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje konstatavo pirmosios instancijos teismas apeliantas šios nustatytos pareigos neįvykdė. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pats apeliantas ne tik, kad nesiėmė aktyvių veiksmų dėl nurodyto įmonės antrojo antspaudo perdavimo bankroto administratoriui, o jam esant pamestam, teisės aktų nustatytų veiksmų dėl jo pripažinimo negaliojančiu, bet apskritai apie jo egzistavimą bankroto administratoriaus neinformavo, o tokio antspaudo buvimas faktas nustatytas tik iš kreditoriaus pateiktų dokumentų.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apeliantas atskirajame skunde reiškia prisipažinimą, kad jis yra atsakingas tik dėl to, kad pats asmeniškai ir savarankiškai neparengė turto, dokumentų, antspaudų ir kt. perdavimo – priėmimo aktų ir tik šia apimtimi jis privalo atsakyti pagal teisės aktus, be to, prašo sumažinti jam paskirtą baudą iki 500 Lt. Tačiau tokius apelianto atskirojo skundo teiginius apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta kaip visiškai nepagrįstus.

24Teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantas atskirajame skunde dėstydamas prisipažinimą dėl savo atsakomybės, aiškiai nepripažįsta tos aplinkybės, kad jis būdamas atsakingas už įmonės dokumentų bei turto perdavimą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės antspaudo bei apskritai neinformavo bankroto administratoriaus apie tokio antspaudo egzistavimą, o siekdamas sušvelninti savo atsakomybę atskirajame skunde dėsto šalutines aplinkybes apie dokumentų bei turto perdavimo – priėmimo aktų nesudarymą bei išreiškia prisipažinimą tik dėl tokios savo atsakomybės apimties. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nenurodė aplinkybių dėl įmonės antrojo antspaudo buvimo vietos, o tai patvirtina, jog apeliantas savo kaltę pripažįsta tik iš dalies. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad toks aukščiau nurodytas apelianto prisipažinimas bei aplinkybių dėstymas neturi įtakos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad atskirajame skunde nurodyti apelianto argumentai, jog jis nebedirba įmonės vadovu įmonėje, o dirba tik vairuotoju, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad bendrieji civilinių teisinių santykių principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 str.) bei negalėjimo turėti naudos iš įstatymo nežinojimo principas (CK 1.6 str.) sukuria apeliantui pareigą laiku atlikti reikalaujamus procesinius veiksmus, elgtis apdairiai ir rūpestingai, pačiam rūpintis savo teisių ir interesų apsauga ir tokiu būdu išvengti nepageidautinų neigiamų pasekmių. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja visos teisinių sankcijų taikymo sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, neigiami padariniai), kadangi pats apeliantas žinodamas apie įstatymo bei teismo nutartimi jam nustatytą įpareigojimą perduoti bankrutuojančios įmonės visus dokumentus ir turimą turtą, tokio įpareigojimo neįvykdė.

26Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų, sudarančių pagrindą jam paskirtą baudą panaikinti ar sumažinti (CPK 178 str.).

27Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

28Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo A. V. prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo, atmestas, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „Inrent“ administratorius pateikė teismui prašymą skirti baudą... 5. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė... 6. Buvęs UAB „Inrent“ vadovas A. V. pateikė teismui prašymą panaikinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė... 9. Teismas nurodė, kad A. V. pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog... 10. 6 milijonais litų, A. V. aplinkybes, susijusias su antspaudu Nr. 2, teismo... 11. Teismas pažymėjo, kad A. V. nenurodė, jog antspaudas Nr. 2 buvo panaudotas... 12. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad prašymas panaikinti paskirtą... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. V. prašo Panevėžio apygardos teismo 2012... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2012 m.... 17. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m.... 21. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog įstatymas bankroto... 22. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2010 m. rugsėjo 21 d. perdavimo... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apeliantas atskirajame skunde reiškia... 24. Teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantas atskirajame skunde dėstydamas... 25. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad atskirajame skunde nurodyti apelianto... 26. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas kartu su... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 28. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria...