Byla 2-1188-266/2014
Dėl K. Ž. nuolatinio rūpintojo pakeitimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, suinteresuotam asmeniui J. Ž. ir suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. Ž. ir Aulelių vaikų globos namams dėl K. Ž. nuolatinio rūpintojo pakeitimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė nurodė, jog K. Ž. yra likusi be tėvų globos. 2008-08-22 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu K. Ž. nustatyta laikinojo globa, jos laikinuoju globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai. Vėliau, Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota V. Ž. valdžia jo 3 nepilnamečių vaikų atžvilgiu, šiuo teismo sprendimu K. Ž. atskirta nuo motinos A. Ž.. K. Ž. nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai. K. Ž. turi du pilnamečius brolius ir tris suaugusias seseris, su kuriomis palaiko ryšius. K. Ž. tėvas V. Ž. 2013-08-02 mirė. Motina A. Ž. kartais pasidomi vaikais, bet jais nesirūpina. K. Ž. dažnai svečiuojasi pas savo seserį J. Ž., Jų ryšiai artimi ir nuoširdūs. J. Ž. gyvena ( - ) draugo Ž. P. motinai priklausančiame bute. J. Ž. draugas sutinka, kad K. Ž. gyventų jų šeimoje, Jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, dažnai būna komandiruotėse. Jie augina sūnų V. P., gim. ( - ). J. Ž. tvirtai pasiryžusi rūpintis savo seserimi savo šeimoje. Kitų asmenų, norinčių rūpintis K. Ž., nėra. Prašo atleisti Aulelių vaikų globos namuos iš K. Ž. nuolatinio rūpintojo pareigų ir nuolatinio K. Ž. rūpintoju paskirti J. Ž. ir su nuolatine rūpintoja nustatyti K. Ž. gyvenamąją vietą.

3Suinteresuotas asmuo J. Ž. prašė pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad ji jau dabar rūpinasi seserimi K. Ž. ir nori, kad ji gyventų jos šeimoje. Ji sveika, dirba ir turi visas galimybes seserim rūpintis.

4Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė prašė pareiškimą tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog 2008-08-22 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-523 K. Ž., a. k. ( - ) (b. l. 8, 9) nustatyta laikinojo globa, jos laikinuoju globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai (b. l. 14). 2009-10-28 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo neterminuotai apribota V. Ž. valdžia jo 3 nepilnamečių vaikų atžvilgiu, šiuo teismo sprendimu K. Ž. atskirta nuo motinos A. Ž. (b. l. 11-13). K. Ž. nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirti Aulelių vaikų globos namai. K. Ž. turi du pilnamečius brolius ir tris suaugusias seseris, su kuriomis palaiko ryšius. K. Ž. tėvas V. Ž. 2013-08-02 mirė (b. l. 100. Motina A. Ž. kartais pasidomi vaikais, bet jais nesirūpina. K. Ž. dažnai svečiuojasi pas savo seserį J. Ž., Jų ryšiai artimi ir nuoširdūs. J. Ž. gyvena ( - ) draugo Ž. P. motinai V. P. priklausančiame bute. J. Ž. draugas sutinka, kad K. Ž. gyventų jų šeimoje (b. l. 16). Jis dirba tolimųjų reisų vairuotoju, dažnai būna komandiruotėse. Jie augina sūnų V. P., gim. ( - ) (b. l. 23). J. Ž. tvirtai pasiryžusi rūpinti savo seserimi savo šeimoje. Kitų asmenų, norinčių rūpintis K. Ž., nėra. Todėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą ir prašo pakeisti nuolatinį K. Ž. rūpintoją.

7LR CK 3.259 str. 3 d. numato, jog skiriant vaiko globėją (rūpintoją) pirmumas teikiamas vaiko artimiems giminaičiams, jeigu šie turi tinkamas buitines sąlygas. Kaip nustatyta, J. Ž. yra K. Ž. sesuo. LR CK 3.249 str. 1 d. numato, jog vienas iš vaiko globos (rūpybos) nustatymo principų yra vaiko interesų pirmumas bei vaiko globa šeimoje. Kaip nustatyta K. Ž. artimai bendrauja su seserimi J. Ž., dažnai lankosi jos namuose, kur jai sudarytos tinkamos gyvenimo ir vystymosi sąlygos. Esant tokioms aplinkybėms bei atsižvelgiant į K. Ž. interesus, keistinas jos nuolatinis rūpintojas ir juo skirtina J. Ž..

82014 m. spalio 6 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – iki bus priimtas teismo sprendimas ir jis įsiteisės, nuo 2014-10-10 K. Ž. priežiūra pavesta J. Ž. bei nuo 2014-10-10 sustabdyta Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus mokama vaiko globos išmoka Aulelių vaikų globos namas už K. Ž.. Kadangi K. Ž. nuolatiniu rūpintoju nustatytina J. Ž., nutarčiai įsiteisėjus naikintinos laikinosios apsaugos priemonės ir nuo šių išmokų mokėjimo sustabdymo dienos – 2014-10-10 atnaujintinas Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vaiko globos išmokos mokėjimas, išmokas mokant J. Ž..

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Nuo 2014-10-10 atleisti Aulelių vaikų globos namus iš K. Ž. nuolatinio rūpintojo pareigų.

12K. Ž., a. k. ( - ), nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi paskirti J. Ž., gim. ( - ), gyv. ( - ).

13K. Ž. gyvenamąją vietą nustatyti su J. Ž., ( - ).

14Rūpintojui J. Ž. išaiškinti jos teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272 str., ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

15Nutartį dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdyti skubiai.

16Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2014-10-06 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – nuo 2014-10-10 K. Ž. priežiūra pavesta J. Ž. bei sustabdyti Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vaiko globos išmokos mokėjimą Aulelių vaikų globos namams.

17Nuo 2014-10-10 atnaujinti vaiko globos išmokos mokėjimą už K. Ž. jos nuolatinei rūpintojai ir turto administratorei J. Ž..

18Nutarties nuorašą nusiųsti Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui vykdyti.

19Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą. Apskundimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai