Byla 2-38149-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fabeta” ieškinį atsakovams A. S., V. S. ir K. S. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-12 ir 2012-12-28 įsakymais Nr. 30-2447 ir Nr. 30-2600 yra paskirtas be kita ko ir gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Nurodo, kad 17,71 kv. m bendro ploto butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri 2003 metais išnuomojo jį atsakovams. Taigi, atsakovai turi pareigą mokėti ne tik buto nuompinigius, bet ir apmokėti komunalinius patarnavimus. Atsakovai savo įsipareigojimų apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo išlaidas tinkamai nevykdė, todėl pagal ieškovo pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2013-08-01 liko skolingi ieškovui 739,23 Lt. Ieškovas prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 739,23 Lt skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-3).

3Atsakovams ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. ir 3 d. nustatyta tvarka (įteikta 2013-09-25), įteikiant asmeniškai arba kartu gyvenančiam asmeniui (b.l. 21-23). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-12 ir 2012-12-28 įsakymų Nr. 30-2447 ir Nr. 30-2600 pagrindu ieškovas iki 2017-12-31 yra paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (b.l. 13). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 17,71 kv. m bendro ploto butas, esantis ( - ) (b.l. 7). Ieškovas nurodo, kad minėtame bute nuomos teisinių santykių pagrindu gyvena atsakovai A. S., V. S. ir K. S. (b.l. 1). Pažymėtina, jog šį faktą patvirtina tai, jog atsakovai minėtame bute deklaravo savo gyvenamąją vietą (b.l. 8-10). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.584 str. 1 d., mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka iki CK 6.583 str. 2 d. nustatyto termino. Taigi, atsakovai turi prievolę be nuompinigių apmokėti ir minėtam butui teikiamus komunalinius patarnavimus. Iš ieškovo pateiktos pažymos dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas matyti, kad už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-08-01 už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas atsakovams susidarė 739,23 Lt skola (b.l. 6). Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CPK 274 str. 2 d., priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. CK 6.589 str. 1 d. nustato, kad gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Remiantis išdėstytu, nagrinėjamu atveju konstatuotina solidarioji atsakovų prievolė (CPK 284 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str. 1 d., 6.584 str. 1 d., 6.589 str. 1 d., ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteistina 739,23 Lt skolos.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 739,23 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 9 p. bei 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 89,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 4) bei 17,50 Lt už GRT ir NTR išrašus (b.l. 7-12).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Fabeta“, į.k. 121452287, iš atsakovų A. S., a.k. ( - ), V. S., a.k. ( - ), ir K. S., a.k. ( - ), solidariai 739,23 Lt (septynis šimtus trisdešimt devynis litus 23 ct) skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 739,23 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-20 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 89,50 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai