Byla 2-101-1/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino (pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mikrovisatos valda“, Š. N., V. K. ir S. G. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-408-159/2006 pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Sabonio klubas ir partneriai“, tretieji asmenys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentas, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, G. V., akcinė bendrovė „Sampo bankas“, valstybės įmonė Registrų centras, dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei teisinės registracijos panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. vasario 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai bei UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei teisinės registracijos panaikinimo. Ieškinio suma nurodė 755 459 Lt. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino ir pritaikė tokias priemones: 1) Sustabdė ginčijamo Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. 80 bei jo pagrindu Neringos savivaldybės administracijos išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Preilos botelio statybai, Neringos savivaldybės administracijos 2003 m. vasario 27 d. statybos leidimo Nr. 62, išduoto G. V. bei jo teisių perėmėjui, o taip pat Neringos savivaldybės ir G. V. 2002 m. spalio 21 d. sutarties Nr. 12, galiojimą; 2) Uždraudė atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ sudaryti sandorius susijusius su ginčo turto – statinių valdymu, naudojimu bei disponavimu, taip pat uždraudė perleisti nuosavybės teises į ginčo statinius; 3) Uždraudė atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ imtis bet kokių veiksmų, susijusių su 2002 m. spalio 21 d. sutarties Nr. 12 tolimesniu vykdymu; 4) Sustabdė Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 20 ir Neringos savivaldybės administracijos G. V. 2004 m. kovo 31 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 18 bei Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. statybos leidimo Nr. 58, o taip pat Neringos savivaldybės ir G. V. 2003 m. balandžio 23 d. sutarties Nr. 23, galiojimą; 5) Uždraudė atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ sudaryti sandorius, susijusius su ginčo turto – statinių, pradėtų statyti 2004 m. lapkričio 2 d. statybos leidimo Nr. 58 pagrindu, valdymu, naudojimu ir disponavimu; 6) Uždraudė atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ perleisti (kitaip apsunkinti) tretiesiems asmenims nuomos teisę į žemės sklypus.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. gegužės 4 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

7Ieškovas 2006 m. kovo 20 d. pateikė prašymą areštuoti atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ priklausančius statinius, esančius adresu Preilos g. 101 ir 103, Preilos gyvenvietėje, Neringos mieste.

8Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. kovo 21 d. nutartimi šį ieškovo prašymą patenkino ir areštavo nurodytą atsakovo UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ nekilnojamą turtą. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. gegužės 11 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

9Atsakovas UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl preliminariųjų sutarčių dėl būsimų pastatų, esančių Preilos g. 101, Neringoje, pirkimo-pardavimo išregistravimo iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro. Nurodė, kad dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo sudaręs bei Nekilnojamojo turto registre įregistravęs preliminariąsias sutartis dėl būsimų pastatų pirkimo pardavimo, tačiau teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bei sustabdžius statybos leidimų galiojimą, atsakovas negali tęsti bei laiku užbaigti statinių, dėl kurių yra sudarytos minėtos preliminarios sutartys. Dėl to atsakovas nutraukė preliminarias sutartis bei grąžino pirkėjams jų įmokėtą avansą. Minėtomis teismo nutartimis atsakovui yra uždrausta sudaryti sandorius, susijusius su turto-statinių valdymu, naudojimu bei disponavimu, todėl apsunkintas šių nutrauktų preliminariųjų sutarčių išregistravimas, todėl, atsakovo nuomone, yra tikslinga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones dėl preliminariųjų sutarčių išregistravimo.

10Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi šį atsakovo prašymą patenkino, tai yra leido atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ išregistruoti iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro šias preliminariąsias sutartis dėl būsimo pastatų pirkimo-pardavimo: 1) 2005-03-15 Preliminariąją sutartį Nr.20050315 IV-2 su UAB „Baltnetos Holdingas“, įmonės kodas 111701384, dėl pastato ( - ); 2) 2005-03-15 Preliminariąją sutartį Nr. 20050315 IV-1 su J. I., ( - ); 3) 2005-04-21 Preliminariąją sutartį Nr. 20050421 1-3 su UAB „Mikrovisatos valda“, įmonės kodas 126093888, dėl pastato ( - ); 4) 2005-04-21 Preliminariąją sutartį Nr. 20050421 1-4 1-4 su UAB „Mikrovisatos valda“, įmonės kodas 126093888, dėl pastato ( - ); 5) 2005-03-21 Preliminariąją sutartį Nr. 20050321 III-1 su Š. N., ( - ); 6) 2005-03-21 Preliminariąją sutartį Nr. 20050321 III-2 su Š. N., ( - ); 7) 2005-08-17 Preliminariąją sutartį Nr. 20050817 III-3 su V. K., ( - ); 8) 2005-08-17 Preliminariąją sutartį Nr. 20050817 III-4 su S. G., ( - ).

11Tokį sprendimą teismas motyvavo nurodydamas, kad sutartys yra faktiškai nutrauktos. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, jog atsakovas 2006 m. spalio 11 d. pranešė J. I., UAB „Baltnetos Holdingas“, Š. N., UAB „Mikrovisatos valda“, V. K. ir S. G., kad nutraukia preliminariąsias sutartis dėl poilsio patalpų pirkimo-pardavimo. Iš mokėjimo nurodymų Nr. 6702, Nr. 6703, Nr. 6784, Nr. 6957, Nr. 6958 teismas sprendė, kad atsakovas grąžino minėtiems asmenims pagal preliminariąsias sutartis sumokėtus avansus.

12Atskiraisiais skundais tretieji asmenys UAB ,,Mikrovisatos valda“, Š. N., V. K. ir S. G. prašo šią teismo nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir atmesti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo dalyje dėl preliminarių sutarčių išregistravimo. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, nes Nekilnojamojo turto registre įregistruotų juridinių faktų apie preliminariąsias sutartis panaikinimas nėra nei bylos nagrinėjimo dalykas, nei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dalykas. Teismas, konstatuodamas, kad preliminariosios sutartys yra nutrauktos, iš esmės išsprendė tarp atsakovo UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ bei trečiųjų asmenų kilusį ginčą dėl preliminariųjų sutarčių nutraukimo, nors to padaryti negalėjo. Civilinėje byloje, kurioje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra sprendžiamas preliminarių sutarčių nutraukimo klausimas. Preliminarių sutarčių išregistravimas neturi jokios įtakos nagrinėjamos bylos baigčiai.
  2. Teismas pažeidė trečiųjų asmenų teises bei teisėtus interesus, nes negalėjo leisti išregistruoti preliminarių sutarčių iš registro, kol nėra priimtas sprendimas byloje ir nėra aiškus ginčo patalpų likimas bei galimybės tęsti preliminariųjų sutarčių vykdymą. Teismas, nevertindamas sutarčių nuostatų, objektyviai neturėjo galimybių konstatuoti, kad atsakovas turi teisėtą pagrindą išregistruoti šias sutartis. Teismas atsižvelgė tik į vienos sutarties šalies poziciją, nes trečiųjų asmenų teigimu, atsakovas neteisėtai vienašališkai nutraukė minėtas sutartis. Be to, atsakovas statybos darbų negalėjo vykdyti būtent dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas neįvertino, kad preliminariosiose sutartyse numatytas terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis, siejamas ne su kalendorine data, o su tam tikrų atsakovo veiksmų atlikimu, tai yra pagrindinių sutarčių sudarymo terminas nėra pasibaigęs. Preliminarios sutartys nebuvo ir nėra nutrauktos įstatyme nustatyta tvarka, dėl ko nėra pasibaigęs Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas ir teismas negalėjo leisti atsakovui tokį faktą išregistruoti.
  3. Teismo leidimas išregistruoti nekilnojamojo turto registre juridinius faktus dar jiems nepasibaigus ir esant pagrįstoms trečiųjų asmenų pretenzijoms į turtą, sukelia jiems neigiamas teisines pasekmes, nes bendrovė tokiam teismo sprendimui įsiteisėjus, nors ir saistoma su trečiaisiais asmenimis pasirašytomis sutartimis, gali tyčia nevykdyti sutartinių įsipareigojimų – nepripažinti statinio tinkamu naudoti ir perleisti tretiesiems asmenims kaip nebaigtą statyti statinį, iš kurių nesant jų nesąžiningumo įrodymų, tai yra paviešinto registre juridinio fakto apie bendrovės kreditorius, turto natūra išreikalavimas yra žymiai apsunkinamas. Preliminariosios sutarties registracija apsaugo pirkėjų interesus, nes užkerta kelią turto perleidimui tretiesiems asmenims ir tuo pačiu užtikrina, kad pardavėjas turės turto, į kurį bus galima nukreipti išieškojimą.
  4. Teismo nutartis savo esme prieštarauja kitai Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 20 d. priimtai nutarčiai, kuria nuspręsta UAB ,,Mikrovisatos valda“ įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje, nes bylos išsprendimas gali turėti įtakos UAB ,,Mikrovisatos valda“ teisėms. Atsakovas prašė įtraukti į bylą šį trečiąjį asmenį, nes laikė, jog preliminarios sutartys nenutrauktos.
  5. Neatmetama galimybė, jog atsakovas naudojasi susidariusia padėtimi ir siekia nutraukti sudarytas preliminarias sutartis, o paskui, po laikinųjų pasaugos priemonių panaikinimo, parduoti patalpas tretiesiems asmenims už didesnę kainą.
  6. Teismas negalėjo spręsti klausimų, susijusių su Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, taip pat formaliai konstatuoti juridinio fakto pasibaigimą. CPK iš viso nenumato tokios teismo teisės ir procesinio veiksmo, kaip leidimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus nekilnojamojo turto registre, kuris niekaip nesusijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dokumentų registravimu.

13Atsiliepimais į trečiųjų asmenų atskiruosius skundus ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. spalio 3 d. nutartimi konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių preliminariųjų sutarčių atžvilgiu, todėl argumentas, kad be teismo leidimo negalima nutraukti preliminarių sutarčių ir jų išregistruoti iš viešojo registro, yra nepagrįstas. Ginčas tarp preliminarių sutarčių šalių dėl šių sutarčių nutraukimo ir išregistravimo nenagrinėtinas šioje civilinėje byloje. Teismas skundžiama nutartimi išsprendė klausimą, tiesiogiai nesusijusį su ieškinio reikalavimų dalyku, tačiau šis sprendimas neįtakoja bylos nagrinėjimo bei sprendimo priėmimo ir nevertintina laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimu.

14Atiliepimu trečiasis asmuo AB ,,Sampo bankas“ prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

15Atsiliepimais tretieji asmenys UAB ,,Baltnetos holdingas“ bei J. I. prašo skundą patenkinti ir teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismo nutartimi yra pažeidžiami teisėti trečiųjų asmenų interesai. Atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal preliminarias sutartis, todėl tretieji asmenys turi teisę inicijuoti jų nutraukimą, o ne atsakovas. Kol neišspręstas ginčo patalpų statusas ir jų tolimesnis likimas, negalima atlikti veiksmų, susijusių su ginčo patalpomis. Teismas privalėjo išanalizuoti, ar atsakovas, vienašališkai nutraukęs sutartį, nepažeidė sutartinės pareigos elgtis sąžiningai, ar yra pagrindas sutartis laikyti nutrauktomis, ar tokie veiksmai nepažeis trečiųjų asmenų interesų.

16Atsiliepimu į trečiųjų asmenų atskiruosius skudus atsakovas UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ prašo skundus atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

171. Nepagrįsti argumentai, kad teismas faktiškai išsprendė ginčą dėl preliminarių sutarčių, nes teismas jokio ginčo nesprendė, o tik leido išregistruoti sutartis, kurios yra pasibaigusios. Pagrindinių sutarčių sudarymas buvo apibrėžtas konkrečia kalendorine diena, tačiau pagrindinės sutartys nebuvo sudarytos ir terminas joms sudaryti pasibaigė. Tai naikinamasis terminas, todėl baigėsi ir prievolė sudaryti pagrindines sutartis (CK 6.165 str. 5 d.).

182. Preliminarių sutarčių išregistravimas jokiu būdu neapsunkins būsimo teismo sprendimo įvykdymo, priešingai, jei preliminarios sutartys nebus išregistruotos, patenkinus ieškinį ir nusprendus statinius nugriauti, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti.

193. Argumentas dėl UAB ,,Mikrovisatos valda“ įtraukimo trečiuoju asmeniu į bylą yra nepagrįstas, nes ši aplinkybė negali būti siejama su preliminarių sutarčių galiojimu, vykdymu bei prievolės sudaryti pagrindinę sutartį nepasibaigimu.

204. Nėra atsakovo kaltės dėl preliminarių sutarčių nevykdymo, nes teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra apribotos atsakovo teisės atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su preliminarių sutarčių objektais.

215. Nepagrįstas argumentas, kad atsakovas piktnaudžiauja susidariusia situacija, nes patenkinus ieškinį pastatus tektų nugriauti, todėl nesuprantama, apie kokį praturtėjimą ar pardavimą didesne kaina kalbama. Be to, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nėra galimybės ginčo patalpų parduoti kitiems asmenims.

22Atskirieji skundai tenkintini.

23Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir nepilnai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, suklydo aiškindamas bei taikydamas teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

24Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. kovo 6 d. bei 2006 m. kovo 21 d. nutartimis ieškinio užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovas UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl preliminariųjų sutarčių dėl būsimų pastatų pirkimo-pardavimo išregistravimo iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro, o teismas skundžiama 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi šį atsakovo prašymą patenkino. Tokį sprendimą teismas grindė nurodydamas, jog preliminariosios sutartys yra faktiškai nutrauktos, nes atsakovas pranešė J. I., UAB „Baltnetos Holdingas“, Š. N., UAB „Mikrovisatos valda“, V. K. ir S. G., kad nutraukia preliminariąsias sutartis dėl poilsio patalpų pirkimo-pardavimo, bei grąžino minėtiems asmenims pagal preliminariąsias sutartis sumokėtus avansus.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokia teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Kaip žinoma, teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia pareikšto ieškinio dalykas bei pagrindas, tai yra ieškovo pareikštas materialusis teisinis reikalavimas bei faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia šį materialųjį teisinį reikalavimą. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą atsakovams dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei teisinės registracijos panaikinimo, tačiau nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra sprendžiamas minėtų preliminarių sutarčių nutraukimo klausimas. Dėl to apeliantai skunduose teisingai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog preliminariosios sutartys yra faktiškai nutrauktos bei leisdamas jas išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro, peržengė bylos nagrinėjimo ribas. Preliminariųjų sutarčių panaikinimo klausimas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų juridinių faktų apie preliminariąsias sutartis panaikinimas nėra nei bylos nagrinėjimo dalykas, nei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dalykas.

26Be to, kaip matyti iš trečiųjų asmenų atskirųjų skundų, šie asmenys iš esmės nesutinka su preliminariųjų sutarčių nutraukimu. Dėl to yra kilęs kitas ginčas, kuris turi būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims kreipiantis į teismą. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-333-538/2007 pagal ieškovo UAB ,,Mikrovisatos valda“ ieškinį atsakovui UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ dėl preliminariųjų sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pripažinimo pirkimo-pardavimo sutartimis. Taigi klausimai, susiję su preliminarių sutarčių galiojimu bei išregistravimu, turi būti sprendžiami nagrinėjant kitą civilinę bylą, todėl teismas negalėjo leisti išregistruoti sutarčių ir taip, kaip teisingai nurodo apeliantai, iš esmės išspręsti tarp atsakovo UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ bei trečiųjų asmenų kilusį ginčą dėl preliminariųjų sutarčių nutraukimo.

27Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. liepos 13 d. jau buvo padavęs teismui prašymą šioje byloje dėl leidimo nutraukti bei išregistruoti preliminarias sutartis dėl būsimų statinių pirkimo-pardavimo (t. 7, b. l. 10). Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. liepos 18 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad jam nesuteikta teisė leisti nutraukti minėtas preliminarias sutartis, nes šių sutarčių šalys susitarė dėl preliminarių sutarčių nutraukimo tvarkos. Teismas pripažino, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negali realizuoti minėtomis preliminariomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, tačiau sprendė, kad šių sutarčių nutraukimo klausimą turi spręsti sutarčių šalys jų pačių sutartyse nustatyta tvarka (t. 7, b. l. 12). Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. spalio 3 d. nutartimi minėtą teismo 2006 m. liepos 18 d. nutartį paliko nepakeistą, nurodydamas, jog preliminariųjų sutarčių atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos (t. 7, b. l. 32).

28Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija panaikina skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, klausimą išsprendžia iš esmės ir atmeta 2006 m. lapkričio 27 d. atsakovo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl preliminariųjų sutarčių išregistravimo (CPK 337 str. 2 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį, kuria patenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sabonio klubas ir partneriai“ prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl preliminarių sutarčių išregistravimo, panaikinti.

31Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sabonio klubas ir partneriai“ prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones dalyje dėl preliminariųjų sutarčių išregistravimo iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. gegužės 4 d. nutartimi šią teismo... 7. Ieškovas 2006 m. kovo 20 d. pateikė prašymą areštuoti atsakovui UAB... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. kovo 21 d. nutartimi šį ieškovo... 9. Atsakovas UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m. lapkričio 27 d.... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi šį atsakovo... 11. Tokį sprendimą teismas motyvavo nurodydamas, kad sutartys yra faktiškai... 12. Atskiraisiais skundais tretieji asmenys UAB ,,Mikrovisatos valda“, Š. N., V.... 13. Atsiliepimais į trečiųjų asmenų atskiruosius skundus ieškovas Klaipėdos... 14. Atiliepimu trečiasis asmuo AB ,,Sampo bankas“ prašo klausimą spręsti... 15. Atsiliepimais tretieji asmenys UAB ,,Baltnetos holdingas“ bei J. I. prašo... 16. Atsiliepimu į trečiųjų asmenų atskiruosius skudus atsakovas UAB ,,Sabonio... 17. 1. Nepagrįsti argumentai, kad teismas faktiškai išsprendė ginčą dėl... 18. 2. Preliminarių sutarčių išregistravimas jokiu būdu neapsunkins būsimo... 19. 3. Argumentas dėl UAB ,,Mikrovisatos valda“ įtraukimo trečiuoju asmeniu į... 20. 4. Nėra atsakovo kaltės dėl preliminarių sutarčių nevykdymo, nes teismui... 21. 5. Nepagrįstas argumentas, kad atsakovas piktnaudžiauja susidariusia... 22. Atskirieji skundai tenkintini.... 23. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 24. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. kovo 6 d.... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokia teismo nutartis yra nepagrįsta ir... 26. Be to, kaip matyti iš trečiųjų asmenų atskirųjų skundų, šie asmenys... 27. Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ 2006 m.... 28. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija panaikina skundžiamą pirmosios... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį, kuria... 31. Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sabonio klubas ir...