Byla e2-730-538/2019
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2sekretoriaujant Rimai Čižauskienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. S.,

4atsakovės atstovui advokatui M. P.,

5išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Navra“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos kepykla“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

71.

8Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 51 000 eurų negrąžintą paskolą, 2387,67 eurų palūkanas už laikotarpį iki 2018-10-31, 1893,11 eurų delspinigius už laikotarpį iki 2018-10-31, bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2.

9Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2017-12-05 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei 63 000 eurų dydžio paskolą. Šalys susitarė, jog paskola trumpalaikė, turi būti grąžinama iki 2017-12-31, numatytos palūkanos už naudojimąsi paskola - 5 procentai metams, taip pat delspinigiai – 0,02 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovė paskolą suteikė pervesdama visą paskolos sumą bankiniu pavedimu į atsakovės sąskaitą 2017-12-05, tačiau atsakovė laiku, t. y. iki 2017-12-31, paskolos negrąžino. Vėliau atsakovė atliko tik du mokėjimus, tai yra, 5000 eurų 2018-01-29 ir 7000 eurų 2018-02-05. Atsakovė liko skolinga ieškovei 51 000 eurų paskolos, palūkanas už naudojimąsi paskola ir delspinigius už vėluojamą grąžinti paskolą. 3.

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. 4.

11Nurodo, kad 2017-12-05 paskolos sutarties grąžinimo terminas pagal šalių susitarimą buvo ne 2017-12-31, o 2018-12-31, tačiau šalys pasirašydamos sutartį raštvedybos klaidos nepastebėjo, kadangi vien tai, kad 2.3 punkte šalys susitarė, kad pasibaigus kalendorinėms metams, ne vėliau per du mėnesius sumokėti paskolos davėjui už tuos kalendorinius metus paskaičiuotas palūkanas, įrodo, kad sutartis nebuvo sudaryta vienam mėnesiui, o ilgesniam laikotarpiui. Taip pat nurodo, kad jokių pretenzijų ieškovė atsakovei nereiškė, tai dar kartą patvirtina, kad sutartas grąžinimo terminas tikrai nebuvo 2017-12-31. Teigia, kad 2017 metų gruodžio mėnesį nieko neįsigijo, todėl nebuvo jokio tikslo skolintis pinigų vienam mėnesiui. 5.

12Ieškovė dublike nurodė, kad paskolos paskirtis buvo paskolos gavėjo Žvejų g. 4, Klaipėda patalpų remonto, įrengimu įsigijimo, apyvartiniu lėšų finansavimui ir einamųjų sąnaudų apmokėjimui. Pažymi, kad pati atsakovė pateikė mokėjimus, kurie buvo atlikti sausio ir vasario mėnesiais. 6.

13Triplike atsakovė nurodė, kad jei sutarties grąžinimo terminas 2017-12-31, už 2017 metus palūkanos negalėtų susidaryti. Taip pat nurodė, kad aplinkybės, kad siųstas sutarties pakeitimas, kuris iš esmės tik būtų ištaisęs apsirikimo klaidą, buvo atmestas ir ignoruotas, ieškovė pasielgė nesąžiningai ir pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo neturėdama galiojančios reikalavimo teisės.

14Teismas ko n s t a t u o j a :

15Ieškinys tenkintinas iš dalies. 7.

16Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017-12-05 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei 63 000 eurų dydžio paskolą. Šalys susitarė, jog paskola turi būti grąžinama iki 2017-12-31, numatytos palūkanos už naudojimąsi paskola - 5 procentai metams, taip pat delspinigiai – 0,02 procentų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovė paskolą suteikė, pervesdama visą paskolos sumą – 63 000 eurų bankiniu pavedimu į atsakovės banko sąskaitą. Atsakovė iki 2017-12-31 paskolos negrąžino. Atsakovė atliko du mokėjimus grąžinti paskolai, tai yra, 5000 eurų grąžino 2018-01-29 ir 7000 eurų grąžino 2018-02-05 bei liko skolinga ieškovei 51 000 eurų paskolos, palūkanas už naudojimąsi paskola ir delspinigius už vėluojamą grąžinti paskolą. 8.

17Atsakovė teigia, kad 2017-12-05 paskolos sutarties grąžinimo terminas pagal šalių susitarimą buvo ne 2017-12-31, o 2018-12-31, tačiau šalys pasirašydamos sutartį raštvedybos klaidos nepastebėjo. 9.

18Ieškovė su šiais teiginiais nesutinka, nurodo, kad pinigų grąžinimo terminas pagal sutartį 2017-12-31. 10.

19CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (2 dalis). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (3 dalis). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (4 dalis). Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (5 dalis). 11.

20Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012). Išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. 12.

21Iš šalių 2017-12-05 sudarytos sutarties matyti, kad šalys nustatydamos paskolos grąžinimo terminą nurodė, jog paskola grąžinama iki 2017-12-31, tą patį terminą nurodė ir sutarties 2.1 punkte nustatydamos, kad paskolos gavėjas įsipareigoja visą šios sutarties pagrindu gautą paskolą grąžinti paskolos davėjui iki 2017-12-31. Nors atsakovė ir teigia, kad paskolos grąžinimo data 2018-12-31 ir paskolos sutartyje nurodyta klaidinga 2017-12-31 data, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis), tai yra, nepateikė duomenų, kad kreipėsi į ieškovę dėl klaidos sutartyje ištaisymo, taip pat nesiėmė kitų priemonių minėtai klaidai ištaisyti. Nors atsakovė nurodo, kad pastebėjo sutartyje nurodytą klaidingą paskolos grąžinimo terminą ir siuntė ieškovei priedą, kad sutartis pratęsiama, tačiau šio priedo ieškovė nepasirašė. Taip pat pažymėtina, kad paskolos paskirtyje nurodyta paskolos naudojimo paskirtis-paskolos gavėjo Žvejų g. 4, Klaipėda, patalpų remonto, įrengimų įsigijimo, apyvartinių lėšų finansavimui ir einamųjų sąnaudų panaudojimui. Taigi tai, kad 63 000 eurų paskola buvo panaudota patvirtina sąskaitos išraše nurodyta likučio suma, todėl nurodytos aplinkybės teismui leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad paskolos grąžinimo data yra 2017-12-31 (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovė iš esmė neginčija likusios nesumokėtos paskolos dydžio, todėl nustačius, kad paskolos grąžinimo terminas 2017-12-31, ir atsakovei sutartyje nustatytu laiku negrąžinus paskolos, ieškovei iš atsakovės priteistina 51 000 eurų paskola paskaičiuojant nuo 2018-01-01 susidariusias palūkanas ir delspinigius. 13.

22Atsakovė teigia, kad delspinigiai negali būti skaičiuojami nuo palūkanų, delspinigiams turi būti taikomas 6 mėnesių senaties terminas. 14.

23Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 1, 2 dalys). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). 15.

24Ieškovė pateikė palūkanų ir delspinigių paskaičiavimus, tai yra, nurodė, kad už laikotarpį nuo paskolos suteikimo iki pirmojo atsakovės mokėjimo palūkanos sudaro 474,66 eurų (63 000 EUR x 55 dienos x (5 %/365)/100 %); už laikotarpį nuo pirmojo atsakovo mokėjimo iki antrojo atsakovo mokėjimo palūkanos sudaro 47,67 eurų (58 000 EUR x 6 dienos x (5%/365)/100 %); už laikotarpį nuo antrojo atsakovo mokėjimo iki 2018-10-31 palūkanos sudaro 1865,34 eurų (51 000 EURx267 dienos x (5%/365)/100 %). 16.

25Teismas laiko nepagrįstu ieškovės reikalavimą už laikotarpį nuo antrojo atsakovo mokėjimo iki 2018-10-31 priteisti 1865,34 eurų palūkanų. 17.

26Kaip byloje nustatyta, antrasis atsakovės mokėjimas atliktas 2018-02-05, taigi už šį laikotarpį palūkanos skaičiuotinos nuo 2018-02-05, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės į teismą kreipimosi diena laikytina ne ieškinio pareiškimo diena, o 2018-07-03, kai ieškovė pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, už šį laikotarpį palūkanos skaičiuotinos ne už 267 dienas, o už 151 dieną ir konstatuotina, kad už laikotarpį nuo antrojo atsakovo mokėjimo iki 2018-07-03 palūkanos sudaro 1054,93 eurų (51 000 EURx151 dienos x (5%/365)/100 %), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1577,26 eurai palūkanų. 18.

27Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). 19.

28Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju delspinigiai nuo negrąžintos paskolos skaičiuojami už 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą dienos. 20.

29Ieškovė su pareiškimu kreipėsi į teismą 2018-07-03, todėl iš atsakovės ieškovei priteistini delspinigiai nuo 2018-02-05 iki 2018-07-03, tai yra, iki kreipimosi į teismą dienos, tokiu būdu ieškovei iš atsakovės priteistina 1540,20 eurų delspinigių nuo negrąžintos paskolos. 21.

30Šalių sudarytos sutarties 2.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjas įsipareigoja už laiku negrąžintą paskolą sumokėti paskolos davėjui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, taigi delspinigiai turi būti skaičiuojami ne nuo paskolos sumos, o nuo laiku nesumokėtos sumos. 22.

31Kaip byloje nustatyta, ieškovė reikalavimą dėl delspinigių už nesumokėtas palūkanas pareiškė tik 2018-10-30, tai yra, pateikdama teismui ieškinį. Kadangi atsakovė prašo taikyti senatį ieškovės reikalavimui dėl delspinigių išieškojimo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), ieškinio senatis dėl ieškovės reikalavimo priteisti taikytina, delspinigiai už laiku nesumokėtą sumą paskaičiuotini nuo 2018-05-01 iki 2018-10-31, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės delspinigius nuo 2018-01-01 iki 2018-04-30 atmestinas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). 23.

32Ieškovė paskaičiavo, kad už laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-10-31 delspinigių suma – 7,29 eurų (202,6 EUR x 0.02 % x 180 dienų/100 %); už laikotarpį nuo 2018-06-01 iki 2018-10-31 delspinigių suma – 6,37 eurų (209,59 EUR x 0.02 % x 152 dienos/100 %); už laikotarpį nuo 2018-07-01 iki 2018-10-31 delspinigių suma – 4,94 eurų (202,6 EUR x 0.02 % x 122 dienos/100 %);už laikotarpį nuo 2018-08-01 iki 2018-10-31 delspinigių suma – 3,81 eurų (209,59 EUR x 0,02 % x 91 diena/100 %); už laikotarpį nuo 2018-09-01 iki 2018-10-31 delspinigių suma - 2,51 eurų (209,59 EUR x 0.02 % x 60 dienų/100 %); delspinigių suma 1,22 eurų (202,6 x 0,02 % x 30 dienų/100 %); teismas konstatuoja, kad už šį laikotarpį delspinigiai paskaičiuoti pagrįstai ir teisingai, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina už laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-10-31 26,14 eurai delspinigių (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). 24.

33Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1,2 dalys). CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sutartyje yra susitarusios dėl 5 procentų metinių palūkanų, nuo negrąžintos sumos, tai yra, nuo 54 143,60 eurų sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). 25.

34Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). 26.

35Nustatyta, kad kreipdamasi į teismą ieškovė sumokėjo 1054 eurus žyminio mokesčio, už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sumokėjo 38 eurus žyminio mokesčio, patyrė 1397,92 eurus išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas. Byloje tenkinus 98 procentus reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 2440,12 eurų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti ieškovei UAB „Navra“ iš atsakovės UAB „Klaipėdos kepykla“ 51 000 eurų negrąžintos paskolos, 1577,26 eurus palūkanų ir 1540,20 eurų delspinigių už negrąžintą paskolą, 26,14 eurų delspinigių už palūkanas, 5 procentus metinių palūkanų, nuo priteistos 54 143,60 eurų sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2440,12 eurų bylinėjimosi išlaidų.

39Kitą ieškinio dalį atmesti.

40Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. sekretoriaujant Rimai Čižauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. S.,... 4. atsakovės atstovui advokatui M. P.,... 5. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 51 000 eurų... 9. Nurodė, kad ieškovė su atsakove 2017-12-05 sudarė paskolos sutartį, pagal... 10. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 11. Nurodo, kad 2017-12-05 paskolos sutarties grąžinimo terminas pagal šalių... 12. Ieškovė dublike nurodė, kad paskolos paskirtis buvo paskolos gavėjo Žvejų... 13. Triplike atsakovė nurodė, kad jei sutarties grąžinimo terminas 2017-12-31,... 14. Teismas ko n s t a t u o j a :... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies. 7.... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2017-12-05 sudarė paskolos... 17. Atsakovė teigia, kad 2017-12-05 paskolos sutarties grąžinimo terminas pagal... 18. Ieškovė su šiais teiginiais nesutinka, nurodo, kad pinigų grąžinimo... 19. CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Šio... 20. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 21. Iš šalių 2017-12-05 sudarytos sutarties matyti, kad šalys nustatydamos... 22. Atsakovė teigia, kad delspinigiai negali būti skaičiuojami nuo palūkanų,... 23. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato... 24. Ieškovė pateikė palūkanų ir delspinigių paskaičiavimus, tai yra,... 25. Teismas laiko nepagrįstu ieškovės reikalavimą už laikotarpį nuo antrojo... 26. Kaip byloje nustatyta, antrasis atsakovės mokėjimas atliktas 2018-02-05,... 27. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos,... 28. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju delspinigiai nuo negrąžintos... 29. Ieškovė su pareiškimu kreipėsi į teismą 2018-07-03, todėl iš atsakovės... 30. Šalių sudarytos sutarties 2.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjas... 31. Kaip byloje nustatyta, ieškovė reikalavimą dėl delspinigių už... 32. Ieškovė paskaičiavo, kad už laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-10-31... 33. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai.... 34. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 35. Nustatyta, kad kreipdamasi į teismą ieškovė sumokėjo 1054 eurus žyminio... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 37. ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti ieškovei UAB „Navra“ iš atsakovės UAB „Klaipėdos kepykla“... 39. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...