Byla e2-27823-734/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo PlusPlus Capital AS, veikiančio per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas PlusPlus Capital AS, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, prašė teismo priteisti iš atsakovo R. K. 254,49 Eur skolą, 2,981 procentų dydžio metines palūkanas už kredito sumą, 5 procentų kompensacines palūkanas už kredito sumą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123, 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos ( - ) str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-10-21 pirminis kreditorius AB „Swedbank“ ir atsakovas R. K. sudarė paskolos studentams sutartį Nr. 09-085678-PP, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 6500 Lt (1882,53 Eur) kreditas, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitus sutartyje nustatytus mokėjimus. Atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal sutartį, todėl sutartis buvo nutraukta. Iš viso atsakovas liko skolingas 209,17 Eur negrąžinto kredito, 13,26 Eur palūkanų ir 32,06 Eur delspinigių, iš viso – 254,49 Eur skolos.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. 2015-10-06 AB „Swedbank“ ir PlusPlus Capital AS, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, sudarė Reikalavimų teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas perėmė skolos iš atsakovo reikalavimo teisę. Ieškovas nurodė, kad atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą, tačiau jis nereagavo.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 254,49 Eur skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Iš atsakovo priteistinos 2,981 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (254,49 Eur) skaičiuojant nuo 2016-06-09 iki visiško kredito grąžinimo dienos.

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, taip pat turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (254,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis ieškovo naudai.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo R. K., 254,49 Eur skolą, 2,981 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą (254,49 Eur) nuo 2016-06-09 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (254,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, ieškovo PlusPlus Capital AS, veikiančio per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, į. k. 303012217, naudai.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai