Byla 2-1115-676/2012
Dėl reikalavimo panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, dalyvaujant ieškovui A. K. L. ir jo atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, atsakovo atstovui Tadui Būdvyčiui, trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovui M. D., civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. L. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, E. K., L. K., R. K., Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, dėl reikalavimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti atsakovo 2011-03-07 reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovo atstovas T.Būdvytis prašo perduoti nagrinėti bylą pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, įvertinus šiuo metu suformuotą Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti poziciją.

4Ieškovas A.K. L. ir jo atstovas advokatas M.Paukštė pateiktam prašymui iš esmės neprieštarauja.

5Trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas M. D. su pateiktu prašymu sutinka.

6Byla perduotina pagal teismingumą administraciniam teismui (CPK 34 str. 1 d.).

7Teisiniai santykiai šiame ginče yra susiję iš esmės su viešojo administravimo subjekto priimtų aktų vertinimu, kurių teisėtumo nustatymo tvarką reglamentuoja viešosios teisės normos. Ieškovo ginčijamas aktas yra administracinio pobūdžio aktas. Šiame akte nėra nustatyta reikalavimų ar įpareigojimų statytojui, kurie būtų susiję su civilinėmis teisėmis ar pareigomis ir kuriais būtų siekiama taikyti civilinio teisinio pobūdžio neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemones. Šis aktas priimtas viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas yra viešojo administravimo veikla. Įvertinus taip pat ir šiuo metu suformuotą Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti poziciją, daroma išvada, jog ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011-10-27 nutartis (Teisminio proceso Nr. 2-05-3-14753-2011-4), 2011-11-23 nutartis (Teisminio proceso Nr. 2-01-3-09468-2011-7)).

8Administracinis teismas yra specializuotas teismas, jame greitai sprendžiami administracinio teisinio pobūdžio teisinių aktų teisėtumo klausimai, taip pat siekiant užtikrinti pirmiausiai teisėtumo principą bei proceso ekonomiškumo, operatyvumo bei proceso koncentracijos principus, byla perduotina pagal teismingumą administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str, teismas

Nutarė

10Civilinę bylą pagal ieškovo A. K. L. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, E. K., L. K., R. K., Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, dėl reikalavimo panaikinimo, perduoti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai